En popüler 50 kripto para biriminin fiyatları

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimlerini alıp satmak için bu listeyi takip edin. Liste gün içinde yapılan düzenli güncellemelerle dinamik olarak hazırlanıyor.
Bu liste, düzenli gün içi fiyat güncellemeleriyle dinamik olarak oluşturulur.

Coin Anlık kur (USD) 24 saatlik değişim (%) İşlem hacmi (USD) Piyasa değeri ↑ (USD) Grafik
1.
BTC BTC BITCOIN
51 73 0.3 15 560 595 621 1 016 549 456 019 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
3 111.98 4.0 15 776 732 660 374 096 903 875 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.999756 0.0 31 283 167 241 97 906 044 227 data Trade
4.
BNB BNB BNB
388.52 1.7 1 126 878 727 59 785 926 172 data Trade
5.
SOL SOL SOLANA
103.33 -0.8 1 186 729 006 45 607 368 722 data Trade
6.
STETH STETH LIDO STAKED ETHER
3 109.08 4.0 20 789 146 30 526 606 672 data Trade
7.
XRP XRP XRP
0.542371 -0.5 580 197 002 29 634 164 743 data Trade
8.
USDC USDC USDC
0.999561 -0.1 3 864 413 699 28 184 932 510 data Trade
9.
ADA ADA CARDANO
0.591145 -1.0 334 945 681 20 808 674 548 data Trade
10.
AVAX AVAX AVALANCHE
37.41 1.7 379 382 929 14 125 079 513 data Trade
11.
DOGE DOGE DOGECOIN
0.086097 -0.1 336 225 182 12 334 039 802 data Trade
12.
TRX TRX TRON
0.137608 0.1 208 089 054 12 106 552 764 data Trade
13.
LINK LINK CHAINLINK
18.71 1.0 291 690 420 10 988 272 065 data Trade
14.
DOT DOT POLKADOT
7.92 1.4 184 795 280 10 578 073 494 data Trade
15.
MATIC MATIC POLYGON
0.99762 0.3 436 009 585 9 251 457 783 data Trade
16.
UNI UNI UNISWAP
11.06 -1.9 669 835 625 8 301 271 645 data Trade
17.
WBTC WBTC WRAPPED BITCOIN
51 811 0.3 263 512 368 8 135 355 703 data Trade
18.
TON TON TONCOIN
2.08 -1.3 29 931 102 7 223 433 900 data Trade
19.
ICP ICP INTERNET COMPUTER
12.48 -0.4 92 263 011 5 732 808 817 data Trade
20.
SHIB SHIB SHIBA INU
0.00000966 0.2 127 659 953 5 697 158 662 data Trade
21.
BCH BCH BITCOIN CASH
267.72 0.0 127 495 494 5 263 630 542 data Trade
22.
LTC LTC LITECOIN
70.1 -0.5 206 556 098 5 205 002 081 data Trade
23.
DAI DAI DAI
1 0.1 111 812 794 4 955 240 339 data Trade
24.
IMX IMX IMMUTABLE
3.2 4.0 69 522 611 4 449 798 836 data Trade
25.
FIL FIL FILECOIN
8.11 0.2 511 992 023 4 193 713 393 data Trade
26.
ATOM ATOM COSMOS HUB
10.37 -0.3 116 401 428 4 025 856 381 data Trade
27.
LEO LEO LEO TOKEN
4.25 0.8 1 369 313 3 943 802 763 data Trade
28.
KAS KAS KASPA
0.170641 0.5 35 237 540 3 898 413 792 data Trade
29.
ETC ETC ETHEREUM CLASSIC
27.14 4.0 208 218 983 3 891 600 025 data Trade
30.
NEAR NEAR NEAR PROTOCOL
3.69 -4.4 285 167 912 3 853 776 442 data Trade
31.
STX STX STACKS
2.6 0.7 65 016 706 3 765 010 224 data Trade
32.
OP OP OPTIMISM
3.87 5.4 182 587 372 3 695 718 956 data Trade
33.
HBAR HBAR HEDERA
0.109121 -1.1 69 652 041 3 684 258 354 data Trade
34.
TAO TAO BITTENSOR
567.19 0.8 16 169 181 3 576 810 362 data Trade
35.
APT APT APTOS
9.64 1.8 92 654 155 3 536 929 290 data Trade
36.
XLM XLM STELLAR
0.116461 0.1 57 828 972 3 316 499 087 data Trade
37.
FDUSD FDUSD FIRST DIGITAL USD
0.999944 -0.3 3 504 617 390 3 307 236 157 data Trade
38.
VET VET VECHAIN
0.04498912 1.1 74 826 592 3 269 555 021 data Trade
39.
INJ INJ INJECTIVE
35.8 3.3 115 426 287 3 158 303 746 data Trade
40.
LDO LDO LIDO DAO
3.39 2.6 95 156 564 3 028 703 604 data Trade
41.
OKB OKB OKB
50.24 -2.3 6 858 514 3 017 421 018 data Trade
42.
MNT MNT MANTLE
0.887578 13.4 120 544 019 2 875 266 977 data Trade
43.
TIA TIA CELESTIA
16.74 -1.8 78 243 414 2 801 558 221 data Trade
44.
GRT GRT THE GRAPH
0.288368 6.6 235 788 949 2 729 481 347 data Trade
45.
RNDR RNDR RENDER
7.2 -0.3 228 777 064 2 726 875 361 data Trade
46.
CRO CRO CRONOS
0.094447 0.1 8 735 534 2 508 300 153 data Trade
47.
ARB ARB ARBITRUM
1.9 3.0 281 819 898 2 418 848 143 data Trade
48.
XMR XMR MONERO
129.27 4.5 601 186 908 2 346 493 275 data Trade
49.
SEI SEI SEI
0.823979 -4.1 126 946 972 2 107 511 072 data Trade
50.
BTTOLD BTTOLD BITTORRENT [OLD]
0.00242719 5.9 106 776 2 106 847 046 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

Anlık kur

51 73

24 saatlik değişim

0.3%

Piyasa değeri

1016549456019

data

İşlem hacmi

$15560595621

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

Anlık kur

3 111.98

24 saatlik değişim

4.0%

Piyasa değeri

374096903875

data

İşlem hacmi

$15776732660

3.

TETHER USDT TETHER

Anlık kur

0.999756

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

97906044227

data

İşlem hacmi

$31283167241

4.

BNB BNB BNB

Anlık kur

388.52

24 saatlik değişim

1.7%

Piyasa değeri

59785926172

data

İşlem hacmi

$1126878727

5.

SOLANA SOL SOLANA

Anlık kur

103.33

24 saatlik değişim

-0.8%

Piyasa değeri

45607368722

data

İşlem hacmi

$1186729006

6.

LIDO STAKED ETHER STETH LIDO STAKED ETHER

Anlık kur

3 109.08

24 saatlik değişim

4.0%

Piyasa değeri

30526606672

data

İşlem hacmi

$20789146

7.

XRP XRP XRP

Anlık kur

0.542371

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

29634164743

data

İşlem hacmi

$580197002

8.

USDC USDC USDC

Anlık kur

0.999561

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

28184932510

data

İşlem hacmi

$3864413699

9.

CARDANO ADA CARDANO

Anlık kur

0.591145

24 saatlik değişim

-1.0%

Piyasa değeri

20808674548

data

İşlem hacmi

$334945681

10.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

37.41

24 saatlik değişim

1.7%

Piyasa değeri

14125079513

data

İşlem hacmi

$379382929

11.

DOGECOIN DOGE DOGECOIN

Anlık kur

0.086097

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

12334039802

data

İşlem hacmi

$336225182

12.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.137608

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

12106552764

data

İşlem hacmi

$208089054

13.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

18.71

24 saatlik değişim

1.0%

Piyasa değeri

10988272065

data

İşlem hacmi

$291690420

14.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

7.92

24 saatlik değişim

1.4%

Piyasa değeri

10578073494

data

İşlem hacmi

$184795280

15.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.99762

24 saatlik değişim

0.3%

Piyasa değeri

9251457783

data

İşlem hacmi

$436009585

16.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

11.06

24 saatlik değişim

-1.9%

Piyasa değeri

8301271645

data

İşlem hacmi

$669835625

17.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

51 811

24 saatlik değişim

0.3%

Piyasa değeri

8135355703

data

İşlem hacmi

$263512368

18.

TONCOIN TON TONCOIN

Anlık kur

2.08

24 saatlik değişim

-1.3%

Piyasa değeri

7223433900

data

İşlem hacmi

$29931102

19.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

12.48

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

5732808817

data

İşlem hacmi

$92263011

20.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00000966

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

5697158662

data

İşlem hacmi

$127659953

21.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

267.72

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

5263630542

data

İşlem hacmi

$127495494

22.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

70.1

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

5205002081

data

İşlem hacmi

$206556098

23.

DAI DAI DAI

Anlık kur

1

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

4955240339

data

İşlem hacmi

$111812794

24.

IMMUTABLE IMX IMMUTABLE

Anlık kur

3.2

24 saatlik değişim

4.0%

Piyasa değeri

4449798836

data

İşlem hacmi

$69522611

25.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

8.11

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

4193713393

data

İşlem hacmi

$511992023

26.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

10.37

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

4025856381

data

İşlem hacmi

$116401428

27.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

4.25

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

3943802763

data

İşlem hacmi

$1369313

28.

KASPA KAS KASPA

Anlık kur

0.170641

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

3898413792

data

İşlem hacmi

$35237540

29.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

27.14

24 saatlik değişim

4.0%

Piyasa değeri

3891600025

data

İşlem hacmi

$208218983

30.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

3.69

24 saatlik değişim

-4.4%

Piyasa değeri

3853776442

data

İşlem hacmi

$285167912

31.

STACKS STX STACKS

Anlık kur

2.6

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

3765010224

data

İşlem hacmi

$65016706

32.

OPTIMISM OP OPTIMISM

Anlık kur

3.87

24 saatlik değişim

5.4%

Piyasa değeri

3695718956

data

İşlem hacmi

$182587372

33.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.109121

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

3684258354

data

İşlem hacmi

$69652041

34.

BITTENSOR TAO BITTENSOR

Anlık kur

567.19

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

3576810362

data

İşlem hacmi

$16169181

35.

APTOS APT APTOS

Anlık kur

9.64

24 saatlik değişim

1.8%

Piyasa değeri

3536929290

data

İşlem hacmi

$92654155

36.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.116461

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

3316499087

data

İşlem hacmi

$57828972

37.

FIRST DIGITAL USD FDUSD FIRST DIGITAL USD

Anlık kur

0.999944

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

3307236157

data

İşlem hacmi

$3504617390

38.

VECHAIN VET VECHAIN

Anlık kur

0.04498912

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

3269555021

data

İşlem hacmi

$74826592

39.

INJECTIVE INJ INJECTIVE

Anlık kur

35.8

24 saatlik değişim

3.3%

Piyasa değeri

3158303746

data

İşlem hacmi

$115426287

40.

LIDO DAO LDO LIDO DAO

Anlık kur

3.39

24 saatlik değişim

2.6%

Piyasa değeri

3028703604

data

İşlem hacmi

$95156564

41.

OKB OKB OKB

Anlık kur

50.24

24 saatlik değişim

-2.3%

Piyasa değeri

3017421018

data

İşlem hacmi

$6858514

42.

MANTLE MNT MANTLE

Anlık kur

0.887578

24 saatlik değişim

13.4%

Piyasa değeri

2875266977

data

İşlem hacmi

$120544019

43.

CELESTIA TIA CELESTIA

Anlık kur

16.74

24 saatlik değişim

-1.8%

Piyasa değeri

2801558221

data

İşlem hacmi

$78243414

44.

THE GRAPH GRT THE GRAPH

Anlık kur

0.288368

24 saatlik değişim

6.6%

Piyasa değeri

2729481347

data

İşlem hacmi

$235788949

45.

RENDER RNDR RENDER

Anlık kur

7.2

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

2726875361

data

İşlem hacmi

$228777064

46.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.094447

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

2508300153

data

İşlem hacmi

$8735534

47.

ARBITRUM ARB ARBITRUM

Anlık kur

1.9

24 saatlik değişim

3.0%

Piyasa değeri

2418848143

data

İşlem hacmi

$281819898

48.

MONERO XMR MONERO

Anlık kur

129.27

24 saatlik değişim

4.5%

Piyasa değeri

2346493275

data

İşlem hacmi

$601186908

49.

SEI SEI SEI

Anlık kur

0.823979

24 saatlik değişim

-4.1%

Piyasa değeri

2107511072

data

İşlem hacmi

$126946972

50.

BITTORRENT [OLD] BTTOLD BITTORRENT [OLD]

Anlık kur

0.00242719

24 saatlik değişim

5.9%

Piyasa değeri

2106847046

data

İşlem hacmi

$106776

10.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

37.41

24 saatlik değişim

1.7%

Piyasa değeri

14125079513

data

İşlem hacmi

$379382929

11.

DOGECOIN DOGE DOGECOIN

Anlık kur

0.086097

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

12334039802

data

İşlem hacmi

$336225182

12.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.137608

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

12106552764

data

İşlem hacmi

$208089054

13.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

18.71

24 saatlik değişim

1.0%

Piyasa değeri

10988272065

data

İşlem hacmi

$291690420

14.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

7.92

24 saatlik değişim

1.4%

Piyasa değeri

10578073494

data

İşlem hacmi

$184795280

15.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.99762

24 saatlik değişim

0.3%

Piyasa değeri

9251457783

data

İşlem hacmi

$436009585

16.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

11.06

24 saatlik değişim

-1.9%

Piyasa değeri

8301271645

data

İşlem hacmi

$669835625

17.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

51 811

24 saatlik değişim

0.3%

Piyasa değeri

8135355703

data

İşlem hacmi

$263512368

18.

TONCOIN TON TONCOIN

Anlık kur

2.08

24 saatlik değişim

-1.3%

Piyasa değeri

7223433900

data

İşlem hacmi

$29931102

19.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

12.48

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

5732808817

data

İşlem hacmi

$92263011

20.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00000966

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

5697158662

data

İşlem hacmi

$127659953

21.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

267.72

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

5263630542

data

İşlem hacmi

$127495494

22.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

70.1

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

5205002081

data

İşlem hacmi

$206556098

23.

DAI DAI DAI

Anlık kur

1

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

4955240339

data

İşlem hacmi

$111812794

24.

IMMUTABLE IMX IMMUTABLE

Anlık kur

3.2

24 saatlik değişim

4.0%

Piyasa değeri

4449798836

data

İşlem hacmi

$69522611

25.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

8.11

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

4193713393

data

İşlem hacmi

$511992023

26.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

10.37

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

4025856381

data

İşlem hacmi

$116401428

27.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

4.25

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

3943802763

data

İşlem hacmi

$1369313

28.

KASPA KAS KASPA

Anlık kur

0.170641

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

3898413792

data

İşlem hacmi

$35237540

29.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

27.14

24 saatlik değişim

4.0%

Piyasa değeri

3891600025

data

İşlem hacmi

$208218983

30.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

3.69

24 saatlik değişim

-4.4%

Piyasa değeri

3853776442

data

İşlem hacmi

$285167912

31.

STACKS STX STACKS

Anlık kur

2.6

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

3765010224

data

İşlem hacmi

$65016706

32.

OPTIMISM OP OPTIMISM

Anlık kur

3.87

24 saatlik değişim

5.4%

Piyasa değeri

3695718956

data

İşlem hacmi

$182587372

33.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.109121

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

3684258354

data

İşlem hacmi

$69652041

34.

BITTENSOR TAO BITTENSOR

Anlık kur

567.19

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

3576810362

data

İşlem hacmi

$16169181

35.

APTOS APT APTOS

Anlık kur

9.64

24 saatlik değişim

1.8%

Piyasa değeri

3536929290

data

İşlem hacmi

$92654155

36.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.116461

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

3316499087

data

İşlem hacmi

$57828972

37.

FIRST DIGITAL USD FDUSD FIRST DIGITAL USD

Anlık kur

0.999944

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

3307236157

data

İşlem hacmi

$3504617390

38.

VECHAIN VET VECHAIN

Anlık kur

0.04498912

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

3269555021

data

İşlem hacmi

$74826592

39.

INJECTIVE INJ INJECTIVE

Anlık kur

35.8

24 saatlik değişim

3.3%

Piyasa değeri

3158303746

data

İşlem hacmi

$115426287

40.

LIDO DAO LDO LIDO DAO

Anlık kur

3.39

24 saatlik değişim

2.6%

Piyasa değeri

3028703604

data

İşlem hacmi

$95156564

41.

OKB OKB OKB

Anlık kur

50.24

24 saatlik değişim

-2.3%

Piyasa değeri

3017421018

data

İşlem hacmi

$6858514

42.

MANTLE MNT MANTLE

Anlık kur

0.887578

24 saatlik değişim

13.4%

Piyasa değeri

2875266977

data

İşlem hacmi

$120544019

43.

CELESTIA TIA CELESTIA

Anlık kur

16.74

24 saatlik değişim

-1.8%

Piyasa değeri

2801558221

data

İşlem hacmi

$78243414

44.

THE GRAPH GRT THE GRAPH

Anlık kur

0.288368

24 saatlik değişim

6.6%

Piyasa değeri

2729481347

data

İşlem hacmi

$235788949

45.

RENDER RNDR RENDER

Anlık kur

7.2

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

2726875361

data

İşlem hacmi

$228777064

46.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.094447

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

2508300153

data

İşlem hacmi

$8735534

47.

ARBITRUM ARB ARBITRUM

Anlık kur

1.9

24 saatlik değişim

3.0%

Piyasa değeri

2418848143

data

İşlem hacmi

$281819898

48.

MONERO XMR MONERO

Anlık kur

129.27

24 saatlik değişim

4.5%

Piyasa değeri

2346493275

data

İşlem hacmi

$601186908