En popüler 50 kripto para biriminin fiyatları

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimlerini alıp satmak için bu listeyi takip edin. Liste gün içinde yapılan düzenli güncellemelerle dinamik olarak hazırlanıyor.
Bu liste, düzenli gün içi fiyat güncellemeleriyle dinamik olarak oluşturulur.

Coin Anlık kur (USD) 24 saatlik değişim (%) İşlem hacmi (USD) Piyasa değeri ↑ (USD) Grafik
1.
BTC BTC BITCOIN
61 104 -0.8 40 388 959 369 1 209 224 427 226 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
3 363.64 1.1 18 044 751 296 405 781 785 599 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.999128 -0.1 57 861 665 086 112 935 734 315 data Trade
4.
BNB BNB BNB
572.57 0.8 1 059 666 874 88 330 693 305 data Trade
5.
SOL SOL SOLANA
136.77 5.8 3 485 719 864 63 377 875 568 data Trade
6.
USDC USDC USDC
0.999316 -0.1 8 264 946 316 32 865 458 858 data Trade
7.
STETH STETH LIDO STAKED ETHER
3 364.49 1.2 41 231 538 32 534 053 278 data Trade
8.
XRP XRP XRP
0.475198 -1.3 954 980 656 26 507 266 484 data Trade
9.
TON TON TONCOIN
7.56 2.9 420 434 342 18 622 659 817 data Trade
10.
DOGE DOGE DOGECOIN
0.12368 3.5 908 519 844 17 971 295 189 data Trade
11.
ADA ADA CARDANO
0.390477 3.2 352 853 302 13 866 525 153 data Trade
12.
TRX TRX TRON
0.121724 1.7 364 956 794 10 643 464 859 data Trade
13.
SHIB SHIB SHIBA INU
0.00001759 3.7 368 096 117 10 434 429 207 data Trade
14.
AVAX AVAX AVALANCHE
25.25 1.3 395 643 360 9 978 818 478 data Trade
15.
WBTC WBTC WRAPPED BITCOIN
61 091 -0.7 454 806 600 9 370 589 522 data Trade
16.
LINK LINK CHAINLINK
13.85 2.0 464 177 869 8 443 356 691 data Trade
17.
DOT DOT POLKADOT
5.89 3.5 226 070 807 8 148 980 540 data Trade
18.
BCH BCH BITCOIN CASH
379.29 6.9 341 128 379 7 517 779 997 data Trade
19.
UNI UNI UNISWAP
9.33 2.8 240 469 713 7 065 469 351 data Trade
20.
NEAR NEAR NEAR PROTOCOL
5.46 3.8 420 507 266 6 023 791 779 data Trade
21.
WEETH WEETH WRAPPED EETH
3 494.4 1.2 55 989 517 5 393 726 797 data Trade
22.
LEO LEO LEO TOKEN
5.76 -0.3 2 796 072 5 338 237 525 data Trade
23.
LTC LTC LITECOIN
70.39 1.0 466 013 295 5 286 679 780 data Trade
24.
MATIC MATIC POLYGON
0.566584 1.6 296 748 753 5 274 169 762 data Trade
25.
DAI DAI DAI
0.999394 -0.1 452 575 192 5 189 342 460 data Trade
26.
PEPE PEPE PEPE
0.00001198 10.2 899 954 828 5 058 591 016 data Trade
27.
FET FET FETCH.AI
1.64 11.9 363 338 982 4 140 217 940 data Trade
28.
ICP ICP INTERNET COMPUTER
8.19 3.7 87 664 094 3 824 201 332 data Trade
29.
KAS KAS KASPA
0.1564 3.0 47 706 090 3 755 160 431 data Trade
30.
USDE USDE ETHENA USDE
0.997369 -0.3 84 296 459 3 562 968 814 data Trade
31.
ETC ETC ETHEREUM CLASSIC
23.37 3.0 122 323 521 3 462 983 390 data Trade
32.
EZETH EZETH RENZO RESTAKED ETH
3 387.63 1.2 131 500 108 3 389 799 722 data Trade
33.
APT APT APTOS
7.01 2.4 206 871 921 3 180 360 137 data Trade
34.
RNDR RNDR RENDER
7.75 7.0 204 586 629 3 017 639 229 data Trade
35.
XMR XMR MONERO
160.61 -0.1 56 850 360 2 966 551 525 data Trade
36.
HBAR HBAR HEDERA
0.078485 2.6 55 749 551 2 816 697 660 data Trade
37.
ATOM ATOM COSMOS HUB
6.95 3.1 169 155 709 2 725 402 154 data Trade
38.
ARB ARB ARBITRUM
0.830529 5.9 263 906 108 2 690 565 202 data Trade
39.
XLM XLM STELLAR
0.090729 2.7 70 207 128 2 648 553 835 data Trade
40.
STX STX STACKS
1.71 9.2 63 294 813 2 544 838 128 data Trade
41.
FIL FIL FILECOIN
4.41 0.7 164 470 293 2 498 247 198 data Trade
42.
OKB OKB OKB
41.47 0.8 5 646 193 2 494 783 553 data Trade
43.
MNT MNT MANTLE
0.761461 2.2 229 401 755 2 493 630 772 data Trade
44.
CRO CRO CRONOS
0.091228 2.4 11 582 639 2 458 319 935 data Trade
45.
IMX IMX IMMUTABLE
1.54 3.8 62 487 322 2 339 417 500 data Trade
46.
FDUSD FDUSD FIRST DIGITAL USD
0.998754 -0.6 5 496 581 837 2 227 326 405 data Trade
47.
INJ INJ INJECTIVE
22.73 6.2 182 756 717 2 219 163 086 data Trade
48.
MKR MKR MAKER
2 327.35 7.4 126 345 733 2 160 748 460 data Trade
49.
SUI SUI SUI
0.877694 1.0 172 999 713 2 138 769 925 data Trade
50.
VET VET VECHAIN
0.02620229 5.4 42 855 390 2 126 733 122 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

Anlık kur

61 104

24 saatlik değişim

-0.8%

Piyasa değeri

1209224427226

data

İşlem hacmi

$40388959369

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

Anlık kur

3 363.64

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

405781785599

data

İşlem hacmi

$18044751296

3.

TETHER USDT TETHER

Anlık kur

0.999128

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

112935734315

data

İşlem hacmi

$57861665086

4.

BNB BNB BNB

Anlık kur

572.57

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

88330693305

data

İşlem hacmi

$1059666874

5.

SOLANA SOL SOLANA

Anlık kur

136.77

24 saatlik değişim

5.8%

Piyasa değeri

63377875568

data

İşlem hacmi

$3485719864

6.

USDC USDC USDC

Anlık kur

0.999316

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

32865458858

data

İşlem hacmi

$8264946316

7.

LIDO STAKED ETHER STETH LIDO STAKED ETHER

Anlık kur

3 364.49

24 saatlik değişim

1.2%

Piyasa değeri

32534053278

data

İşlem hacmi

$41231538

8.

XRP XRP XRP

Anlık kur

0.475198

24 saatlik değişim

-1.3%

Piyasa değeri

26507266484

data

İşlem hacmi

$954980656

9.

TONCOIN TON TONCOIN

Anlık kur

7.56

24 saatlik değişim

2.9%

Piyasa değeri

18622659817

data

İşlem hacmi

$420434342

10.

DOGECOIN DOGE DOGECOIN

Anlık kur

0.12368

24 saatlik değişim

3.5%

Piyasa değeri

17971295189

data

İşlem hacmi

$908519844

11.

CARDANO ADA CARDANO

Anlık kur

0.390477

24 saatlik değişim

3.2%

Piyasa değeri

13866525153

data

İşlem hacmi

$352853302

12.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.121724

24 saatlik değişim

1.7%

Piyasa değeri

10643464859

data

İşlem hacmi

$364956794

13.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00001759

24 saatlik değişim

3.7%

Piyasa değeri

10434429207

data

İşlem hacmi

$368096117

14.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

25.25

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

9978818478

data

İşlem hacmi

$395643360

15.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

61 091

24 saatlik değişim

-0.7%

Piyasa değeri

9370589522

data

İşlem hacmi

$454806600

16.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

13.85

24 saatlik değişim

2.0%

Piyasa değeri

8443356691

data

İşlem hacmi

$464177869

17.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

5.89

24 saatlik değişim

3.5%

Piyasa değeri

8148980540

data

İşlem hacmi

$226070807

18.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

379.29

24 saatlik değişim

6.9%

Piyasa değeri

7517779997

data

İşlem hacmi

$341128379

19.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

9.33

24 saatlik değişim

2.8%

Piyasa değeri

7065469351

data

İşlem hacmi

$240469713

20.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

5.46

24 saatlik değişim

3.8%

Piyasa değeri

6023791779

data

İşlem hacmi

$420507266

21.

WRAPPED EETH WEETH WRAPPED EETH

Anlık kur

3 494.4

24 saatlik değişim

1.2%

Piyasa değeri

5393726797

data

İşlem hacmi

$55989517

22.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

5.76

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

5338237525

data

İşlem hacmi

$2796072

23.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

70.39

24 saatlik değişim

1.0%

Piyasa değeri

5286679780

data

İşlem hacmi

$466013295

24.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.566584

24 saatlik değişim

1.6%

Piyasa değeri

5274169762

data

İşlem hacmi

$296748753

25.

DAI DAI DAI

Anlık kur

0.999394

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

5189342460

data

İşlem hacmi

$452575192

26.

PEPE PEPE PEPE

Anlık kur

0.00001198

24 saatlik değişim

10.2%

Piyasa değeri

5058591016

data

İşlem hacmi

$899954828

27.

FETCH.AI FET FETCH.AI

Anlık kur

1.64

24 saatlik değişim

11.9%

Piyasa değeri

4140217940

data

İşlem hacmi

$363338982

28.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

8.19

24 saatlik değişim

3.7%

Piyasa değeri

3824201332

data

İşlem hacmi

$87664094

29.

KASPA KAS KASPA

Anlık kur

0.1564

24 saatlik değişim

3.0%

Piyasa değeri

3755160431

data

İşlem hacmi

$47706090

30.

ETHENA USDE USDE ETHENA USDE

Anlık kur

0.997369

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

3562968814

data

İşlem hacmi

$84296459

31.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

23.37

24 saatlik değişim

3.0%

Piyasa değeri

3462983390

data

İşlem hacmi

$122323521

32.

RENZO RESTAKED ETH EZETH RENZO RESTAKED ETH

Anlık kur

3 387.63

24 saatlik değişim

1.2%

Piyasa değeri

3389799722

data

İşlem hacmi

$131500108

33.

APTOS APT APTOS

Anlık kur

7.01

24 saatlik değişim

2.4%

Piyasa değeri

3180360137

data

İşlem hacmi

$206871921

34.

RENDER RNDR RENDER

Anlık kur

7.75

24 saatlik değişim

7.0%

Piyasa değeri

3017639229

data

İşlem hacmi

$204586629

35.

MONERO XMR MONERO

Anlık kur

160.61

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

2966551525

data

İşlem hacmi

$56850360

36.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.078485

24 saatlik değişim

2.6%

Piyasa değeri

2816697660

data

İşlem hacmi

$55749551

37.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

6.95

24 saatlik değişim

3.1%

Piyasa değeri

2725402154

data

İşlem hacmi

$169155709

38.

ARBITRUM ARB ARBITRUM

Anlık kur

0.830529

24 saatlik değişim

5.9%

Piyasa değeri

2690565202

data

İşlem hacmi

$263906108

39.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.090729

24 saatlik değişim

2.7%

Piyasa değeri

2648553835

data

İşlem hacmi

$70207128

40.

STACKS STX STACKS

Anlık kur

1.71

24 saatlik değişim

9.2%

Piyasa değeri

2544838128

data

İşlem hacmi

$63294813

41.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

4.41

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

2498247198

data

İşlem hacmi

$164470293

42.

OKB OKB OKB

Anlık kur

41.47

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

2494783553

data

İşlem hacmi

$5646193

43.

MANTLE MNT MANTLE

Anlık kur

0.761461

24 saatlik değişim

2.2%

Piyasa değeri

2493630772

data

İşlem hacmi

$229401755

44.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.091228

24 saatlik değişim

2.4%

Piyasa değeri

2458319935

data

İşlem hacmi

$11582639

45.

IMMUTABLE IMX IMMUTABLE

Anlık kur

1.54

24 saatlik değişim

3.8%

Piyasa değeri

2339417500

data

İşlem hacmi

$62487322

46.

FIRST DIGITAL USD FDUSD FIRST DIGITAL USD

Anlık kur

0.998754

24 saatlik değişim

-0.6%

Piyasa değeri

2227326405

data

İşlem hacmi

$5496581837

47.

INJECTIVE INJ INJECTIVE

Anlık kur

22.73

24 saatlik değişim

6.2%

Piyasa değeri

2219163086

data

İşlem hacmi

$182756717

48.

MAKER MKR MAKER

Anlık kur

2 327.35

24 saatlik değişim

7.4%

Piyasa değeri

2160748460

data

İşlem hacmi

$126345733

49.

SUI SUI SUI

Anlık kur

0.877694

24 saatlik değişim

1.0%

Piyasa değeri

2138769925

data

İşlem hacmi

$172999713

50.

VECHAIN VET VECHAIN

Anlık kur

0.02620229

24 saatlik değişim

5.4%

Piyasa değeri

2126733122

data

İşlem hacmi

$42855390

10.

DOGECOIN DOGE DOGECOIN

Anlık kur

0.12368

24 saatlik değişim

3.5%

Piyasa değeri

17971295189

data

İşlem hacmi

$908519844

11.

CARDANO ADA CARDANO

Anlık kur

0.390477

24 saatlik değişim

3.2%

Piyasa değeri

13866525153

data

İşlem hacmi

$352853302

12.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.121724

24 saatlik değişim

1.7%

Piyasa değeri

10643464859

data

İşlem hacmi

$364956794

13.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00001759

24 saatlik değişim

3.7%

Piyasa değeri

10434429207

data

İşlem hacmi

$368096117

14.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

25.25

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

9978818478

data

İşlem hacmi

$395643360

15.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

61 091

24 saatlik değişim

-0.7%

Piyasa değeri

9370589522

data

İşlem hacmi

$454806600

16.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

13.85

24 saatlik değişim

2.0%

Piyasa değeri

8443356691

data

İşlem hacmi

$464177869

17.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

5.89

24 saatlik değişim

3.5%

Piyasa değeri

8148980540

data

İşlem hacmi

$226070807

18.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

379.29

24 saatlik değişim

6.9%

Piyasa değeri

7517779997

data

İşlem hacmi

$341128379

19.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

9.33

24 saatlik değişim

2.8%

Piyasa değeri

7065469351

data

İşlem hacmi

$240469713

20.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

5.46

24 saatlik değişim

3.8%

Piyasa değeri

6023791779

data

İşlem hacmi

$420507266

21.

WRAPPED EETH WEETH WRAPPED EETH

Anlık kur

3 494.4

24 saatlik değişim

1.2%

Piyasa değeri

5393726797

data

İşlem hacmi

$55989517

22.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

5.76

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

5338237525

data

İşlem hacmi

$2796072

23.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

70.39

24 saatlik değişim

1.0%

Piyasa değeri

5286679780

data

İşlem hacmi

$466013295

24.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.566584

24 saatlik değişim

1.6%

Piyasa değeri

5274169762

data

İşlem hacmi

$296748753

25.

DAI DAI DAI

Anlık kur

0.999394

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

5189342460

data

İşlem hacmi

$452575192

26.

PEPE PEPE PEPE

Anlık kur

0.00001198

24 saatlik değişim

10.2%

Piyasa değeri

5058591016

data

İşlem hacmi

$899954828

27.

FETCH.AI FET FETCH.AI

Anlık kur

1.64

24 saatlik değişim

11.9%

Piyasa değeri

4140217940

data

İşlem hacmi

$363338982

28.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

8.19

24 saatlik değişim

3.7%

Piyasa değeri

3824201332

data

İşlem hacmi

$87664094

29.

KASPA KAS KASPA

Anlık kur

0.1564

24 saatlik değişim

3.0%

Piyasa değeri

3755160431

data

İşlem hacmi

$47706090

30.

ETHENA USDE USDE ETHENA USDE

Anlık kur

0.997369

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

3562968814

data

İşlem hacmi

$84296459

31.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

23.37

24 saatlik değişim

3.0%

Piyasa değeri

3462983390

data

İşlem hacmi

$122323521

32.

RENZO RESTAKED ETH EZETH RENZO RESTAKED ETH

Anlık kur

3 387.63

24 saatlik değişim

1.2%

Piyasa değeri

3389799722

data

İşlem hacmi

$131500108

33.

APTOS APT APTOS

Anlık kur

7.01

24 saatlik değişim

2.4%

Piyasa değeri

3180360137

data

İşlem hacmi

$206871921

34.

RENDER RNDR RENDER

Anlık kur

7.75

24 saatlik değişim

7.0%

Piyasa değeri

3017639229

data

İşlem hacmi

$204586629

35.

MONERO XMR MONERO

Anlık kur

160.61

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

2966551525

data

İşlem hacmi

$56850360

36.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.078485

24 saatlik değişim

2.6%

Piyasa değeri

2816697660

data

İşlem hacmi

$55749551

37.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

6.95

24 saatlik değişim

3.1%

Piyasa değeri

2725402154

data

İşlem hacmi

$169155709

38.

ARBITRUM ARB ARBITRUM

Anlık kur

0.830529

24 saatlik değişim

5.9%

Piyasa değeri

2690565202

data

İşlem hacmi

$263906108

39.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.090729

24 saatlik değişim

2.7%

Piyasa değeri

2648553835

data

İşlem hacmi

$70207128

40.

STACKS STX STACKS

Anlık kur

1.71

24 saatlik değişim

9.2%

Piyasa değeri

2544838128

data

İşlem hacmi

$63294813

41.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

4.41

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

2498247198

data

İşlem hacmi

$164470293

42.

OKB OKB OKB

Anlık kur

41.47

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

2494783553

data

İşlem hacmi

$5646193

43.

MANTLE MNT MANTLE

Anlık kur

0.761461

24 saatlik değişim

2.2%

Piyasa değeri

2493630772

data

İşlem hacmi

$229401755

44.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.091228

24 saatlik değişim

2.4%

Piyasa değeri

2458319935

data

İşlem hacmi

$11582639

45.

IMMUTABLE IMX IMMUTABLE

Anlık kur

1.54

24 saatlik değişim

3.8%

Piyasa değeri

2339417500

data

İşlem hacmi

$62487322

46.

FIRST DIGITAL USD FDUSD FIRST DIGITAL USD

Anlık kur

0.998754

24 saatlik değişim

-0.6%

Piyasa değeri

2227326405

data

İşlem hacmi

$5496581837

47.

INJECTIVE INJ INJECTIVE

Anlık kur

22.73

24 saatlik değişim

6.2%

Piyasa değeri

2219163086

data

İşlem hacmi

$182756717

48.

MAKER MKR MAKER

Anlık kur

2 327.35

24 saatlik değişim

7.4%

Piyasa değeri

2160748460

data

İşlem hacmi

$126345733