En popüler 50 kripto para biriminin fiyatları

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimlerini alıp satmak için bu listeyi takip edin. Liste gün içinde yapılan düzenli güncellemelerle dinamik olarak hazırlanıyor.
Bu liste, düzenli gün içi fiyat güncellemeleriyle dinamik olarak oluşturulur.

Coin Anlık kur (USD) 24 saatlik değişim (%) İşlem hacmi (USD) Piyasa değeri ↑ (USD) Grafik
1.
BTC BTC BITCOIN
67 306 -0.9 21 859 705 499 1 326 303 188 176 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
3 753.37 -1.3 15 816 343 043 450 910 766 440 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.999002 0.0 39 854 384 740 111 927 079 926 data Trade
4.
BNB BNB BNB
594.11 -0.9 803 930 607 91 393 572 423 data Trade
5.
SOL SOL SOLANA
169.21 0.7 2 640 693 936 77 708 848 436 data Trade
6.
STETH STETH LIDO STAKED ETHER
3 752.5 -1.2 92 545 251 35 609 123 947 data Trade
7.
USDC USDC USDC
0.999924 -0.1 6 008 121 358 32 197 031 544 data Trade
8.
XRP XRP XRP
0.524707 0.0 906 711 787 29 079 605 869 data Trade
9.
DOGE DOGE DOGECOIN
0.165655 1.4 1 288 745 060 23 957 696 926 data Trade
10.
SHIB SHIB SHIBA INU
0.00002779 6.8 1 594 375 609 16 363 680 153 data Trade
11.
ADA ADA CARDANO
0.453227 -0.4 308 100 711 16 036 571 091 data Trade
12.
TON TON TONCOIN
6.51 0.8 193 842 735 15 643 774 901 data Trade
13.
AVAX AVAX AVALANCHE
36.54 -0.9 385 354 434 14 361 704 781 data Trade
14.
LINK LINK CHAINLINK
18.65 1.6 644 499 258 10 945 835 533 data Trade
15.
WBTC WBTC WRAPPED BITCOIN
67 325 -0.8 207 022 467 10 458 544 974 data Trade
16.
DOT DOT POLKADOT
7.2 -2.2 227 156 109 9 867 710 156 data Trade
17.
TRX TRX TRON
0.112188 1.0 309 488 763 9 799 882 051 data Trade
18.
BCH BCH BITCOIN CASH
468.36 0.6 233 635 997 9 232 970 968 data Trade
19.
NEAR NEAR NEAR PROTOCOL
7.65 0.7 303 325 485 8 264 863 995 data Trade
20.
UNI UNI UNISWAP
10.51 -4.2 295 600 351 7 909 263 580 data Trade
21.
MATIC MATIC POLYGON
0.718492 -1.6 391 887 726 6 670 768 294 data Trade
22.
LTC LTC LITECOIN
83.83 1.5 301 808 323 6 252 951 645 data Trade
23.
PEPE PEPE PEPE
0.0000147 -8.5 1 354 917 292 6 184 618 673 data Trade
24.
ICP ICP INTERNET COMPUTER
12.15 0.9 80 024 118 5 641 064 806 data Trade
25.
FET FET FETCH.AI
2.22 -0.1 251 456 710 5 594 691 012 data Trade
26.
LEO LEO LEO TOKEN
5.96 1.6 2 242 649 5 523 809 083 data Trade
27.
DAI DAI DAI
1 0.0 275 060 619 5 292 308 163 data Trade
28.
WEETH WEETH WRAPPED EETH
3 900.01 -1.3 21 933 632 4 861 078 551 data Trade
29.
ETC ETC ETHEREUM CLASSIC
30.52 -2.5 192 383 740 4 496 773 142 data Trade
30.
RNDR RNDR RENDER
10.41 3.9 302 059 578 4 046 353 358 data Trade
31.
APT APT APTOS
9.12 -3.6 174 469 665 3 978 837 071 data Trade
32.
WIF WIF DOGWIFHAT
3.81 4.5 1 001 442 577 3 805 129 321 data Trade
33.
HBAR HBAR HEDERA
0.104064 0.2 63 504 989 3 721 008 494 data Trade
34.
EZETH EZETH RENZO RESTAKED ETH
3 712.9 -1.1 31 071 117 3 701 493 580 data Trade
35.
ATOM ATOM COSMOS HUB
8.72 0.4 215 351 876 3 408 629 158 data Trade
36.
ARB ARB ARBITRUM
1.16 -2.8 283 348 504 3 355 834 606 data Trade
37.
IMX IMX IMMUTABLE
2.23 -2.9 48 027 376 3 309 003 395 data Trade
38.
KAS KAS KASPA
0.13801 -1.4 22 632 570 3 279 075 768 data Trade
39.
MNT MNT MANTLE
0.998253 -1.5 68 090 193 3 258 295 467 data Trade
40.
FIL FIL FILECOIN
5.85 -0.5 151 276 024 3 258 031 359 data Trade
41.
CRO CRO CRONOS
0.116853 -0.2 10 674 558 3 128 390 678 data Trade
42.
XLM XLM STELLAR
0.107145 -0.2 56 545 540 3 109 125 257 data Trade
43.
FDUSD FDUSD FIRST DIGITAL USD
0.998687 -0.3 6 200 087 795 2 961 034 473 data Trade
44.
GRT GRT THE GRAPH
0.310814 -0.7 90 278 756 2 955 256 912 data Trade
45.
USDE USDE ETHENA USDE
0.99982 0.0 103 425 237 2 919 913 099 data Trade
46.
STX STX STACKS
1.95 -1.6 41 787 020 2 847 713 380 data Trade
47.
OKB OKB OKB
45.81 -2.3 7 599 114 2 748 905 210 data Trade
48.
OP OP OPTIMISM
2.53 0.5 225 765 820 2 748 134 043 data Trade
49.
TAO TAO BITTENSOR
399.34 -4.1 31 575 599 2 736 446 478 data Trade
50.
FLOKI FLOKI FLOKI
0.0002707 -8.3 619 993 716 2 624 480 433 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

Anlık kur

67 306

24 saatlik değişim

-0.9%

Piyasa değeri

1326303188176

data

İşlem hacmi

$21859705499

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

Anlık kur

3 753.37

24 saatlik değişim

-1.3%

Piyasa değeri

450910766440

data

İşlem hacmi

$15816343043

3.

TETHER USDT TETHER

Anlık kur

0.999002

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

111927079926

data

İşlem hacmi

$39854384740

4.

BNB BNB BNB

Anlık kur

594.11

24 saatlik değişim

-0.9%

Piyasa değeri

91393572423

data

İşlem hacmi

$803930607

5.

SOLANA SOL SOLANA

Anlık kur

169.21

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

77708848436

data

İşlem hacmi

$2640693936

6.

LIDO STAKED ETHER STETH LIDO STAKED ETHER

Anlık kur

3 752.5

24 saatlik değişim

-1.2%

Piyasa değeri

35609123947

data

İşlem hacmi

$92545251

7.

USDC USDC USDC

Anlık kur

0.999924

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

32197031544

data

İşlem hacmi

$6008121358

8.

XRP XRP XRP

Anlık kur

0.524707

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

29079605869

data

İşlem hacmi

$906711787

9.

DOGECOIN DOGE DOGECOIN

Anlık kur

0.165655

24 saatlik değişim

1.4%

Piyasa değeri

23957696926

data

İşlem hacmi

$1288745060

10.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00002779

24 saatlik değişim

6.8%

Piyasa değeri

16363680153

data

İşlem hacmi

$1594375609

11.

CARDANO ADA CARDANO

Anlık kur

0.453227

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

16036571091

data

İşlem hacmi

$308100711

12.

TONCOIN TON TONCOIN

Anlık kur

6.51

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

15643774901

data

İşlem hacmi

$193842735

13.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

36.54

24 saatlik değişim

-0.9%

Piyasa değeri

14361704781

data

İşlem hacmi

$385354434

14.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

18.65

24 saatlik değişim

1.6%

Piyasa değeri

10945835533

data

İşlem hacmi

$644499258

15.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

67 325

24 saatlik değişim

-0.8%

Piyasa değeri

10458544974

data

İşlem hacmi

$207022467

16.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

7.2

24 saatlik değişim

-2.2%

Piyasa değeri

9867710156

data

İşlem hacmi

$227156109

17.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.112188

24 saatlik değişim

1.0%

Piyasa değeri

9799882051

data

İşlem hacmi

$309488763

18.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

468.36

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

9232970968

data

İşlem hacmi

$233635997

19.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

7.65

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

8264863995

data

İşlem hacmi

$303325485

20.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

10.51

24 saatlik değişim

-4.2%

Piyasa değeri

7909263580

data

İşlem hacmi

$295600351

21.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.718492

24 saatlik değişim

-1.6%

Piyasa değeri

6670768294

data

İşlem hacmi

$391887726

22.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

83.83

24 saatlik değişim

1.5%

Piyasa değeri

6252951645

data

İşlem hacmi

$301808323

23.

PEPE PEPE PEPE

Anlık kur

0.0000147

24 saatlik değişim

-8.5%

Piyasa değeri

6184618673

data

İşlem hacmi

$1354917292

24.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

12.15

24 saatlik değişim

0.9%

Piyasa değeri

5641064806

data

İşlem hacmi

$80024118

25.

FETCH.AI FET FETCH.AI

Anlık kur

2.22

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

5594691012

data

İşlem hacmi

$251456710

26.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

5.96

24 saatlik değişim

1.6%

Piyasa değeri

5523809083

data

İşlem hacmi

$2242649

27.

DAI DAI DAI

Anlık kur

1

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

5292308163

data

İşlem hacmi

$275060619

28.

WRAPPED EETH WEETH WRAPPED EETH

Anlık kur

3 900.01

24 saatlik değişim

-1.3%

Piyasa değeri

4861078551

data

İşlem hacmi

$21933632

29.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

30.52

24 saatlik değişim

-2.5%

Piyasa değeri

4496773142

data

İşlem hacmi

$192383740

30.

RENDER RNDR RENDER

Anlık kur

10.41

24 saatlik değişim

3.9%

Piyasa değeri

4046353358

data

İşlem hacmi

$302059578

31.

APTOS APT APTOS

Anlık kur

9.12

24 saatlik değişim

-3.6%

Piyasa değeri

3978837071

data

İşlem hacmi

$174469665

32.

DOGWIFHAT WIF DOGWIFHAT

Anlık kur

3.81

24 saatlik değişim

4.5%

Piyasa değeri

3805129321

data

İşlem hacmi

$1001442577

33.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.104064

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

3721008494

data

İşlem hacmi

$63504989

34.

RENZO RESTAKED ETH EZETH RENZO RESTAKED ETH

Anlık kur

3 712.9

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

3701493580

data

İşlem hacmi

$31071117

35.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

8.72

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

3408629158

data

İşlem hacmi

$215351876

36.

ARBITRUM ARB ARBITRUM

Anlık kur

1.16

24 saatlik değişim

-2.8%

Piyasa değeri

3355834606

data

İşlem hacmi

$283348504

37.

IMMUTABLE IMX IMMUTABLE

Anlık kur

2.23

24 saatlik değişim

-2.9%

Piyasa değeri

3309003395

data

İşlem hacmi

$48027376

38.

KASPA KAS KASPA

Anlık kur

0.13801

24 saatlik değişim

-1.4%

Piyasa değeri

3279075768

data

İşlem hacmi

$22632570

39.

MANTLE MNT MANTLE

Anlık kur

0.998253

24 saatlik değişim

-1.5%

Piyasa değeri

3258295467

data

İşlem hacmi

$68090193

40.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

5.85

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

3258031359

data

İşlem hacmi

$151276024

41.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.116853

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

3128390678

data

İşlem hacmi

$10674558

42.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.107145

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

3109125257

data

İşlem hacmi

$56545540

43.

FIRST DIGITAL USD FDUSD FIRST DIGITAL USD

Anlık kur

0.998687

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

2961034473

data

İşlem hacmi

$6200087795

44.

THE GRAPH GRT THE GRAPH

Anlık kur

0.310814

24 saatlik değişim

-0.7%

Piyasa değeri

2955256912

data

İşlem hacmi

$90278756

45.

ETHENA USDE USDE ETHENA USDE

Anlık kur

0.99982

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

2919913099

data

İşlem hacmi

$103425237

46.

STACKS STX STACKS

Anlık kur

1.95

24 saatlik değişim

-1.6%

Piyasa değeri

2847713380

data

İşlem hacmi

$41787020

47.

OKB OKB OKB

Anlık kur

45.81

24 saatlik değişim

-2.3%

Piyasa değeri

2748905210

data

İşlem hacmi

$7599114

48.

OPTIMISM OP OPTIMISM

Anlık kur

2.53

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

2748134043

data

İşlem hacmi

$225765820

49.

BITTENSOR TAO BITTENSOR

Anlık kur

399.34

24 saatlik değişim

-4.1%

Piyasa değeri

2736446478

data

İşlem hacmi

$31575599

50.

FLOKI FLOKI FLOKI

Anlık kur

0.0002707

24 saatlik değişim

-8.3%

Piyasa değeri

2624480433

data

İşlem hacmi

$619993716

10.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00002779

24 saatlik değişim

6.8%

Piyasa değeri

16363680153

data

İşlem hacmi

$1594375609

11.

CARDANO ADA CARDANO

Anlık kur

0.453227

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

16036571091

data

İşlem hacmi

$308100711

12.

TONCOIN TON TONCOIN

Anlık kur

6.51

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

15643774901

data

İşlem hacmi

$193842735

13.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

36.54

24 saatlik değişim

-0.9%

Piyasa değeri

14361704781

data

İşlem hacmi

$385354434

14.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

18.65

24 saatlik değişim

1.6%

Piyasa değeri

10945835533

data

İşlem hacmi

$644499258

15.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

67 325

24 saatlik değişim

-0.8%

Piyasa değeri

10458544974

data

İşlem hacmi

$207022467

16.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

7.2

24 saatlik değişim

-2.2%

Piyasa değeri

9867710156

data

İşlem hacmi

$227156109

17.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.112188

24 saatlik değişim

1.0%

Piyasa değeri

9799882051

data

İşlem hacmi

$309488763

18.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

468.36

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

9232970968

data

İşlem hacmi

$233635997

19.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

7.65

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

8264863995

data

İşlem hacmi

$303325485

20.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

10.51

24 saatlik değişim

-4.2%

Piyasa değeri

7909263580

data

İşlem hacmi

$295600351

21.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.718492

24 saatlik değişim

-1.6%

Piyasa değeri

6670768294

data

İşlem hacmi

$391887726

22.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

83.83

24 saatlik değişim

1.5%

Piyasa değeri

6252951645

data

İşlem hacmi

$301808323

23.

PEPE PEPE PEPE

Anlık kur

0.0000147

24 saatlik değişim

-8.5%

Piyasa değeri

6184618673

data

İşlem hacmi

$1354917292

24.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

12.15

24 saatlik değişim

0.9%

Piyasa değeri

5641064806

data

İşlem hacmi

$80024118

25.

FETCH.AI FET FETCH.AI

Anlık kur

2.22

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

5594691012

data

İşlem hacmi

$251456710

26.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

5.96

24 saatlik değişim

1.6%

Piyasa değeri

5523809083

data

İşlem hacmi

$2242649

27.

DAI DAI DAI

Anlık kur

1

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

5292308163

data

İşlem hacmi

$275060619

28.

WRAPPED EETH WEETH WRAPPED EETH

Anlık kur

3 900.01

24 saatlik değişim

-1.3%

Piyasa değeri

4861078551

data

İşlem hacmi

$21933632

29.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

30.52

24 saatlik değişim

-2.5%

Piyasa değeri

4496773142

data

İşlem hacmi

$192383740

30.

RENDER RNDR RENDER

Anlık kur

10.41

24 saatlik değişim

3.9%

Piyasa değeri

4046353358

data

İşlem hacmi

$302059578

31.

APTOS APT APTOS

Anlık kur

9.12

24 saatlik değişim

-3.6%

Piyasa değeri

3978837071

data

İşlem hacmi

$174469665

32.

DOGWIFHAT WIF DOGWIFHAT

Anlık kur

3.81

24 saatlik değişim

4.5%

Piyasa değeri

3805129321

data

İşlem hacmi

$1001442577

33.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.104064

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

3721008494

data

İşlem hacmi

$63504989

34.

RENZO RESTAKED ETH EZETH RENZO RESTAKED ETH

Anlık kur

3 712.9

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

3701493580

data

İşlem hacmi

$31071117

35.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

8.72

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

3408629158

data

İşlem hacmi

$215351876

36.

ARBITRUM ARB ARBITRUM

Anlık kur

1.16

24 saatlik değişim

-2.8%

Piyasa değeri

3355834606

data

İşlem hacmi

$283348504

37.

IMMUTABLE IMX IMMUTABLE

Anlık kur

2.23

24 saatlik değişim

-2.9%

Piyasa değeri

3309003395

data

İşlem hacmi

$48027376

38.

KASPA KAS KASPA

Anlık kur

0.13801

24 saatlik değişim

-1.4%

Piyasa değeri

3279075768

data

İşlem hacmi

$22632570

39.

MANTLE MNT MANTLE

Anlık kur

0.998253

24 saatlik değişim

-1.5%

Piyasa değeri

3258295467

data

İşlem hacmi

$68090193

40.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

5.85

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

3258031359

data

İşlem hacmi

$151276024

41.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.116853

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

3128390678

data

İşlem hacmi

$10674558

42.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.107145

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

3109125257

data

İşlem hacmi

$56545540

43.

FIRST DIGITAL USD FDUSD FIRST DIGITAL USD

Anlık kur

0.998687

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

2961034473

data

İşlem hacmi

$6200087795

44.

THE GRAPH GRT THE GRAPH

Anlık kur

0.310814

24 saatlik değişim

-0.7%

Piyasa değeri

2955256912

data

İşlem hacmi

$90278756

45.

ETHENA USDE USDE ETHENA USDE

Anlık kur

0.99982

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

2919913099

data

İşlem hacmi

$103425237

46.

STACKS STX STACKS

Anlık kur

1.95

24 saatlik değişim

-1.6%

Piyasa değeri

2847713380

data

İşlem hacmi

$41787020

47.

OKB OKB OKB

Anlık kur

45.81

24 saatlik değişim

-2.3%

Piyasa değeri

2748905210

data

İşlem hacmi

$7599114

48.

OPTIMISM OP OPTIMISM

Anlık kur

2.53

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

2748134043

data

İşlem hacmi

$225765820