En popüler 50 kripto para biriminin fiyatları

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimlerini alıp satmak için bu listeyi takip edin. Liste gün içinde yapılan düzenli güncellemelerle dinamik olarak hazırlanıyor.
Bu liste, düzenli gün içi fiyat güncellemeleriyle dinamik olarak oluşturulur.

Coin Anlık kur (USD) 24 saatlik değişim (%) İşlem hacmi (USD) Piyasa değeri ↑ (USD) Grafik
1.
BTC BTC BITCOIN
69 162 0.1 11 525 595 042 1 362 409 005 802 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
3 809.67 1.9 9 415 945 294 457 610 141 238 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
1.001 0.1 19 890 632 548 111 867 198 218 data Trade
4.
BNB BNB BNB
600.92 -0.1 415 410 179 92 427 794 122 data Trade
5.
SOL SOL SOLANA
164.94 -1.3 2 126 005 156 73 654 109 686 data Trade
6.
STETH STETH LIDO STAKED ETHER
3 808.3 1.9 61 898 226 35 271 334 970 data Trade
7.
USDC USDC USDC
1.001 0.1 3 373 503 641 32 707 670 114 data Trade
8.
XRP XRP XRP
0.534228 -0.1 429 094 591 29 571 483 526 data Trade
9.
DOGE DOGE DOGECOIN
0.168121 1.7 1 318 110 938 24 260 965 944 data Trade
10.
TON TON TONCOIN
6.32 -1.5 131 465 089 21 929 268 583 data Trade
11.
ADA ADA CARDANO
0.459887 0.4 198 651 457 16 238 542 856 data Trade
12.
AVAX AVAX AVALANCHE
37.16 -1.8 221 488 707 14 556 723 264 data Trade
13.
SHIB SHIB SHIBA INU
0.00002455 -0.1 291 032 515 14 417 527 456 data Trade
14.
WBTC WBTC WRAPPED BITCOIN
69 24 0.1 145 979 519 10 721 199 458 data Trade
15.
DOT DOT POLKADOT
7.52 3.4 144 911 460 10 214 798 477 data Trade
16.
LINK LINK CHAINLINK
17.26 1.3 433 511 557 10 119 710 241 data Trade
17.
TRX TRX TRON
0.113875 0.5 221 285 940 9 935 663 151 data Trade
18.
BCH BCH BITCOIN CASH
487.14 -1.0 159 231 778 9 596 804 607 data Trade
19.
NEAR NEAR NEAR PROTOCOL
8.02 0.0 438 171 947 8 656 887 827 data Trade
20.
UNI UNI UNISWAP
11.45 6.1 523 136 799 8 548 399 489 data Trade
21.
MATIC MATIC POLYGON
0.720247 -0.3 179 198 921 6 685 668 467 data Trade
22.
PEPE PEPE PEPE
0.00001581 5.5 1 236 773 012 6 649 455 742 data Trade
23.
LTC LTC LITECOIN
84.52 -0.1 191 683 988 6 302 807 443 data Trade
24.
FET FET FETCH.AI
2.26 -1.7 126 043 357 5 688 476 746 data Trade
25.
ICP ICP INTERNET COMPUTER
12.17 -0.7 56 083 878 5 651 718 343 data Trade
26.
LEO LEO LEO TOKEN
5.95 -0.5 1 209 408 5 511 231 784 data Trade
27.
DAI DAI DAI
0.999919 0.0 166 410 784 5 288 697 742 data Trade
28.
WEETH WEETH WRAPPED EETH
3 957.39 1.9 39 712 004 4 721 914 496 data Trade
29.
ETC ETC ETHEREUM CLASSIC
31.74 1.0 164 595 663 4 667 031 727 data Trade
30.
APT APT APTOS
9 -0.2 110 409 093 3 916 947 125 data Trade
31.
RNDR RNDR RENDER
10.06 -0.5 92 128 710 3 893 184 388 data Trade
32.
HBAR HBAR HEDERA
0.107193 -0.7 32 450 203 3 831 366 638 data Trade
33.
EZETH EZETH RENZO RESTAKED ETH
3 750.83 2.4 66 421 097 3 729 771 115 data Trade
34.
IMX IMX IMMUTABLE
2.39 -4.1 40 751 594 3 545 055 022 data Trade
35.
MNT MNT MANTLE
1.026 1.1 41 797 701 3 349 779 105 data Trade
36.
KAS KAS KASPA
0.139663 4.5 30 584 383 3 315 094 341 data Trade
37.
ATOM ATOM COSMOS HUB
8.38 -0.8 148 321 151 3 270 708 063 data Trade
38.
FIL FIL FILECOIN
5.86 0.5 119 181 944 3 260 809 007 data Trade
39.
CRO CRO CRONOS
0.119684 -1.2 7 573 564 3 204 215 092 data Trade
40.
XLM XLM STELLAR
0.109472 -1.1 33 941 108 3 164 092 061 data Trade
41.
ARB ARB ARBITRUM
1.19 -0.1 339 845 186 3 149 040 800 data Trade
42.
FDUSD FDUSD FIRST DIGITAL USD
0.999223 -0.1 3 081 450 298 3 137 074 699 data Trade
43.
WIF WIF DOGWIFHAT
3.04 3.0 520 053 621 3 038 580 799 data Trade
44.
GRT GRT THE GRAPH
0.319389 -0.9 64 436 286 3 021 300 832 data Trade
45.
TAO TAO BITTENSOR
437.79 1.4 21 803 520 2 990 012 508 data Trade
46.
OKB OKB OKB
48.63 0.1 4 070 109 2 917 863 922 data Trade
47.
STX STX STACKS
1.99 0.7 35 451 082 2 897 143 857 data Trade
48.
OP OP OPTIMISM
2.57 1.5 197 180 830 2 798 691 189 data Trade
49.
USDE USDE ETHENA USDE
1.003 0.1 76 888 065 2 788 456 174 data Trade
50.
MKR MKR MAKER
2 827.98 2.2 53 760 379 2 623 456 866 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

Anlık kur

69 162

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

1362409005802

data

İşlem hacmi

$11525595042

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

Anlık kur

3 809.67

24 saatlik değişim

1.9%

Piyasa değeri

457610141238

data

İşlem hacmi

$9415945294

3.

TETHER USDT TETHER

Anlık kur

1.001

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

111867198218

data

İşlem hacmi

$19890632548

4.

BNB BNB BNB

Anlık kur

600.92

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

92427794122

data

İşlem hacmi

$415410179

5.

SOLANA SOL SOLANA

Anlık kur

164.94

24 saatlik değişim

-1.3%

Piyasa değeri

73654109686

data

İşlem hacmi

$2126005156

6.

LIDO STAKED ETHER STETH LIDO STAKED ETHER

Anlık kur

3 808.3

24 saatlik değişim

1.9%

Piyasa değeri

35271334970

data

İşlem hacmi

$61898226

7.

USDC USDC USDC

Anlık kur

1.001

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

32707670114

data

İşlem hacmi

$3373503641

8.

XRP XRP XRP

Anlık kur

0.534228

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

29571483526

data

İşlem hacmi

$429094591

9.

DOGECOIN DOGE DOGECOIN

Anlık kur

0.168121

24 saatlik değişim

1.7%

Piyasa değeri

24260965944

data

İşlem hacmi

$1318110938

10.

TONCOIN TON TONCOIN

Anlık kur

6.32

24 saatlik değişim

-1.5%

Piyasa değeri

21929268583

data

İşlem hacmi

$131465089

11.

CARDANO ADA CARDANO

Anlık kur

0.459887

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

16238542856

data

İşlem hacmi

$198651457

12.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

37.16

24 saatlik değişim

-1.8%

Piyasa değeri

14556723264

data

İşlem hacmi

$221488707

13.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00002455

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

14417527456

data

İşlem hacmi

$291032515

14.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

69 24

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

10721199458

data

İşlem hacmi

$145979519

15.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

7.52

24 saatlik değişim

3.4%

Piyasa değeri

10214798477

data

İşlem hacmi

$144911460

16.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

17.26

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

10119710241

data

İşlem hacmi

$433511557

17.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.113875

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

9935663151

data

İşlem hacmi

$221285940

18.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

487.14

24 saatlik değişim

-1.0%

Piyasa değeri

9596804607

data

İşlem hacmi

$159231778

19.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

8.02

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

8656887827

data

İşlem hacmi

$438171947

20.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

11.45

24 saatlik değişim

6.1%

Piyasa değeri

8548399489

data

İşlem hacmi

$523136799

21.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.720247

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

6685668467

data

İşlem hacmi

$179198921

22.

PEPE PEPE PEPE

Anlık kur

0.00001581

24 saatlik değişim

5.5%

Piyasa değeri

6649455742

data

İşlem hacmi

$1236773012

23.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

84.52

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

6302807443

data

İşlem hacmi

$191683988

24.

FETCH.AI FET FETCH.AI

Anlık kur

2.26

24 saatlik değişim

-1.7%

Piyasa değeri

5688476746

data

İşlem hacmi

$126043357

25.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

12.17

24 saatlik değişim

-0.7%

Piyasa değeri

5651718343

data

İşlem hacmi

$56083878

26.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

5.95

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

5511231784

data

İşlem hacmi

$1209408

27.

DAI DAI DAI

Anlık kur

0.999919

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

5288697742

data

İşlem hacmi

$166410784

28.

WRAPPED EETH WEETH WRAPPED EETH

Anlık kur

3 957.39

24 saatlik değişim

1.9%

Piyasa değeri

4721914496

data

İşlem hacmi

$39712004

29.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

31.74

24 saatlik değişim

1.0%

Piyasa değeri

4667031727

data

İşlem hacmi

$164595663

30.

APTOS APT APTOS

Anlık kur

9

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

3916947125

data

İşlem hacmi

$110409093

31.

RENDER RNDR RENDER

Anlık kur

10.06

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

3893184388

data

İşlem hacmi

$92128710

32.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.107193

24 saatlik değişim

-0.7%

Piyasa değeri

3831366638

data

İşlem hacmi

$32450203

33.

RENZO RESTAKED ETH EZETH RENZO RESTAKED ETH

Anlık kur

3 750.83

24 saatlik değişim

2.4%

Piyasa değeri

3729771115

data

İşlem hacmi

$66421097

34.

IMMUTABLE IMX IMMUTABLE

Anlık kur

2.39

24 saatlik değişim

-4.1%

Piyasa değeri

3545055022

data

İşlem hacmi

$40751594

35.

MANTLE MNT MANTLE

Anlık kur

1.026

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

3349779105

data

İşlem hacmi

$41797701

36.

KASPA KAS KASPA

Anlık kur

0.139663

24 saatlik değişim

4.5%

Piyasa değeri

3315094341

data

İşlem hacmi

$30584383

37.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

8.38

24 saatlik değişim

-0.8%

Piyasa değeri

3270708063

data

İşlem hacmi

$148321151

38.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

5.86

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

3260809007

data

İşlem hacmi

$119181944

39.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.119684

24 saatlik değişim

-1.2%

Piyasa değeri

3204215092

data

İşlem hacmi

$7573564

40.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.109472

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

3164092061

data

İşlem hacmi

$33941108

41.

ARBITRUM ARB ARBITRUM

Anlık kur

1.19

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

3149040800

data

İşlem hacmi

$339845186

42.

FIRST DIGITAL USD FDUSD FIRST DIGITAL USD

Anlık kur

0.999223

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

3137074699

data

İşlem hacmi

$3081450298

43.

DOGWIFHAT WIF DOGWIFHAT

Anlık kur

3.04

24 saatlik değişim

3.0%

Piyasa değeri

3038580799

data

İşlem hacmi

$520053621

44.

THE GRAPH GRT THE GRAPH

Anlık kur

0.319389

24 saatlik değişim

-0.9%

Piyasa değeri

3021300832

data

İşlem hacmi

$64436286

45.

BITTENSOR TAO BITTENSOR

Anlık kur

437.79

24 saatlik değişim

1.4%

Piyasa değeri

2990012508

data

İşlem hacmi

$21803520

46.

OKB OKB OKB

Anlık kur

48.63

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

2917863922

data

İşlem hacmi

$4070109

47.

STACKS STX STACKS

Anlık kur

1.99

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

2897143857

data

İşlem hacmi

$35451082

48.

OPTIMISM OP OPTIMISM

Anlık kur

2.57

24 saatlik değişim

1.5%

Piyasa değeri

2798691189

data

İşlem hacmi

$197180830

49.

ETHENA USDE USDE ETHENA USDE

Anlık kur

1.003

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

2788456174

data

İşlem hacmi

$76888065

50.

MAKER MKR MAKER

Anlık kur

2 827.98

24 saatlik değişim

2.2%

Piyasa değeri

2623456866

data

İşlem hacmi

$53760379

10.

TONCOIN TON TONCOIN

Anlık kur

6.32

24 saatlik değişim

-1.5%

Piyasa değeri

21929268583

data

İşlem hacmi

$131465089

11.

CARDANO ADA CARDANO

Anlık kur

0.459887

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

16238542856

data

İşlem hacmi

$198651457

12.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

37.16

24 saatlik değişim

-1.8%

Piyasa değeri

14556723264

data

İşlem hacmi

$221488707

13.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00002455

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

14417527456

data

İşlem hacmi

$291032515

14.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

69 24

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

10721199458

data

İşlem hacmi

$145979519

15.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

7.52

24 saatlik değişim

3.4%

Piyasa değeri

10214798477

data

İşlem hacmi

$144911460

16.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

17.26

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

10119710241

data

İşlem hacmi

$433511557

17.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.113875

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

9935663151

data

İşlem hacmi

$221285940

18.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

487.14

24 saatlik değişim

-1.0%

Piyasa değeri

9596804607

data

İşlem hacmi

$159231778

19.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

8.02

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

8656887827

data

İşlem hacmi

$438171947

20.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

11.45

24 saatlik değişim

6.1%

Piyasa değeri

8548399489

data

İşlem hacmi

$523136799

21.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.720247

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

6685668467

data

İşlem hacmi

$179198921

22.

PEPE PEPE PEPE

Anlık kur

0.00001581

24 saatlik değişim

5.5%

Piyasa değeri

6649455742

data

İşlem hacmi

$1236773012

23.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

84.52

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

6302807443

data

İşlem hacmi

$191683988

24.

FETCH.AI FET FETCH.AI

Anlık kur

2.26

24 saatlik değişim

-1.7%

Piyasa değeri

5688476746

data

İşlem hacmi

$126043357

25.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

12.17

24 saatlik değişim

-0.7%

Piyasa değeri

5651718343

data

İşlem hacmi

$56083878

26.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

5.95

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

5511231784

data

İşlem hacmi

$1209408

27.

DAI DAI DAI

Anlık kur

0.999919

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

5288697742

data

İşlem hacmi

$166410784

28.

WRAPPED EETH WEETH WRAPPED EETH

Anlık kur

3 957.39

24 saatlik değişim

1.9%

Piyasa değeri

4721914496

data

İşlem hacmi

$39712004

29.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

31.74

24 saatlik değişim

1.0%

Piyasa değeri

4667031727

data

İşlem hacmi

$164595663

30.

APTOS APT APTOS

Anlık kur

9

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

3916947125

data

İşlem hacmi

$110409093

31.

RENDER RNDR RENDER

Anlık kur

10.06

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

3893184388

data

İşlem hacmi

$92128710

32.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.107193

24 saatlik değişim

-0.7%

Piyasa değeri

3831366638

data

İşlem hacmi

$32450203

33.

RENZO RESTAKED ETH EZETH RENZO RESTAKED ETH

Anlık kur

3 750.83

24 saatlik değişim

2.4%

Piyasa değeri

3729771115

data

İşlem hacmi

$66421097

34.

IMMUTABLE IMX IMMUTABLE

Anlık kur

2.39

24 saatlik değişim

-4.1%

Piyasa değeri

3545055022

data

İşlem hacmi

$40751594

35.

MANTLE MNT MANTLE

Anlık kur

1.026

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

3349779105

data

İşlem hacmi

$41797701

36.

KASPA KAS KASPA

Anlık kur

0.139663

24 saatlik değişim

4.5%

Piyasa değeri

3315094341

data

İşlem hacmi

$30584383

37.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

8.38

24 saatlik değişim

-0.8%

Piyasa değeri

3270708063

data

İşlem hacmi

$148321151

38.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

5.86

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

3260809007

data

İşlem hacmi

$119181944

39.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.119684

24 saatlik değişim

-1.2%

Piyasa değeri

3204215092

data

İşlem hacmi

$7573564

40.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.109472

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

3164092061

data

İşlem hacmi

$33941108

41.

ARBITRUM ARB ARBITRUM

Anlık kur

1.19

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

3149040800

data

İşlem hacmi

$339845186

42.

FIRST DIGITAL USD FDUSD FIRST DIGITAL USD

Anlık kur

0.999223

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

3137074699

data

İşlem hacmi

$3081450298

43.

DOGWIFHAT WIF DOGWIFHAT

Anlık kur

3.04

24 saatlik değişim

3.0%

Piyasa değeri

3038580799

data

İşlem hacmi

$520053621

44.

THE GRAPH GRT THE GRAPH

Anlık kur

0.319389

24 saatlik değişim

-0.9%

Piyasa değeri

3021300832

data

İşlem hacmi

$64436286

45.

BITTENSOR TAO BITTENSOR

Anlık kur

437.79

24 saatlik değişim

1.4%

Piyasa değeri

2990012508

data

İşlem hacmi

$21803520

46.

OKB OKB OKB

Anlık kur

48.63

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

2917863922

data

İşlem hacmi

$4070109

47.

STACKS STX STACKS

Anlık kur

1.99

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

2897143857

data

İşlem hacmi

$35451082

48.

OPTIMISM OP OPTIMISM

Anlık kur

2.57

24 saatlik değişim

1.5%

Piyasa değeri

2798691189

data

İşlem hacmi

$197180830