En popüler 50 kripto para biriminin fiyatları

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimlerini alıp satmak için bu listeyi takip edin. Liste gün içinde yapılan düzenli güncellemelerle dinamik olarak hazırlanıyor.
Bu liste, düzenli gün içi fiyat güncellemeleriyle dinamik olarak oluşturulur.

Coin Anlık kur (USD) 24 saatlik değişim (%) İşlem hacmi (USD) Piyasa değeri ↑ (USD) Grafik
51.
OP OP OPTIMISM
1.87 -0.2 297 280 317 2 098 248 265 data Trade
52.
SUI SUI SUI
0.81521 -2.2 136 918 637 2 046 204 346 data Trade
53.
FDUSD FDUSD FIRST DIGITAL USD
1.001 0.2 5 325 323 423 2 025 408 705 data Trade
54.
AR AR ARWEAVE
30.64 -2.5 66 932 326 2 003 675 439 data Trade
55.
BONK BONK BONK
0.00002819 -5.6 430 243 510 1 958 358 315 data Trade
56.
RETH RETH ROCKET POOL ETH
3 891.98 1.1 12 943 325 1 946 213 971 data Trade
57.
EZETH EZETH RENZO RESTAKED ETH
3 529.37 1.3 20 258 336 1 901 383 958 data Trade
58.
GRT GRT THE GRAPH
0.198159 -3.8 55 652 431 1 888 531 204 data Trade
59.
FLOKI FLOKI FLOKI
0.00018493 -4.1 322 345 785 1 790 776 756 data Trade
60.
METH METH MANTLE STAKED ETHER
3 613.88 1.2 37 464 006 1 744 477 344 data Trade
61.
BGB BGB BITGET TOKEN
1.18 0.5 35 667 815 1 646 153 006 data Trade
62.
RUNE RUNE THORCHAIN
4.68 1.1 275 815 168 1 578 653 487 data Trade
63.
LDO LDO LIDO DAO
1.75 -1.8 175 095 345 1 565 546 044 data Trade
64.
WBT WBT WHITEBIT COIN
10.11 -0.6 3 946 602 1 457 795 295 data Trade
65.
THETA THETA THETA NETWORK
1.45 -5.7 25 042 078 1 452 682 827 data Trade
66.
NOT NOT NOTCOIN
0.01403911 -4.5 303 855 944 1 437 587 372 data Trade
67.
ONDO ONDO ONDO
0.975378 -5.5 122 134 775 1 406 489 495 data Trade
68.
AAVE AAVE AAVE
94.2 0.2 121 467 610 1 399 767 863 data Trade
69.
FTM FTM FANTOM
0.491125 -3.5 143 471 139 1 376 936 327 data Trade
70.
JASMY JASMY JASMYCOIN
0.02738821 -4.4 98 660 694 1 326 055 933 data Trade
71.
BRETT BRETT BRETT
0.133174 -2.5 40 899 641 1 319 783 636 data Trade
72.
CORE CORE CORE
1.45 -8.2 77 623 900 1 305 279 010 data Trade
73.
JUP JUP JUPITER
0.953039 -5.4 140 494 170 1 286 560 061 data Trade
74.
TIA TIA CELESTIA
6.44 -10.7 126 953 136 1 281 091 176 data Trade
75.
EETH EETH ETHER.FI STAKED ETH
3 463.86 1.0 243 315 1 221 903 715 data Trade
76.
PYTH PYTH PYTH NETWORK
0.336215 -4.2 70 501 722 1 218 081 547 data Trade
77.
SEI SEI SEI
0.378578 -4.1 85 405 490 1 199 490 422 data Trade
78.
ALGO ALGO ALGORAND
0.143911 -5.5 42 084 858 1 183 930 078 data Trade
79.
CHEEL CHEEL CHEELEE
19.67 -1.9 6 547 545 1 117 056 395 data Trade
80.
QNT QNT QUANT
72.74 -0.8 19 480 090 1 057 403 204 data Trade
81.
OM OM MANTRA
1.26 -2.1 26 236 069 1 050 489 275 data Trade
82.
GT GT GATE
7.58 -2.1 3 400 472 988 314 020 data Trade
83.
ENS ENS ETHEREUM NAME SERVICE
29.56 14.7 657 648 410 967 630 381 data Trade
84.
KCS KCS KUCOIN
9.83 0.4 141 986 939 374 661 data Trade
85.
EGLD EGLD MULTIVERSX
34.32 -4.6 25 845 966 934 088 775 data Trade
86.
MSOL MSOL MARINADE STAKED SOL
208.27 -3.1 12 639 956 933 131 358 data Trade
87.
BEAM BEAM BEAM
0.01826785 -7.1 21 137 386 918 289 378 data Trade
88.
FLOW FLOW FLOW
0.602764 -3.8 30 561 655 916 015 329 data Trade
89.
RSETH RSETH KELP DAO RESTAKED ETH
3 553.04 1.7 16 754 907 890 929 387 data Trade
90.
TKX TKX TOKENIZE XCHANGE
11.13 0.0 6 802 426 890 483 629 data Trade
91.
AXS AXS AXIE INFINITY
5.97 -2.4 40 219 661 883 615 854 data Trade
92.
HNT HNT HELIUM
5.26 5.3 15 630 369 881 605 307 data Trade
93.
BSV BSV BITCOIN SV
44.52 -1.5 13 224 560 878 464 208 data Trade
94.
EOS EOS EOS
0.583499 -0.4 102 855 856 875 620 994 data Trade
95.
GALA GALA GALA
0.02373267 -4.1 68 330 683 874 812 749 data Trade
96.
FLR FLR FLARE
0.01939719 -2.0 8 553 269 859 290 296 data Trade
97.
BTT BTT BITTORRENT
0.00000087 -2.2 26 655 287 841 419 760 data Trade
98.
POPCAT POPCAT POPCAT
0.861436 3.8 52 689 476 841 410 183 data Trade
99.
AKT AKT AKASH NETWORK
3.39 -4.6 17 394 797 815 048 167 data Trade
100.
NEO NEO NEO
11.41 -1.2 24 809 689 804 448 274 data Trade

51.

OPTIMISM OP OPTIMISM

Anlık kur

1.87

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

2098248265

data

İşlem hacmi

$297280317

52.

SUI SUI SUI

Anlık kur

0.81521

24 saatlik değişim

-2.2%

Piyasa değeri

2046204346

data

İşlem hacmi

$136918637

53.

FIRST DIGITAL USD FDUSD FIRST DIGITAL USD

Anlık kur

1.001

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

2025408705

data

İşlem hacmi

$5325323423

54.

ARWEAVE AR ARWEAVE

Anlık kur

30.64

24 saatlik değişim

-2.5%

Piyasa değeri

2003675439

data

İşlem hacmi

$66932326

55.

BONK BONK BONK

Anlık kur

0.00002819

24 saatlik değişim

-5.6%

Piyasa değeri

1958358315

data

İşlem hacmi

$430243510

56.

ROCKET POOL ETH RETH ROCKET POOL ETH

Anlık kur

3 891.98

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

1946213971

data

İşlem hacmi

$12943325

57.

RENZO RESTAKED ETH EZETH RENZO RESTAKED ETH

Anlık kur

3 529.37

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

1901383958

data

İşlem hacmi

$20258336

58.

THE GRAPH GRT THE GRAPH

Anlık kur

0.198159

24 saatlik değişim

-3.8%

Piyasa değeri

1888531204

data

İşlem hacmi

$55652431

59.

FLOKI FLOKI FLOKI

Anlık kur

0.00018493

24 saatlik değişim

-4.1%

Piyasa değeri

1790776756

data

İşlem hacmi

$322345785

60.

MANTLE STAKED ETHER METH MANTLE STAKED ETHER

Anlık kur

3 613.88

24 saatlik değişim

1.2%

Piyasa değeri

1744477344

data

İşlem hacmi

$37464006

61.

BITGET TOKEN BGB BITGET TOKEN

Anlık kur

1.18

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

1646153006

data

İşlem hacmi

$35667815

62.

THORCHAIN RUNE THORCHAIN

Anlık kur

4.68

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

1578653487

data

İşlem hacmi

$275815168

63.

LIDO DAO LDO LIDO DAO

Anlık kur

1.75

24 saatlik değişim

-1.8%

Piyasa değeri

1565546044

data

İşlem hacmi

$175095345

64.

WHITEBIT COIN WBT WHITEBIT COIN

Anlık kur

10.11

24 saatlik değişim

-0.6%

Piyasa değeri

1457795295

data

İşlem hacmi

$3946602

65.

THETA NETWORK THETA THETA NETWORK

Anlık kur

1.45

24 saatlik değişim

-5.7%

Piyasa değeri

1452682827

data

İşlem hacmi

$25042078

66.

NOTCOIN NOT NOTCOIN

Anlık kur

0.01403911

24 saatlik değişim

-4.5%

Piyasa değeri

1437587372

data

İşlem hacmi

$303855944

67.

ONDO ONDO ONDO

Anlık kur

0.975378

24 saatlik değişim

-5.5%

Piyasa değeri

1406489495

data

İşlem hacmi

$122134775

68.

AAVE AAVE AAVE

Anlık kur

94.2

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

1399767863

data

İşlem hacmi

$121467610

69.

FANTOM FTM FANTOM

Anlık kur

0.491125

24 saatlik değişim

-3.5%

Piyasa değeri

1376936327

data

İşlem hacmi

$143471139

70.

JASMYCOIN JASMY JASMYCOIN

Anlık kur

0.02738821

24 saatlik değişim

-4.4%

Piyasa değeri

1326055933

data

İşlem hacmi

$98660694

71.

BRETT BRETT BRETT

Anlık kur

0.133174

24 saatlik değişim

-2.5%

Piyasa değeri

1319783636

data

İşlem hacmi

$40899641

72.

CORE CORE CORE

Anlık kur

1.45

24 saatlik değişim

-8.2%

Piyasa değeri

1305279010

data

İşlem hacmi

$77623900

73.

JUPITER JUP JUPITER

Anlık kur

0.953039

24 saatlik değişim

-5.4%

Piyasa değeri

1286560061

data

İşlem hacmi

$140494170

74.

CELESTIA TIA CELESTIA

Anlık kur

6.44

24 saatlik değişim

-10.7%

Piyasa değeri

1281091176

data

İşlem hacmi

$126953136

75.

ETHER.FI STAKED ETH EETH ETHER.FI STAKED ETH

Anlık kur

3 463.86

24 saatlik değişim

1.0%

Piyasa değeri

1221903715

data

İşlem hacmi

$243315

76.

PYTH NETWORK PYTH PYTH NETWORK

Anlık kur

0.336215

24 saatlik değişim

-4.2%

Piyasa değeri

1218081547

data

İşlem hacmi

$70501722

77.

SEI SEI SEI

Anlık kur

0.378578

24 saatlik değişim

-4.1%

Piyasa değeri

1199490422

data

İşlem hacmi

$85405490

78.

ALGORAND ALGO ALGORAND

Anlık kur

0.143911

24 saatlik değişim

-5.5%

Piyasa değeri

1183930078

data

İşlem hacmi

$42084858

79.

CHEELEE CHEEL CHEELEE

Anlık kur

19.67

24 saatlik değişim

-1.9%

Piyasa değeri

1117056395

data

İşlem hacmi

$6547545

80.

QUANT QNT QUANT

Anlık kur

72.74

24 saatlik değişim

-0.8%

Piyasa değeri

1057403204

data

İşlem hacmi

$19480090

81.

MANTRA OM MANTRA

Anlık kur

1.26

24 saatlik değişim

-2.1%

Piyasa değeri

1050489275

data

İşlem hacmi

$26236069

82.

GATE GT GATE

Anlık kur

7.58

24 saatlik değişim

-2.1%

Piyasa değeri

988314020

data

İşlem hacmi

$3400472

83.

ETHEREUM NAME SERVICE ENS ETHEREUM NAME SERVICE

Anlık kur

29.56

24 saatlik değişim

14.7%

Piyasa değeri

967630381

data

İşlem hacmi

$657648410

84.

KUCOIN KCS KUCOIN

Anlık kur

9.83

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

939374661

data

İşlem hacmi

$141986

85.

MULTIVERSX EGLD MULTIVERSX

Anlık kur

34.32

24 saatlik değişim

-4.6%

Piyasa değeri

934088775

data

İşlem hacmi

$25845966

86.

MARINADE STAKED SOL MSOL MARINADE STAKED SOL

Anlık kur

208.27

24 saatlik değişim

-3.1%

Piyasa değeri

933131358

data

İşlem hacmi

$12639956

87.

BEAM BEAM BEAM

Anlık kur

0.01826785

24 saatlik değişim

-7.1%

Piyasa değeri

918289378

data

İşlem hacmi

$21137386

88.

FLOW FLOW FLOW

Anlık kur

0.602764

24 saatlik değişim

-3.8%

Piyasa değeri

916015329

data

İşlem hacmi

$30561655

89.

KELP DAO RESTAKED ETH RSETH KELP DAO RESTAKED ETH

Anlık kur

3 553.04

24 saatlik değişim

1.7%

Piyasa değeri

890929387

data

İşlem hacmi

$16754907

90.

TOKENIZE XCHANGE TKX TOKENIZE XCHANGE

Anlık kur

11.13

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

890483629

data

İşlem hacmi

$6802426

91.

AXIE INFINITY AXS AXIE INFINITY

Anlık kur

5.97

24 saatlik değişim

-2.4%

Piyasa değeri

883615854

data

İşlem hacmi

$40219661

92.

HELIUM HNT HELIUM

Anlık kur

5.26

24 saatlik değişim

5.3%

Piyasa değeri

881605307

data

İşlem hacmi

$15630369

93.

BITCOIN SV BSV BITCOIN SV

Anlık kur

44.52

24 saatlik değişim

-1.5%

Piyasa değeri

878464208

data

İşlem hacmi

$13224560

94.

EOS EOS EOS

Anlık kur

0.583499

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

875620994

data

İşlem hacmi

$102855856

95.

GALA GALA GALA

Anlık kur

0.02373267

24 saatlik değişim

-4.1%

Piyasa değeri

874812749

data

İşlem hacmi

$68330683

96.

FLARE FLR FLARE

Anlık kur

0.01939719

24 saatlik değişim

-2.0%

Piyasa değeri

859290296

data

İşlem hacmi

$8553269

97.

BITTORRENT BTT BITTORRENT

Anlık kur

0.00000087

24 saatlik değişim

-2.2%

Piyasa değeri

841419760

data

İşlem hacmi

$26655287

98.

POPCAT POPCAT POPCAT

Anlık kur

0.861436

24 saatlik değişim

3.8%

Piyasa değeri

841410183

data

İşlem hacmi

$52689476

99.

AKASH NETWORK AKT AKASH NETWORK

Anlık kur

3.39

24 saatlik değişim

-4.6%

Piyasa değeri

815048167

data

İşlem hacmi

$17394797

100.

NEO NEO NEO

Anlık kur

11.41

24 saatlik değişim

-1.2%

Piyasa değeri

804448274

data

İşlem hacmi

$24809689

60.

MANTLE STAKED ETHER METH MANTLE STAKED ETHER

Anlık kur

3 613.88

24 saatlik değişim

1.2%

Piyasa değeri

1744477344

data

İşlem hacmi

$37464006

61.

BITGET TOKEN BGB BITGET TOKEN

Anlık kur

1.18

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

1646153006

data

İşlem hacmi

$35667815

62.

THORCHAIN RUNE THORCHAIN

Anlık kur

4.68

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

1578653487

data

İşlem hacmi

$275815168

63.

LIDO DAO LDO LIDO DAO

Anlık kur

1.75

24 saatlik değişim

-1.8%

Piyasa değeri

1565546044

data

İşlem hacmi

$175095345

64.

WHITEBIT COIN WBT WHITEBIT COIN

Anlık kur

10.11

24 saatlik değişim

-0.6%

Piyasa değeri

1457795295

data

İşlem hacmi

$3946602

65.

THETA NETWORK THETA THETA NETWORK

Anlık kur

1.45

24 saatlik değişim

-5.7%

Piyasa değeri

1452682827

data

İşlem hacmi

$25042078

66.

NOTCOIN NOT NOTCOIN

Anlık kur

0.01403911

24 saatlik değişim

-4.5%

Piyasa değeri

1437587372

data

İşlem hacmi

$303855944

67.

ONDO ONDO ONDO

Anlık kur

0.975378

24 saatlik değişim

-5.5%

Piyasa değeri

1406489495

data

İşlem hacmi

$122134775

68.

AAVE AAVE AAVE

Anlık kur

94.2

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

1399767863

data

İşlem hacmi

$121467610

69.

FANTOM FTM FANTOM

Anlık kur

0.491125

24 saatlik değişim

-3.5%

Piyasa değeri

1376936327

data

İşlem hacmi

$143471139

70.

JASMYCOIN JASMY JASMYCOIN

Anlık kur

0.02738821

24 saatlik değişim

-4.4%

Piyasa değeri

1326055933

data

İşlem hacmi

$98660694

71.

BRETT BRETT BRETT

Anlık kur

0.133174

24 saatlik değişim

-2.5%

Piyasa değeri

1319783636

data

İşlem hacmi

$40899641

72.

CORE CORE CORE

Anlık kur

1.45

24 saatlik değişim

-8.2%

Piyasa değeri

1305279010

data

İşlem hacmi

$77623900

73.

JUPITER JUP JUPITER

Anlık kur

0.953039

24 saatlik değişim

-5.4%

Piyasa değeri

1286560061

data

İşlem hacmi

$140494170

74.

CELESTIA TIA CELESTIA

Anlık kur

6.44

24 saatlik değişim

-10.7%

Piyasa değeri

1281091176

data

İşlem hacmi

$126953136

75.

ETHER.FI STAKED ETH EETH ETHER.FI STAKED ETH

Anlık kur

3 463.86

24 saatlik değişim

1.0%

Piyasa değeri

1221903715

data

İşlem hacmi

$243315

76.

PYTH NETWORK PYTH PYTH NETWORK

Anlık kur

0.336215

24 saatlik değişim

-4.2%

Piyasa değeri

1218081547

data

İşlem hacmi

$70501722

77.

SEI SEI SEI

Anlık kur

0.378578

24 saatlik değişim

-4.1%

Piyasa değeri

1199490422

data

İşlem hacmi

$85405490

78.

ALGORAND ALGO ALGORAND

Anlık kur

0.143911

24 saatlik değişim

-5.5%

Piyasa değeri

1183930078

data

İşlem hacmi

$42084858

79.

CHEELEE CHEEL CHEELEE

Anlık kur

19.67

24 saatlik değişim

-1.9%

Piyasa değeri

1117056395

data

İşlem hacmi

$6547545

80.

QUANT QNT QUANT

Anlık kur

72.74

24 saatlik değişim

-0.8%

Piyasa değeri

1057403204

data

İşlem hacmi

$19480090

81.

MANTRA OM MANTRA

Anlık kur

1.26

24 saatlik değişim

-2.1%

Piyasa değeri

1050489275

data

İşlem hacmi

$26236069

82.

GATE GT GATE

Anlık kur

7.58

24 saatlik değişim

-2.1%

Piyasa değeri

988314020

data

İşlem hacmi

$3400472

83.

ETHEREUM NAME SERVICE ENS ETHEREUM NAME SERVICE

Anlık kur

29.56

24 saatlik değişim

14.7%

Piyasa değeri

967630381

data

İşlem hacmi

$657648410

84.

KUCOIN KCS KUCOIN

Anlık kur

9.83

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

939374661

data

İşlem hacmi

$141986

85.

MULTIVERSX EGLD MULTIVERSX

Anlık kur

34.32

24 saatlik değişim

-4.6%

Piyasa değeri

934088775

data

İşlem hacmi

$25845966

86.

MARINADE STAKED SOL MSOL MARINADE STAKED SOL

Anlık kur

208.27

24 saatlik değişim

-3.1%

Piyasa değeri

933131358

data

İşlem hacmi

$12639956

87.

BEAM BEAM BEAM

Anlık kur

0.01826785

24 saatlik değişim

-7.1%

Piyasa değeri

918289378

data

İşlem hacmi

$21137386

88.

FLOW FLOW FLOW

Anlık kur

0.602764

24 saatlik değişim

-3.8%

Piyasa değeri

916015329

data

İşlem hacmi

$30561655

89.

KELP DAO RESTAKED ETH RSETH KELP DAO RESTAKED ETH

Anlık kur

3 553.04

24 saatlik değişim

1.7%

Piyasa değeri

890929387

data

İşlem hacmi

$16754907

90.

TOKENIZE XCHANGE TKX TOKENIZE XCHANGE

Anlık kur

11.13

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

890483629

data

İşlem hacmi

$6802426

91.

AXIE INFINITY AXS AXIE INFINITY

Anlık kur

5.97

24 saatlik değişim

-2.4%

Piyasa değeri

883615854

data

İşlem hacmi

$40219661

92.

HELIUM HNT HELIUM

Anlık kur

5.26

24 saatlik değişim

5.3%

Piyasa değeri

881605307

data

İşlem hacmi

$15630369

93.

BITCOIN SV BSV BITCOIN SV

Anlık kur

44.52

24 saatlik değişim

-1.5%

Piyasa değeri

878464208

data

İşlem hacmi

$13224560

94.

EOS EOS EOS

Anlık kur

0.583499

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

875620994

data

İşlem hacmi

$102855856

95.

GALA GALA GALA

Anlık kur

0.02373267

24 saatlik değişim

-4.1%

Piyasa değeri

874812749

data

İşlem hacmi

$68330683

96.

FLARE FLR FLARE

Anlık kur

0.01939719

24 saatlik değişim

-2.0%

Piyasa değeri

859290296

data

İşlem hacmi

$8553269

97.

BITTORRENT BTT BITTORRENT

Anlık kur

0.00000087

24 saatlik değişim

-2.2%

Piyasa değeri

841419760

data

İşlem hacmi

$26655287

98.

POPCAT POPCAT POPCAT

Anlık kur

0.861436

24 saatlik değişim

3.8%

Piyasa değeri

841410183

data

İşlem hacmi

$52689476