En popüler 50 kripto para biriminin fiyatları

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimlerini alıp satmak için bu listeyi takip edin. Liste gün içinde yapılan düzenli güncellemelerle dinamik olarak hazırlanıyor.
Bu liste, düzenli gün içi fiyat güncellemeleriyle dinamik olarak oluşturulur.

Coin Anlık kur (USD) 24 saatlik değişim (%) İşlem hacmi (USD) Piyasa değeri ↑ (USD) Grafik
1.
BTC BTC BITCOIN
26 594 0.0 5 574 619 131 518 409 417 682 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
1 594.17 0.1 2 488 501 005 191 666 838 343 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
1 0.0 8 471 436 280 83 203 759 750 data Trade
4.
BNB BNB BNB
210.62 0.0 168 532 988 32 403 813 171 data Trade
5.
XRP XRP XRP
0.510451 -0.3 312 250 942 27 181 868 171 data Trade
6.
USDC USDC USDC
0.999685 -0.1 1 546 841 904 25 764 190 648 data Trade
7.
STETH STETH LIDO STAKED ETHER
1 594.2 0.1 9 133 714 13 908 482 186 data Trade
8.
DOGE DOGE DOGECOIN
0.061601 0.0 113 220 086 8 691 779 738 data Trade
9.
ADA ADA CARDANO
0.245851 0.0 61 859 658 8 613 750 038 data Trade
10.
SOL SOL SOLANA
19.59 0.4 111 892 940 8 081 470 785 data Trade
11.
TON TON TONCOIN
2.26 -2.9 11 955 953 7 791 399 219 data Trade
12.
TRX TRX TRON
0.084235 0.9 134 738 750 7 507 013 922 data Trade
13.
DOT DOT POLKADOT
4.03 0.4 52 368 311 5 147 697 554 data Trade
14.
MATIC MATIC POLYGON
0.519924 -0.4 72 180 447 4 843 605 026 data Trade
15.
LTC LTC LITECOIN
64.86 -0.2 247 766 440 4 779 032 897 data Trade
16.
SHIB SHIB SHIBA INU
0.00000737 0.1 148 465 957 4 341 700 795 data Trade
17.
WBTC WBTC WRAPPED BITCOIN
26 556 -0.3 17 817 492 4 324 989 341 data Trade
18.
BCH BCH BITCOIN CASH
209.23 0.1 72 762 229 4 080 259 804 data Trade
19.
LINK LINK CHAINLINK
7.15 2.2 253 220 683 3 978 115 652 data Trade
20.
DAI DAI DAI
1 0.1 57 367 250 3 843 337 881 data Trade
21.
LEO LEO LEO TOKEN
3.84 0.0 73 149 3 567 968 444 data Trade
22.
TUSD TUSD TRUEUSD
0.999016 0.0 45 633 947 3 507 458 896 data Trade
23.
UNI UNI UNISWAP
4.26 -0.4 40 162 623 3 212 149 383 data Trade
24.
AVAX AVAX AVALANCHE
8.95 -0.3 68 218 703 3 168 203 393 data Trade
25.
XLM XLM STELLAR
0.113453 -0.8 29 009 452 3 142 629 367 data Trade
26.
XMR XMR MONERO
143.1 -0.8 39 160 683 2 596 526 996 data Trade
27.
OKB OKB OKB
42.84 0.1 1 356 778 2 570 262 285 data Trade
28.
BUSD BUSD BINANCE USD
1 0.0 875 264 757 2 382 427 541 data Trade
29.
ETC ETC ETHEREUM CLASSIC
15.27 0.3 36 749 603 2 187 223 937 data Trade
30.
BTTOLD BTTOLD BITTORRENT [OLD]
0.00242719 5.9 106 776 2 106 847 046 data Trade
31.
ATOM ATOM COSMOS HUB
7.05 -0.5 57 777 575 2 064 037 951 data Trade
32.
HBAR HBAR HEDERA
0.050679 -1.1 15 871 790 1 689 583 892 data Trade
33.
FIL FIL FILECOIN
3.25 0.5 47 005 802 1 465 324 791 data Trade
34.
CRO CRO CRONOS
0.051057 1.1 6 325 244 1 342 609 832 data Trade
35.
LDO LDO LIDO DAO
1.49 0.2 9 850 023 1 326 671 958 data Trade
36.
ICP ICP INTERNET COMPUTER
2.97 0.6 9 695 625 1 321 083 911 data Trade
37.
QNT QNT QUANT
90.22 -0.2 9 389 493 1 311 516 171 data Trade
38.
MNT MNT MANTLE
0.394368 0.8 11 872 069 1 276 740 888 data Trade
39.
VET VET VECHAIN
0.01687034 -0.4 21 944 158 1 226 722 355 data Trade
40.
APT APT APTOS
5.15 0.1 19 119 176 1 217 435 899 data Trade
41.
MKR MKR MAKER
1 284 0.5 35 668 097 1 157 208 105 data Trade
42.
ARB ARB ARBITRUM
0.826269 -0.7 39 500 176 1 053 007 748 data Trade
43.
NEAR NEAR NEAR PROTOCOL
1.11 -0.7 24 736 795 1 044 789 145 data Trade
44.
OP OP OPTIMISM
1.29 -0.3 33 113 026 1 030 828 059 data Trade
45.
KAS KAS KASPA
0.04609447 -0.1 7 255 306 956 638 298 data Trade
46.
RETH RETH ROCKET POOL ETH
1 731.29 0.1 3 615 684 915 624 470 data Trade
47.
AAVE AAVE AAVE
62.4 -1.8 37 520 388 906 796 867 data Trade
48.
BIT BIT BITDAO
0.581231 1.9 594 820 845 812 461 data Trade
49.
GRT GRT THE GRAPH
0.087704 -1.0 15 031 241 808 706 675 data Trade
50.
ALGO ALGO ALGORAND
0.101062 -0.2 15 110 464 790 806 772 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

Anlık kur

26 594

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

518409417682

data

İşlem hacmi

$5574619131

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

Anlık kur

1 594.17

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

191666838343

data

İşlem hacmi

$2488501005

3.

TETHER USDT TETHER

Anlık kur

1

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

83203759750

data

İşlem hacmi

$8471436280

4.

BNB BNB BNB

Anlık kur

210.62

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

32403813171

data

İşlem hacmi

$168532988

5.

XRP XRP XRP

Anlık kur

0.510451

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

27181868171

data

İşlem hacmi

$312250942

6.

USDC USDC USDC

Anlık kur

0.999685

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

25764190648

data

İşlem hacmi

$1546841904

7.

LIDO STAKED ETHER STETH LIDO STAKED ETHER

Anlık kur

1 594.2

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

13908482186

data

İşlem hacmi

$9133714

8.

DOGECOIN DOGE DOGECOIN

Anlık kur

0.061601

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

8691779738

data

İşlem hacmi

$113220086

9.

CARDANO ADA CARDANO

Anlık kur

0.245851

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

8613750038

data

İşlem hacmi

$61859658

10.

SOLANA SOL SOLANA

Anlık kur

19.59

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

8081470785

data

İşlem hacmi

$111892940

11.

TONCOIN TON TONCOIN

Anlık kur

2.26

24 saatlik değişim

-2.9%

Piyasa değeri

7791399219

data

İşlem hacmi

$11955953

12.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.084235

24 saatlik değişim

0.9%

Piyasa değeri

7507013922

data

İşlem hacmi

$134738750

13.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

4.03

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

5147697554

data

İşlem hacmi

$52368311

14.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.519924

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

4843605026

data

İşlem hacmi

$72180447

15.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

64.86

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

4779032897

data

İşlem hacmi

$247766440

16.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00000737

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

4341700795

data

İşlem hacmi

$148465957

17.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

26 556

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

4324989341

data

İşlem hacmi

$17817492

18.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

209.23

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

4080259804

data

İşlem hacmi

$72762229

19.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

7.15

24 saatlik değişim

2.2%

Piyasa değeri

3978115652

data

İşlem hacmi

$253220683

20.

DAI DAI DAI

Anlık kur

1

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

3843337881

data

İşlem hacmi

$57367250

21.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

3.84

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

3567968444

data

İşlem hacmi

$73149

22.

TRUEUSD TUSD TRUEUSD

Anlık kur

0.999016

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

3507458896

data

İşlem hacmi

$45633947

23.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

4.26

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

3212149383

data

İşlem hacmi

$40162623

24.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

8.95

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

3168203393

data

İşlem hacmi

$68218703

25.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.113453

24 saatlik değişim

-0.8%

Piyasa değeri

3142629367

data

İşlem hacmi

$29009452

26.

MONERO XMR MONERO

Anlık kur

143.1

24 saatlik değişim

-0.8%

Piyasa değeri

2596526996

data

İşlem hacmi

$39160683

27.

OKB OKB OKB

Anlık kur

42.84

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

2570262285

data

İşlem hacmi

$1356778

28.

BINANCE USD BUSD BINANCE USD

Anlık kur

1

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

2382427541

data

İşlem hacmi

$875264757

29.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

15.27

24 saatlik değişim

0.3%

Piyasa değeri

2187223937

data

İşlem hacmi

$36749603

30.

BITTORRENT [OLD] BTTOLD BITTORRENT [OLD]

Anlık kur

0.00242719

24 saatlik değişim

5.9%

Piyasa değeri

2106847046

data

İşlem hacmi

$106776

31.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

7.05

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

2064037951

data

İşlem hacmi

$57777575

32.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.050679

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

1689583892

data

İşlem hacmi

$15871790

33.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

3.25

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

1465324791

data

İşlem hacmi

$47005802

34.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.051057

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

1342609832

data

İşlem hacmi

$6325244

35.

LIDO DAO LDO LIDO DAO

Anlık kur

1.49

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

1326671958

data

İşlem hacmi

$9850023

36.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

2.97

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

1321083911

data

İşlem hacmi

$9695625

37.

QUANT QNT QUANT

Anlık kur

90.22

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

1311516171

data

İşlem hacmi

$9389493

38.

MANTLE MNT MANTLE

Anlık kur

0.394368

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

1276740888

data

İşlem hacmi

$11872069

39.

VECHAIN VET VECHAIN

Anlık kur

0.01687034

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

1226722355

data

İşlem hacmi

$21944158

40.

APTOS APT APTOS

Anlık kur

5.15

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

1217435899

data

İşlem hacmi

$19119176

41.

MAKER MKR MAKER

Anlık kur

1 284

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

1157208105

data

İşlem hacmi

$35668097

42.

ARBITRUM ARB ARBITRUM

Anlık kur

0.826269

24 saatlik değişim

-0.7%

Piyasa değeri

1053007748

data

İşlem hacmi

$39500176

43.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

1.11

24 saatlik değişim

-0.7%

Piyasa değeri

1044789145

data

İşlem hacmi

$24736795

44.

OPTIMISM OP OPTIMISM

Anlık kur

1.29

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

1030828059

data

İşlem hacmi

$33113026

45.

KASPA KAS KASPA

Anlık kur

0.04609447

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

956638298

data

İşlem hacmi

$7255306

46.

ROCKET POOL ETH RETH ROCKET POOL ETH

Anlık kur

1 731.29

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

915624470

data

İşlem hacmi

$3615684

47.

AAVE AAVE AAVE

Anlık kur

62.4

24 saatlik değişim

-1.8%

Piyasa değeri

906796867

data

İşlem hacmi

$37520388

48.

BITDAO BIT BITDAO

Anlık kur

0.581231

24 saatlik değişim

1.9%

Piyasa değeri

845812461

data

İşlem hacmi

$594820

49.

THE GRAPH GRT THE GRAPH

Anlık kur

0.087704

24 saatlik değişim

-1.0%

Piyasa değeri

808706675

data

İşlem hacmi

$15031241

50.

ALGORAND ALGO ALGORAND

Anlık kur

0.101062

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

790806772

data

İşlem hacmi

$15110464

10.

SOLANA SOL SOLANA

Anlık kur

19.59

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

8081470785

data

İşlem hacmi

$111892940

11.

TONCOIN TON TONCOIN

Anlık kur

2.26

24 saatlik değişim

-2.9%

Piyasa değeri

7791399219

data

İşlem hacmi

$11955953

12.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.084235

24 saatlik değişim

0.9%

Piyasa değeri

7507013922

data

İşlem hacmi

$134738750

13.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

4.03

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

5147697554

data

İşlem hacmi

$52368311

14.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.519924

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

4843605026

data

İşlem hacmi

$72180447

15.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

64.86

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

4779032897

data

İşlem hacmi

$247766440

16.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00000737

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

4341700795

data

İşlem hacmi

$148465957

17.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

26 556

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

4324989341

data

İşlem hacmi

$17817492

18.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

209.23

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

4080259804

data

İşlem hacmi

$72762229

19.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

7.15

24 saatlik değişim

2.2%

Piyasa değeri

3978115652

data

İşlem hacmi

$253220683

20.

DAI DAI DAI

Anlık kur

1

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

3843337881

data

İşlem hacmi

$57367250

21.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

3.84

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

3567968444

data

İşlem hacmi

$73149

22.

TRUEUSD TUSD TRUEUSD

Anlık kur

0.999016

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

3507458896

data

İşlem hacmi

$45633947

23.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

4.26

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

3212149383

data

İşlem hacmi

$40162623

24.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

8.95

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

3168203393

data

İşlem hacmi

$68218703

25.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.113453

24 saatlik değişim

-0.8%

Piyasa değeri

3142629367

data

İşlem hacmi

$29009452

26.

MONERO XMR MONERO

Anlık kur

143.1

24 saatlik değişim

-0.8%

Piyasa değeri

2596526996

data

İşlem hacmi

$39160683

27.

OKB OKB OKB

Anlık kur

42.84

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

2570262285

data

İşlem hacmi

$1356778

28.

BINANCE USD BUSD BINANCE USD

Anlık kur

1

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

2382427541

data

İşlem hacmi

$875264757

29.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

15.27

24 saatlik değişim

0.3%

Piyasa değeri

2187223937

data

İşlem hacmi

$36749603

30.

BITTORRENT [OLD] BTTOLD BITTORRENT [OLD]

Anlık kur

0.00242719

24 saatlik değişim

5.9%

Piyasa değeri

2106847046

data

İşlem hacmi

$106776

31.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

7.05

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

2064037951

data

İşlem hacmi

$57777575

32.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.050679

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

1689583892

data

İşlem hacmi

$15871790

33.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

3.25

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

1465324791

data

İşlem hacmi

$47005802

34.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.051057

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

1342609832

data

İşlem hacmi

$6325244

35.

LIDO DAO LDO LIDO DAO

Anlık kur

1.49

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

1326671958

data

İşlem hacmi

$9850023

36.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

2.97

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

1321083911

data

İşlem hacmi

$9695625

37.

QUANT QNT QUANT

Anlık kur

90.22

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

1311516171

data

İşlem hacmi

$9389493

38.

MANTLE MNT MANTLE

Anlık kur

0.394368

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

1276740888

data

İşlem hacmi

$11872069

39.

VECHAIN VET VECHAIN

Anlık kur

0.01687034

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

1226722355

data

İşlem hacmi

$21944158

40.

APTOS APT APTOS

Anlık kur

5.15

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

1217435899

data

İşlem hacmi

$19119176

41.

MAKER MKR MAKER

Anlık kur

1 284

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

1157208105

data

İşlem hacmi

$35668097

42.

ARBITRUM ARB ARBITRUM

Anlık kur

0.826269

24 saatlik değişim

-0.7%

Piyasa değeri

1053007748

data

İşlem hacmi

$39500176

43.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

1.11

24 saatlik değişim

-0.7%

Piyasa değeri

1044789145

data

İşlem hacmi

$24736795

44.

OPTIMISM OP OPTIMISM

Anlık kur

1.29

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

1030828059

data

İşlem hacmi

$33113026

45.

KASPA KAS KASPA

Anlık kur

0.04609447

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

956638298

data

İşlem hacmi

$7255306

46.

ROCKET POOL ETH RETH ROCKET POOL ETH

Anlık kur

1 731.29

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

915624470

data

İşlem hacmi

$3615684

47.

AAVE AAVE AAVE

Anlık kur

62.4

24 saatlik değişim

-1.8%

Piyasa değeri

906796867

data

İşlem hacmi

$37520388

48.

BITDAO BIT BITDAO

Anlık kur

0.581231

24 saatlik değişim

1.9%

Piyasa değeri

845812461

data

İşlem hacmi

$594820