En popüler 50 kripto para biriminin fiyatları

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimlerini alıp satmak için bu listeyi takip edin. Liste gün içinde yapılan düzenli güncellemelerle dinamik olarak hazırlanıyor.
Bu liste, düzenli gün içi fiyat güncellemeleriyle dinamik olarak oluşturulur.

Coin Anlık kur (USD) 24 saatlik değişim (%) İşlem hacmi (USD) Piyasa değeri ↑ (USD) Grafik
1.
BTC BTC BITCOIN
28 907 0.7 13 914 452 385 551 535 471 894 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
1 768.56 2.3 11 225 816 282 214 289 834 538 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
1.001 0.0 31 134 735 467 72 683 151 639 data Trade
4.
USDC USDC USD COIN
1.002 0.1 3 699 963 860 53 861 925 911 data Trade
5.
BNB BNB BNB
301.92 1.3 1 064 372 820 50 827 377 998 data Trade
6.
XRP XRP XRP
0.381476 -0.7 1 106 290 778 18 462 870 601 data Trade
7.
BUSD BUSD BINANCE USD
1.002 0.0 2 778 170 039 18 224 352 979 data Trade
8.
ADA ADA CARDANO
0.4587 1.5 362 768 739 15 550 242 173 data Trade
9.
SOL SOL SOLANA
42.35 4.1 1 284 028 653 14 389 161 686 data Trade
10.
DOGE DOGE DOGECOIN
0.080569 -1.1 373 911 079 10 702 928 075 data Trade
11.
DOT DOT POLKADOT
9.4 4.1 372 801 386 10 512 650 220 data Trade
12.
WBTC WBTC WRAPPED BITCOIN
28 891 0.8 341 552 971 7 930 757 149 data Trade
13.
TRX TRX TRON
0.08042 1.3 811 363 708 7 567 511 445 data Trade
14.
STETH STETH LIDO STAKED ETHER
1 729.41 2.6 14 121 976 7 269 366 376 data Trade
15.
AVAX AVAX AVALANCHE
24.03 7.4 671 538 223 6 538 370 556 data Trade
16.
DAI DAI DAI
1.001 0.0 156 734 156 6 239 458 242 data Trade
17.
SHIB SHIB SHIBA INU
0.00001063 1.1 209 817 244 5 847 034 277 data Trade
18.
LEO LEO LEO TOKEN
5.04 1.3 2 112 006 4 720 982 346 data Trade
19.
LUNA LUNA TERRA
6.76 -52.7 85 481 836 4 450 866 166 data Trade
20.
LTC LTC LITECOIN
62.08 0.6 320 398 808 4 380 891 162 data Trade
21.
CRO CRO CRONOS
0.168269 0.3 14 745 419 4 251 172 888 data Trade
22.
MATIC MATIC POLYGON
0.577583 1.0 252 984 812 3 973 420 915 data Trade
23.
FTT FTT FTX TOKEN
26.81 1.4 50 841 480 3 653 489 515 data Trade
24.
NEAR NEAR NEAR PROTOCOL
4.81 0.6 223 330 516 3 382 099 045 data Trade
25.
BCH BCH BITCOIN CASH
176.23 1.1 695 815 167 3 366 549 277 data Trade
26.
XMR XMR MONERO
169.64 -4.9 112 970 619 3 075 788 092 data Trade
27.
XLM XLM STELLAR
0.123222 2.2 151 053 155 3 072 952 852 data Trade
28.
ETC ETC ETHEREUM CLASSIC
22.69 0.9 211 924 808 3 059 729 210 data Trade
29.
LINK LINK CHAINLINK
6.37 1.9 276 579 611 2 981 454 432 data Trade
30.
XCN XCN CHAIN
0.174279 -1.3 206 450 641 2 958 618 115 data Trade
31.
OKB OKB OKB
11.34 0.6 6 560 918 2 951 791 725 data Trade
32.
ATOM ATOM COSMOS HUB
9.19 -0.9 183 034 767 2 695 363 472 data Trade
33.
FLOW FLOW FLOW
2.35 0.5 25 619 004 2 439 370 108 data Trade
34.
ALGO ALGO ALGORAND
0.354145 -1.1 86 916 601 2 437 754 164 data Trade
35.
UNI UNI UNISWAP
4.79 3.1 97 303 051 2 190 869 704 data Trade
36.
BTTOLD BTTOLD BITTORRENT [OLD]
0.00242719 5.9 106 776 2 106 847 046 data Trade
37.
VET VET VECHAIN
0.02906677 0.4 145 244 154 1 944 993 376 data Trade
38.
TFUEL TFUEL THETA FUEL
0.054489 0.7 10 413 272 1 886 178 774 data Trade
39.
HBAR HBAR HEDERA
0.086994 -0.3 19 237 446 1 828 042 950 data Trade
40.
APE APE APECOIN
6 -1.6 256 707 695 1 755 165 866 data Trade
41.
XTZ XTZ TEZOS
1.94 5.7 114 404 287 1 730 345 115 data Trade
42.
ICP ICP INTERNET COMPUTER
7.06 3.5 50 663 815 1 651 222 351 data Trade
43.
FIL FIL FILECOIN
7.36 2.3 114 947 758 1 569 040 107 data Trade
44.
SAND SAND THE SANDBOX
1.26 -1.4 223 039 879 1 561 321 338 data Trade
45.
EGLD EGLD ELROND
69.09 2.4 39 462 067 1 553 282 569 data Trade
46.
KCS KCS KUCOIN TOKEN
15.33 0.6 4 225 122 1 504 440 280 data Trade
47.
AXS AXS AXIE INFINITY
17.82 -1.1 121 550 126 1 430 098 874 data Trade
48.
FRAX FRAX FRAX
0.999799 0.0 6 251 257 1 428 063 268 data Trade
49.
MANA MANA DECENTRALAND
0.922267 -2.2 177 310 274 1 380 839 827 data Trade
50.
CETH CETH CETH
35.51 2.2 960 1 359 563 388 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

Anlık kur

28 907

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

551535471894

data

İşlem hacmi

$13914452385

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

Anlık kur

1 768.56

24 saatlik değişim

2.3%

Piyasa değeri

214289834538

data

İşlem hacmi

$11225816282

3.

TETHER USDT TETHER

Anlık kur

1.001

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

72683151639

data

İşlem hacmi

$31134735467

4.

USD COIN USDC USD COIN

Anlık kur

1.002

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

53861925911

data

İşlem hacmi

$3699963860

5.

BNB BNB BNB

Anlık kur

301.92

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

50827377998

data

İşlem hacmi

$1064372820

6.

XRP XRP XRP

Anlık kur

0.381476

24 saatlik değişim

-0.7%

Piyasa değeri

18462870601

data

İşlem hacmi

$1106290778

7.

BINANCE USD BUSD BINANCE USD

Anlık kur

1.002

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

18224352979

data

İşlem hacmi

$2778170039

8.

CARDANO ADA CARDANO

Anlık kur

0.4587

24 saatlik değişim

1.5%

Piyasa değeri

15550242173

data

İşlem hacmi

$362768739

9.

SOLANA SOL SOLANA

Anlık kur

42.35

24 saatlik değişim

4.1%

Piyasa değeri

14389161686

data

İşlem hacmi

$1284028653

10.

DOGECOIN DOGE DOGECOIN

Anlık kur

0.080569

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

10702928075

data

İşlem hacmi

$373911079

11.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

9.4

24 saatlik değişim

4.1%

Piyasa değeri

10512650220

data

İşlem hacmi

$372801386

12.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

28 891

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

7930757149

data

İşlem hacmi

$341552971

13.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.08042

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

7567511445

data

İşlem hacmi

$811363708

14.

LIDO STAKED ETHER STETH LIDO STAKED ETHER

Anlık kur

1 729.41

24 saatlik değişim

2.6%

Piyasa değeri

7269366376

data

İşlem hacmi

$14121976

15.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

24.03

24 saatlik değişim

7.4%

Piyasa değeri

6538370556

data

İşlem hacmi

$671538223

16.

DAI DAI DAI

Anlık kur

1.001

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

6239458242

data

İşlem hacmi

$156734156

17.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00001063

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

5847034277

data

İşlem hacmi

$209817244

18.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

5.04

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

4720982346

data

İşlem hacmi

$2112006

19.

TERRA LUNA TERRA

Anlık kur

6.76

24 saatlik değişim

-52.7%

Piyasa değeri

4450866166

data

İşlem hacmi

$85481836

20.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

62.08

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

4380891162

data

İşlem hacmi

$320398808

21.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.168269

24 saatlik değişim

0.3%

Piyasa değeri

4251172888

data

İşlem hacmi

$14745419

22.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.577583

24 saatlik değişim

1.0%

Piyasa değeri

3973420915

data

İşlem hacmi

$252984812

23.

FTX TOKEN FTT FTX TOKEN

Anlık kur

26.81

24 saatlik değişim

1.4%

Piyasa değeri

3653489515

data

İşlem hacmi

$50841480

24.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

4.81

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

3382099045

data

İşlem hacmi

$223330516

25.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

176.23

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

3366549277

data

İşlem hacmi

$695815167

26.

MONERO XMR MONERO

Anlık kur

169.64

24 saatlik değişim

-4.9%

Piyasa değeri

3075788092

data

İşlem hacmi

$112970619

27.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.123222

24 saatlik değişim

2.2%

Piyasa değeri

3072952852

data

İşlem hacmi

$151053155

28.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

22.69

24 saatlik değişim

0.9%

Piyasa değeri

3059729210

data

İşlem hacmi

$211924808

29.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

6.37

24 saatlik değişim

1.9%

Piyasa değeri

2981454432

data

İşlem hacmi

$276579611

30.

CHAIN XCN CHAIN

Anlık kur

0.174279

24 saatlik değişim

-1.3%

Piyasa değeri

2958618115

data

İşlem hacmi

$206450641

31.

OKB OKB OKB

Anlık kur

11.34

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

2951791725

data

İşlem hacmi

$6560918

32.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

9.19

24 saatlik değişim

-0.9%

Piyasa değeri

2695363472

data

İşlem hacmi

$183034767

33.

FLOW FLOW FLOW

Anlık kur

2.35

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

2439370108

data

İşlem hacmi

$25619004

34.

ALGORAND ALGO ALGORAND

Anlık kur

0.354145

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

2437754164

data

İşlem hacmi

$86916601

35.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

4.79

24 saatlik değişim

3.1%

Piyasa değeri

2190869704

data

İşlem hacmi

$97303051

36.

BITTORRENT [OLD] BTTOLD BITTORRENT [OLD]

Anlık kur

0.00242719

24 saatlik değişim

5.9%

Piyasa değeri

2106847046

data

İşlem hacmi

$106776

37.

VECHAIN VET VECHAIN

Anlık kur

0.02906677

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

1944993376

data

İşlem hacmi

$145244154

38.

THETA FUEL TFUEL THETA FUEL

Anlık kur

0.054489

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

1886178774

data

İşlem hacmi

$10413272

39.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.086994

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

1828042950

data

İşlem hacmi

$19237446

40.

APECOIN APE APECOIN

Anlık kur

6

24 saatlik değişim

-1.6%

Piyasa değeri

1755165866

data

İşlem hacmi

$256707695

41.

TEZOS XTZ TEZOS

Anlık kur

1.94

24 saatlik değişim

5.7%

Piyasa değeri

1730345115

data

İşlem hacmi

$114404287

42.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

7.06

24 saatlik değişim

3.5%

Piyasa değeri

1651222351

data

İşlem hacmi

$50663815

43.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

7.36

24 saatlik değişim

2.3%

Piyasa değeri

1569040107

data

İşlem hacmi

$114947758

44.

THE SANDBOX SAND THE SANDBOX

Anlık kur

1.26

24 saatlik değişim

-1.4%

Piyasa değeri

1561321338

data

İşlem hacmi

$223039879

45.

ELROND EGLD ELROND

Anlık kur

69.09

24 saatlik değişim

2.4%

Piyasa değeri

1553282569

data

İşlem hacmi

$39462067

46.

KUCOIN TOKEN KCS KUCOIN TOKEN

Anlık kur

15.33

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

1504440280

data

İşlem hacmi

$4225122

47.

AXIE INFINITY AXS AXIE INFINITY

Anlık kur

17.82

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

1430098874

data

İşlem hacmi

$121550126

48.

FRAX FRAX FRAX

Anlık kur

0.999799

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

1428063268

data

İşlem hacmi

$6251257

49.

DECENTRALAND MANA DECENTRALAND

Anlık kur

0.922267

24 saatlik değişim

-2.2%

Piyasa değeri

1380839827

data

İşlem hacmi

$177310274

50.

CETH CETH CETH

Anlık kur

35.51

24 saatlik değişim

2.2%

Piyasa değeri

1359563388

data

İşlem hacmi

$959.99

10.

DOGECOIN DOGE DOGECOIN

Anlık kur

0.080569

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

10702928075

data

İşlem hacmi

$373911079

11.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

9.4

24 saatlik değişim

4.1%

Piyasa değeri

10512650220

data

İşlem hacmi

$372801386

12.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

28 891

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

7930757149

data

İşlem hacmi

$341552971

13.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.08042

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

7567511445

data

İşlem hacmi

$811363708

14.

LIDO STAKED ETHER STETH LIDO STAKED ETHER

Anlık kur

1 729.41

24 saatlik değişim

2.6%

Piyasa değeri

7269366376

data

İşlem hacmi

$14121976

15.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

24.03

24 saatlik değişim

7.4%

Piyasa değeri

6538370556

data

İşlem hacmi

$671538223

16.

DAI DAI DAI

Anlık kur

1.001

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

6239458242

data

İşlem hacmi

$156734156

17.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00001063

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

5847034277

data

İşlem hacmi

$209817244

18.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

5.04

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

4720982346

data

İşlem hacmi

$2112006

19.

TERRA LUNA TERRA

Anlık kur

6.76

24 saatlik değişim

-52.7%

Piyasa değeri

4450866166

data

İşlem hacmi

$85481836

20.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

62.08

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

4380891162

data

İşlem hacmi

$320398808

21.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.168269

24 saatlik değişim

0.3%

Piyasa değeri

4251172888

data

İşlem hacmi

$14745419

22.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.577583

24 saatlik değişim

1.0%

Piyasa değeri

3973420915

data

İşlem hacmi

$252984812

23.

FTX TOKEN FTT FTX TOKEN

Anlık kur

26.81

24 saatlik değişim

1.4%

Piyasa değeri

3653489515

data

İşlem hacmi

$50841480

24.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

4.81

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

3382099045

data

İşlem hacmi

$223330516

25.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

176.23

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

3366549277

data

İşlem hacmi

$695815167

26.

MONERO XMR MONERO

Anlık kur

169.64

24 saatlik değişim

-4.9%

Piyasa değeri

3075788092

data

İşlem hacmi

$112970619

27.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.123222

24 saatlik değişim

2.2%

Piyasa değeri

3072952852

data

İşlem hacmi

$151053155

28.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

22.69

24 saatlik değişim

0.9%

Piyasa değeri

3059729210

data

İşlem hacmi

$211924808

29.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

6.37

24 saatlik değişim

1.9%

Piyasa değeri

2981454432

data

İşlem hacmi

$276579611

30.

CHAIN XCN CHAIN

Anlık kur

0.174279

24 saatlik değişim

-1.3%

Piyasa değeri

2958618115

data

İşlem hacmi

$206450641

31.

OKB OKB OKB

Anlık kur

11.34

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

2951791725

data

İşlem hacmi

$6560918

32.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

9.19

24 saatlik değişim

-0.9%

Piyasa değeri

2695363472

data

İşlem hacmi

$183034767

33.

FLOW FLOW FLOW

Anlık kur

2.35

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

2439370108

data

İşlem hacmi

$25619004

34.

ALGORAND ALGO ALGORAND

Anlık kur

0.354145

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

2437754164

data

İşlem hacmi

$86916601

35.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

4.79

24 saatlik değişim

3.1%

Piyasa değeri

2190869704

data

İşlem hacmi

$97303051

36.

BITTORRENT [OLD] BTTOLD BITTORRENT [OLD]

Anlık kur

0.00242719

24 saatlik değişim

5.9%

Piyasa değeri

2106847046

data

İşlem hacmi

$106776

37.

VECHAIN VET VECHAIN

Anlık kur

0.02906677

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

1944993376

data

İşlem hacmi

$145244154

38.

THETA FUEL TFUEL THETA FUEL

Anlık kur

0.054489

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

1886178774

data

İşlem hacmi

$10413272

39.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.086994

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

1828042950

data

İşlem hacmi

$19237446

40.

APECOIN APE APECOIN

Anlık kur

6

24 saatlik değişim

-1.6%

Piyasa değeri

1755165866

data

İşlem hacmi

$256707695

41.

TEZOS XTZ TEZOS

Anlık kur

1.94

24 saatlik değişim

5.7%

Piyasa değeri

1730345115

data

İşlem hacmi

$114404287

42.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

7.06

24 saatlik değişim

3.5%

Piyasa değeri

1651222351

data

İşlem hacmi

$50663815

43.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

7.36

24 saatlik değişim

2.3%

Piyasa değeri

1569040107

data

İşlem hacmi

$114947758

44.

THE SANDBOX SAND THE SANDBOX

Anlık kur

1.26

24 saatlik değişim

-1.4%

Piyasa değeri

1561321338

data

İşlem hacmi

$223039879

45.

ELROND EGLD ELROND

Anlık kur

69.09

24 saatlik değişim

2.4%

Piyasa değeri

1553282569

data

İşlem hacmi

$39462067

46.

KUCOIN TOKEN KCS KUCOIN TOKEN

Anlık kur

15.33

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

1504440280

data

İşlem hacmi

$4225122

47.

AXIE INFINITY AXS AXIE INFINITY

Anlık kur

17.82

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

1430098874

data

İşlem hacmi

$121550126

48.

FRAX FRAX FRAX

Anlık kur

0.999799

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

1428063268

data

İşlem hacmi

$6251257