En popüler 50 kripto para biriminin fiyatları

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimlerini alıp satmak için bu listeyi takip edin. Liste gün içinde yapılan düzenli güncellemelerle dinamik olarak hazırlanıyor.
Bu liste, düzenli gün içi fiyat güncellemeleriyle dinamik olarak oluşturulur.

Coin Anlık kur (USD) 24 saatlik değişim (%) İşlem hacmi (USD) Piyasa değeri ↑ (USD) Grafik
1.
BTC BTC BITCOIN
26 566 -2.0 14 787 869 299 518 078 504 635 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
1 582.26 -2.7 10 567 291 871 190 356 616 277 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
1 0.0 21 466 015 953 83 198 567 836 data Trade
4.
BNB BNB BNB
210.78 -2.3 544 488 865 32 441 354 385 data Trade
5.
XRP XRP XRP
0.504558 -2.0 911 548 135 26 861 770 243 data Trade
6.
USDC USDC USD COIN
0.999504 0.0 6 115 202 508 25 817 859 106 data Trade
7.
STETH STETH LIDO STAKED ETHER
1 582.3 -2.7 5 402 866 13 773 412 246 data Trade
8.
DOGE DOGE DOGECOIN
0.061655 -0.9 272 604 019 8 707 520 681 data Trade
9.
ADA ADA CARDANO
0.248138 -2.4 122 472 815 8 700 344 632 data Trade
10.
TON TON TONCOIN
2.39 -3.9 48 480 326 8 266 949 257 data Trade
11.
SOL SOL SOLANA
19.48 -3.7 352 612 420 8 043 036 536 data Trade
12.
TRX TRX TRON
0.083154 -1.6 218 400 771 7 415 434 466 data Trade
13.
DOT DOT POLKADOT
4.04 -1.6 102 999 538 5 160 668 071 data Trade
14.
MATIC MATIC POLYGON
0.52715 -2.4 153 592 864 4 915 533 376 data Trade
15.
LTC LTC LITECOIN
64.54 0.1 427 743 449 4 754 984 811 data Trade
16.
WBTC WBTC WRAPPED BITCOIN
26 534 -2.0 57 078 322 4 324 680 363 data Trade
17.
SHIB SHIB SHIBA INU
0.00000729 -0.3 115 035 863 4 296 977 823 data Trade
18.
BCH BCH BITCOIN CASH
207.75 -3.1 169 034 416 4 057 742 572 data Trade
19.
DAI DAI DAI
1 0.1 87 252 707 3 829 535 389 data Trade
20.
LINK LINK CHAINLINK
6.73 -2.1 239 751 237 3 747 954 429 data Trade
21.
LEO LEO LEO TOKEN
3.82 1.2 207 022 3 542 756 489 data Trade
22.
TUSD TUSD TRUEUSD
0.998097 0.0 324 252 502 3 511 060 712 data Trade
23.
UNI UNI UNISWAP
4.25 -3.0 95 701 433 3 202 642 089 data Trade
24.
AVAX AVAX AVALANCHE
8.87 -2.1 154 633 644 3 138 865 328 data Trade
25.
XLM XLM STELLAR
0.112733 -4.0 101 286 780 3 125 198 955 data Trade
26.
XMR XMR MONERO
146.12 -1.0 47 785 224 2 654 341 059 data Trade
27.
OKB OKB OKB
42.81 -1.3 3 376 102 2 570 262 580 data Trade
28.
BUSD BUSD BINANCE USD
0.999489 -0.1 574 571 434 2 432 332 698 data Trade
29.
ETC ETC ETHEREUM CLASSIC
15.26 -1.5 67 134 383 2 184 866 204 data Trade
30.
ATOM ATOM COSMOS HUB
7.42 2.2 106 313 331 2 171 534 267 data Trade
31.
BTTOLD BTTOLD BITTORRENT [OLD]
0.00242719 5.9 106 776 2 106 847 046 data Trade
32.
HBAR HBAR HEDERA
0.050005 -0.5 18 508 883 1 663 200 011 data Trade
33.
FIL FIL FILECOIN
3.26 -3.7 95 111 420 1 467 236 729 data Trade
34.
LDO LDO LIDO DAO
1.51 -3.5 37 374 941 1 339 653 431 data Trade
35.
CRO CRO CRONOS
0.050498 -1.6 4 781 537 1 327 816 622 data Trade
36.
ICP ICP INTERNET COMPUTER
2.93 -2.6 17 482 711 1 306 980 622 data Trade
37.
QNT QNT QUANT
89.06 -1.7 14 611 283 1 295 117 006 data Trade
38.
MNT MNT MANTLE
0.393777 -1.9 31 245 401 1 273 896 335 data Trade
39.
VET VET VECHAIN
0.01724614 -1.0 34 093 477 1 254 292 452 data Trade
40.
APT APT APTOS
5.09 -0.5 53 522 717 1 204 301 635 data Trade
41.
MKR MKR MAKER
1 316.8 0.5 95 751 767 1 188 071 046 data Trade
42.
NEAR NEAR NEAR PROTOCOL
1.12 1.6 65 228 678 1 057 717 163 data Trade
43.
OP OP OPTIMISM
1.31 -4.8 96 944 822 1 049 447 769 data Trade
44.
ARB ARB ARBITRUM
0.822002 -3.1 128 511 954 1 048 366 369 data Trade
45.
KAS KAS KASPA
0.04853086 -4.2 19 412 052 1 002 014 882 data Trade
46.
AAVE AAVE AAVE
63.32 -0.2 104 816 974 920 795 883 data Trade
47.
RETH RETH ROCKET POOL ETH
1 718.73 -2.6 2 277 953 908 490 252 data Trade
48.
BIT BIT BITDAO
0.581231 1.9 594 820 845 812 461 data Trade
49.
GRT GRT THE GRAPH
0.088447 -1.5 36 557 903 816 191 374 data Trade
50.
IMX IMX IMMUTABLEX
0.662877 23.1 566 554 575 776 748 320 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

Anlık kur

26 566

24 saatlik değişim

-2.0%

Piyasa değeri

518078504635

data

İşlem hacmi

$14787869299

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

Anlık kur

1 582.26

24 saatlik değişim

-2.7%

Piyasa değeri

190356616277

data

İşlem hacmi

$10567291871

3.

TETHER USDT TETHER

Anlık kur

1

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

83198567836

data

İşlem hacmi

$21466015953

4.

BNB BNB BNB

Anlık kur

210.78

24 saatlik değişim

-2.3%

Piyasa değeri

32441354385

data

İşlem hacmi

$544488865

5.

XRP XRP XRP

Anlık kur

0.504558

24 saatlik değişim

-2.0%

Piyasa değeri

26861770243

data

İşlem hacmi

$911548135

6.

USD COIN USDC USD COIN

Anlık kur

0.999504

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

25817859106

data

İşlem hacmi

$6115202508

7.

LIDO STAKED ETHER STETH LIDO STAKED ETHER

Anlık kur

1 582.3

24 saatlik değişim

-2.7%

Piyasa değeri

13773412246

data

İşlem hacmi

$5402866

8.

DOGECOIN DOGE DOGECOIN

Anlık kur

0.061655

24 saatlik değişim

-0.9%

Piyasa değeri

8707520681

data

İşlem hacmi

$272604019

9.

CARDANO ADA CARDANO

Anlık kur

0.248138

24 saatlik değişim

-2.4%

Piyasa değeri

8700344632

data

İşlem hacmi

$122472815

10.

TONCOIN TON TONCOIN

Anlık kur

2.39

24 saatlik değişim

-3.9%

Piyasa değeri

8266949257

data

İşlem hacmi

$48480326

11.

SOLANA SOL SOLANA

Anlık kur

19.48

24 saatlik değişim

-3.7%

Piyasa değeri

8043036536

data

İşlem hacmi

$352612420

12.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.083154

24 saatlik değişim

-1.6%

Piyasa değeri

7415434466

data

İşlem hacmi

$218400771

13.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

4.04

24 saatlik değişim

-1.6%

Piyasa değeri

5160668071

data

İşlem hacmi

$102999538

14.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.52715

24 saatlik değişim

-2.4%

Piyasa değeri

4915533376

data

İşlem hacmi

$153592864

15.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

64.54

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

4754984811

data

İşlem hacmi

$427743449

16.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

26 534

24 saatlik değişim

-2.0%

Piyasa değeri

4324680363

data

İşlem hacmi

$57078322

17.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00000729

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

4296977823

data

İşlem hacmi

$115035863

18.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

207.75

24 saatlik değişim

-3.1%

Piyasa değeri

4057742572

data

İşlem hacmi

$169034416

19.

DAI DAI DAI

Anlık kur

1

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

3829535389

data

İşlem hacmi

$87252707

20.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

6.73

24 saatlik değişim

-2.1%

Piyasa değeri

3747954429

data

İşlem hacmi

$239751237

21.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

3.82

24 saatlik değişim

1.2%

Piyasa değeri

3542756489

data

İşlem hacmi

$207022

22.

TRUEUSD TUSD TRUEUSD

Anlık kur

0.998097

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

3511060712

data

İşlem hacmi

$324252502

23.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

4.25

24 saatlik değişim

-3.0%

Piyasa değeri

3202642089

data

İşlem hacmi

$95701433

24.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

8.87

24 saatlik değişim

-2.1%

Piyasa değeri

3138865328

data

İşlem hacmi

$154633644

25.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.112733

24 saatlik değişim

-4.0%

Piyasa değeri

3125198955

data

İşlem hacmi

$101286780

26.

MONERO XMR MONERO

Anlık kur

146.12

24 saatlik değişim

-1.0%

Piyasa değeri

2654341059

data

İşlem hacmi

$47785224

27.

OKB OKB OKB

Anlık kur

42.81

24 saatlik değişim

-1.3%

Piyasa değeri

2570262580

data

İşlem hacmi

$3376102

28.

BINANCE USD BUSD BINANCE USD

Anlık kur

0.999489

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

2432332698

data

İşlem hacmi

$574571434

29.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

15.26

24 saatlik değişim

-1.5%

Piyasa değeri

2184866204

data

İşlem hacmi

$67134383

30.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

7.42

24 saatlik değişim

2.2%

Piyasa değeri

2171534267

data

İşlem hacmi

$106313331

31.

BITTORRENT [OLD] BTTOLD BITTORRENT [OLD]

Anlık kur

0.00242719

24 saatlik değişim

5.9%

Piyasa değeri

2106847046

data

İşlem hacmi

$106776

32.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.050005

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

1663200011

data

İşlem hacmi

$18508883

33.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

3.26

24 saatlik değişim

-3.7%

Piyasa değeri

1467236729

data

İşlem hacmi

$95111420

34.

LIDO DAO LDO LIDO DAO

Anlık kur

1.51

24 saatlik değişim

-3.5%

Piyasa değeri

1339653431

data

İşlem hacmi

$37374941

35.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.050498

24 saatlik değişim

-1.6%

Piyasa değeri

1327816622

data

İşlem hacmi

$4781537

36.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

2.93

24 saatlik değişim

-2.6%

Piyasa değeri

1306980622

data

İşlem hacmi

$17482711

37.

QUANT QNT QUANT

Anlık kur

89.06

24 saatlik değişim

-1.7%

Piyasa değeri

1295117006

data

İşlem hacmi

$14611283

38.

MANTLE MNT MANTLE

Anlık kur

0.393777

24 saatlik değişim

-1.9%

Piyasa değeri

1273896335

data

İşlem hacmi

$31245401

39.

VECHAIN VET VECHAIN

Anlık kur

0.01724614

24 saatlik değişim

-1.0%

Piyasa değeri

1254292452

data

İşlem hacmi

$34093477

40.

APTOS APT APTOS

Anlık kur

5.09

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

1204301635

data

İşlem hacmi

$53522717

41.

MAKER MKR MAKER

Anlık kur

1 316.8

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

1188071046

data

İşlem hacmi

$95751767

42.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

1.12

24 saatlik değişim

1.6%

Piyasa değeri

1057717163

data

İşlem hacmi

$65228678

43.

OPTIMISM OP OPTIMISM

Anlık kur

1.31

24 saatlik değişim

-4.8%

Piyasa değeri

1049447769

data

İşlem hacmi

$96944822

44.

ARBITRUM ARB ARBITRUM

Anlık kur

0.822002

24 saatlik değişim

-3.1%

Piyasa değeri

1048366369

data

İşlem hacmi

$128511954

45.

KASPA KAS KASPA

Anlık kur

0.04853086

24 saatlik değişim

-4.2%

Piyasa değeri

1002014882

data

İşlem hacmi

$19412052

46.

AAVE AAVE AAVE

Anlık kur

63.32

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

920795883

data

İşlem hacmi

$104816974

47.

ROCKET POOL ETH RETH ROCKET POOL ETH

Anlık kur

1 718.73

24 saatlik değişim

-2.6%

Piyasa değeri

908490252

data

İşlem hacmi

$2277953

48.

BITDAO BIT BITDAO

Anlık kur

0.581231

24 saatlik değişim

1.9%

Piyasa değeri

845812461

data

İşlem hacmi

$594820

49.

THE GRAPH GRT THE GRAPH

Anlık kur

0.088447

24 saatlik değişim

-1.5%

Piyasa değeri

816191374

data

İşlem hacmi

$36557903

50.

IMMUTABLEX IMX IMMUTABLEX

Anlık kur

0.662877

24 saatlik değişim

23.1%

Piyasa değeri

776748320

data

İşlem hacmi

$566554575

10.

TONCOIN TON TONCOIN

Anlık kur

2.39

24 saatlik değişim

-3.9%

Piyasa değeri

8266949257

data

İşlem hacmi

$48480326

11.

SOLANA SOL SOLANA

Anlık kur

19.48

24 saatlik değişim

-3.7%

Piyasa değeri

8043036536

data

İşlem hacmi

$352612420

12.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.083154

24 saatlik değişim

-1.6%

Piyasa değeri

7415434466

data

İşlem hacmi

$218400771

13.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

4.04

24 saatlik değişim

-1.6%

Piyasa değeri

5160668071

data

İşlem hacmi

$102999538

14.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.52715

24 saatlik değişim

-2.4%

Piyasa değeri

4915533376

data

İşlem hacmi

$153592864

15.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

64.54

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

4754984811

data

İşlem hacmi

$427743449

16.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

26 534

24 saatlik değişim

-2.0%

Piyasa değeri

4324680363

data

İşlem hacmi

$57078322

17.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00000729

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

4296977823

data

İşlem hacmi

$115035863

18.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

207.75

24 saatlik değişim

-3.1%

Piyasa değeri

4057742572

data

İşlem hacmi

$169034416

19.

DAI DAI DAI

Anlık kur

1

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

3829535389

data

İşlem hacmi

$87252707

20.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

6.73

24 saatlik değişim

-2.1%

Piyasa değeri

3747954429

data

İşlem hacmi

$239751237

21.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

3.82

24 saatlik değişim

1.2%

Piyasa değeri

3542756489

data

İşlem hacmi

$207022

22.

TRUEUSD TUSD TRUEUSD

Anlık kur

0.998097

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

3511060712

data

İşlem hacmi

$324252502

23.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

4.25

24 saatlik değişim

-3.0%

Piyasa değeri

3202642089

data

İşlem hacmi

$95701433

24.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

8.87

24 saatlik değişim

-2.1%

Piyasa değeri

3138865328

data

İşlem hacmi

$154633644

25.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.112733

24 saatlik değişim

-4.0%

Piyasa değeri

3125198955

data

İşlem hacmi

$101286780

26.

MONERO XMR MONERO

Anlık kur

146.12

24 saatlik değişim

-1.0%

Piyasa değeri

2654341059

data

İşlem hacmi

$47785224

27.

OKB OKB OKB

Anlık kur

42.81

24 saatlik değişim

-1.3%

Piyasa değeri

2570262580

data

İşlem hacmi

$3376102

28.

BINANCE USD BUSD BINANCE USD

Anlık kur

0.999489

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

2432332698

data

İşlem hacmi

$574571434

29.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

15.26

24 saatlik değişim

-1.5%

Piyasa değeri

2184866204

data

İşlem hacmi

$67134383

30.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

7.42

24 saatlik değişim

2.2%

Piyasa değeri

2171534267

data

İşlem hacmi

$106313331

31.

BITTORRENT [OLD] BTTOLD BITTORRENT [OLD]

Anlık kur

0.00242719

24 saatlik değişim

5.9%

Piyasa değeri

2106847046

data

İşlem hacmi

$106776

32.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.050005

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

1663200011

data

İşlem hacmi

$18508883

33.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

3.26

24 saatlik değişim

-3.7%

Piyasa değeri

1467236729

data

İşlem hacmi

$95111420

34.

LIDO DAO LDO LIDO DAO

Anlık kur

1.51

24 saatlik değişim

-3.5%

Piyasa değeri

1339653431

data

İşlem hacmi

$37374941

35.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.050498

24 saatlik değişim

-1.6%

Piyasa değeri

1327816622

data

İşlem hacmi

$4781537

36.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

2.93

24 saatlik değişim

-2.6%

Piyasa değeri

1306980622

data

İşlem hacmi

$17482711

37.

QUANT QNT QUANT

Anlık kur

89.06

24 saatlik değişim

-1.7%

Piyasa değeri

1295117006

data

İşlem hacmi

$14611283

38.

MANTLE MNT MANTLE

Anlık kur

0.393777

24 saatlik değişim

-1.9%

Piyasa değeri

1273896335

data

İşlem hacmi

$31245401

39.

VECHAIN VET VECHAIN

Anlık kur

0.01724614

24 saatlik değişim

-1.0%

Piyasa değeri

1254292452

data

İşlem hacmi

$34093477

40.

APTOS APT APTOS

Anlık kur

5.09

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

1204301635

data

İşlem hacmi

$53522717

41.

MAKER MKR MAKER

Anlık kur

1 316.8

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

1188071046

data

İşlem hacmi

$95751767

42.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

1.12

24 saatlik değişim

1.6%

Piyasa değeri

1057717163

data

İşlem hacmi

$65228678

43.

OPTIMISM OP OPTIMISM

Anlık kur

1.31

24 saatlik değişim

-4.8%

Piyasa değeri

1049447769

data

İşlem hacmi

$96944822

44.

ARBITRUM ARB ARBITRUM

Anlık kur

0.822002

24 saatlik değişim

-3.1%

Piyasa değeri

1048366369

data

İşlem hacmi

$128511954

45.

KASPA KAS KASPA

Anlık kur

0.04853086

24 saatlik değişim

-4.2%

Piyasa değeri

1002014882

data

İşlem hacmi

$19412052

46.

AAVE AAVE AAVE

Anlık kur

63.32

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

920795883

data

İşlem hacmi

$104816974

47.

ROCKET POOL ETH RETH ROCKET POOL ETH

Anlık kur

1 718.73

24 saatlik değişim

-2.6%

Piyasa değeri

908490252

data

İşlem hacmi

$2277953

48.

BITDAO BIT BITDAO

Anlık kur

0.581231

24 saatlik değişim

1.9%

Piyasa değeri

845812461

data

İşlem hacmi

$594820