En popüler 50 kripto para biriminin fiyatları

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimlerini alıp satmak için bu listeyi takip edin. Liste gün içinde yapılan düzenli güncellemelerle dinamik olarak hazırlanıyor.
Bu liste, düzenli gün içi fiyat güncellemeleriyle dinamik olarak oluşturulur.

Coin Anlık kur ↓ (USD) 24 saatlik değişim (%) İşlem hacmi (USD) Piyasa değeri (USD) Grafik
1.
SQRCAT SQRCAT SQRCAT
0.00000001 -0.5 6 249 481 747 data Trade
2.
WOLF WOLF LANDWOLF
0.00000001 -13.7 243 031 4 197 252 data Trade
3.
UP UP UPSORBER
0.00000001 1.7 0 17 972 data Trade
4.
SUBF SUBF SUPER BEST FRIENDS
0.00000001 -19.9 696 356 1 137 691 data Trade
5.
KIZUNA KIZUNA KIZUNA
0.00000001 3.0 173 709 9 720 378 data Trade
6.
DOBO DOBO DOGEBONK
0.00000001 0.0 1 446 5 504 901 data Trade
7.
DINU DINU DOGEY-INU
0.00000001 12.2 5 805 4 005 907 data Trade
8.
3P 3P WEB3CAMP [OLD]
0.00000001 -6.4 41 628 470 826 data Trade
9.
SAFEMARS SAFEMARS SAFEMARS
0.00000001 3.9 22 723 3 899 964 data Trade
10.
ZAT ZAT ZKAPES TOKEN
0.00000001 4.2 69 575 397 046 data Trade
11.
GIAC GIAC GORILLA IN A COUPE
0.00000001 76.8 965 890 4 165 967 data Trade
12.
RVLT RVLT REVOLT 2 EARN
0.00000001 0.4 3 668 003 data Trade
13.
LINU LINU LUNA INU
0.00000001 83.1 245 967 6 802 305 data Trade
14.
BONK BONK BONK ON BASE
0.00000001 -5.3 63 693 1 044 132 data Trade
15.
GAGA GAGA GAGA (PEPE)
0.00000001 34.7 1 947 018 4 415 443 data Trade
16.
MEMEETF MEMEETF MEME ETF
0.00000001 -9.3 90 72 485 data Trade
17.
MOON MOON MOON INU
0.00000001 12.7 42 702 705 643 data Trade
18.
LANDWU LANDWU LAND WU
0.00000001 10.0 386 936 4 456 851 data Trade
19.
MILK MILK ILLUMICATI
0.00000001 -0.4 206 578 523 data Trade
20.
MUMU MUMU MUMU
0.00000001 15.1 260 056 7 547 434 data Trade
21.
PEPES PEPES MCPEPE'S
0.00000001 22.2 3 097 1 100 data Trade
22.
DRAGONKING DRAGONKING DRAGONKING
0.00000001 -0.3 3 148 585 data Trade
23.
BOOT BOOT BOSTROM
0.00000001 -1.1 5 405 6 858 999 data Trade
24.
SQUIDGROW SQUIDGROW SQUIDGROW
0.00000001 -1.3 896 687 10 649 841 data Trade
25.
BONK2.0 BONK2.0 BONK 2.0 (SOL)
0.00000001 4.3 902 088 838 896 data Trade
26.
FRF FRF FRANCE REV FINANCE
0.00000001 0.0 1 75 091 data Trade
27.
DRAGGY DRAGGY DRAGGY CTO
0.00000001 -0.5 387 850 4 977 140 data Trade
28.
WSPP WSPP WOLFSAFEPOORPEOPLE POLYGON
0.00000001 185.7 3 19 data Trade
29.
PINU PINU PICCOLO INU
0.00000001 3.5 148 1 216 627 data Trade
30.
TI TI TITANIUM22
0.00000001 3.8 65 610 1 987 417 data Trade
31.
PEPE PEPE PEPE 0X69 ON BASE
0.00000001 -3.8 70 642 5 342 145 data Trade
32.
KEKE KEKE KEK
0.00000001 -1.2 176 218 980 751 data Trade
33.
$DOG $DOG $DOG (ORDINALS)
0.00000001 0.0 65 1 290 323 data Trade
34.
PAW PAW PAW
0.00000001 0.4 303 121 13 627 813 data Trade
35.
RODAI RODAI ROD.AI
0.00000001 15.2 303 634 801 760 data Trade
36.
NFTBS NFTBS NFTBOOKS
0.00000001 -0.8 74 983 040 data Trade
37.
TIFI TIFI TIFI
0.00000001 -1.0 207 272 961 440 data Trade
38.
PAPU PAPU PAPU TOKEN
0.00000002 1.1 88 979 448 723 data Trade
39.
SOS SOS OPENDAO
0.00000002 0.2 193 844 610 869 data Trade
40.
TROLL TROLL TROLL
0.00000002 -2.8 14 983 698 14 988 066 data Trade
41.
VIP VIP VIP
0.00000002 1.4 2 727 7 645 444 data Trade
42.
VINU VINU VITA INU
0.00000002 -2.3 5 745 012 14 142 082 data Trade
43.
POD POD THE OTHER PARTY
0.00000002 0.1 296 59 630 data Trade
44.
ASTRADAO ASTRADAO ASTRA DAO
0.00000002 -1.5 64 054 1 503 608 data Trade
45.
POOH POOH POOH
0.00000002 -7.3 901 475 7 353 514 data Trade
46.
FRGST FRGST FROGGIES
0.00000002 171.0 62 435 562 604 data Trade
47.
POLYDOGE POLYDOGE POLYDOGE
0.00000002 -9.2 2 595 044 15 071 019 data Trade
48.
TOBY TOBY TOBY TOADGOD
0.00000002 -1.3 21 474 5 318 625 data Trade
49.
MONG MONG MONGCOIN
0.00000002 1.5 2 324 383 12 520 163 data Trade
50.
PIKA PIKA PIKABOSS
0.00000002 0.0 39 682 7 894 488 data Trade

1.

SQRCAT SQRCAT SQRCAT

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

481747

data

İşlem hacmi

$6249.2

2.

LANDWOLF WOLF LANDWOLF

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-13.7%

Piyasa değeri

4197252

data

İşlem hacmi

$243031

3.

UPSORBER UP UPSORBER

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

1.7%

Piyasa değeri

17971.69

data

İşlem hacmi

$0.162639

4.

SUPER BEST FRIENDS SUBF SUPER BEST FRIENDS

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-19.9%

Piyasa değeri

1137691

data

İşlem hacmi

$696356

5.

KIZUNA KIZUNA KIZUNA

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

3.0%

Piyasa değeri

9720378

data

İşlem hacmi

$173709

6.

DOGEBONK DOBO DOGEBONK

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

5504901

data

İşlem hacmi

$1445.72

7.

DOGEY-INU DINU DOGEY-INU

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

12.2%

Piyasa değeri

4005907

data

İşlem hacmi

$5805.1

8.

WEB3CAMP [OLD] 3P WEB3CAMP [OLD]

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-6.4%

Piyasa değeri

470826

data

İşlem hacmi

$41628

9.

SAFEMARS SAFEMARS SAFEMARS

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

3.9%

Piyasa değeri

3899964

data

İşlem hacmi

$22723

10.

ZKAPES TOKEN ZAT ZKAPES TOKEN

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

4.2%

Piyasa değeri

397046

data

İşlem hacmi

$69575

11.

GORILLA IN A COUPE GIAC GORILLA IN A COUPE

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

76.8%

Piyasa değeri

4165967

data

İşlem hacmi

$965890

12.

REVOLT 2 EARN RVLT REVOLT 2 EARN

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

668003

data

İşlem hacmi

$2.98

13.

LUNA INU LINU LUNA INU

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

83.1%

Piyasa değeri

6802305

data

İşlem hacmi

$245967

14.

BONK ON BASE BONK BONK ON BASE

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-5.3%

Piyasa değeri

1044132

data

İşlem hacmi

$63693

15.

GAGA (PEPE) GAGA GAGA (PEPE)

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

34.7%

Piyasa değeri

4415443

data

İşlem hacmi

$1947018

16.

MEME ETF MEMEETF MEME ETF

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-9.3%

Piyasa değeri

72485

data

İşlem hacmi

$89.57

17.

MOON INU MOON MOON INU

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

12.7%

Piyasa değeri

705643

data

İşlem hacmi

$42702

18.

LAND WU LANDWU LAND WU

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

10.0%

Piyasa değeri

4456851

data

İşlem hacmi

$386936

19.

ILLUMICATI MILK ILLUMICATI

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

578523

data

İşlem hacmi

$206.37

20.

MUMU MUMU MUMU

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

15.1%

Piyasa değeri

7547434

data

İşlem hacmi

$260056

21.

MCPEPE'S PEPES MCPEPE'S

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

22.2%

Piyasa değeri

1099.54

data

İşlem hacmi

$3096.66

22.

DRAGONKING DRAGONKING DRAGONKING

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

148585

data

İşlem hacmi

$3.03

23.

BOSTROM BOOT BOSTROM

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

6858999

data

İşlem hacmi

$5404.76

24.

SQUIDGROW SQUIDGROW SQUIDGROW

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-1.3%

Piyasa değeri

10649841

data

İşlem hacmi

$896687

25.

BONK 2.0 (SOL) BONK2.0 BONK 2.0 (SOL)

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

4.3%

Piyasa değeri

838896

data

İşlem hacmi

$902088

26.

FRANCE REV FINANCE FRF FRANCE REV FINANCE

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

75091

data

İşlem hacmi

$1.18

27.

DRAGGY CTO DRAGGY DRAGGY CTO

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

4977140

data

İşlem hacmi

$387850

28.

WOLFSAFEPOORPEOPLE POLYGON WSPP WOLFSAFEPOORPEOPLE POLYGON

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

185.7%

Piyasa değeri

19.01

data

İşlem hacmi

$3.41

29.

PICCOLO INU PINU PICCOLO INU

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

3.5%

Piyasa değeri

1216627

data

İşlem hacmi

$147.93

30.

TITANIUM22 TI TITANIUM22

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

3.8%

Piyasa değeri

1987417

data

İşlem hacmi

$65610

31.

PEPE 0X69 ON BASE PEPE PEPE 0X69 ON BASE

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-3.8%

Piyasa değeri

5342145

data

İşlem hacmi

$70642

32.

KEK KEKE KEK

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-1.2%

Piyasa değeri

980751

data

İşlem hacmi

$176218

33.

$DOG (ORDINALS) $DOG $DOG (ORDINALS)

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

1290323

data

İşlem hacmi

$64.52

34.

PAW PAW PAW

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

13627813

data

İşlem hacmi

$303121

35.

ROD.AI RODAI ROD.AI

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

15.2%

Piyasa değeri

801760

data

İşlem hacmi

$303634

36.

NFTBOOKS NFTBS NFTBOOKS

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-0.8%

Piyasa değeri

983040

data

İşlem hacmi

$73.58

37.

TIFI TIFI TIFI

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-1.0%

Piyasa değeri

961440

data

İşlem hacmi

$207272

38.

PAPU TOKEN PAPU PAPU TOKEN

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

448723

data

İşlem hacmi

$88979

39.

OPENDAO SOS OPENDAO

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

610869

data

İşlem hacmi

$193844

40.

TROLL TROLL TROLL

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

-2.8%

Piyasa değeri

14988066

data

İşlem hacmi

$14983698

41.

VIP VIP VIP

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

1.4%

Piyasa değeri

7645444

data

İşlem hacmi

$2727.05

42.

VITA INU VINU VITA INU

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

-2.3%

Piyasa değeri

14142082

data

İşlem hacmi

$5745012

43.

THE OTHER PARTY POD THE OTHER PARTY

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

59630

data

İşlem hacmi

$295.51

44.

ASTRA DAO ASTRADAO ASTRA DAO

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

-1.5%

Piyasa değeri

1503608

data

İşlem hacmi

$64054

45.

POOH POOH POOH

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

-7.3%

Piyasa değeri

7353514

data

İşlem hacmi

$901475

46.

FROGGIES FRGST FROGGIES

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

171.0%

Piyasa değeri

562604

data

İşlem hacmi

$62435

47.

POLYDOGE POLYDOGE POLYDOGE

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

-9.2%

Piyasa değeri

15071019

data

İşlem hacmi

$2595044

48.

TOBY TOADGOD TOBY TOBY TOADGOD

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

-1.3%

Piyasa değeri

5318625

data

İşlem hacmi

$21474

49.

MONGCOIN MONG MONGCOIN

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

1.5%

Piyasa değeri

12520163

data

İşlem hacmi

$2324383

50.

PIKABOSS PIKA PIKABOSS

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

7894488

data

İşlem hacmi

$39682

10.

ZKAPES TOKEN ZAT ZKAPES TOKEN

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

4.2%

Piyasa değeri

397046

data

İşlem hacmi

$69575

11.

GORILLA IN A COUPE GIAC GORILLA IN A COUPE

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

76.8%

Piyasa değeri

4165967

data

İşlem hacmi

$965890

12.

REVOLT 2 EARN RVLT REVOLT 2 EARN

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

668003

data

İşlem hacmi

$2.98

13.

LUNA INU LINU LUNA INU

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

83.1%

Piyasa değeri

6802305

data

İşlem hacmi

$245967

14.

BONK ON BASE BONK BONK ON BASE

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-5.3%

Piyasa değeri

1044132

data

İşlem hacmi

$63693

15.

GAGA (PEPE) GAGA GAGA (PEPE)

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

34.7%

Piyasa değeri

4415443

data

İşlem hacmi

$1947018

16.

MEME ETF MEMEETF MEME ETF

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-9.3%

Piyasa değeri

72485

data

İşlem hacmi

$89.57

17.

MOON INU MOON MOON INU

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

12.7%

Piyasa değeri

705643

data

İşlem hacmi

$42702

18.

LAND WU LANDWU LAND WU

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

10.0%

Piyasa değeri

4456851

data

İşlem hacmi

$386936

19.

ILLUMICATI MILK ILLUMICATI

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

578523

data

İşlem hacmi

$206.37

20.

MUMU MUMU MUMU

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

15.1%

Piyasa değeri

7547434

data

İşlem hacmi

$260056

21.

MCPEPE'S PEPES MCPEPE'S

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

22.2%

Piyasa değeri

1099.54

data

İşlem hacmi

$3096.66

22.

DRAGONKING DRAGONKING DRAGONKING

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

148585

data

İşlem hacmi

$3.03

23.

BOSTROM BOOT BOSTROM

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

6858999

data

İşlem hacmi

$5404.76

24.

SQUIDGROW SQUIDGROW SQUIDGROW

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-1.3%

Piyasa değeri

10649841

data

İşlem hacmi

$896687

25.

BONK 2.0 (SOL) BONK2.0 BONK 2.0 (SOL)

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

4.3%

Piyasa değeri

838896

data

İşlem hacmi

$902088

26.

FRANCE REV FINANCE FRF FRANCE REV FINANCE

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

75091

data

İşlem hacmi

$1.18

27.

DRAGGY CTO DRAGGY DRAGGY CTO

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

4977140

data

İşlem hacmi

$387850

28.

WOLFSAFEPOORPEOPLE POLYGON WSPP WOLFSAFEPOORPEOPLE POLYGON

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

185.7%

Piyasa değeri

19.01

data

İşlem hacmi

$3.41

29.

PICCOLO INU PINU PICCOLO INU

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

3.5%

Piyasa değeri

1216627

data

İşlem hacmi

$147.93

30.

TITANIUM22 TI TITANIUM22

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

3.8%

Piyasa değeri

1987417

data

İşlem hacmi

$65610

31.

PEPE 0X69 ON BASE PEPE PEPE 0X69 ON BASE

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-3.8%

Piyasa değeri

5342145

data

İşlem hacmi

$70642

32.

KEK KEKE KEK

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-1.2%

Piyasa değeri

980751

data

İşlem hacmi

$176218

33.

$DOG (ORDINALS) $DOG $DOG (ORDINALS)

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

1290323

data

İşlem hacmi

$64.52

34.

PAW PAW PAW

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

13627813

data

İşlem hacmi

$303121

35.

ROD.AI RODAI ROD.AI

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

15.2%

Piyasa değeri

801760

data

İşlem hacmi

$303634

36.

NFTBOOKS NFTBS NFTBOOKS

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-0.8%

Piyasa değeri

983040

data

İşlem hacmi

$73.58

37.

TIFI TIFI TIFI

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-1.0%

Piyasa değeri

961440

data

İşlem hacmi

$207272

38.

PAPU TOKEN PAPU PAPU TOKEN

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

448723

data

İşlem hacmi

$88979

39.

OPENDAO SOS OPENDAO

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

610869

data

İşlem hacmi

$193844

40.

TROLL TROLL TROLL

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

-2.8%

Piyasa değeri

14988066

data

İşlem hacmi

$14983698

41.

VIP VIP VIP

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

1.4%

Piyasa değeri

7645444

data

İşlem hacmi

$2727.05

42.

VITA INU VINU VITA INU

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

-2.3%

Piyasa değeri

14142082

data

İşlem hacmi

$5745012

43.

THE OTHER PARTY POD THE OTHER PARTY

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

59630

data

İşlem hacmi

$295.51

44.

ASTRA DAO ASTRADAO ASTRA DAO

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

-1.5%

Piyasa değeri

1503608

data

İşlem hacmi

$64054

45.

POOH POOH POOH

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

-7.3%

Piyasa değeri

7353514

data

İşlem hacmi

$901475

46.

FROGGIES FRGST FROGGIES

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

171.0%

Piyasa değeri

562604

data

İşlem hacmi

$62435

47.

POLYDOGE POLYDOGE POLYDOGE

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

-9.2%

Piyasa değeri

15071019

data

İşlem hacmi

$2595044

48.

TOBY TOADGOD TOBY TOBY TOADGOD

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

-1.3%

Piyasa değeri

5318625

data

İşlem hacmi

$21474