En popüler 50 kripto para biriminin fiyatları

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimlerini alıp satmak için bu listeyi takip edin. Liste gün içinde yapılan düzenli güncellemelerle dinamik olarak hazırlanıyor.
Bu liste, düzenli gün içi fiyat güncellemeleriyle dinamik olarak oluşturulur.

Coin Anlık kur (USD) 24 saatlik değişim (%) İşlem hacmi (USD) Piyasa değeri ↑ (USD) Grafik
1.
BTC BTC BITCOIN
26 296 -0.6 12 674 314 598 512 298 182 568 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
1 587.67 0.0 6 218 859 169 190 756 559 188 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.999927 0.0 17 970 272 850 83 182 671 136 data Trade
4.
BNB BNB BNB
209.94 0.2 386 752 904 32 285 217 142 data Trade
5.
XRP XRP XRP
0.504881 -0.3 809 505 701 26 870 398 180 data Trade
6.
USDC USDC USDC
1 0.1 4 660 417 608 25 650 139 185 data Trade
7.
STETH STETH LIDO STAKED ETHER
1 586.44 -0.1 7 205 048 13 838 105 243 data Trade
8.
DOGE DOGE DOGECOIN
0.060857 -0.3 139 220 011 8 587 737 318 data Trade
9.
ADA ADA CARDANO
0.24507 0.3 118 521 326 8 585 134 240 data Trade
10.
SOL SOL SOLANA
19.39 -0.5 192 514 818 7 998 194 014 data Trade
11.
TRX TRX TRON
0.084467 0.6 196 759 230 7 524 791 040 data Trade
12.
TON TON TONCOIN
2.15 -2.6 25 686 749 7 408 053 311 data Trade
13.
DOT DOT POLKADOT
4.06 1.1 105 869 788 5 192 844 758 data Trade
14.
MATIC MATIC POLYGON
0.518593 0.2 151 953 839 4 829 603 371 data Trade
15.
LTC LTC LITECOIN
64.29 0.2 205 764 130 4 734 003 347 data Trade
16.
SHIB SHIB SHIBA INU
0.00000728 -0.9 75 908 506 4 287 617 333 data Trade
17.
WBTC WBTC WRAPPED BITCOIN
26 256 -0.7 81 339 866 4 273 962 662 data Trade
18.
LINK LINK CHAINLINK
7.46 6.2 296 979 395 4 154 035 257 data Trade
19.
BCH BCH BITCOIN CASH
210.38 1.6 124 521 335 4 102 149 678 data Trade
20.
DAI DAI DAI
0.999812 0.1 122 425 512 3 821 323 383 data Trade
21.
LEO LEO LEO TOKEN
3.78 1.4 237 483 3 513 811 975 data Trade
22.
TUSD TUSD TRUEUSD
0.998993 0.1 194 776 937 3 505 984 246 data Trade
23.
UNI UNI UNISWAP
4.27 0.0 60 889 358 3 213 966 291 data Trade
24.
AVAX AVAX AVALANCHE
8.94 0.7 110 774 343 3 162 446 339 data Trade
25.
XLM XLM STELLAR
0.112717 -0.4 48 456 307 3 120 946 261 data Trade
26.
XMR XMR MONERO
144.49 0.2 48 599 527 2 621 420 440 data Trade
27.
OKB OKB OKB
42.94 0.4 2 634 733 2 575 253 241 data Trade
28.
BUSD BUSD BUSD
1.001 0.1 1 410 129 609 2 344 548 769 data Trade
29.
ETC ETC ETHEREUM CLASSIC
15.21 0.2 56 362 406 2 176 991 450 data Trade
30.
BTTOLD BTTOLD BITTORRENT [OLD]
0.00242719 5.9 106 776 2 106 847 046 data Trade
31.
ATOM ATOM COSMOS HUB
7.04 -0.5 83 850 226 2 057 534 302 data Trade
32.
HBAR HBAR HEDERA
0.050529 0.7 23 502 570 1 685 301 119 data Trade
33.
FIL FIL FILECOIN
3.21 -0.6 57 011 222 1 446 472 806 data Trade
34.
ICP ICP INTERNET COMPUTER
3 1.7 16 248 568 1 333 939 972 data Trade
35.
CRO CRO CRONOS
0.05049 -0.6 6 122 005 1 326 250 325 data Trade
36.
APT APT APTOS
5.58 4.0 170 535 414 1 321 133 657 data Trade
37.
LDO LDO LIDO DAO
1.47 -0.4 21 950 049 1 306 983 481 data Trade
38.
QNT QNT QUANT
87.63 -1.6 15 854 865 1 273 060 750 data Trade
39.
MNT MNT MANTLE
0.392093 -1.1 21 574 529 1 267 550 781 data Trade
40.
VET VET VECHAIN
0.0167536 0.5 31 703 088 1 217 241 439 data Trade
41.
MKR MKR MAKER
1 314.05 3.1 55 607 251 1 183 153 540 data Trade
42.
NEAR NEAR NEAR PROTOCOL
1.1 -0.4 36 140 823 1 035 788 557 data Trade
43.
ARB ARB ARBITRUM
0.804583 -1.5 74 718 112 1 025 053 161 data Trade
44.
OP OP OPTIMISM
1.25 -2.6 63 494 111 993 727 343 data Trade
45.
KAS KAS KASPA
0.0471301 -1.2 12 010 998 980 081 500 data Trade
46.
RETH RETH ROCKET POOL ETH
1 720.55 -0.2 2 342 735 910 880 129 data Trade
47.
AAVE AAVE AAVE
62.2 -0.2 66 195 378 903 703 311 data Trade
48.
BIT BIT BITDAO
0.581231 1.9 594 820 845 812 461 data Trade
49.
GRT GRT THE GRAPH
0.087831 1.0 17 824 647 810 120 854 data Trade
50.
ALGO ALGO ALGORAND
0.097714 -4.6 24 805 507 764 877 622 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

Anlık kur

26 296

24 saatlik değişim

-0.6%

Piyasa değeri

512298182568

data

İşlem hacmi

$12674314598

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

Anlık kur

1 587.67

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

190756559188

data

İşlem hacmi

$6218859169

3.

TETHER USDT TETHER

Anlık kur

0.999927

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

83182671136

data

İşlem hacmi

$17970272850

4.

BNB BNB BNB

Anlık kur

209.94

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

32285217142

data

İşlem hacmi

$386752904

5.

XRP XRP XRP

Anlık kur

0.504881

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

26870398180

data

İşlem hacmi

$809505701

6.

USDC USDC USDC

Anlık kur

1

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

25650139185

data

İşlem hacmi

$4660417608

7.

LIDO STAKED ETHER STETH LIDO STAKED ETHER

Anlık kur

1 586.44

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

13838105243

data

İşlem hacmi

$7205048

8.

DOGECOIN DOGE DOGECOIN

Anlık kur

0.060857

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

8587737318

data

İşlem hacmi

$139220011

9.

CARDANO ADA CARDANO

Anlık kur

0.24507

24 saatlik değişim

0.3%

Piyasa değeri

8585134240

data

İşlem hacmi

$118521326

10.

SOLANA SOL SOLANA

Anlık kur

19.39

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

7998194014

data

İşlem hacmi

$192514818

11.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.084467

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

7524791040

data

İşlem hacmi

$196759230

12.

TONCOIN TON TONCOIN

Anlık kur

2.15

24 saatlik değişim

-2.6%

Piyasa değeri

7408053311

data

İşlem hacmi

$25686749

13.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

4.06

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

5192844758

data

İşlem hacmi

$105869788

14.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.518593

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

4829603371

data

İşlem hacmi

$151953839

15.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

64.29

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

4734003347

data

İşlem hacmi

$205764130

16.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00000728

24 saatlik değişim

-0.9%

Piyasa değeri

4287617333

data

İşlem hacmi

$75908506

17.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

26 256

24 saatlik değişim

-0.7%

Piyasa değeri

4273962662

data

İşlem hacmi

$81339866

18.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

7.46

24 saatlik değişim

6.2%

Piyasa değeri

4154035257

data

İşlem hacmi

$296979395

19.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

210.38

24 saatlik değişim

1.6%

Piyasa değeri

4102149678

data

İşlem hacmi

$124521335

20.

DAI DAI DAI

Anlık kur

0.999812

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

3821323383

data

İşlem hacmi

$122425512

21.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

3.78

24 saatlik değişim

1.4%

Piyasa değeri

3513811975

data

İşlem hacmi

$237483

22.

TRUEUSD TUSD TRUEUSD

Anlık kur

0.998993

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

3505984246

data

İşlem hacmi

$194776937

23.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

4.27

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

3213966291

data

İşlem hacmi

$60889358

24.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

8.94

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

3162446339

data

İşlem hacmi

$110774343

25.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.112717

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

3120946261

data

İşlem hacmi

$48456307

26.

MONERO XMR MONERO

Anlık kur

144.49

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

2621420440

data

İşlem hacmi

$48599527

27.

OKB OKB OKB

Anlık kur

42.94

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

2575253241

data

İşlem hacmi

$2634733

28.

BUSD BUSD BUSD

Anlık kur

1.001

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

2344548769

data

İşlem hacmi

$1410129609

29.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

15.21

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

2176991450

data

İşlem hacmi

$56362406

30.

BITTORRENT [OLD] BTTOLD BITTORRENT [OLD]

Anlık kur

0.00242719

24 saatlik değişim

5.9%

Piyasa değeri

2106847046

data

İşlem hacmi

$106776

31.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

7.04

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

2057534302

data

İşlem hacmi

$83850226

32.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.050529

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

1685301119

data

İşlem hacmi

$23502570

33.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

3.21

24 saatlik değişim

-0.6%

Piyasa değeri

1446472806

data

İşlem hacmi

$57011222

34.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

3

24 saatlik değişim

1.7%

Piyasa değeri

1333939972

data

İşlem hacmi

$16248568

35.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.05049

24 saatlik değişim

-0.6%

Piyasa değeri

1326250325

data

İşlem hacmi

$6122005

36.

APTOS APT APTOS

Anlık kur

5.58

24 saatlik değişim

4.0%

Piyasa değeri

1321133657

data

İşlem hacmi

$170535414

37.

LIDO DAO LDO LIDO DAO

Anlık kur

1.47

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

1306983481

data

İşlem hacmi

$21950049

38.

QUANT QNT QUANT

Anlık kur

87.63

24 saatlik değişim

-1.6%

Piyasa değeri

1273060750

data

İşlem hacmi

$15854865

39.

MANTLE MNT MANTLE

Anlık kur

0.392093

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

1267550781

data

İşlem hacmi

$21574529

40.

VECHAIN VET VECHAIN

Anlık kur

0.0167536

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

1217241439

data

İşlem hacmi

$31703088

41.

MAKER MKR MAKER

Anlık kur

1 314.05

24 saatlik değişim

3.1%

Piyasa değeri

1183153540

data

İşlem hacmi

$55607251

42.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

1.1

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

1035788557

data

İşlem hacmi

$36140823

43.

ARBITRUM ARB ARBITRUM

Anlık kur

0.804583

24 saatlik değişim

-1.5%

Piyasa değeri

1025053161

data

İşlem hacmi

$74718112

44.

OPTIMISM OP OPTIMISM

Anlık kur

1.25

24 saatlik değişim

-2.6%

Piyasa değeri

993727343

data

İşlem hacmi

$63494111

45.

KASPA KAS KASPA

Anlık kur

0.0471301

24 saatlik değişim

-1.2%

Piyasa değeri

980081500

data

İşlem hacmi

$12010998

46.

ROCKET POOL ETH RETH ROCKET POOL ETH

Anlık kur

1 720.55

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

910880129

data

İşlem hacmi

$2342735

47.

AAVE AAVE AAVE

Anlık kur

62.2

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

903703311

data

İşlem hacmi

$66195378

48.

BITDAO BIT BITDAO

Anlık kur

0.581231

24 saatlik değişim

1.9%

Piyasa değeri

845812461

data

İşlem hacmi

$594820

49.

THE GRAPH GRT THE GRAPH

Anlık kur

0.087831

24 saatlik değişim

1.0%

Piyasa değeri

810120854

data

İşlem hacmi

$17824647

50.

ALGORAND ALGO ALGORAND

Anlık kur

0.097714

24 saatlik değişim

-4.6%

Piyasa değeri

764877622

data

İşlem hacmi

$24805507

10.

SOLANA SOL SOLANA

Anlık kur

19.39

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

7998194014

data

İşlem hacmi

$192514818

11.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.084467

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

7524791040

data

İşlem hacmi

$196759230

12.

TONCOIN TON TONCOIN

Anlık kur

2.15

24 saatlik değişim

-2.6%

Piyasa değeri

7408053311

data

İşlem hacmi

$25686749

13.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

4.06

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

5192844758

data

İşlem hacmi

$105869788

14.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.518593

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

4829603371

data

İşlem hacmi

$151953839

15.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

64.29

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

4734003347

data

İşlem hacmi

$205764130

16.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00000728

24 saatlik değişim

-0.9%

Piyasa değeri

4287617333

data

İşlem hacmi

$75908506

17.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

26 256

24 saatlik değişim

-0.7%

Piyasa değeri

4273962662

data

İşlem hacmi

$81339866

18.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

7.46

24 saatlik değişim

6.2%

Piyasa değeri

4154035257

data

İşlem hacmi

$296979395

19.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

210.38

24 saatlik değişim

1.6%

Piyasa değeri

4102149678

data

İşlem hacmi

$124521335

20.

DAI DAI DAI

Anlık kur

0.999812

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

3821323383

data

İşlem hacmi

$122425512

21.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

3.78

24 saatlik değişim

1.4%

Piyasa değeri

3513811975

data

İşlem hacmi

$237483

22.

TRUEUSD TUSD TRUEUSD

Anlık kur

0.998993

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

3505984246

data

İşlem hacmi

$194776937

23.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

4.27

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

3213966291

data

İşlem hacmi

$60889358

24.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

8.94

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

3162446339

data

İşlem hacmi

$110774343

25.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.112717

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

3120946261

data

İşlem hacmi

$48456307

26.

MONERO XMR MONERO

Anlık kur

144.49

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

2621420440

data

İşlem hacmi

$48599527

27.

OKB OKB OKB

Anlık kur

42.94

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

2575253241

data

İşlem hacmi

$2634733

28.

BUSD BUSD BUSD

Anlık kur

1.001

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

2344548769

data

İşlem hacmi

$1410129609

29.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

15.21

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

2176991450

data

İşlem hacmi

$56362406

30.

BITTORRENT [OLD] BTTOLD BITTORRENT [OLD]

Anlık kur

0.00242719

24 saatlik değişim

5.9%

Piyasa değeri

2106847046

data

İşlem hacmi

$106776

31.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

7.04

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

2057534302

data

İşlem hacmi

$83850226

32.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.050529

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

1685301119

data

İşlem hacmi

$23502570

33.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

3.21

24 saatlik değişim

-0.6%

Piyasa değeri

1446472806

data

İşlem hacmi

$57011222

34.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

3

24 saatlik değişim

1.7%

Piyasa değeri

1333939972

data

İşlem hacmi

$16248568

35.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.05049

24 saatlik değişim

-0.6%

Piyasa değeri

1326250325

data

İşlem hacmi

$6122005

36.

APTOS APT APTOS

Anlık kur

5.58

24 saatlik değişim

4.0%

Piyasa değeri

1321133657

data

İşlem hacmi

$170535414

37.

LIDO DAO LDO LIDO DAO

Anlık kur

1.47

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

1306983481

data

İşlem hacmi

$21950049

38.

QUANT QNT QUANT

Anlık kur

87.63

24 saatlik değişim

-1.6%

Piyasa değeri

1273060750

data

İşlem hacmi

$15854865

39.

MANTLE MNT MANTLE

Anlık kur

0.392093

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

1267550781

data

İşlem hacmi

$21574529

40.

VECHAIN VET VECHAIN

Anlık kur

0.0167536

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

1217241439

data

İşlem hacmi

$31703088

41.

MAKER MKR MAKER

Anlık kur

1 314.05

24 saatlik değişim

3.1%

Piyasa değeri

1183153540

data

İşlem hacmi

$55607251

42.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

1.1

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

1035788557

data

İşlem hacmi

$36140823

43.

ARBITRUM ARB ARBITRUM

Anlık kur

0.804583

24 saatlik değişim

-1.5%

Piyasa değeri

1025053161

data

İşlem hacmi

$74718112

44.

OPTIMISM OP OPTIMISM

Anlık kur

1.25

24 saatlik değişim

-2.6%

Piyasa değeri

993727343

data

İşlem hacmi

$63494111

45.

KASPA KAS KASPA

Anlık kur

0.0471301

24 saatlik değişim

-1.2%

Piyasa değeri

980081500

data

İşlem hacmi

$12010998

46.

ROCKET POOL ETH RETH ROCKET POOL ETH

Anlık kur

1 720.55

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

910880129

data

İşlem hacmi

$2342735

47.

AAVE AAVE AAVE

Anlık kur

62.2

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

903703311

data

İşlem hacmi

$66195378

48.

BITDAO BIT BITDAO

Anlık kur

0.581231

24 saatlik değişim

1.9%

Piyasa değeri

845812461

data

İşlem hacmi

$594820