En popüler 50 kripto para biriminin fiyatları

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimlerini alıp satmak için bu listeyi takip edin. Liste gün içinde yapılan düzenli güncellemelerle dinamik olarak hazırlanıyor.
Bu liste, düzenli gün içi fiyat güncellemeleriyle dinamik olarak oluşturulur.

Coin Anlık kur (USD) 24 saatlik değişim (%) İşlem hacmi (USD) Piyasa değeri ↑ (USD) Grafik
1.
BTC BTC BITCOIN
64 105 -1.1 27 052 578 215 1 266 659 218 223 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
3 404.69 -1.7 12 958 119 959 409 043 109 534 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
1 -0.1 47 314 636 268 113 724 464 728 data Trade
4.
BNB BNB BNB
573.45 -0.3 792 295 842 88 295 410 337 data Trade
5.
SOL SOL SOLANA
162.58 1.8 3 231 081 723 75 436 942 018 data Trade
6.
USDC USDC USDC
1 -0.1 7 497 140 181 33 666 247 556 data Trade
7.
STETH STETH LIDO STAKED ETHER
3 404.01 -1.6 44 142 760 33 207 838 476 data Trade
8.
XRP XRP XRP
0.553075 -4.8 2 095 163 538 30 899 127 567 data Trade
9.
TON TON TONCOIN
7.3 1.1 265 782 769 18 336 008 273 data Trade
10.
DOGE DOGE DOGECOIN
0.119392 -2.2 659 452 145 17 319 166 864 data Trade
11.
ADA ADA CARDANO
0.420567 -4.5 335 153 958 14 979 779 952 data Trade
12.
TRX TRX TRON
0.134692 0.2 355 593 134 11 748 856 897 data Trade
13.
AVAX AVAX AVALANCHE
26.86 -2.6 329 532 955 10 609 223 406 data Trade
14.
SHIB SHIB SHIBA INU
0.00001726 -0.5 1 070 623 669 10 164 958 466 data Trade
15.
WBTC WBTC WRAPPED BITCOIN
64 116 -1.1 295 788 163 9 892 676 855 data Trade
16.
DOT DOT POLKADOT
6.12 -1.2 211 142 502 8 499 037 562 data Trade
17.
LINK LINK CHAINLINK
13.42 -2.9 378 991 188 8 168 954 798 data Trade
18.
BCH BCH BITCOIN CASH
374.57 -1.5 236 780 732 7 393 509 224 data Trade
19.
NEAR NEAR NEAR PROTOCOL
6.12 0.4 295 984 979 6 753 587 649 data Trade
20.
UNI UNI UNISWAP
7.79 -2.5 152 354 444 5 882 524 468 data Trade
21.
LEO LEO LEO TOKEN
5.78 -0.4 1 405 015 5 357 205 881 data Trade
22.
DAI DAI DAI
0.998959 -0.1 153 838 913 5 289 084 223 data Trade
23.
LTC LTC LITECOIN
70.22 -3.1 265 318 648 5 252 646 100 data Trade
24.
WEETH WEETH WRAPPED EETH
3 550.63 -1.6 31 933 237 5 029 912 680 data Trade
25.
PEPE PEPE PEPE
0.00001145 -3.7 1 343 929 318 4 825 443 356 data Trade
26.
MATIC MATIC POLYGON
0.512433 -3.7 290 675 127 4 760 957 990 data Trade
27.
ICP ICP INTERNET COMPUTER
9.45 -4.6 96 145 043 4 417 676 803 data Trade
28.
KAS KAS KASPA
0.17763 -1.1 30 911 073 4 307 898 709 data Trade
29.
FET FET ARTIFICIAL SUPERINTELLIGENCE ALLIANCE
1.39 -3.7 169 047 695 3 493 315 667 data Trade
30.
USDE USDE ETHENA USDE
0.999395 -0.2 87 726 828 3 401 862 032 data Trade
31.
ETC ETC ETHEREUM CLASSIC
22.78 -2.3 121 011 430 3 369 904 875 data Trade
32.
APT APT APTOS
7.03 -0.3 130 549 463 3 281 850 670 data Trade
33.
XLM XLM STELLAR
0.102061 -1.9 76 125 029 2 992 724 610 data Trade
34.
XMR XMR MONERO
158.42 -1.9 76 075 312 2 929 027 022 data Trade
35.
MNT MNT MANTLE
0.853108 5.9 252 324 737 2 788 660 271 data Trade
36.
STX STX STACKS
1.82 -4.0 62 078 312 2 687 224 951 data Trade
37.
HBAR HBAR HEDERA
0.072257 -3.5 45 967 903 2 588 204 672 data Trade
38.
MKR MKR MAKER
2 752.42 -4.7 134 742 717 2 561 287 686 data Trade
39.
OKB OKB OKB
42.64 -1.0 4 235 376 2 559 911 819 data Trade
40.
INJ INJ INJECTIVE
25.96 -0.6 157 954 123 2 520 792 587 data Trade
41.
RNDR RNDR RENDER
6.42 -1.8 112 635 895 2 518 191 670 data Trade
42.
CRO CRO CRONOS
0.092842 -0.1 7 271 908 2 489 387 365 data Trade
43.
FIL FIL FILECOIN
4.35 -4.1 149 865 845 2 484 033 765 data Trade
44.
VET VET VECHAIN
0.03032312 -2.5 34 140 745 2 457 849 758 data Trade
45.
ARB ARB ARBITRUM
0.73431 -3.8 258 524 168 2 452 830 516 data Trade
46.
ATOM ATOM COSMOS HUB
6.23 -3.6 219 312 745 2 435 607 326 data Trade
47.
WIF WIF DOGWIFHAT
2.4 -2.2 848 718 221 2 400 389 214 data Trade
48.
TAO TAO BITTENSOR
329.96 1.3 77 010 381 2 336 794 295 data Trade
49.
IMX IMX IMMUTABLE
1.47 -7.3 56 920 709 2 270 539 148 data Trade
50.
BTTOLD BTTOLD BITTORRENT [OLD]
0.00242719 5.9 106 776 2 106 847 046 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

Anlık kur

64 105

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

1266659218223

data

İşlem hacmi

$27052578215

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

Anlık kur

3 404.69

24 saatlik değişim

-1.7%

Piyasa değeri

409043109534

data

İşlem hacmi

$12958119959

3.

TETHER USDT TETHER

Anlık kur

1

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

113724464728

data

İşlem hacmi

$47314636268

4.

BNB BNB BNB

Anlık kur

573.45

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

88295410337

data

İşlem hacmi

$792295842

5.

SOLANA SOL SOLANA

Anlık kur

162.58

24 saatlik değişim

1.8%

Piyasa değeri

75436942018

data

İşlem hacmi

$3231081723

6.

USDC USDC USDC

Anlık kur

1

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

33666247556

data

İşlem hacmi

$7497140181

7.

LIDO STAKED ETHER STETH LIDO STAKED ETHER

Anlık kur

3 404.01

24 saatlik değişim

-1.6%

Piyasa değeri

33207838476

data

İşlem hacmi

$44142760

8.

XRP XRP XRP

Anlık kur

0.553075

24 saatlik değişim

-4.8%

Piyasa değeri

30899127567

data

İşlem hacmi

$2095163538

9.

TONCOIN TON TONCOIN

Anlık kur

7.3

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

18336008273

data

İşlem hacmi

$265782769

10.

DOGECOIN DOGE DOGECOIN

Anlık kur

0.119392

24 saatlik değişim

-2.2%

Piyasa değeri

17319166864

data

İşlem hacmi

$659452145

11.

CARDANO ADA CARDANO

Anlık kur

0.420567

24 saatlik değişim

-4.5%

Piyasa değeri

14979779952

data

İşlem hacmi

$335153958

12.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.134692

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

11748856897

data

İşlem hacmi

$355593134

13.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

26.86

24 saatlik değişim

-2.6%

Piyasa değeri

10609223406

data

İşlem hacmi

$329532955

14.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00001726

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

10164958466

data

İşlem hacmi

$1070623669

15.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

64 116

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

9892676855

data

İşlem hacmi

$295788163

16.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

6.12

24 saatlik değişim

-1.2%

Piyasa değeri

8499037562

data

İşlem hacmi

$211142502

17.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

13.42

24 saatlik değişim

-2.9%

Piyasa değeri

8168954798

data

İşlem hacmi

$378991188

18.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

374.57

24 saatlik değişim

-1.5%

Piyasa değeri

7393509224

data

İşlem hacmi

$236780732

19.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

6.12

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

6753587649

data

İşlem hacmi

$295984979

20.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

7.79

24 saatlik değişim

-2.5%

Piyasa değeri

5882524468

data

İşlem hacmi

$152354444

21.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

5.78

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

5357205881

data

İşlem hacmi

$1405015

22.

DAI DAI DAI

Anlık kur

0.998959

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

5289084223

data

İşlem hacmi

$153838913

23.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

70.22

24 saatlik değişim

-3.1%

Piyasa değeri

5252646100

data

İşlem hacmi

$265318648

24.

WRAPPED EETH WEETH WRAPPED EETH

Anlık kur

3 550.63

24 saatlik değişim

-1.6%

Piyasa değeri

5029912680

data

İşlem hacmi

$31933237

25.

PEPE PEPE PEPE

Anlık kur

0.00001145

24 saatlik değişim

-3.7%

Piyasa değeri

4825443356

data

İşlem hacmi

$1343929318

26.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.512433

24 saatlik değişim

-3.7%

Piyasa değeri

4760957990

data

İşlem hacmi

$290675127

27.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

9.45

24 saatlik değişim

-4.6%

Piyasa değeri

4417676803

data

İşlem hacmi

$96145043

28.

KASPA KAS KASPA

Anlık kur

0.17763

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

4307898709

data

İşlem hacmi

$30911073

29.

ARTIFICIAL SUPERINTELLIGENCE ALLIANCE FET ARTIFICIAL SUPERINTELLIGENCE ALLIANCE

Anlık kur

1.39

24 saatlik değişim

-3.7%

Piyasa değeri

3493315667

data

İşlem hacmi

$169047695

30.

ETHENA USDE USDE ETHENA USDE

Anlık kur

0.999395

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

3401862032

data

İşlem hacmi

$87726828

31.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

22.78

24 saatlik değişim

-2.3%

Piyasa değeri

3369904875

data

İşlem hacmi

$121011430

32.

APTOS APT APTOS

Anlık kur

7.03

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

3281850670

data

İşlem hacmi

$130549463

33.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.102061

24 saatlik değişim

-1.9%

Piyasa değeri

2992724610

data

İşlem hacmi

$76125029

34.

MONERO XMR MONERO

Anlık kur

158.42

24 saatlik değişim

-1.9%

Piyasa değeri

2929027022

data

İşlem hacmi

$76075312

35.

MANTLE MNT MANTLE

Anlık kur

0.853108

24 saatlik değişim

5.9%

Piyasa değeri

2788660271

data

İşlem hacmi

$252324737

36.

STACKS STX STACKS

Anlık kur

1.82

24 saatlik değişim

-4.0%

Piyasa değeri

2687224951

data

İşlem hacmi

$62078312

37.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.072257

24 saatlik değişim

-3.5%

Piyasa değeri

2588204672

data

İşlem hacmi

$45967903

38.

MAKER MKR MAKER

Anlık kur

2 752.42

24 saatlik değişim

-4.7%

Piyasa değeri

2561287686

data

İşlem hacmi

$134742717

39.

OKB OKB OKB

Anlık kur

42.64

24 saatlik değişim

-1.0%

Piyasa değeri

2559911819

data

İşlem hacmi

$4235376

40.

INJECTIVE INJ INJECTIVE

Anlık kur

25.96

24 saatlik değişim

-0.6%

Piyasa değeri

2520792587

data

İşlem hacmi

$157954123

41.

RENDER RNDR RENDER

Anlık kur

6.42

24 saatlik değişim

-1.8%

Piyasa değeri

2518191670

data

İşlem hacmi

$112635895

42.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.092842

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

2489387365

data

İşlem hacmi

$7271908

43.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

4.35

24 saatlik değişim

-4.1%

Piyasa değeri

2484033765

data

İşlem hacmi

$149865845

44.

VECHAIN VET VECHAIN

Anlık kur

0.03032312

24 saatlik değişim

-2.5%

Piyasa değeri

2457849758

data

İşlem hacmi

$34140745

45.

ARBITRUM ARB ARBITRUM

Anlık kur

0.73431

24 saatlik değişim

-3.8%

Piyasa değeri

2452830516

data

İşlem hacmi

$258524168

46.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

6.23

24 saatlik değişim

-3.6%

Piyasa değeri

2435607326

data

İşlem hacmi

$219312745

47.

DOGWIFHAT WIF DOGWIFHAT

Anlık kur

2.4

24 saatlik değişim

-2.2%

Piyasa değeri

2400389214

data

İşlem hacmi

$848718221

48.

BITTENSOR TAO BITTENSOR

Anlık kur

329.96

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

2336794295

data

İşlem hacmi

$77010381

49.

IMMUTABLE IMX IMMUTABLE

Anlık kur

1.47

24 saatlik değişim

-7.3%

Piyasa değeri

2270539148

data

İşlem hacmi

$56920709

50.

BITTORRENT [OLD] BTTOLD BITTORRENT [OLD]

Anlık kur

0.00242719

24 saatlik değişim

5.9%

Piyasa değeri

2106847046

data

İşlem hacmi

$106776

10.

DOGECOIN DOGE DOGECOIN

Anlık kur

0.119392

24 saatlik değişim

-2.2%

Piyasa değeri

17319166864

data

İşlem hacmi

$659452145

11.

CARDANO ADA CARDANO

Anlık kur

0.420567

24 saatlik değişim

-4.5%

Piyasa değeri

14979779952

data

İşlem hacmi

$335153958

12.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.134692

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

11748856897

data

İşlem hacmi

$355593134

13.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

26.86

24 saatlik değişim

-2.6%

Piyasa değeri

10609223406

data

İşlem hacmi

$329532955

14.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00001726

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

10164958466

data

İşlem hacmi

$1070623669

15.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

64 116

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

9892676855

data

İşlem hacmi

$295788163

16.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

6.12

24 saatlik değişim

-1.2%

Piyasa değeri

8499037562

data

İşlem hacmi

$211142502

17.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

13.42

24 saatlik değişim

-2.9%

Piyasa değeri

8168954798

data

İşlem hacmi

$378991188

18.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

374.57

24 saatlik değişim

-1.5%

Piyasa değeri

7393509224

data

İşlem hacmi

$236780732

19.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

6.12

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

6753587649

data

İşlem hacmi

$295984979

20.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

7.79

24 saatlik değişim

-2.5%

Piyasa değeri

5882524468

data

İşlem hacmi

$152354444

21.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

5.78

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

5357205881

data

İşlem hacmi

$1405015

22.

DAI DAI DAI

Anlık kur

0.998959

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

5289084223

data

İşlem hacmi

$153838913

23.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

70.22

24 saatlik değişim

-3.1%

Piyasa değeri

5252646100

data

İşlem hacmi

$265318648

24.

WRAPPED EETH WEETH WRAPPED EETH

Anlık kur

3 550.63

24 saatlik değişim

-1.6%

Piyasa değeri

5029912680

data

İşlem hacmi

$31933237

25.

PEPE PEPE PEPE

Anlık kur

0.00001145

24 saatlik değişim

-3.7%

Piyasa değeri

4825443356

data

İşlem hacmi

$1343929318

26.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.512433

24 saatlik değişim

-3.7%

Piyasa değeri

4760957990

data

İşlem hacmi

$290675127

27.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

9.45

24 saatlik değişim

-4.6%

Piyasa değeri

4417676803

data

İşlem hacmi

$96145043

28.

KASPA KAS KASPA

Anlık kur

0.17763

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

4307898709

data

İşlem hacmi

$30911073

29.

ARTIFICIAL SUPERINTELLIGENCE ALLIANCE FET ARTIFICIAL SUPERINTELLIGENCE ALLIANCE

Anlık kur

1.39

24 saatlik değişim

-3.7%

Piyasa değeri

3493315667

data

İşlem hacmi

$169047695

30.

ETHENA USDE USDE ETHENA USDE

Anlık kur

0.999395

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

3401862032

data

İşlem hacmi

$87726828

31.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

22.78

24 saatlik değişim

-2.3%

Piyasa değeri

3369904875

data

İşlem hacmi

$121011430

32.

APTOS APT APTOS

Anlık kur

7.03

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

3281850670

data

İşlem hacmi

$130549463

33.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.102061

24 saatlik değişim

-1.9%

Piyasa değeri

2992724610

data

İşlem hacmi

$76125029

34.

MONERO XMR MONERO

Anlık kur

158.42

24 saatlik değişim

-1.9%

Piyasa değeri

2929027022

data

İşlem hacmi

$76075312

35.

MANTLE MNT MANTLE

Anlık kur

0.853108

24 saatlik değişim

5.9%

Piyasa değeri

2788660271

data

İşlem hacmi

$252324737

36.

STACKS STX STACKS

Anlık kur

1.82

24 saatlik değişim

-4.0%

Piyasa değeri

2687224951

data

İşlem hacmi

$62078312

37.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.072257

24 saatlik değişim

-3.5%

Piyasa değeri

2588204672

data

İşlem hacmi

$45967903

38.

MAKER MKR MAKER

Anlık kur

2 752.42

24 saatlik değişim

-4.7%

Piyasa değeri

2561287686

data

İşlem hacmi

$134742717

39.

OKB OKB OKB

Anlık kur

42.64

24 saatlik değişim

-1.0%

Piyasa değeri

2559911819

data

İşlem hacmi

$4235376

40.

INJECTIVE INJ INJECTIVE

Anlık kur

25.96

24 saatlik değişim

-0.6%

Piyasa değeri

2520792587

data

İşlem hacmi

$157954123

41.

RENDER RNDR RENDER

Anlık kur

6.42

24 saatlik değişim

-1.8%

Piyasa değeri

2518191670

data

İşlem hacmi

$112635895

42.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.092842

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

2489387365

data

İşlem hacmi

$7271908

43.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

4.35

24 saatlik değişim

-4.1%

Piyasa değeri

2484033765

data

İşlem hacmi

$149865845

44.

VECHAIN VET VECHAIN

Anlık kur

0.03032312

24 saatlik değişim

-2.5%

Piyasa değeri

2457849758

data

İşlem hacmi

$34140745

45.

ARBITRUM ARB ARBITRUM

Anlık kur

0.73431

24 saatlik değişim

-3.8%

Piyasa değeri

2452830516

data

İşlem hacmi

$258524168

46.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

6.23

24 saatlik değişim

-3.6%

Piyasa değeri

2435607326

data

İşlem hacmi

$219312745

47.

DOGWIFHAT WIF DOGWIFHAT

Anlık kur

2.4

24 saatlik değişim

-2.2%

Piyasa değeri

2400389214

data

İşlem hacmi

$848718221

48.

BITTENSOR TAO BITTENSOR

Anlık kur

329.96

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

2336794295

data

İşlem hacmi

$77010381