En popüler 50 kripto para biriminin fiyatları

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimlerini alıp satmak için bu listeyi takip edin. Liste gün içinde yapılan düzenli güncellemelerle dinamik olarak hazırlanıyor.
Bu liste, düzenli gün içi fiyat güncellemeleriyle dinamik olarak oluşturulur.

Coin Anlık kur (USD) 24 saatlik değişim (%) İşlem hacmi (USD) Piyasa değeri ↑ (USD) Grafik
1.
BTC BTC BITCOIN
60 98 -2.0 45 549 674 596 1 202 660 232 446 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
3 371.28 0.1 22 913 046 632 405 417 397 141 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.99984 0.1 47 708 089 490 112 872 286 275 data Trade
4.
BNB BNB BNB
571.66 1.1 1 379 355 936 88 019 768 221 data Trade
5.
SOL SOL SOLANA
135.6 9.2 3 980 977 206 62 769 434 114 data Trade
6.
USDC USDC USDC
0.999578 0.0 9 189 500 990 32 517 753 400 data Trade
7.
STETH STETH LIDO STAKED ETHER
3 370.2 0.2 59 613 995 32 488 930 925 data Trade
8.
XRP XRP XRP
0.476172 1.3 1 085 966 153 26 521 989 908 data Trade
9.
TON TON TONCOIN
7.58 5.4 509 294 639 18 606 189 834 data Trade
10.
DOGE DOGE DOGECOIN
0.122716 3.5 1 010 169 650 17 820 423 429 data Trade
11.
ADA ADA CARDANO
0.38732 4.4 402 273 664 13 693 254 229 data Trade
12.
TRX TRX TRON
0.120388 1.8 436 114 226 10 483 465 121 data Trade
13.
SHIB SHIB SHIBA INU
0.00001733 2.4 361 643 755 10 228 804 994 data Trade
14.
AVAX AVAX AVALANCHE
25.09 3.3 514 327 998 9 891 955 729 data Trade
15.
WBTC WBTC WRAPPED BITCOIN
61 077 -1.9 537 157 466 9 359 746 652 data Trade
16.
LINK LINK CHAINLINK
14.01 7.8 559 924 721 8 518 485 541 data Trade
17.
DOT DOT POLKADOT
5.78 3.7 241 464 737 7 979 887 993 data Trade
18.
BCH BCH BITCOIN CASH
373.8 1.6 402 107 635 7 374 793 170 data Trade
19.
UNI UNI UNISWAP
9.43 2.8 289 528 312 7 088 212 897 data Trade
20.
NEAR NEAR NEAR PROTOCOL
5.56 10.0 602 389 086 6 070 451 171 data Trade
21.
WEETH WEETH WRAPPED EETH
3 500.84 0.0 48 570 375 5 394 786 200 data Trade
22.
LEO LEO LEO TOKEN
5.75 -0.7 3 259 656 5 327 229 151 data Trade
23.
LTC LTC LITECOIN
70.54 -0.2 595 141 623 5 272 273 142 data Trade
24.
MATIC MATIC POLYGON
0.566923 3.0 340 156 964 5 266 408 014 data Trade
25.
DAI DAI DAI
1 0.2 501 547 926 5 184 959 265 data Trade
26.
PEPE PEPE PEPE
0.00001174 12.4 940 900 110 4 947 547 440 data Trade
27.
FET FET FETCH.AI
1.66 22.2 393 102 540 4 209 469 833 data Trade
28.
ICP ICP INTERNET COMPUTER
8.11 5.4 95 310 356 3 773 108 870 data Trade
29.
KAS KAS KASPA
0.154298 4.7 57 250 747 3 707 746 084 data Trade
30.
USDE USDE ETHENA USDE
1 0.0 104 321 711 3 559 877 850 data Trade
31.
ETC ETC ETHEREUM CLASSIC
23.32 3.8 153 105 278 3 450 461 051 data Trade
32.
EZETH EZETH RENZO RESTAKED ETH
3 403.26 0.2 141 026 797 3 394 198 507 data Trade
33.
APT APT APTOS
6.92 5.5 229 507 924 3 125 999 587 data Trade
34.
XMR XMR MONERO
162.59 -0.9 62 020 092 2 996 762 272 data Trade
35.
RNDR RNDR RENDER
7.69 13.2 246 780 618 2 986 375 137 data Trade
36.
HBAR HBAR HEDERA
0.078797 5.8 63 060 516 2 818 967 665 data Trade
37.
ATOM ATOM COSMOS HUB
6.99 6.7 204 816 590 2 718 110 958 data Trade
38.
ARB ARB ARBITRUM
0.821063 6.7 299 967 860 2 657 816 547 data Trade
39.
XLM XLM STELLAR
0.090354 2.5 90 476 449 2 625 508 619 data Trade
40.
FIL FIL FILECOIN
4.41 5.1 218 329 948 2 492 558 950 data Trade
41.
MNT MNT MANTLE
0.758778 -0.6 236 070 466 2 479 576 399 data Trade
42.
OKB OKB OKB
41.37 0.9 7 096 279 2 478 892 600 data Trade
43.
CRO CRO CRONOS
0.090406 0.7 14 151 263 2 428 885 130 data Trade
44.
IMX IMX IMMUTABLE
1.56 6.7 68 684 950 2 361 545 601 data Trade
45.
STX STX STACKS
1.6 5.6 53 587 911 2 352 652 794 data Trade
46.
INJ INJ INJECTIVE
23.01 15.5 206 686 410 2 233 631 821 data Trade
47.
FDUSD FDUSD FIRST DIGITAL USD
0.999043 -0.3 6 429 081 570 2 214 460 313 data Trade
48.
SUI SUI SUI
0.893642 6.8 202 336 383 2 170 514 280 data Trade
49.
LDO LDO LIDO DAO
2.4 15.6 318 102 558 2 159 254 945 data Trade
50.
BTTOLD BTTOLD BITTORRENT [OLD]
0.00242719 5.9 106 776 2 106 847 046 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

Anlık kur

60 98

24 saatlik değişim

-2.0%

Piyasa değeri

1202660232446

data

İşlem hacmi

$45549674596

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

Anlık kur

3 371.28

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

405417397141

data

İşlem hacmi

$22913046632

3.

TETHER USDT TETHER

Anlık kur

0.99984

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

112872286275

data

İşlem hacmi

$47708089490

4.

BNB BNB BNB

Anlık kur

571.66

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

88019768221

data

İşlem hacmi

$1379355936

5.

SOLANA SOL SOLANA

Anlık kur

135.6

24 saatlik değişim

9.2%

Piyasa değeri

62769434114

data

İşlem hacmi

$3980977206

6.

USDC USDC USDC

Anlık kur

0.999578

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

32517753400

data

İşlem hacmi

$9189500990

7.

LIDO STAKED ETHER STETH LIDO STAKED ETHER

Anlık kur

3 370.2

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

32488930925

data

İşlem hacmi

$59613995

8.

XRP XRP XRP

Anlık kur

0.476172

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

26521989908

data

İşlem hacmi

$1085966153

9.

TONCOIN TON TONCOIN

Anlık kur

7.58

24 saatlik değişim

5.4%

Piyasa değeri

18606189834

data

İşlem hacmi

$509294639

10.

DOGECOIN DOGE DOGECOIN

Anlık kur

0.122716

24 saatlik değişim

3.5%

Piyasa değeri

17820423429

data

İşlem hacmi

$1010169650

11.

CARDANO ADA CARDANO

Anlık kur

0.38732

24 saatlik değişim

4.4%

Piyasa değeri

13693254229

data

İşlem hacmi

$402273664

12.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.120388

24 saatlik değişim

1.8%

Piyasa değeri

10483465121

data

İşlem hacmi

$436114226

13.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00001733

24 saatlik değişim

2.4%

Piyasa değeri

10228804994

data

İşlem hacmi

$361643755

14.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

25.09

24 saatlik değişim

3.3%

Piyasa değeri

9891955729

data

İşlem hacmi

$514327998

15.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

61 077

24 saatlik değişim

-1.9%

Piyasa değeri

9359746652

data

İşlem hacmi

$537157466

16.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

14.01

24 saatlik değişim

7.8%

Piyasa değeri

8518485541

data

İşlem hacmi

$559924721

17.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

5.78

24 saatlik değişim

3.7%

Piyasa değeri

7979887993

data

İşlem hacmi

$241464737

18.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

373.8

24 saatlik değişim

1.6%

Piyasa değeri

7374793170

data

İşlem hacmi

$402107635

19.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

9.43

24 saatlik değişim

2.8%

Piyasa değeri

7088212897

data

İşlem hacmi

$289528312

20.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

5.56

24 saatlik değişim

10.0%

Piyasa değeri

6070451171

data

İşlem hacmi

$602389086

21.

WRAPPED EETH WEETH WRAPPED EETH

Anlık kur

3 500.84

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

5394786200

data

İşlem hacmi

$48570375

22.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

5.75

24 saatlik değişim

-0.7%

Piyasa değeri

5327229151

data

İşlem hacmi

$3259656

23.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

70.54

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

5272273142

data

İşlem hacmi

$595141623

24.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.566923

24 saatlik değişim

3.0%

Piyasa değeri

5266408014

data

İşlem hacmi

$340156964

25.

DAI DAI DAI

Anlık kur

1

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

5184959265

data

İşlem hacmi

$501547926

26.

PEPE PEPE PEPE

Anlık kur

0.00001174

24 saatlik değişim

12.4%

Piyasa değeri

4947547440

data

İşlem hacmi

$940900110

27.

FETCH.AI FET FETCH.AI

Anlık kur

1.66

24 saatlik değişim

22.2%

Piyasa değeri

4209469833

data

İşlem hacmi

$393102540

28.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

8.11

24 saatlik değişim

5.4%

Piyasa değeri

3773108870

data

İşlem hacmi

$95310356

29.

KASPA KAS KASPA

Anlık kur

0.154298

24 saatlik değişim

4.7%

Piyasa değeri

3707746084

data

İşlem hacmi

$57250747

30.

ETHENA USDE USDE ETHENA USDE

Anlık kur

1

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

3559877850

data

İşlem hacmi

$104321711

31.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

23.32

24 saatlik değişim

3.8%

Piyasa değeri

3450461051

data

İşlem hacmi

$153105278

32.

RENZO RESTAKED ETH EZETH RENZO RESTAKED ETH

Anlık kur

3 403.26

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

3394198507

data

İşlem hacmi

$141026797

33.

APTOS APT APTOS

Anlık kur

6.92

24 saatlik değişim

5.5%

Piyasa değeri

3125999587

data

İşlem hacmi

$229507924

34.

MONERO XMR MONERO

Anlık kur

162.59

24 saatlik değişim

-0.9%

Piyasa değeri

2996762272

data

İşlem hacmi

$62020092

35.

RENDER RNDR RENDER

Anlık kur

7.69

24 saatlik değişim

13.2%

Piyasa değeri

2986375137

data

İşlem hacmi

$246780618

36.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.078797

24 saatlik değişim

5.8%

Piyasa değeri

2818967665

data

İşlem hacmi

$63060516

37.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

6.99

24 saatlik değişim

6.7%

Piyasa değeri

2718110958

data

İşlem hacmi

$204816590

38.

ARBITRUM ARB ARBITRUM

Anlık kur

0.821063

24 saatlik değişim

6.7%

Piyasa değeri

2657816547

data

İşlem hacmi

$299967860

39.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.090354

24 saatlik değişim

2.5%

Piyasa değeri

2625508619

data

İşlem hacmi

$90476449

40.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

4.41

24 saatlik değişim

5.1%

Piyasa değeri

2492558950

data

İşlem hacmi

$218329948

41.

MANTLE MNT MANTLE

Anlık kur

0.758778

24 saatlik değişim

-0.6%

Piyasa değeri

2479576399

data

İşlem hacmi

$236070466

42.

OKB OKB OKB

Anlık kur

41.37

24 saatlik değişim

0.9%

Piyasa değeri

2478892600

data

İşlem hacmi

$7096279

43.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.090406

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

2428885130

data

İşlem hacmi

$14151263

44.

IMMUTABLE IMX IMMUTABLE

Anlık kur

1.56

24 saatlik değişim

6.7%

Piyasa değeri

2361545601

data

İşlem hacmi

$68684950

45.

STACKS STX STACKS

Anlık kur

1.6

24 saatlik değişim

5.6%

Piyasa değeri

2352652794

data

İşlem hacmi

$53587911

46.

INJECTIVE INJ INJECTIVE

Anlık kur

23.01

24 saatlik değişim

15.5%

Piyasa değeri

2233631821

data

İşlem hacmi

$206686410

47.

FIRST DIGITAL USD FDUSD FIRST DIGITAL USD

Anlık kur

0.999043

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

2214460313

data

İşlem hacmi

$6429081570

48.

SUI SUI SUI

Anlık kur

0.893642

24 saatlik değişim

6.8%

Piyasa değeri

2170514280

data

İşlem hacmi

$202336383

49.

LIDO DAO LDO LIDO DAO

Anlık kur

2.4

24 saatlik değişim

15.6%

Piyasa değeri

2159254945

data

İşlem hacmi

$318102558

50.

BITTORRENT [OLD] BTTOLD BITTORRENT [OLD]

Anlık kur

0.00242719

24 saatlik değişim

5.9%

Piyasa değeri

2106847046

data

İşlem hacmi

$106776

10.

DOGECOIN DOGE DOGECOIN

Anlık kur

0.122716

24 saatlik değişim

3.5%

Piyasa değeri

17820423429

data

İşlem hacmi

$1010169650

11.

CARDANO ADA CARDANO

Anlık kur

0.38732

24 saatlik değişim

4.4%

Piyasa değeri

13693254229

data

İşlem hacmi

$402273664

12.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.120388

24 saatlik değişim

1.8%

Piyasa değeri

10483465121

data

İşlem hacmi

$436114226

13.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00001733

24 saatlik değişim

2.4%

Piyasa değeri

10228804994

data

İşlem hacmi

$361643755

14.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

25.09

24 saatlik değişim

3.3%

Piyasa değeri

9891955729

data

İşlem hacmi

$514327998

15.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

61 077

24 saatlik değişim

-1.9%

Piyasa değeri

9359746652

data

İşlem hacmi

$537157466

16.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

14.01

24 saatlik değişim

7.8%

Piyasa değeri

8518485541

data

İşlem hacmi

$559924721

17.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

5.78

24 saatlik değişim

3.7%

Piyasa değeri

7979887993

data

İşlem hacmi

$241464737

18.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

373.8

24 saatlik değişim

1.6%

Piyasa değeri

7374793170

data

İşlem hacmi

$402107635

19.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

9.43

24 saatlik değişim

2.8%

Piyasa değeri

7088212897

data

İşlem hacmi

$289528312

20.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

5.56

24 saatlik değişim

10.0%

Piyasa değeri

6070451171

data

İşlem hacmi

$602389086

21.

WRAPPED EETH WEETH WRAPPED EETH

Anlık kur

3 500.84

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

5394786200

data

İşlem hacmi

$48570375

22.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

5.75

24 saatlik değişim

-0.7%

Piyasa değeri

5327229151

data

İşlem hacmi

$3259656

23.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

70.54

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

5272273142

data

İşlem hacmi

$595141623

24.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.566923

24 saatlik değişim

3.0%

Piyasa değeri

5266408014

data

İşlem hacmi

$340156964

25.

DAI DAI DAI

Anlık kur

1

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

5184959265

data

İşlem hacmi

$501547926

26.

PEPE PEPE PEPE

Anlık kur

0.00001174

24 saatlik değişim

12.4%

Piyasa değeri

4947547440

data

İşlem hacmi

$940900110

27.

FETCH.AI FET FETCH.AI

Anlık kur

1.66

24 saatlik değişim

22.2%

Piyasa değeri

4209469833

data

İşlem hacmi

$393102540

28.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

8.11

24 saatlik değişim

5.4%

Piyasa değeri

3773108870

data

İşlem hacmi

$95310356

29.

KASPA KAS KASPA

Anlık kur

0.154298

24 saatlik değişim

4.7%

Piyasa değeri

3707746084

data

İşlem hacmi

$57250747

30.

ETHENA USDE USDE ETHENA USDE

Anlık kur

1

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

3559877850

data

İşlem hacmi

$104321711

31.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

23.32

24 saatlik değişim

3.8%

Piyasa değeri

3450461051

data

İşlem hacmi

$153105278

32.

RENZO RESTAKED ETH EZETH RENZO RESTAKED ETH

Anlık kur

3 403.26

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

3394198507

data

İşlem hacmi

$141026797

33.

APTOS APT APTOS

Anlık kur

6.92

24 saatlik değişim

5.5%

Piyasa değeri

3125999587

data

İşlem hacmi

$229507924

34.

MONERO XMR MONERO

Anlık kur

162.59

24 saatlik değişim

-0.9%

Piyasa değeri

2996762272

data

İşlem hacmi

$62020092

35.

RENDER RNDR RENDER

Anlık kur

7.69

24 saatlik değişim

13.2%

Piyasa değeri

2986375137

data

İşlem hacmi

$246780618

36.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.078797

24 saatlik değişim

5.8%

Piyasa değeri

2818967665

data

İşlem hacmi

$63060516

37.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

6.99

24 saatlik değişim

6.7%

Piyasa değeri

2718110958

data

İşlem hacmi

$204816590

38.

ARBITRUM ARB ARBITRUM

Anlık kur

0.821063

24 saatlik değişim

6.7%

Piyasa değeri

2657816547

data

İşlem hacmi

$299967860

39.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.090354

24 saatlik değişim

2.5%

Piyasa değeri

2625508619

data

İşlem hacmi

$90476449

40.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

4.41

24 saatlik değişim

5.1%

Piyasa değeri

2492558950

data

İşlem hacmi

$218329948

41.

MANTLE MNT MANTLE

Anlık kur

0.758778

24 saatlik değişim

-0.6%

Piyasa değeri

2479576399

data

İşlem hacmi

$236070466

42.

OKB OKB OKB

Anlık kur

41.37

24 saatlik değişim

0.9%

Piyasa değeri

2478892600

data

İşlem hacmi

$7096279

43.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.090406

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

2428885130

data

İşlem hacmi

$14151263

44.

IMMUTABLE IMX IMMUTABLE

Anlık kur

1.56

24 saatlik değişim

6.7%

Piyasa değeri

2361545601

data

İşlem hacmi

$68684950

45.

STACKS STX STACKS

Anlık kur

1.6

24 saatlik değişim

5.6%

Piyasa değeri

2352652794

data

İşlem hacmi

$53587911

46.

INJECTIVE INJ INJECTIVE

Anlık kur

23.01

24 saatlik değişim

15.5%

Piyasa değeri

2233631821

data

İşlem hacmi

$206686410

47.

FIRST DIGITAL USD FDUSD FIRST DIGITAL USD

Anlık kur

0.999043

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

2214460313

data

İşlem hacmi

$6429081570

48.

SUI SUI SUI

Anlık kur

0.893642

24 saatlik değişim

6.8%

Piyasa değeri

2170514280

data

İşlem hacmi

$202336383