En popüler 50 kripto para biriminin fiyatları

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimlerini alıp satmak için bu listeyi takip edin. Liste gün içinde yapılan düzenli güncellemelerle dinamik olarak hazırlanıyor.
Bu liste, düzenli gün içi fiyat güncellemeleriyle dinamik olarak oluşturulur.

Coin Anlık kur (USD) 24 saatlik değişim (%) İşlem hacmi (USD) Piyasa değeri ↑ (USD) Grafik
1.
BTC BTC BITCOIN
19 436.25 2.4 29 751 450 470 371 070 196 918 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
1 071.4 5.1 17 930 611 104 128 048 881 553 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
1.001 0.1 64 574 019 356 66 311 102 701 data Trade
4.
USDC USDC USD COIN
1.002 0.1 5 642 852 901 55 718 474 235 data Trade
5.
BNB BNB BNB
217.6 2.4 1 266 606 826 35 549 164 842 data Trade
6.
BUSD BUSD BINANCE USD
1 0.1 5 434 919 424 17 789 886 291 data Trade
7.
ADA ADA CARDANO
0.449737 1.0 828 026 267 15 221 676 210 data Trade
8.
XRP XRP XRP
0.313311 -3.6 1 398 408 182 15 140 492 761 data Trade
9.
SOL SOL SOLANA
33.04 4.1 1 418 304 630 11 361 164 069 data Trade
10.
DOGE DOGE DOGECOIN
0.066131 2.5 448 308 203 8 782 563 832 data Trade
11.
DOT DOT POLKADOT
6.78 0.1 587 233 186 7 660 450 883 data Trade
12.
DAI DAI DAI
1.002 0.2 392 149 452 6 367 007 838 data Trade
13.
TRX TRX TRON
0.065127 3.1 833 909 760 6 029 578 723 data Trade
14.
SHIB SHIB SHIBA INU
0.00001008 0.6 468 010 699 5 943 549 875 data Trade
15.
LEO LEO LEO TOKEN
5.95 3.0 3 024 931 5 564 166 145 data Trade
16.
WBTC WBTC WRAPPED BITCOIN
19 432.58 2.5 371 773 008 5 090 730 875 data Trade
17.
AVAX AVAX AVALANCHE
16.26 0.8 525 316 181 4 593 656 541 data Trade
18.
STETH STETH LIDO STAKED ETHER
1 031.1 5.0 10 234 185 4 371 793 355 data Trade
19.
MATIC MATIC POLYGON
0.463208 3.5 789 450 971 3 716 916 864 data Trade
20.
LTC LTC LITECOIN
51.26 -0.4 609 585 400 3 613 050 755 data Trade
21.
FTT FTT FTX
24.81 5.4 81 068 139 3 361 332 512 data Trade
22.
OKB OKB OKB
12.26 2.9 10 976 986 3 144 870 081 data Trade
23.
CRO CRO CRONOS
0.113784 2.6 21 466 862 2 876 491 394 data Trade
24.
LINK LINK CHAINLINK
6.09 0.8 527 271 438 2 845 684 880 data Trade
25.
XLM XLM STELLAR
0.11069 2.6 166 125 894 2 771 414 880 data Trade
26.
NEAR NEAR NEAR PROTOCOL
3.37 4.3 240 489 704 2 442 722 213 data Trade
27.
ATOM ATOM COSMOS HUB
8.12 14.7 491 563 694 2 375 719 468 data Trade
28.
UNI UNI UNISWAP
4.85 2.6 133 249 678 2 212 306 369 data Trade
29.
ALGO ALGO ALGORAND
0.307552 2.9 134 932 912 2 126 224 138 data Trade
30.
BTTOLD BTTOLD BITTORRENT [OLD]
0.00242719 5.9 106 776 2 106 847 046 data Trade
31.
XMR XMR MONERO
112.44 2.5 66 538 371 2 041 618 961 data Trade
32.
ETC ETC ETHEREUM CLASSIC
14.62 1.3 164 229 131 1 984 240 142 data Trade
33.
BCH BCH BITCOIN CASH
101.59 1.9 529 235 712 1 941 427 131 data Trade
34.
TFUEL TFUEL THETA FUEL
0.04828317 5.9 8 104 416 1 886 178 774 data Trade
35.
XCN XCN CHAIN
0.085923 1.9 40 225 554 1 845 385 543 data Trade
36.
VET VET VECHAIN
0.02228162 2.0 132 092 645 1 619 581 080 data Trade
37.
FLOW FLOW FLOW
1.49 3.7 37 489 575 1 547 784 139 data Trade
38.
FRAX FRAX FRAX
0.999455 0.1 11 887 316 1 368 345 819 data Trade
39.
SAND SAND THE SANDBOX
1.083 4.9 448 093 721 1 367 967 168 data Trade
40.
APE APE APECOIN
4.55 5.7 255 931 078 1 363 539 366 data Trade
41.
HBAR HBAR HEDERA
0.062491 2.1 23 223 098 1 338 349 489 data Trade
42.
HEART HEART HUMANS.AI
0.02609383 -11.5 398 329 1 309 127 902 data Trade
43.
MANA MANA DECENTRALAND
0.845289 2.9 237 194 031 1 274 427 810 data Trade
44.
ICP ICP INTERNET COMPUTER
5.26 1.3 62 677 357 1 273 632 827 data Trade
45.
XTZ XTZ TEZOS
1.38 0.4 75 616 564 1 236 743 546 data Trade
46.
FIL FIL FILECOIN
5.34 2.2 111 659 366 1 209 532 788 data Trade
47.
TUSD TUSD TRUEUSD
1.001 0.1 75 643 383 1 206 742 704 data Trade
48.
THETA THETA THETA NETWORK
1.17 2.6 50 834 449 1 176 773 633 data Trade
49.
AXS AXS AXIE INFINITY
14.11 2.0 192 280 309 1 171 851 527 data Trade
50.
EGLD EGLD ELROND
51.28 6.7 44 021 596 1 159 688 379 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

Anlık kur

19 436.25

24 saatlik değişim

2.4%

Piyasa değeri

371070196918

data

İşlem hacmi

$29751450470

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

Anlık kur

1 071.4

24 saatlik değişim

5.1%

Piyasa değeri

128048881553

data

İşlem hacmi

$17930611104

3.

TETHER USDT TETHER

Anlık kur

1.001

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

66311102701

data

İşlem hacmi

$64574019356

4.

USD COIN USDC USD COIN

Anlık kur

1.002

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

55718474235

data

İşlem hacmi

$5642852901

5.

BNB BNB BNB

Anlık kur

217.6

24 saatlik değişim

2.4%

Piyasa değeri

35549164842

data

İşlem hacmi

$1266606826

6.

BINANCE USD BUSD BINANCE USD

Anlık kur

1

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

17789886291

data

İşlem hacmi

$5434919424

7.

CARDANO ADA CARDANO

Anlık kur

0.449737

24 saatlik değişim

1.0%

Piyasa değeri

15221676210

data

İşlem hacmi

$828026267

8.

XRP XRP XRP

Anlık kur

0.313311

24 saatlik değişim

-3.6%

Piyasa değeri

15140492761

data

İşlem hacmi

$1398408182

9.

SOLANA SOL SOLANA

Anlık kur

33.04

24 saatlik değişim

4.1%

Piyasa değeri

11361164069

data

İşlem hacmi

$1418304630

10.

DOGECOIN DOGE DOGECOIN

Anlık kur

0.066131

24 saatlik değişim

2.5%

Piyasa değeri

8782563832

data

İşlem hacmi

$448308203

11.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

6.78

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

7660450883

data

İşlem hacmi

$587233186

12.

DAI DAI DAI

Anlık kur

1.002

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

6367007838

data

İşlem hacmi

$392149452

13.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.065127

24 saatlik değişim

3.1%

Piyasa değeri

6029578723

data

İşlem hacmi

$833909760

14.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00001008

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

5943549875

data

İşlem hacmi

$468010699

15.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

5.95

24 saatlik değişim

3.0%

Piyasa değeri

5564166145

data

İşlem hacmi

$3024931

16.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

19 432.58

24 saatlik değişim

2.5%

Piyasa değeri

5090730875

data

İşlem hacmi

$371773008

17.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

16.26

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

4593656541

data

İşlem hacmi

$525316181

18.

LIDO STAKED ETHER STETH LIDO STAKED ETHER

Anlık kur

1 031.1

24 saatlik değişim

5.0%

Piyasa değeri

4371793355

data

İşlem hacmi

$10234185

19.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.463208

24 saatlik değişim

3.5%

Piyasa değeri

3716916864

data

İşlem hacmi

$789450971

20.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

51.26

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

3613050755

data

İşlem hacmi

$609585400

21.

FTX FTT FTX

Anlık kur

24.81

24 saatlik değişim

5.4%

Piyasa değeri

3361332512

data

İşlem hacmi

$81068139

22.

OKB OKB OKB

Anlık kur

12.26

24 saatlik değişim

2.9%

Piyasa değeri

3144870081

data

İşlem hacmi

$10976986

23.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.113784

24 saatlik değişim

2.6%

Piyasa değeri

2876491394

data

İşlem hacmi

$21466862

24.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

6.09

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

2845684880

data

İşlem hacmi

$527271438

25.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.11069

24 saatlik değişim

2.6%

Piyasa değeri

2771414880

data

İşlem hacmi

$166125894

26.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

3.37

24 saatlik değişim

4.3%

Piyasa değeri

2442722213

data

İşlem hacmi

$240489704

27.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

8.12

24 saatlik değişim

14.7%

Piyasa değeri

2375719468

data

İşlem hacmi

$491563694

28.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

4.85

24 saatlik değişim

2.6%

Piyasa değeri

2212306369

data

İşlem hacmi

$133249678

29.

ALGORAND ALGO ALGORAND

Anlık kur

0.307552

24 saatlik değişim

2.9%

Piyasa değeri

2126224138

data

İşlem hacmi

$134932912

30.

BITTORRENT [OLD] BTTOLD BITTORRENT [OLD]

Anlık kur

0.00242719

24 saatlik değişim

5.9%

Piyasa değeri

2106847046

data

İşlem hacmi

$106776

31.

MONERO XMR MONERO

Anlık kur

112.44

24 saatlik değişim

2.5%

Piyasa değeri

2041618961

data

İşlem hacmi

$66538371

32.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

14.62

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

1984240142

data

İşlem hacmi

$164229131

33.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

101.59

24 saatlik değişim

1.9%

Piyasa değeri

1941427131

data

İşlem hacmi

$529235712

34.

THETA FUEL TFUEL THETA FUEL

Anlık kur

0.04828317

24 saatlik değişim

5.9%

Piyasa değeri

1886178774

data

İşlem hacmi

$8104416

35.

CHAIN XCN CHAIN

Anlık kur

0.085923

24 saatlik değişim

1.9%

Piyasa değeri

1845385543

data

İşlem hacmi

$40225554

36.

VECHAIN VET VECHAIN

Anlık kur

0.02228162

24 saatlik değişim

2.0%

Piyasa değeri

1619581080

data

İşlem hacmi

$132092645

37.

FLOW FLOW FLOW

Anlık kur

1.49

24 saatlik değişim

3.7%

Piyasa değeri

1547784139

data

İşlem hacmi

$37489575

38.

FRAX FRAX FRAX

Anlık kur

0.999455

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

1368345819

data

İşlem hacmi

$11887316

39.

THE SANDBOX SAND THE SANDBOX

Anlık kur

1.083

24 saatlik değişim

4.9%

Piyasa değeri

1367967168

data

İşlem hacmi

$448093721

40.

APECOIN APE APECOIN

Anlık kur

4.55

24 saatlik değişim

5.7%

Piyasa değeri

1363539366

data

İşlem hacmi

$255931078

41.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.062491

24 saatlik değişim

2.1%

Piyasa değeri

1338349489

data

İşlem hacmi

$23223098

42.

HUMANS.AI HEART HUMANS.AI

Anlık kur

0.02609383

24 saatlik değişim

-11.5%

Piyasa değeri

1309127902

data

İşlem hacmi

$398329

43.

DECENTRALAND MANA DECENTRALAND

Anlık kur

0.845289

24 saatlik değişim

2.9%

Piyasa değeri

1274427810

data

İşlem hacmi

$237194031

44.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

5.26

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

1273632827

data

İşlem hacmi

$62677357

45.

TEZOS XTZ TEZOS

Anlık kur

1.38

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

1236743546

data

İşlem hacmi

$75616564

46.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

5.34

24 saatlik değişim

2.2%

Piyasa değeri

1209532788

data

İşlem hacmi

$111659366

47.

TRUEUSD TUSD TRUEUSD

Anlık kur

1.001

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

1206742704

data

İşlem hacmi

$75643383

48.

THETA NETWORK THETA THETA NETWORK

Anlık kur

1.17

24 saatlik değişim

2.6%

Piyasa değeri

1176773633

data

İşlem hacmi

$50834449

49.

AXIE INFINITY AXS AXIE INFINITY

Anlık kur

14.11

24 saatlik değişim

2.0%

Piyasa değeri

1171851527

data

İşlem hacmi

$192280309

50.

ELROND EGLD ELROND

Anlık kur

51.28

24 saatlik değişim

6.7%

Piyasa değeri

1159688379

data

İşlem hacmi

$44021596

10.

DOGECOIN DOGE DOGECOIN

Anlık kur

0.066131

24 saatlik değişim

2.5%

Piyasa değeri

8782563832

data

İşlem hacmi

$448308203

11.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

6.78

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

7660450883

data

İşlem hacmi

$587233186

12.

DAI DAI DAI

Anlık kur

1.002

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

6367007838

data

İşlem hacmi

$392149452

13.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.065127

24 saatlik değişim

3.1%

Piyasa değeri

6029578723

data

İşlem hacmi

$833909760

14.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00001008

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

5943549875

data

İşlem hacmi

$468010699

15.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

5.95

24 saatlik değişim

3.0%

Piyasa değeri

5564166145

data

İşlem hacmi

$3024931

16.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

19 432.58

24 saatlik değişim

2.5%

Piyasa değeri

5090730875

data

İşlem hacmi

$371773008

17.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

16.26

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

4593656541

data

İşlem hacmi

$525316181

18.

LIDO STAKED ETHER STETH LIDO STAKED ETHER

Anlık kur

1 031.1

24 saatlik değişim

5.0%

Piyasa değeri

4371793355

data

İşlem hacmi

$10234185

19.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.463208

24 saatlik değişim

3.5%

Piyasa değeri

3716916864

data

İşlem hacmi

$789450971

20.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

51.26

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

3613050755

data

İşlem hacmi

$609585400

21.

FTX FTT FTX

Anlık kur

24.81

24 saatlik değişim

5.4%

Piyasa değeri

3361332512

data

İşlem hacmi

$81068139

22.

OKB OKB OKB

Anlık kur

12.26

24 saatlik değişim

2.9%

Piyasa değeri

3144870081

data

İşlem hacmi

$10976986

23.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.113784

24 saatlik değişim

2.6%

Piyasa değeri

2876491394

data

İşlem hacmi

$21466862

24.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

6.09

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

2845684880

data

İşlem hacmi

$527271438

25.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.11069

24 saatlik değişim

2.6%

Piyasa değeri

2771414880

data

İşlem hacmi

$166125894

26.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

3.37

24 saatlik değişim

4.3%

Piyasa değeri

2442722213

data

İşlem hacmi

$240489704

27.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

8.12

24 saatlik değişim

14.7%

Piyasa değeri

2375719468

data

İşlem hacmi

$491563694

28.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

4.85

24 saatlik değişim

2.6%

Piyasa değeri

2212306369

data

İşlem hacmi

$133249678

29.

ALGORAND ALGO ALGORAND

Anlık kur

0.307552

24 saatlik değişim

2.9%

Piyasa değeri

2126224138

data

İşlem hacmi

$134932912

30.

BITTORRENT [OLD] BTTOLD BITTORRENT [OLD]

Anlık kur

0.00242719

24 saatlik değişim

5.9%

Piyasa değeri

2106847046

data

İşlem hacmi

$106776

31.

MONERO XMR MONERO

Anlık kur

112.44

24 saatlik değişim

2.5%

Piyasa değeri

2041618961

data

İşlem hacmi

$66538371

32.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

14.62

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

1984240142

data

İşlem hacmi

$164229131

33.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

101.59

24 saatlik değişim

1.9%

Piyasa değeri

1941427131

data

İşlem hacmi

$529235712

34.

THETA FUEL TFUEL THETA FUEL

Anlık kur

0.04828317

24 saatlik değişim

5.9%

Piyasa değeri

1886178774

data

İşlem hacmi

$8104416

35.

CHAIN XCN CHAIN

Anlık kur

0.085923

24 saatlik değişim

1.9%

Piyasa değeri

1845385543

data

İşlem hacmi

$40225554

36.

VECHAIN VET VECHAIN

Anlık kur

0.02228162

24 saatlik değişim

2.0%

Piyasa değeri

1619581080

data

İşlem hacmi

$132092645

37.

FLOW FLOW FLOW

Anlık kur

1.49

24 saatlik değişim

3.7%

Piyasa değeri

1547784139

data

İşlem hacmi

$37489575

38.

FRAX FRAX FRAX

Anlık kur

0.999455

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

1368345819

data

İşlem hacmi

$11887316

39.

THE SANDBOX SAND THE SANDBOX

Anlık kur

1.083

24 saatlik değişim

4.9%

Piyasa değeri

1367967168

data

İşlem hacmi

$448093721

40.

APECOIN APE APECOIN

Anlık kur

4.55

24 saatlik değişim

5.7%

Piyasa değeri

1363539366

data

İşlem hacmi

$255931078

41.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.062491

24 saatlik değişim

2.1%

Piyasa değeri

1338349489

data

İşlem hacmi

$23223098

42.

HUMANS.AI HEART HUMANS.AI

Anlık kur

0.02609383

24 saatlik değişim

-11.5%

Piyasa değeri

1309127902

data

İşlem hacmi

$398329

43.

DECENTRALAND MANA DECENTRALAND

Anlık kur

0.845289

24 saatlik değişim

2.9%

Piyasa değeri

1274427810

data

İşlem hacmi

$237194031

44.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

5.26

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

1273632827

data

İşlem hacmi

$62677357

45.

TEZOS XTZ TEZOS

Anlık kur

1.38

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

1236743546

data

İşlem hacmi

$75616564

46.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

5.34

24 saatlik değişim

2.2%

Piyasa değeri

1209532788

data

İşlem hacmi

$111659366

47.

TRUEUSD TUSD TRUEUSD

Anlık kur

1.001

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

1206742704

data

İşlem hacmi

$75643383

48.

THETA NETWORK THETA THETA NETWORK

Anlık kur

1.17

24 saatlik değişim

2.6%

Piyasa değeri

1176773633

data

İşlem hacmi

$50834449