En popüler 50 kripto para biriminin fiyatları

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimlerini alıp satmak için bu listeyi takip edin. Liste gün içinde yapılan düzenli güncellemelerle dinamik olarak hazırlanıyor.
Bu liste, düzenli gün içi fiyat güncellemeleriyle dinamik olarak oluşturulur.

Coin Anlık kur ↓ (USD) 24 saatlik değişim (%) İşlem hacmi (USD) Piyasa değeri (USD) Grafik
1.
PEPE2.0 PEPE2.0 PEPE 2.0
0.00000001 -4.6 1 141 223 4 206 854 data Trade
2.
RVLT RVLT REVOLT 2 EARN
0.00000001 0.3 421 414 650 660 data Trade
3.
GRUMPYCAT GRUMPYCAT GRUMPY CAT
0.00000001 11.0 232 273 3 920 176 data Trade
4.
VINU VINU VITA INU
0.00000001 -0.6 966 841 8 291 787 data Trade
5.
BOOT BOOT BOSTROM
0.00000001 -3.9 393 4 602 281 data Trade
6.
SHIBIC SHIBIC SHIBIC
0.00000001 0.0 4 21 133 data Trade
7.
SQUIDGROW SQUIDGROW SQUIDGROW
0.00000001 2.2 749 329 9 590 374 data Trade
8.
DINU DINU DOGEY-INU
0.00000001 12.2 5 805 4 005 907 data Trade
9.
PAW PAW PAWSWAP
0.00000001 19.7 529 330 4 294 773 data Trade
10.
RIBBIT RIBBIT RIBBIT MEME
0.00000001 22.9 568 707 4 278 757 data Trade
11.
UP UP UPSORBER
0.00000001 -11.4 78 18 209 data Trade
12.
KEKE KEKE KEK
0.00000001 -2.0 120 092 800 020 data Trade
13.
DYOR DYOR DYOR
0.00000001 -2.3 4 149 74 782 data Trade
14.
PIKA PIKA PIKA
0.00000001 0.1 41 1 046 018 data Trade
15.
JESUS JESUS JESUS COIN
0.00000001 -3.6 22 576 1 739 925 data Trade
16.
HULK HULK HULK INU
0.00000001 0.0 106 57 911 data Trade
17.
POOH POOH POOH
0.00000001 52.5 1 109 240 4 953 177 data Trade
18.
ASTRADAO ASTRADAO ASTRA DAO
0.00000001 -32.2 31 281 545 789 data Trade
19.
MMIT MMIT MANGOMAN INTELLIGENT
0.00000001 -2.8 59 067 2 464 479 data Trade
20.
MOG MOG MOG COIN
0.00000002 6.7 778 182 6 092 458 data Trade
21.
SHR SHR SHERA
0.00000002 0.0 5 19 179 data Trade
22.
ZAT ZAT ZKAPES TOKEN
0.00000002 6.9 16 068 686 358 data Trade
23.
OKLG OKLG OK.LETS.GO.
0.00000002 0.5 49 14 005 data Trade
24.
COLLIE COLLIE COLLIE INU
0.00000002 0.0 1 679 14 539 data Trade
25.
FINE FINE REFINABLE
0.00000002 -18.5 97 425 33 475 832 data Trade
26.
BEN BEN BEN
0.00000002 1.0 832 630 8 017 684 data Trade
27.
OSAK OSAK OSAKA PROTOCOL
0.00000002 -1.0 24 042 16 658 468 data Trade
28.
PETS PETS MICROPETS
0.00000002 0.0 55 206 977 data Trade
29.
WSWAP WSWAP WALLET SWAP
0.00000002 0.1 0 126 386 data Trade
30.
TIFI TIFI TIFI
0.00000002 -0.5 19 579 1 894 739 data Trade
31.
QOM QOM SHIBA PREDATOR
0.00000003 -1.5 53 016 15 149 010 data Trade
32.
NFTBS NFTBS NFTBOOKS
0.00000003 -2.3 637 1 806 860 data Trade
33.
RNBW RNBW HALODAO
0.00000003 0.0 1 1 data Trade
34.
LADYS LADYS MILADY MEME COIN
0.00000003 -1.2 2 176 393 29 868 029 data Trade
35.
SOS SOS OPENDAO
0.00000003 1.3 713 626 1 372 510 data Trade
36.
DSD DSD DYNAMIC SET DOLLAR
0.00000004 0.0 50 67 094 data Trade
37.
EGC EGC EVERGROW COIN
0.00000004 0.9 9 162 18 455 321 data Trade
38.
FOOM FOOM FOOM
0.00000004 -14.2 2 561 812 7 151 625 data Trade
39.
ZPAE ZPAE ZELAAPAYAE
0.00000004 0.0 159 34 data Trade
40.
AIR AIR AIRCOIN
0.00000004 0.0 8 299 687 162 data Trade
41.
BAD BAD BAD IDEA AI
0.00000004 -11.1 1 459 423 22 857 567 data Trade
42.
AFY AFY ARTIFY
0.00000005 -13.1 6 915 231 250 data Trade
43.
MVC MVC MULTIVERSE CAPITAL
0.00000006 0.0 0 31 041 data Trade
44.
CAW CAW A HUNTERS DREAM
0.00000006 0.9 681 405 37 323 589 data Trade
45.
DEGEN DEGEN DEGENREBORN
0.00000006 -10.2 155 341 563 328 data Trade
46.
PAW PAW PAW
0.00000006 0.1 0 10 716 data Trade
47.
LOVELY LOVELY LOVELY INU FINANCE
0.00000006 -3.6 585 098 4 215 365 data Trade
48.
GBEX GBEX GLOBIANCE EXCHANGE
0.00000006 -8.3 330 420 23 943 848 data Trade
49.
WOLF WOLF MOONWOLF.IO
0.00000006 -1.8 5 18 954 data Trade
50.
COC COC COIN OF THE CHAMPIONS
0.00000007 718.2 11 11 641 518 data Trade

1.

PEPE 2.0 PEPE2.0 PEPE 2.0

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-4.6%

Piyasa değeri

4206854

data

İşlem hacmi

$1141223

2.

REVOLT 2 EARN RVLT REVOLT 2 EARN

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

0.3%

Piyasa değeri

650660

data

İşlem hacmi

$421414

3.

GRUMPY CAT GRUMPYCAT GRUMPY CAT

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

11.0%

Piyasa değeri

3920176

data

İşlem hacmi

$232273

4.

VITA INU VINU VITA INU

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-0.6%

Piyasa değeri

8291787

data

İşlem hacmi

$966841

5.

BOSTROM BOOT BOSTROM

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-3.9%

Piyasa değeri

4602281

data

İşlem hacmi

$393.4

6.

SHIBIC SHIBIC SHIBIC

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

21133

data

İşlem hacmi

$4.43

7.

SQUIDGROW SQUIDGROW SQUIDGROW

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

2.2%

Piyasa değeri

9590374

data

İşlem hacmi

$749329

8.

DOGEY-INU DINU DOGEY-INU

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

12.2%

Piyasa değeri

4005907

data

İşlem hacmi

$5805.1

9.

PAWSWAP PAW PAWSWAP

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

19.7%

Piyasa değeri

4294773

data

İşlem hacmi

$529330

10.

RIBBIT MEME RIBBIT RIBBIT MEME

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

22.9%

Piyasa değeri

4278757

data

İşlem hacmi

$568707

11.

UPSORBER UP UPSORBER

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-11.4%

Piyasa değeri

18209.3

data

İşlem hacmi

$78.42

12.

KEK KEKE KEK

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-2.0%

Piyasa değeri

800020

data

İşlem hacmi

$120092

13.

DYOR DYOR DYOR

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-2.3%

Piyasa değeri

74782

data

İşlem hacmi

$4149.25

14.

PIKA PIKA PIKA

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

1046018

data

İşlem hacmi

$40.83

15.

JESUS COIN JESUS JESUS COIN

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-3.6%

Piyasa değeri

1739925

data

İşlem hacmi

$22576

16.

HULK INU HULK HULK INU

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

57911

data

İşlem hacmi

$106.14

17.

POOH POOH POOH

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

52.5%

Piyasa değeri

4953177

data

İşlem hacmi

$1109240

18.

ASTRA DAO ASTRADAO ASTRA DAO

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-32.2%

Piyasa değeri

545789

data

İşlem hacmi

$31281

19.

MANGOMAN INTELLIGENT MMIT MANGOMAN INTELLIGENT

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-2.8%

Piyasa değeri

2464479

data

İşlem hacmi

$59067

20.

MOG COIN MOG MOG COIN

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

6.7%

Piyasa değeri

6092458

data

İşlem hacmi

$778182

21.

SHERA SHR SHERA

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

19178.89

data

İşlem hacmi

$5.19

22.

ZKAPES TOKEN ZAT ZKAPES TOKEN

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

6.9%

Piyasa değeri

686358

data

İşlem hacmi

$16068.19

23.

OK.LETS.GO. OKLG OK.LETS.GO.

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

14004.52

data

İşlem hacmi

$48.64

24.

COLLIE INU COLLIE COLLIE INU

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

14539

data

İşlem hacmi

$1678.53

25.

REFINABLE FINE REFINABLE

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

-18.5%

Piyasa değeri

33475832

data

İşlem hacmi

$97425

26.

BEN BEN BEN

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

1.0%

Piyasa değeri

8017684

data

İşlem hacmi

$832630

27.

OSAKA PROTOCOL OSAK OSAKA PROTOCOL

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

-1.0%

Piyasa değeri

16658468

data

İşlem hacmi

$24042

28.

MICROPETS PETS MICROPETS

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

206977

data

İşlem hacmi

$55.48

29.

WALLET SWAP WSWAP WALLET SWAP

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

126386

data

İşlem hacmi

$0.210991

30.

TIFI TIFI TIFI

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

1894739

data

İşlem hacmi

$19579.15

31.

SHIBA PREDATOR QOM SHIBA PREDATOR

Anlık kur

0.00000003

24 saatlik değişim

-1.5%

Piyasa değeri

15149010

data

İşlem hacmi

$53016

32.

NFTBOOKS NFTBS NFTBOOKS

Anlık kur

0.00000003

24 saatlik değişim

-2.3%

Piyasa değeri

1806860

data

İşlem hacmi

$637.08

33.

HALODAO RNBW HALODAO

Anlık kur

0.00000003

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

1.076

data

İşlem hacmi

$1.18

34.

MILADY MEME COIN LADYS MILADY MEME COIN

Anlık kur

0.00000003

24 saatlik değişim

-1.2%

Piyasa değeri

29868029

data

İşlem hacmi

$2176393

35.

OPENDAO SOS OPENDAO

Anlık kur

0.00000003

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

1372510

data

İşlem hacmi

$713626

36.

DYNAMIC SET DOLLAR DSD DYNAMIC SET DOLLAR

Anlık kur

0.00000004

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

67094

data

İşlem hacmi

$50.27

37.

EVERGROW COIN EGC EVERGROW COIN

Anlık kur

0.00000004

24 saatlik değişim

0.9%

Piyasa değeri

18455321

data

İşlem hacmi

$9161.66

38.

FOOM FOOM FOOM

Anlık kur

0.00000004

24 saatlik değişim

-14.2%

Piyasa değeri

7151625

data

İşlem hacmi

$2561812

39.

ZELAAPAYAE ZPAE ZELAAPAYAE

Anlık kur

0.00000004

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

34.03

data

İşlem hacmi

$159.39

40.

AIRCOIN AIR AIRCOIN

Anlık kur

0.00000004

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

687162

data

İşlem hacmi

$8298.56

41.

BAD IDEA AI BAD BAD IDEA AI

Anlık kur

0.00000004

24 saatlik değişim

-11.1%

Piyasa değeri

22857567

data

İşlem hacmi

$1459423

42.

ARTIFY AFY ARTIFY

Anlık kur

0.00000005

24 saatlik değişim

-13.1%

Piyasa değeri

231250

data

İşlem hacmi

$6915.4

43.

MULTIVERSE CAPITAL MVC MULTIVERSE CAPITAL

Anlık kur

0.00000006

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

31041

data

İşlem hacmi

$0.123239

44.

A HUNTERS DREAM CAW A HUNTERS DREAM

Anlık kur

0.00000006

24 saatlik değişim

0.9%

Piyasa değeri

37323589

data

İşlem hacmi

$681405

45.

DEGENREBORN DEGEN DEGENREBORN

Anlık kur

0.00000006

24 saatlik değişim

-10.2%

Piyasa değeri

563328

data

İşlem hacmi

$155341

46.

PAW PAW PAW

Anlık kur

0.00000006

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

10715.65

data

İşlem hacmi

$0.104387

47.

LOVELY INU FINANCE LOVELY LOVELY INU FINANCE

Anlık kur

0.00000006

24 saatlik değişim

-3.6%

Piyasa değeri

4215365

data

İşlem hacmi

$585098

48.

GLOBIANCE EXCHANGE GBEX GLOBIANCE EXCHANGE

Anlık kur

0.00000006

24 saatlik değişim

-8.3%

Piyasa değeri

23943848

data

İşlem hacmi

$330420

49.

MOONWOLF.IO WOLF MOONWOLF.IO

Anlık kur

0.00000006

24 saatlik değişim

-1.8%

Piyasa değeri

18954.04

data

İşlem hacmi

$4.68

50.

COIN OF THE CHAMPIONS COC COIN OF THE CHAMPIONS

Anlık kur

0.00000007

24 saatlik değişim

718.2%

Piyasa değeri

11641518

data

İşlem hacmi

$10.8

10.

RIBBIT MEME RIBBIT RIBBIT MEME

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

22.9%

Piyasa değeri

4278757

data

İşlem hacmi

$568707

11.

UPSORBER UP UPSORBER

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-11.4%

Piyasa değeri

18209.3

data

İşlem hacmi

$78.42

12.

KEK KEKE KEK

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-2.0%

Piyasa değeri

800020

data

İşlem hacmi

$120092

13.

DYOR DYOR DYOR

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-2.3%

Piyasa değeri

74782

data

İşlem hacmi

$4149.25

14.

PIKA PIKA PIKA

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

1046018

data

İşlem hacmi

$40.83

15.

JESUS COIN JESUS JESUS COIN

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-3.6%

Piyasa değeri

1739925

data

İşlem hacmi

$22576

16.

HULK INU HULK HULK INU

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

57911

data

İşlem hacmi

$106.14

17.

POOH POOH POOH

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

52.5%

Piyasa değeri

4953177

data

İşlem hacmi

$1109240

18.

ASTRA DAO ASTRADAO ASTRA DAO

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-32.2%

Piyasa değeri

545789

data

İşlem hacmi

$31281

19.

MANGOMAN INTELLIGENT MMIT MANGOMAN INTELLIGENT

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

-2.8%

Piyasa değeri

2464479

data

İşlem hacmi

$59067

20.

MOG COIN MOG MOG COIN

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

6.7%

Piyasa değeri

6092458

data

İşlem hacmi

$778182

21.

SHERA SHR SHERA

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

19178.89

data

İşlem hacmi

$5.19

22.

ZKAPES TOKEN ZAT ZKAPES TOKEN

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

6.9%

Piyasa değeri

686358

data

İşlem hacmi

$16068.19

23.

OK.LETS.GO. OKLG OK.LETS.GO.

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

14004.52

data

İşlem hacmi

$48.64

24.

COLLIE INU COLLIE COLLIE INU

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

14539

data

İşlem hacmi

$1678.53

25.

REFINABLE FINE REFINABLE

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

-18.5%

Piyasa değeri

33475832

data

İşlem hacmi

$97425

26.

BEN BEN BEN

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

1.0%

Piyasa değeri

8017684

data

İşlem hacmi

$832630

27.

OSAKA PROTOCOL OSAK OSAKA PROTOCOL

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

-1.0%

Piyasa değeri

16658468

data

İşlem hacmi

$24042

28.

MICROPETS PETS MICROPETS

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

206977

data

İşlem hacmi

$55.48

29.

WALLET SWAP WSWAP WALLET SWAP

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

126386

data

İşlem hacmi

$0.210991

30.

TIFI TIFI TIFI

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

1894739

data

İşlem hacmi

$19579.15

31.

SHIBA PREDATOR QOM SHIBA PREDATOR

Anlık kur

0.00000003

24 saatlik değişim

-1.5%

Piyasa değeri

15149010

data

İşlem hacmi

$53016

32.

NFTBOOKS NFTBS NFTBOOKS

Anlık kur

0.00000003

24 saatlik değişim

-2.3%

Piyasa değeri

1806860

data

İşlem hacmi

$637.08

33.

HALODAO RNBW HALODAO

Anlık kur

0.00000003

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

1.076

data

İşlem hacmi

$1.18

34.

MILADY MEME COIN LADYS MILADY MEME COIN

Anlık kur

0.00000003

24 saatlik değişim

-1.2%

Piyasa değeri

29868029

data

İşlem hacmi

$2176393

35.

OPENDAO SOS OPENDAO

Anlık kur

0.00000003

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

1372510

data

İşlem hacmi

$713626

36.

DYNAMIC SET DOLLAR DSD DYNAMIC SET DOLLAR

Anlık kur

0.00000004

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

67094

data

İşlem hacmi

$50.27

37.

EVERGROW COIN EGC EVERGROW COIN

Anlık kur

0.00000004

24 saatlik değişim

0.9%

Piyasa değeri

18455321

data

İşlem hacmi

$9161.66

38.

FOOM FOOM FOOM

Anlık kur

0.00000004

24 saatlik değişim

-14.2%

Piyasa değeri

7151625

data

İşlem hacmi

$2561812

39.

ZELAAPAYAE ZPAE ZELAAPAYAE

Anlık kur

0.00000004

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

34.03

data

İşlem hacmi

$159.39

40.

AIRCOIN AIR AIRCOIN

Anlık kur

0.00000004

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

687162

data

İşlem hacmi

$8298.56

41.

BAD IDEA AI BAD BAD IDEA AI

Anlık kur

0.00000004

24 saatlik değişim

-11.1%

Piyasa değeri

22857567

data

İşlem hacmi

$1459423

42.

ARTIFY AFY ARTIFY

Anlık kur

0.00000005

24 saatlik değişim

-13.1%

Piyasa değeri

231250

data

İşlem hacmi

$6915.4

43.

MULTIVERSE CAPITAL MVC MULTIVERSE CAPITAL

Anlık kur

0.00000006

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

31041

data

İşlem hacmi

$0.123239

44.

A HUNTERS DREAM CAW A HUNTERS DREAM

Anlık kur

0.00000006

24 saatlik değişim

0.9%

Piyasa değeri

37323589

data

İşlem hacmi

$681405

45.

DEGENREBORN DEGEN DEGENREBORN

Anlık kur

0.00000006

24 saatlik değişim

-10.2%

Piyasa değeri

563328

data

İşlem hacmi

$155341

46.

PAW PAW PAW

Anlık kur

0.00000006

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

10715.65

data

İşlem hacmi

$0.104387

47.

LOVELY INU FINANCE LOVELY LOVELY INU FINANCE

Anlık kur

0.00000006

24 saatlik değişim

-3.6%

Piyasa değeri

4215365

data

İşlem hacmi

$585098

48.

GLOBIANCE EXCHANGE GBEX GLOBIANCE EXCHANGE

Anlık kur

0.00000006

24 saatlik değişim

-8.3%

Piyasa değeri

23943848

data

İşlem hacmi

$330420