En popüler 50 kripto para biriminin fiyatları

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimlerini alıp satmak için bu listeyi takip edin. Liste gün içinde yapılan düzenli güncellemelerle dinamik olarak hazırlanıyor.
Bu liste, düzenli gün içi fiyat güncellemeleriyle dinamik olarak oluşturulur.

Coin Anlık kur (USD) 24 saatlik değişim (%) İşlem hacmi (USD) Piyasa değeri ↑ (USD) Grafik
1.
BTC BTC BITCOIN
43 803 4.8 38 896 821 606 855 373 796 918 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
2 283.68 2.4 29 896 102 324 274 367 361 294 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
1.001 0.1 45 734 146 558 89 940 782 255 data Trade
4.
BNB BNB BNB
231.8 -0.4 915 344 463 35 611 593 944 data Trade
5.
XRP XRP XRP
0.622738 0.7 1 297 705 547 33 524 960 281 data Trade
6.
SOL SOL SOLANA
64.38 6.3 2 134 811 513 27 355 784 611 data Trade
7.
USDC USDC USDC
1.001 0.1 16 224 014 100 24 296 420 012 data Trade
8.
STETH STETH LIDO STAKED ETHER
2 279.83 2.3 71 510 354 21 165 343 543 data Trade
9.
ADA ADA CARDANO
0.424252 4.7 541 827 614 14 846 661 808 data Trade
10.
DOGE DOGE DOGECOIN
0.094994 5.4 1 543 428 761 13 492 502 423 data Trade
11.
AVAX AVAX AVALANCHE
26.64 17.2 1 191 959 867 9 731 256 500 data Trade
12.
TRX TRX TRON
0.103385 0.1 387 893 069 9 147 184 993 data Trade
13.
LINK LINK CHAINLINK
15.72 0.6 731 878 479 8 737 400 715 data Trade
14.
TON TON TONCOIN
2.41 0.9 19 023 337 8 318 338 081 data Trade
15.
DOT DOT POLKADOT
5.88 5.0 365 174 949 7 669 708 458 data Trade
16.
MATIC MATIC POLYGON
0.813901 1.6 511 110 354 7 541 590 956 data Trade
17.
WBTC WBTC WRAPPED BITCOIN
43 638 4.6 320 350 899 6 992 149 701 data Trade
18.
SHIB SHIB SHIBA INU
0.00000944 4.1 527 320 335 5 564 773 263 data Trade
19.
LTC LTC LITECOIN
73.53 1.4 635 925 951 5 429 420 986 data Trade
20.
DAI DAI DAI
1.002 0.5 583 046 730 5 371 673 768 data Trade
21.
BCH BCH BITCOIN CASH
248.26 1.0 262 275 368 4 853 002 074 data Trade
22.
UNI UNI UNISWAP
6.17 0.9 423 950 047 4 647 756 867 data Trade
23.
LEO LEO LEO TOKEN
3.74 1.3 1 358 161 3 465 404 662 data Trade
24.
OKB OKB OKB
57.71 -0.7 18 767 986 3 459 551 309 data Trade
25.
XLM XLM STELLAR
0.122297 0.6 75 681 795 3 430 607 953 data Trade
26.
XMR XMR MONERO
172.38 1.7 87 040 607 3 127 200 399 data Trade
27.
KAS KAS KASPA
0.137674 -2.9 44 955 826 2 999 142 769 data Trade
28.
ATOM ATOM COSMOS HUB
9.86 2.4 197 133 973 2 878 936 846 data Trade
29.
ETC ETC ETHEREUM CLASSIC
20.13 2.2 243 591 375 2 877 380 803 data Trade
30.
TUSD TUSD TRUEUSD
0.998844 0.1 351 447 844 2 844 352 122 data Trade
31.
CRO CRO CRONOS
0.09572 0.9 22 748 630 2 525 033 869 data Trade
32.
NEAR NEAR NEAR PROTOCOL
2.33 3.3 284 737 785 2 338 312 140 data Trade
33.
ICP ICP INTERNET COMPUTER
5.18 2.7 64 172 803 2 328 303 898 data Trade
34.
HBAR HBAR HEDERA
0.069004 5.3 85 445 075 2 317 346 767 data Trade
35.
FIL FIL FILECOIN
4.73 0.7 186 026 507 2 251 633 731 data Trade
36.
APT APT APTOS
7.6 -0.7 144 818 596 2 116 248 309 data Trade
37.
BTTOLD BTTOLD BITTORRENT [OLD]
0.00242719 5.9 106 776 2 106 847 046 data Trade
38.
LDO LDO LIDO DAO
2.35 -1.8 59 509 618 2 093 658 885 data Trade
39.
TAO TAO BITTENSOR
349.8 2.7 10 718 239 2 021 019 398 data Trade
40.
RUNE RUNE THORCHAIN
6.64 1.2 579 668 077 1 993 106 736 data Trade
41.
MNT MNT MANTLE
0.584827 -0.1 18 407 643 1 830 407 087 data Trade
42.
IMX IMX IMMUTABLE
1.42 2.6 784 352 341 1 830 145 711 data Trade
43.
VET VET VECHAIN
0.02458911 3.1 71 407 696 1 787 288 784 data Trade
44.
STX STX STACKS
1.16 -2.3 253 296 125 1 657 290 170 data Trade
45.
OP OP OPTIMISM
1.77 0.2 172 367 218 1 616 360 266 data Trade
46.
TIA TIA CELESTIA
11.14 29.2 429 534 754 1 616 096 470 data Trade
47.
BUSD BUSD BUSD
0.999803 0.1 6 860 484 382 1 597 328 969 data Trade
48.
QNT QNT QUANT
105.72 4.2 45 797 407 1 536 571 099 data Trade
49.
GRT GRT THE GRAPH
0.155592 2.4 82 349 945 1 449 811 603 data Trade
50.
AAVE AAVE AAVE
97.91 -0.6 143 814 344 1 432 088 817 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

Anlık kur

43 803

24 saatlik değişim

4.8%

Piyasa değeri

855373796918

data

İşlem hacmi

$38896821606

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

Anlık kur

2 283.68

24 saatlik değişim

2.4%

Piyasa değeri

274367361294

data

İşlem hacmi

$29896102324

3.

TETHER USDT TETHER

Anlık kur

1.001

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

89940782255

data

İşlem hacmi

$45734146558

4.

BNB BNB BNB

Anlık kur

231.8

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

35611593944

data

İşlem hacmi

$915344463

5.

XRP XRP XRP

Anlık kur

0.622738

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

33524960281

data

İşlem hacmi

$1297705547

6.

SOLANA SOL SOLANA

Anlık kur

64.38

24 saatlik değişim

6.3%

Piyasa değeri

27355784611

data

İşlem hacmi

$2134811513

7.

USDC USDC USDC

Anlık kur

1.001

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

24296420012

data

İşlem hacmi

$16224014100

8.

LIDO STAKED ETHER STETH LIDO STAKED ETHER

Anlık kur

2 279.83

24 saatlik değişim

2.3%

Piyasa değeri

21165343543

data

İşlem hacmi

$71510354

9.

CARDANO ADA CARDANO

Anlık kur

0.424252

24 saatlik değişim

4.7%

Piyasa değeri

14846661808

data

İşlem hacmi

$541827614

10.

DOGECOIN DOGE DOGECOIN

Anlık kur

0.094994

24 saatlik değişim

5.4%

Piyasa değeri

13492502423

data

İşlem hacmi

$1543428761

11.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

26.64

24 saatlik değişim

17.2%

Piyasa değeri

9731256500

data

İşlem hacmi

$1191959867

12.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.103385

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

9147184993

data

İşlem hacmi

$387893069

13.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

15.72

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

8737400715

data

İşlem hacmi

$731878479

14.

TONCOIN TON TONCOIN

Anlık kur

2.41

24 saatlik değişim

0.9%

Piyasa değeri

8318338081

data

İşlem hacmi

$19023337

15.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

5.88

24 saatlik değişim

5.0%

Piyasa değeri

7669708458

data

İşlem hacmi

$365174949

16.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.813901

24 saatlik değişim

1.6%

Piyasa değeri

7541590956

data

İşlem hacmi

$511110354

17.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

43 638

24 saatlik değişim

4.6%

Piyasa değeri

6992149701

data

İşlem hacmi

$320350899

18.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00000944

24 saatlik değişim

4.1%

Piyasa değeri

5564773263

data

İşlem hacmi

$527320335

19.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

73.53

24 saatlik değişim

1.4%

Piyasa değeri

5429420986

data

İşlem hacmi

$635925951

20.

DAI DAI DAI

Anlık kur

1.002

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

5371673768

data

İşlem hacmi

$583046730

21.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

248.26

24 saatlik değişim

1.0%

Piyasa değeri

4853002074

data

İşlem hacmi

$262275368

22.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

6.17

24 saatlik değişim

0.9%

Piyasa değeri

4647756867

data

İşlem hacmi

$423950047

23.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

3.74

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

3465404662

data

İşlem hacmi

$1358161

24.

OKB OKB OKB

Anlık kur

57.71

24 saatlik değişim

-0.7%

Piyasa değeri

3459551309

data

İşlem hacmi

$18767986

25.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.122297

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

3430607953

data

İşlem hacmi

$75681795

26.

MONERO XMR MONERO

Anlık kur

172.38

24 saatlik değişim

1.7%

Piyasa değeri

3127200399

data

İşlem hacmi

$87040607

27.

KASPA KAS KASPA

Anlık kur

0.137674

24 saatlik değişim

-2.9%

Piyasa değeri

2999142769

data

İşlem hacmi

$44955826

28.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

9.86

24 saatlik değişim

2.4%

Piyasa değeri

2878936846

data

İşlem hacmi

$197133973

29.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

20.13

24 saatlik değişim

2.2%

Piyasa değeri

2877380803

data

İşlem hacmi

$243591375

30.

TRUEUSD TUSD TRUEUSD

Anlık kur

0.998844

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

2844352122

data

İşlem hacmi

$351447844

31.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.09572

24 saatlik değişim

0.9%

Piyasa değeri

2525033869

data

İşlem hacmi

$22748630

32.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

2.33

24 saatlik değişim

3.3%

Piyasa değeri

2338312140

data

İşlem hacmi

$284737785

33.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

5.18

24 saatlik değişim

2.7%

Piyasa değeri

2328303898

data

İşlem hacmi

$64172803

34.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.069004

24 saatlik değişim

5.3%

Piyasa değeri

2317346767

data

İşlem hacmi

$85445075

35.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

4.73

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

2251633731

data

İşlem hacmi

$186026507

36.

APTOS APT APTOS

Anlık kur

7.6

24 saatlik değişim

-0.7%

Piyasa değeri

2116248309

data

İşlem hacmi

$144818596

37.

BITTORRENT [OLD] BTTOLD BITTORRENT [OLD]

Anlık kur

0.00242719

24 saatlik değişim

5.9%

Piyasa değeri

2106847046

data

İşlem hacmi

$106776

38.

LIDO DAO LDO LIDO DAO

Anlık kur

2.35

24 saatlik değişim

-1.8%

Piyasa değeri

2093658885

data

İşlem hacmi

$59509618

39.

BITTENSOR TAO BITTENSOR

Anlık kur

349.8

24 saatlik değişim

2.7%

Piyasa değeri

2021019398

data

İşlem hacmi

$10718239

40.

THORCHAIN RUNE THORCHAIN

Anlık kur

6.64

24 saatlik değişim

1.2%

Piyasa değeri

1993106736

data

İşlem hacmi

$579668077

41.

MANTLE MNT MANTLE

Anlık kur

0.584827

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

1830407087

data

İşlem hacmi

$18407643

42.

IMMUTABLE IMX IMMUTABLE

Anlık kur

1.42

24 saatlik değişim

2.6%

Piyasa değeri

1830145711

data

İşlem hacmi

$784352341

43.

VECHAIN VET VECHAIN

Anlık kur

0.02458911

24 saatlik değişim

3.1%

Piyasa değeri

1787288784

data

İşlem hacmi

$71407696

44.

STACKS STX STACKS

Anlık kur

1.16

24 saatlik değişim

-2.3%

Piyasa değeri

1657290170

data

İşlem hacmi

$253296125

45.

OPTIMISM OP OPTIMISM

Anlık kur

1.77

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

1616360266

data

İşlem hacmi

$172367218

46.

CELESTIA TIA CELESTIA

Anlık kur

11.14

24 saatlik değişim

29.2%

Piyasa değeri

1616096470

data

İşlem hacmi

$429534754

47.

BUSD BUSD BUSD

Anlık kur

0.999803

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

1597328969

data

İşlem hacmi

$6860484382

48.

QUANT QNT QUANT

Anlık kur

105.72

24 saatlik değişim

4.2%

Piyasa değeri

1536571099

data

İşlem hacmi

$45797407

49.

THE GRAPH GRT THE GRAPH

Anlık kur

0.155592

24 saatlik değişim

2.4%

Piyasa değeri

1449811603

data

İşlem hacmi

$82349945

50.

AAVE AAVE AAVE

Anlık kur

97.91

24 saatlik değişim

-0.6%

Piyasa değeri

1432088817

data

İşlem hacmi

$143814344

10.

DOGECOIN DOGE DOGECOIN

Anlık kur

0.094994

24 saatlik değişim

5.4%

Piyasa değeri

13492502423

data

İşlem hacmi

$1543428761

11.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

26.64

24 saatlik değişim

17.2%

Piyasa değeri

9731256500

data

İşlem hacmi

$1191959867

12.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.103385

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

9147184993

data

İşlem hacmi

$387893069

13.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

15.72

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

8737400715

data

İşlem hacmi

$731878479

14.

TONCOIN TON TONCOIN

Anlık kur

2.41

24 saatlik değişim

0.9%

Piyasa değeri

8318338081

data

İşlem hacmi

$19023337

15.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

5.88

24 saatlik değişim

5.0%

Piyasa değeri

7669708458

data

İşlem hacmi

$365174949

16.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.813901

24 saatlik değişim

1.6%

Piyasa değeri

7541590956

data

İşlem hacmi

$511110354

17.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

43 638

24 saatlik değişim

4.6%

Piyasa değeri

6992149701

data

İşlem hacmi

$320350899

18.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00000944

24 saatlik değişim

4.1%

Piyasa değeri

5564773263

data

İşlem hacmi

$527320335

19.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

73.53

24 saatlik değişim

1.4%

Piyasa değeri

5429420986

data

İşlem hacmi

$635925951

20.

DAI DAI DAI

Anlık kur

1.002

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

5371673768

data

İşlem hacmi

$583046730

21.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

248.26

24 saatlik değişim

1.0%

Piyasa değeri

4853002074

data

İşlem hacmi

$262275368

22.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

6.17

24 saatlik değişim

0.9%

Piyasa değeri

4647756867

data

İşlem hacmi

$423950047

23.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

3.74

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

3465404662

data

İşlem hacmi

$1358161

24.

OKB OKB OKB

Anlık kur

57.71

24 saatlik değişim

-0.7%

Piyasa değeri

3459551309

data

İşlem hacmi

$18767986

25.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.122297

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

3430607953

data

İşlem hacmi

$75681795

26.

MONERO XMR MONERO

Anlık kur

172.38

24 saatlik değişim

1.7%

Piyasa değeri

3127200399

data

İşlem hacmi

$87040607

27.

KASPA KAS KASPA

Anlık kur

0.137674

24 saatlik değişim

-2.9%

Piyasa değeri

2999142769

data

İşlem hacmi

$44955826

28.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

9.86

24 saatlik değişim

2.4%

Piyasa değeri

2878936846

data

İşlem hacmi

$197133973

29.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

20.13

24 saatlik değişim

2.2%

Piyasa değeri

2877380803

data

İşlem hacmi

$243591375

30.

TRUEUSD TUSD TRUEUSD

Anlık kur

0.998844

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

2844352122

data

İşlem hacmi

$351447844

31.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.09572

24 saatlik değişim

0.9%

Piyasa değeri

2525033869

data

İşlem hacmi

$22748630

32.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

2.33

24 saatlik değişim

3.3%

Piyasa değeri

2338312140

data

İşlem hacmi

$284737785

33.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

5.18

24 saatlik değişim

2.7%

Piyasa değeri

2328303898

data

İşlem hacmi

$64172803

34.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.069004

24 saatlik değişim

5.3%

Piyasa değeri

2317346767

data

İşlem hacmi

$85445075

35.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

4.73

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

2251633731

data

İşlem hacmi

$186026507

36.

APTOS APT APTOS

Anlık kur

7.6

24 saatlik değişim

-0.7%

Piyasa değeri

2116248309

data

İşlem hacmi

$144818596

37.

BITTORRENT [OLD] BTTOLD BITTORRENT [OLD]

Anlık kur

0.00242719

24 saatlik değişim

5.9%

Piyasa değeri

2106847046

data

İşlem hacmi

$106776

38.

LIDO DAO LDO LIDO DAO

Anlık kur

2.35

24 saatlik değişim

-1.8%

Piyasa değeri

2093658885

data

İşlem hacmi

$59509618

39.

BITTENSOR TAO BITTENSOR

Anlık kur

349.8

24 saatlik değişim

2.7%

Piyasa değeri

2021019398

data

İşlem hacmi

$10718239

40.

THORCHAIN RUNE THORCHAIN

Anlık kur

6.64

24 saatlik değişim

1.2%

Piyasa değeri

1993106736

data

İşlem hacmi

$579668077

41.

MANTLE MNT MANTLE

Anlık kur

0.584827

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

1830407087

data

İşlem hacmi

$18407643

42.

IMMUTABLE IMX IMMUTABLE

Anlık kur

1.42

24 saatlik değişim

2.6%

Piyasa değeri

1830145711

data

İşlem hacmi

$784352341

43.

VECHAIN VET VECHAIN

Anlık kur

0.02458911

24 saatlik değişim

3.1%

Piyasa değeri

1787288784

data

İşlem hacmi

$71407696

44.

STACKS STX STACKS

Anlık kur

1.16

24 saatlik değişim

-2.3%

Piyasa değeri

1657290170

data

İşlem hacmi

$253296125

45.

OPTIMISM OP OPTIMISM

Anlık kur

1.77

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

1616360266

data

İşlem hacmi

$172367218

46.

CELESTIA TIA CELESTIA

Anlık kur

11.14

24 saatlik değişim

29.2%

Piyasa değeri

1616096470

data

İşlem hacmi

$429534754

47.

BUSD BUSD BUSD

Anlık kur

0.999803

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

1597328969

data

İşlem hacmi

$6860484382

48.

QUANT QNT QUANT

Anlık kur

105.72

24 saatlik değişim

4.2%

Piyasa değeri

1536571099

data

İşlem hacmi

$45797407