En popüler 50 kripto para biriminin fiyatları

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimlerini alıp satmak için bu listeyi takip edin. Liste gün içinde yapılan düzenli güncellemelerle dinamik olarak hazırlanıyor.
Bu liste, düzenli gün içi fiyat güncellemeleriyle dinamik olarak oluşturulur.

Coin Anlık kur (USD) 24 saatlik değişim (%) İşlem hacmi (USD) Piyasa değeri ↑ (USD) Grafik
1.
BTC BTC BITCOIN
43 419 -1.2 22 112 871 173 849 030 392 740 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
2 364.31 5.3 25 966 792 729 283 856 137 551 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
1 0.0 41 378 520 802 90 080 463 689 data Trade
4.
BNB BNB BNB
233.4 1.1 885 907 377 35 901 828 330 data Trade
5.
XRP XRP XRP
0.642909 1.5 1 556 599 772 34 551 673 215 data Trade
6.
SOL SOL SOLANA
68.7 9.3 3 227 868 266 29 236 579 135 data Trade
7.
USDC USDC USDC
1 0.0 12 737 871 404 24 374 821 061 data Trade
8.
STETH STETH LIDO STAKED ETHER
2 360.74 5.4 20 895 569 21 816 947 671 data Trade
9.
ADA ADA CARDANO
0.4566 2.3 529 538 517 15 938 664 417 data Trade
10.
DOGE DOGE DOGECOIN
0.096312 -0.6 1 589 730 205 13 660 129 202 data Trade
11.
AVAX AVAX AVALANCHE
26.29 0.1 1 063 489 458 9 620 558 261 data Trade
12.
TRX TRX TRON
0.104737 0.2 301 788 264 9 270 257 644 data Trade
13.
LINK LINK CHAINLINK
15.6 1.3 895 501 212 8 688 302 565 data Trade
14.
DOT DOT POLKADOT
6.19 1.6 281 235 323 8 086 705 993 data Trade
15.
MATIC MATIC POLYGON
0.849179 3.0 587 729 039 7 884 026 596 data Trade
16.
TON TON TONCOIN
2.27 1.2 16 539 196 7 814 047 476 data Trade
17.
WBTC WBTC WRAPPED BITCOIN
43 437 -0.9 237 950 673 6 724 856 753 data Trade
18.
SHIB SHIB SHIBA INU
0.00000981 0.3 300 855 247 5 781 333 321 data Trade
19.
LTC LTC LITECOIN
73.78 1.6 532 544 208 5 458 784 776 data Trade
20.
DAI DAI DAI
0.99887 -0.1 291 876 667 5 388 402 334 data Trade
21.
BCH BCH BITCOIN CASH
248 1.5 164 620 691 4 854 489 614 data Trade
22.
UNI UNI UNISWAP
6.36 4.7 141 276 894 4 767 212 443 data Trade
23.
LEO LEO LEO TOKEN
3.83 0.6 1 460 828 3 560 268 822 data Trade
24.
XLM XLM STELLAR
0.126384 1.5 84 968 692 3 553 734 850 data Trade
25.
OKB OKB OKB
57.05 -0.4 32 017 691 3 416 645 917 data Trade
26.
ETC ETC ETHEREUM CLASSIC
22.15 8.0 338 720 211 3 166 215 421 data Trade
27.
XMR XMR MONERO
172.67 0.3 93 417 698 3 137 564 871 data Trade
28.
ATOM ATOM COSMOS HUB
9.9 1.2 190 569 129 2 897 761 864 data Trade
29.
KAS KAS KASPA
0.127334 -8.0 42 561 052 2 788 921 580 data Trade
30.
TUSD TUSD TRUEUSD
0.99819 0.1 249 773 838 2 638 035 356 data Trade
31.
CRO CRO CRONOS
0.094511 1.3 12 226 459 2 494 798 863 data Trade
32.
FIL FIL FILECOIN
5 4.4 270 920 849 2 383 345 198 data Trade
33.
HBAR HBAR HEDERA
0.068506 0.9 57 352 029 2 303 993 980 data Trade
34.
ICP ICP INTERNET COMPUTER
5.08 2.7 58 965 084 2 289 242 989 data Trade
35.
NEAR NEAR NEAR PROTOCOL
2.23 -2.1 202 110 618 2 236 725 736 data Trade
36.
APT APT APTOS
7.9 6.1 194 159 427 2 200 195 694 data Trade
37.
LDO LDO LIDO DAO
2.45 7.8 128 593 921 2 188 855 277 data Trade
38.
BTTOLD BTTOLD BITTORRENT [OLD]
0.00242719 5.9 106 776 2 106 847 046 data Trade
39.
MNT MNT MANTLE
0.647969 4.5 19 049 496 2 031 540 021 data Trade
40.
RUNE RUNE THORCHAIN
6.6 2.8 461 429 788 1 984 495 199 data Trade
41.
OP OP OPTIMISM
2.17 25.7 540 401 322 1 976 717 792 data Trade
42.
IMX IMX IMMUTABLE
1.54 9.5 829 179 878 1 976 541 847 data Trade
43.
VET VET VECHAIN
0.02507605 -0.1 52 424 819 1 822 861 353 data Trade
44.
TAO TAO BITTENSOR
314.13 -6.9 7 158 300 1 818 259 503 data Trade
45.
QNT QNT QUANT
109.11 -2.8 31 693 185 1 587 511 393 data Trade
46.
INJ INJ INJECTIVE
18.42 8.0 114 873 249 1 552 204 488 data Trade
47.
GRT GRT THE GRAPH
0.165219 0.4 76 754 944 1 539 904 916 data Trade
48.
BUSD BUSD BUSD
1 0.1 64 206 368 1 538 602 311 data Trade
49.
ARB ARB ARBITRUM
1.18 10.6 770 330 612 1 494 112 074 data Trade
50.
AAVE AAVE AAVE
98.64 1.9 127 585 736 1 445 803 559 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

Anlık kur

43 419

24 saatlik değişim

-1.2%

Piyasa değeri

849030392740

data

İşlem hacmi

$22112871173

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

Anlık kur

2 364.31

24 saatlik değişim

5.3%

Piyasa değeri

283856137551

data

İşlem hacmi

$25966792729

3.

TETHER USDT TETHER

Anlık kur

1

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

90080463689

data

İşlem hacmi

$41378520802

4.

BNB BNB BNB

Anlık kur

233.4

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

35901828330

data

İşlem hacmi

$885907377

5.

XRP XRP XRP

Anlık kur

0.642909

24 saatlik değişim

1.5%

Piyasa değeri

34551673215

data

İşlem hacmi

$1556599772

6.

SOLANA SOL SOLANA

Anlık kur

68.7

24 saatlik değişim

9.3%

Piyasa değeri

29236579135

data

İşlem hacmi

$3227868266

7.

USDC USDC USDC

Anlık kur

1

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

24374821061

data

İşlem hacmi

$12737871404

8.

LIDO STAKED ETHER STETH LIDO STAKED ETHER

Anlık kur

2 360.74

24 saatlik değişim

5.4%

Piyasa değeri

21816947671

data

İşlem hacmi

$20895569

9.

CARDANO ADA CARDANO

Anlık kur

0.4566

24 saatlik değişim

2.3%

Piyasa değeri

15938664417

data

İşlem hacmi

$529538517

10.

DOGECOIN DOGE DOGECOIN

Anlık kur

0.096312

24 saatlik değişim

-0.6%

Piyasa değeri

13660129202

data

İşlem hacmi

$1589730205

11.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

26.29

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

9620558261

data

İşlem hacmi

$1063489458

12.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.104737

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

9270257644

data

İşlem hacmi

$301788264

13.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

15.6

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

8688302565

data

İşlem hacmi

$895501212

14.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

6.19

24 saatlik değişim

1.6%

Piyasa değeri

8086705993

data

İşlem hacmi

$281235323

15.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.849179

24 saatlik değişim

3.0%

Piyasa değeri

7884026596

data

İşlem hacmi

$587729039

16.

TONCOIN TON TONCOIN

Anlık kur

2.27

24 saatlik değişim

1.2%

Piyasa değeri

7814047476

data

İşlem hacmi

$16539196

17.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

43 437

24 saatlik değişim

-0.9%

Piyasa değeri

6724856753

data

İşlem hacmi

$237950673

18.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00000981

24 saatlik değişim

0.3%

Piyasa değeri

5781333321

data

İşlem hacmi

$300855247

19.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

73.78

24 saatlik değişim

1.6%

Piyasa değeri

5458784776

data

İşlem hacmi

$532544208

20.

DAI DAI DAI

Anlık kur

0.99887

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

5388402334

data

İşlem hacmi

$291876667

21.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

248

24 saatlik değişim

1.5%

Piyasa değeri

4854489614

data

İşlem hacmi

$164620691

22.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

6.36

24 saatlik değişim

4.7%

Piyasa değeri

4767212443

data

İşlem hacmi

$141276894

23.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

3.83

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

3560268822

data

İşlem hacmi

$1460828

24.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.126384

24 saatlik değişim

1.5%

Piyasa değeri

3553734850

data

İşlem hacmi

$84968692

25.

OKB OKB OKB

Anlık kur

57.05

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

3416645917

data

İşlem hacmi

$32017691

26.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

22.15

24 saatlik değişim

8.0%

Piyasa değeri

3166215421

data

İşlem hacmi

$338720211

27.

MONERO XMR MONERO

Anlık kur

172.67

24 saatlik değişim

0.3%

Piyasa değeri

3137564871

data

İşlem hacmi

$93417698

28.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

9.9

24 saatlik değişim

1.2%

Piyasa değeri

2897761864

data

İşlem hacmi

$190569129

29.

KASPA KAS KASPA

Anlık kur

0.127334

24 saatlik değişim

-8.0%

Piyasa değeri

2788921580

data

İşlem hacmi

$42561052

30.

TRUEUSD TUSD TRUEUSD

Anlık kur

0.99819

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

2638035356

data

İşlem hacmi

$249773838

31.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.094511

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

2494798863

data

İşlem hacmi

$12226459

32.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

5

24 saatlik değişim

4.4%

Piyasa değeri

2383345198

data

İşlem hacmi

$270920849

33.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.068506

24 saatlik değişim

0.9%

Piyasa değeri

2303993980

data

İşlem hacmi

$57352029

34.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

5.08

24 saatlik değişim

2.7%

Piyasa değeri

2289242989

data

İşlem hacmi

$58965084

35.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

2.23

24 saatlik değişim

-2.1%

Piyasa değeri

2236725736

data

İşlem hacmi

$202110618

36.

APTOS APT APTOS

Anlık kur

7.9

24 saatlik değişim

6.1%

Piyasa değeri

2200195694

data

İşlem hacmi

$194159427

37.

LIDO DAO LDO LIDO DAO

Anlık kur

2.45

24 saatlik değişim

7.8%

Piyasa değeri

2188855277

data

İşlem hacmi

$128593921

38.

BITTORRENT [OLD] BTTOLD BITTORRENT [OLD]

Anlık kur

0.00242719

24 saatlik değişim

5.9%

Piyasa değeri

2106847046

data

İşlem hacmi

$106776

39.

MANTLE MNT MANTLE

Anlık kur

0.647969

24 saatlik değişim

4.5%

Piyasa değeri

2031540021

data

İşlem hacmi

$19049496

40.

THORCHAIN RUNE THORCHAIN

Anlık kur

6.6

24 saatlik değişim

2.8%

Piyasa değeri

1984495199

data

İşlem hacmi

$461429788

41.

OPTIMISM OP OPTIMISM

Anlık kur

2.17

24 saatlik değişim

25.7%

Piyasa değeri

1976717792

data

İşlem hacmi

$540401322

42.

IMMUTABLE IMX IMMUTABLE

Anlık kur

1.54

24 saatlik değişim

9.5%

Piyasa değeri

1976541847

data

İşlem hacmi

$829179878

43.

VECHAIN VET VECHAIN

Anlık kur

0.02507605

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

1822861353

data

İşlem hacmi

$52424819

44.

BITTENSOR TAO BITTENSOR

Anlık kur

314.13

24 saatlik değişim

-6.9%

Piyasa değeri

1818259503

data

İşlem hacmi

$7158300

45.

QUANT QNT QUANT

Anlık kur

109.11

24 saatlik değişim

-2.8%

Piyasa değeri

1587511393

data

İşlem hacmi

$31693185

46.

INJECTIVE INJ INJECTIVE

Anlık kur

18.42

24 saatlik değişim

8.0%

Piyasa değeri

1552204488

data

İşlem hacmi

$114873249

47.

THE GRAPH GRT THE GRAPH

Anlık kur

0.165219

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

1539904916

data

İşlem hacmi

$76754944

48.

BUSD BUSD BUSD

Anlık kur

1

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

1538602311

data

İşlem hacmi

$64206368

49.

ARBITRUM ARB ARBITRUM

Anlık kur

1.18

24 saatlik değişim

10.6%

Piyasa değeri

1494112074

data

İşlem hacmi

$770330612

50.

AAVE AAVE AAVE

Anlık kur

98.64

24 saatlik değişim

1.9%

Piyasa değeri

1445803559

data

İşlem hacmi

$127585736

10.

DOGECOIN DOGE DOGECOIN

Anlık kur

0.096312

24 saatlik değişim

-0.6%

Piyasa değeri

13660129202

data

İşlem hacmi

$1589730205

11.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

26.29

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

9620558261

data

İşlem hacmi

$1063489458

12.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.104737

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

9270257644

data

İşlem hacmi

$301788264

13.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

15.6

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

8688302565

data

İşlem hacmi

$895501212

14.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

6.19

24 saatlik değişim

1.6%

Piyasa değeri

8086705993

data

İşlem hacmi

$281235323

15.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.849179

24 saatlik değişim

3.0%

Piyasa değeri

7884026596

data

İşlem hacmi

$587729039

16.

TONCOIN TON TONCOIN

Anlık kur

2.27

24 saatlik değişim

1.2%

Piyasa değeri

7814047476

data

İşlem hacmi

$16539196

17.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

43 437

24 saatlik değişim

-0.9%

Piyasa değeri

6724856753

data

İşlem hacmi

$237950673

18.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00000981

24 saatlik değişim

0.3%

Piyasa değeri

5781333321

data

İşlem hacmi

$300855247

19.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

73.78

24 saatlik değişim

1.6%

Piyasa değeri

5458784776

data

İşlem hacmi

$532544208

20.

DAI DAI DAI

Anlık kur

0.99887

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

5388402334

data

İşlem hacmi

$291876667

21.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

248

24 saatlik değişim

1.5%

Piyasa değeri

4854489614

data

İşlem hacmi

$164620691

22.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

6.36

24 saatlik değişim

4.7%

Piyasa değeri

4767212443

data

İşlem hacmi

$141276894

23.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

3.83

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

3560268822

data

İşlem hacmi

$1460828

24.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.126384

24 saatlik değişim

1.5%

Piyasa değeri

3553734850

data

İşlem hacmi

$84968692

25.

OKB OKB OKB

Anlık kur

57.05

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

3416645917

data

İşlem hacmi

$32017691

26.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

22.15

24 saatlik değişim

8.0%

Piyasa değeri

3166215421

data

İşlem hacmi

$338720211

27.

MONERO XMR MONERO

Anlık kur

172.67

24 saatlik değişim

0.3%

Piyasa değeri

3137564871

data

İşlem hacmi

$93417698

28.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

9.9

24 saatlik değişim

1.2%

Piyasa değeri

2897761864

data

İşlem hacmi

$190569129

29.

KASPA KAS KASPA

Anlık kur

0.127334

24 saatlik değişim

-8.0%

Piyasa değeri

2788921580

data

İşlem hacmi

$42561052

30.

TRUEUSD TUSD TRUEUSD

Anlık kur

0.99819

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

2638035356

data

İşlem hacmi

$249773838

31.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.094511

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

2494798863

data

İşlem hacmi

$12226459

32.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

5

24 saatlik değişim

4.4%

Piyasa değeri

2383345198

data

İşlem hacmi

$270920849

33.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.068506

24 saatlik değişim

0.9%

Piyasa değeri

2303993980

data

İşlem hacmi

$57352029

34.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

5.08

24 saatlik değişim

2.7%

Piyasa değeri

2289242989

data

İşlem hacmi

$58965084

35.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

2.23

24 saatlik değişim

-2.1%

Piyasa değeri

2236725736

data

İşlem hacmi

$202110618

36.

APTOS APT APTOS

Anlık kur

7.9

24 saatlik değişim

6.1%

Piyasa değeri

2200195694

data

İşlem hacmi

$194159427

37.

LIDO DAO LDO LIDO DAO

Anlık kur

2.45

24 saatlik değişim

7.8%

Piyasa değeri

2188855277

data

İşlem hacmi

$128593921

38.

BITTORRENT [OLD] BTTOLD BITTORRENT [OLD]

Anlık kur

0.00242719

24 saatlik değişim

5.9%

Piyasa değeri

2106847046

data

İşlem hacmi

$106776

39.

MANTLE MNT MANTLE

Anlık kur

0.647969

24 saatlik değişim

4.5%

Piyasa değeri

2031540021

data

İşlem hacmi

$19049496

40.

THORCHAIN RUNE THORCHAIN

Anlık kur

6.6

24 saatlik değişim

2.8%

Piyasa değeri

1984495199

data

İşlem hacmi

$461429788

41.

OPTIMISM OP OPTIMISM

Anlık kur

2.17

24 saatlik değişim

25.7%

Piyasa değeri

1976717792

data

İşlem hacmi

$540401322

42.

IMMUTABLE IMX IMMUTABLE

Anlık kur

1.54

24 saatlik değişim

9.5%

Piyasa değeri

1976541847

data

İşlem hacmi

$829179878

43.

VECHAIN VET VECHAIN

Anlık kur

0.02507605

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

1822861353

data

İşlem hacmi

$52424819

44.

BITTENSOR TAO BITTENSOR

Anlık kur

314.13

24 saatlik değişim

-6.9%

Piyasa değeri

1818259503

data

İşlem hacmi

$7158300

45.

QUANT QNT QUANT

Anlık kur

109.11

24 saatlik değişim

-2.8%

Piyasa değeri

1587511393

data

İşlem hacmi

$31693185

46.

INJECTIVE INJ INJECTIVE

Anlık kur

18.42

24 saatlik değişim

8.0%

Piyasa değeri

1552204488

data

İşlem hacmi

$114873249

47.

THE GRAPH GRT THE GRAPH

Anlık kur

0.165219

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

1539904916

data

İşlem hacmi

$76754944

48.

BUSD BUSD BUSD

Anlık kur

1

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

1538602311

data

İşlem hacmi

$64206368