En popüler 50 kripto para biriminin fiyatları

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimlerini alıp satmak için bu listeyi takip edin. Liste gün içinde yapılan düzenli güncellemelerle dinamik olarak hazırlanıyor.
Bu liste, düzenli gün içi fiyat güncellemeleriyle dinamik olarak oluşturulur.

Coin Anlık kur (USD) 24 saatlik değişim (%) İşlem hacmi (USD) Piyasa değeri ↑ (USD) Grafik
1.
BTC BTC BITCOIN
41 838 6.1 34 779 492 666 817 530 062 017 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
2 254.81 4.6 26 544 044 428 271 077 312 016 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
1.001 0.0 47 508 303 341 89 698 410 216 data Trade
4.
BNB BNB BNB
231.01 1.7 1 462 399 904 35 584 626 510 data Trade
5.
XRP XRP XRP
0.623051 -0.2 1 586 230 317 33 606 503 693 data Trade
6.
SOL SOL SOLANA
61.88 -1.3 1 922 033 133 26 281 715 722 data Trade
7.
USDC USDC USDC
1.001 0.1 14 522 792 489 24 517 121 775 data Trade
8.
STETH STETH LIDO STAKED ETHER
2 254.35 4.7 10 952 671 20 947 942 899 data Trade
9.
ADA ADA CARDANO
0.405837 3.8 486 362 587 14 201 415 983 data Trade
10.
DOGE DOGE DOGECOIN
0.088179 4.7 1 474 383 684 12 535 041 592 data Trade
11.
TRX TRX TRON
0.103816 1.1 422 196 388 9 192 704 741 data Trade
12.
LINK LINK CHAINLINK
15.96 0.5 915 340 424 8 888 508 869 data Trade
13.
AVAX AVAX AVALANCHE
21.91 0.2 619 559 357 7 992 573 837 data Trade
14.
MATIC MATIC POLYGON
0.808531 0.5 732 297 665 7 510 020 715 data Trade
15.
DOT DOT POLKADOT
5.65 3.5 273 938 458 7 366 654 372 data Trade
16.
WBTC WBTC WRAPPED BITCOIN
41 75 6.0 220 136 821 6 692 690 635 data Trade
17.
LTC LTC LITECOIN
73.64 2.5 708 483 632 5 450 594 218 data Trade
18.
DAI DAI DAI
0.999172 0.0 374 876 760 5 366 765 562 data Trade
19.
SHIB SHIB SHIBA INU
0.00000903 7.3 668 084 236 5 323 038 953 data Trade
20.
BCH BCH BITCOIN CASH
245.77 8.9 400 198 712 4 808 180 705 data Trade
21.
UNI UNI UNISWAP
6.17 1.3 582 747 618 4 661 643 759 data Trade
22.
OKB OKB OKB
58.76 1.4 29 403 598 3 530 586 696 data Trade
23.
LEO LEO LEO TOKEN
3.74 -0.2 1 839 656 3 473 133 735 data Trade
24.
XLM XLM STELLAR
0.12301 1.4 90 893 486 3 450 512 517 data Trade
25.
KAS KAS KASPA
0.143988 4.6 69 074 149 3 139 177 801 data Trade
26.
XMR XMR MONERO
169.47 -1.5 69 588 868 3 079 252 755 data Trade
27.
TUSD TUSD TRUEUSD
0.998891 0.1 299 850 197 2 946 617 653 data Trade
28.
ETC ETC ETHEREUM CLASSIC
19.95 2.5 201 409 813 2 860 781 365 data Trade
29.
ATOM ATOM COSMOS HUB
9.75 3.4 274 171 152 2 856 869 221 data Trade
30.
CRO CRO CRONOS
0.096252 4.9 24 485 074 2 543 217 158 data Trade
31.
ICP ICP INTERNET COMPUTER
5.16 10.5 90 766 955 2 325 160 340 data Trade
32.
FIL FIL FILECOIN
4.71 2.5 216 119 387 2 238 788 945 data Trade
33.
LDO LDO LIDO DAO
2.42 1.0 77 385 913 2 158 580 624 data Trade
34.
NEAR NEAR NEAR PROTOCOL
2.15 8.7 261 882 391 2 142 770 664 data Trade
35.
HBAR HBAR HEDERA
0.062964 2.1 52 093 088 2 113 215 166 data Trade
36.
BTTOLD BTTOLD BITTORRENT [OLD]
0.00242719 5.9 106 776 2 106 847 046 data Trade
37.
APT APT APTOS
7.38 1.3 141 498 844 2 049 822 262 data Trade
38.
RUNE RUNE THORCHAIN
6.74 -2.6 609 507 476 2 027 082 005 data Trade
39.
TAO TAO BITTENSOR
332.54 0.0 13 144 265 1 926 528 837 data Trade
40.
IMX IMX IMMUTABLE
1.44 3.1 695 417 998 1 867 601 238 data Trade
41.
MNT MNT MANTLE
0.574938 6.3 13 460 500 1 796 629 536 data Trade
42.
VET VET VECHAIN
0.02378861 6.0 69 990 640 1 729 957 646 data Trade
43.
OP OP OPTIMISM
1.82 7.0 193 348 536 1 663 955 095 data Trade
44.
BUSD BUSD BUSD
1 0.0 1 567 470 818 1 641 625 953 data Trade
45.
AAVE AAVE AAVE
101.04 -0.4 169 166 782 1 481 419 825 data Trade
46.
QNT QNT QUANT
100.92 0.7 32 208 642 1 467 665 004 data Trade
47.
LUNC LUNC TERRA LUNA CLASSIC
0.00024838 30.1 1 261 760 009 1 444 815 356 data Trade
48.
RNDR RNDR RENDER
3.85 7.6 201 756 802 1 441 992 476 data Trade
49.
INJ INJ INJECTIVE
16.75 -4.6 159 635 259 1 412 493 686 data Trade
50.
ARB ARB ARBITRUM
1.11 1.4 412 258 631 1 411 109 614 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

Anlık kur

41 838

24 saatlik değişim

6.1%

Piyasa değeri

817530062017

data

İşlem hacmi

$34779492666

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

Anlık kur

2 254.81

24 saatlik değişim

4.6%

Piyasa değeri

271077312016

data

İşlem hacmi

$26544044428

3.

TETHER USDT TETHER

Anlık kur

1.001

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

89698410216

data

İşlem hacmi

$47508303341

4.

BNB BNB BNB

Anlık kur

231.01

24 saatlik değişim

1.7%

Piyasa değeri

35584626510

data

İşlem hacmi

$1462399904

5.

XRP XRP XRP

Anlık kur

0.623051

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

33606503693

data

İşlem hacmi

$1586230317

6.

SOLANA SOL SOLANA

Anlık kur

61.88

24 saatlik değişim

-1.3%

Piyasa değeri

26281715722

data

İşlem hacmi

$1922033133

7.

USDC USDC USDC

Anlık kur

1.001

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

24517121775

data

İşlem hacmi

$14522792489

8.

LIDO STAKED ETHER STETH LIDO STAKED ETHER

Anlık kur

2 254.35

24 saatlik değişim

4.7%

Piyasa değeri

20947942899

data

İşlem hacmi

$10952671

9.

CARDANO ADA CARDANO

Anlık kur

0.405837

24 saatlik değişim

3.8%

Piyasa değeri

14201415983

data

İşlem hacmi

$486362587

10.

DOGECOIN DOGE DOGECOIN

Anlık kur

0.088179

24 saatlik değişim

4.7%

Piyasa değeri

12535041592

data

İşlem hacmi

$1474383684

11.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.103816

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

9192704741

data

İşlem hacmi

$422196388

12.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

15.96

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

8888508869

data

İşlem hacmi

$915340424

13.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

21.91

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

7992573837

data

İşlem hacmi

$619559357

14.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.808531

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

7510020715

data

İşlem hacmi

$732297665

15.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

5.65

24 saatlik değişim

3.5%

Piyasa değeri

7366654372

data

İşlem hacmi

$273938458

16.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

41 75

24 saatlik değişim

6.0%

Piyasa değeri

6692690635

data

İşlem hacmi

$220136821

17.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

73.64

24 saatlik değişim

2.5%

Piyasa değeri

5450594218

data

İşlem hacmi

$708483632

18.

DAI DAI DAI

Anlık kur

0.999172

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

5366765562

data

İşlem hacmi

$374876760

19.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00000903

24 saatlik değişim

7.3%

Piyasa değeri

5323038953

data

İşlem hacmi

$668084236

20.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

245.77

24 saatlik değişim

8.9%

Piyasa değeri

4808180705

data

İşlem hacmi

$400198712

21.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

6.17

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

4661643759

data

İşlem hacmi

$582747618

22.

OKB OKB OKB

Anlık kur

58.76

24 saatlik değişim

1.4%

Piyasa değeri

3530586696

data

İşlem hacmi

$29403598

23.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

3.74

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

3473133735

data

İşlem hacmi

$1839656

24.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.12301

24 saatlik değişim

1.4%

Piyasa değeri

3450512517

data

İşlem hacmi

$90893486

25.

KASPA KAS KASPA

Anlık kur

0.143988

24 saatlik değişim

4.6%

Piyasa değeri

3139177801

data

İşlem hacmi

$69074149

26.

MONERO XMR MONERO

Anlık kur

169.47

24 saatlik değişim

-1.5%

Piyasa değeri

3079252755

data

İşlem hacmi

$69588868

27.

TRUEUSD TUSD TRUEUSD

Anlık kur

0.998891

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

2946617653

data

İşlem hacmi

$299850197

28.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

19.95

24 saatlik değişim

2.5%

Piyasa değeri

2860781365

data

İşlem hacmi

$201409813

29.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

9.75

24 saatlik değişim

3.4%

Piyasa değeri

2856869221

data

İşlem hacmi

$274171152

30.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.096252

24 saatlik değişim

4.9%

Piyasa değeri

2543217158

data

İşlem hacmi

$24485074

31.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

5.16

24 saatlik değişim

10.5%

Piyasa değeri

2325160340

data

İşlem hacmi

$90766955

32.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

4.71

24 saatlik değişim

2.5%

Piyasa değeri

2238788945

data

İşlem hacmi

$216119387

33.

LIDO DAO LDO LIDO DAO

Anlık kur

2.42

24 saatlik değişim

1.0%

Piyasa değeri

2158580624

data

İşlem hacmi

$77385913

34.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

2.15

24 saatlik değişim

8.7%

Piyasa değeri

2142770664

data

İşlem hacmi

$261882391

35.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.062964

24 saatlik değişim

2.1%

Piyasa değeri

2113215166

data

İşlem hacmi

$52093088

36.

BITTORRENT [OLD] BTTOLD BITTORRENT [OLD]

Anlık kur

0.00242719

24 saatlik değişim

5.9%

Piyasa değeri

2106847046

data

İşlem hacmi

$106776

37.

APTOS APT APTOS

Anlık kur

7.38

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

2049822262

data

İşlem hacmi

$141498844

38.

THORCHAIN RUNE THORCHAIN

Anlık kur

6.74

24 saatlik değişim

-2.6%

Piyasa değeri

2027082005

data

İşlem hacmi

$609507476

39.

BITTENSOR TAO BITTENSOR

Anlık kur

332.54

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

1926528837

data

İşlem hacmi

$13144265

40.

IMMUTABLE IMX IMMUTABLE

Anlık kur

1.44

24 saatlik değişim

3.1%

Piyasa değeri

1867601238

data

İşlem hacmi

$695417998

41.

MANTLE MNT MANTLE

Anlık kur

0.574938

24 saatlik değişim

6.3%

Piyasa değeri

1796629536

data

İşlem hacmi

$13460500

42.

VECHAIN VET VECHAIN

Anlık kur

0.02378861

24 saatlik değişim

6.0%

Piyasa değeri

1729957646

data

İşlem hacmi

$69990640

43.

OPTIMISM OP OPTIMISM

Anlık kur

1.82

24 saatlik değişim

7.0%

Piyasa değeri

1663955095

data

İşlem hacmi

$193348536

44.

BUSD BUSD BUSD

Anlık kur

1

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

1641625953

data

İşlem hacmi

$1567470818

45.

AAVE AAVE AAVE

Anlık kur

101.04

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

1481419825

data

İşlem hacmi

$169166782

46.

QUANT QNT QUANT

Anlık kur

100.92

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

1467665004

data

İşlem hacmi

$32208642

47.

TERRA LUNA CLASSIC LUNC TERRA LUNA CLASSIC

Anlık kur

0.00024838

24 saatlik değişim

30.1%

Piyasa değeri

1444815356

data

İşlem hacmi

$1261760009

48.

RENDER RNDR RENDER

Anlık kur

3.85

24 saatlik değişim

7.6%

Piyasa değeri

1441992476

data

İşlem hacmi

$201756802

49.

INJECTIVE INJ INJECTIVE

Anlık kur

16.75

24 saatlik değişim

-4.6%

Piyasa değeri

1412493686

data

İşlem hacmi

$159635259

50.

ARBITRUM ARB ARBITRUM

Anlık kur

1.11

24 saatlik değişim

1.4%

Piyasa değeri

1411109614

data

İşlem hacmi

$412258631

10.

DOGECOIN DOGE DOGECOIN

Anlık kur

0.088179

24 saatlik değişim

4.7%

Piyasa değeri

12535041592

data

İşlem hacmi

$1474383684

11.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.103816

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

9192704741

data

İşlem hacmi

$422196388

12.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

15.96

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

8888508869

data

İşlem hacmi

$915340424

13.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

21.91

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

7992573837

data

İşlem hacmi

$619559357

14.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.808531

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

7510020715

data

İşlem hacmi

$732297665

15.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

5.65

24 saatlik değişim

3.5%

Piyasa değeri

7366654372

data

İşlem hacmi

$273938458

16.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

41 75

24 saatlik değişim

6.0%

Piyasa değeri

6692690635

data

İşlem hacmi

$220136821

17.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

73.64

24 saatlik değişim

2.5%

Piyasa değeri

5450594218

data

İşlem hacmi

$708483632

18.

DAI DAI DAI

Anlık kur

0.999172

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

5366765562

data

İşlem hacmi

$374876760

19.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00000903

24 saatlik değişim

7.3%

Piyasa değeri

5323038953

data

İşlem hacmi

$668084236

20.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

245.77

24 saatlik değişim

8.9%

Piyasa değeri

4808180705

data

İşlem hacmi

$400198712

21.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

6.17

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

4661643759

data

İşlem hacmi

$582747618

22.

OKB OKB OKB

Anlık kur

58.76

24 saatlik değişim

1.4%

Piyasa değeri

3530586696

data

İşlem hacmi

$29403598

23.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

3.74

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

3473133735

data

İşlem hacmi

$1839656

24.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.12301

24 saatlik değişim

1.4%

Piyasa değeri

3450512517

data

İşlem hacmi

$90893486

25.

KASPA KAS KASPA

Anlık kur

0.143988

24 saatlik değişim

4.6%

Piyasa değeri

3139177801

data

İşlem hacmi

$69074149

26.

MONERO XMR MONERO

Anlık kur

169.47

24 saatlik değişim

-1.5%

Piyasa değeri

3079252755

data

İşlem hacmi

$69588868

27.

TRUEUSD TUSD TRUEUSD

Anlık kur

0.998891

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

2946617653

data

İşlem hacmi

$299850197

28.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

19.95

24 saatlik değişim

2.5%

Piyasa değeri

2860781365

data

İşlem hacmi

$201409813

29.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

9.75

24 saatlik değişim

3.4%

Piyasa değeri

2856869221

data

İşlem hacmi

$274171152

30.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.096252

24 saatlik değişim

4.9%

Piyasa değeri

2543217158

data

İşlem hacmi

$24485074

31.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

5.16

24 saatlik değişim

10.5%

Piyasa değeri

2325160340

data

İşlem hacmi

$90766955

32.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

4.71

24 saatlik değişim

2.5%

Piyasa değeri

2238788945

data

İşlem hacmi

$216119387

33.

LIDO DAO LDO LIDO DAO

Anlık kur

2.42

24 saatlik değişim

1.0%

Piyasa değeri

2158580624

data

İşlem hacmi

$77385913

34.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

2.15

24 saatlik değişim

8.7%

Piyasa değeri

2142770664

data

İşlem hacmi

$261882391

35.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.062964

24 saatlik değişim

2.1%

Piyasa değeri

2113215166

data

İşlem hacmi

$52093088

36.

BITTORRENT [OLD] BTTOLD BITTORRENT [OLD]

Anlık kur

0.00242719

24 saatlik değişim

5.9%

Piyasa değeri

2106847046

data

İşlem hacmi

$106776

37.

APTOS APT APTOS

Anlık kur

7.38

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

2049822262

data

İşlem hacmi

$141498844

38.

THORCHAIN RUNE THORCHAIN

Anlık kur

6.74

24 saatlik değişim

-2.6%

Piyasa değeri

2027082005

data

İşlem hacmi

$609507476

39.

BITTENSOR TAO BITTENSOR

Anlık kur

332.54

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

1926528837

data

İşlem hacmi

$13144265

40.

IMMUTABLE IMX IMMUTABLE

Anlık kur

1.44

24 saatlik değişim

3.1%

Piyasa değeri

1867601238

data

İşlem hacmi

$695417998

41.

MANTLE MNT MANTLE

Anlık kur

0.574938

24 saatlik değişim

6.3%

Piyasa değeri

1796629536

data

İşlem hacmi

$13460500

42.

VECHAIN VET VECHAIN

Anlık kur

0.02378861

24 saatlik değişim

6.0%

Piyasa değeri

1729957646

data

İşlem hacmi

$69990640

43.

OPTIMISM OP OPTIMISM

Anlık kur

1.82

24 saatlik değişim

7.0%

Piyasa değeri

1663955095

data

İşlem hacmi

$193348536

44.

BUSD BUSD BUSD

Anlık kur

1

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

1641625953

data

İşlem hacmi

$1567470818

45.

AAVE AAVE AAVE

Anlık kur

101.04

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

1481419825

data

İşlem hacmi

$169166782

46.

QUANT QNT QUANT

Anlık kur

100.92

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

1467665004

data

İşlem hacmi

$32208642

47.

TERRA LUNA CLASSIC LUNC TERRA LUNA CLASSIC

Anlık kur

0.00024838

24 saatlik değişim

30.1%

Piyasa değeri

1444815356

data

İşlem hacmi

$1261760009

48.

RENDER RNDR RENDER

Anlık kur

3.85

24 saatlik değişim

7.6%

Piyasa değeri

1441992476

data

İşlem hacmi

$201756802