En popüler 50 kripto para biriminin fiyatları

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimlerini alıp satmak için bu listeyi takip edin. Liste gün içinde yapılan düzenli güncellemelerle dinamik olarak hazırlanıyor.
Bu liste, düzenli gün içi fiyat güncellemeleriyle dinamik olarak oluşturulur.

Coin Anlık kur (USD) 24 saatlik değişim (%) İşlem hacmi (USD) Piyasa değeri ↑ (USD) Grafik
151.
AERO AERO AERODROME FINANCE
0.860781 1.4 23 742 424 462 619 147 data Trade
152.
LUNC LUNC TERRA LUNA CLASSIC
0.00008485 -3.9 23 532 716 461 288 719 data Trade
153.
CAKE CAKE PANCAKESWAP
1.98 -2.6 48 310 875 456 205 880 data Trade
154.
TFUEL TFUEL THETA FUEL
0.068533 -3.7 2 532 739 453 957 381 data Trade
155.
ZEC ZEC ZCASH
29.88 -6.1 76 677 544 451 487 171 data Trade
156.
BTG BTG BITCOIN GOLD
25.68 0.0 4 053 204 449 736 309 data Trade
157.
XDC XDC XDC NETWORK
0.0301032 -1.2 6 947 950 448 735 646 data Trade
158.
PAXG PAXG PAX GOLD
2 400.15 0.4 10 634 742 447 586 393 data Trade
159.
KAVA KAVA KAVA
0.409513 -0.5 13 393 601 443 453 526 data Trade
160.
ANY ANY ANYSWAP
24.34 -2.0 6 436 829 437 104 154 data Trade
161.
IOTX IOTX IOTEX
0.04581089 -7.0 31 046 604 432 341 992 data Trade
162.
WEMIX WEMIX WEMIX
1.044 -8.1 4 870 563 425 061 581 data Trade
163.
NFT NFT APENFT
0.00000043 0.4 24 675 065 423 552 245 data Trade
164.
TURBO TURBO TURBO
0.006095 -6.2 103 111 669 418 790 201 data Trade
165.
TWT TWT TRUST WALLET
1.005 -2.2 14 507 741 418 648 034 data Trade
166.
DOG DOG DOG•GO•TO•THE•MOON (RUNES)
0.00411851 -2.8 9 287 315 411 850 569 data Trade
167.
ETHX ETHX STADER ETHX
3 600.32 1.0 687 477 408 079 925 data Trade
168.
USDB USDB USDB
0.996211 -0.5 56 143 553 404 102 033 data Trade
169.
PEOPLE PEOPLE CONSTITUTIONDAO
0.077845 -2.4 202 579 069 393 999 284 data Trade
170.
G G GRAVITY
0.054395 -5.8 39 123 370 391 761 402 data Trade
171.
ETHFI ETHFI ETHER.FI
2.41 -2.0 343 886 837 389 991 378 data Trade
172.
MX MX MX
3.99 -0.5 24 192 652 389 478 859 data Trade
173.
H2O H2O H2O DAO
0.468874 -2.2 10 779 562 386 653 149 data Trade
174.
SFP SFP SAFEPAL
0.831698 1.7 4 890 293 384 475 889 data Trade
175.
GAL GAL GALXE
3.15 -10.2 4 744 572 380 716 348 data Trade
176.
WOO WOO WOO
0.196535 -5.0 18 202 428 376 408 801 data Trade
177.
CETH CETH CETH
69.78 0.6 68 966 373 947 053 data Trade
178.
AGIX AGIX SINGULARITYNET
0.58769 -3.4 1 746 361 371 388 270 data Trade
179.
ANT ANT ARAGON
9.11 5.0 21 419 362 364 461 239 data Trade
180.
MANTA MANTA MANTA NETWORK
0.97193 -3.6 42 728 179 362 488 911 data Trade
181.
MEME MEME MEMECOIN
0.01602848 -6.4 67 266 078 360 776 380 data Trade
182.
BLUR BLUR BLUR
0.198462 -3.1 33 970 938 348 941 480 data Trade
183.
ARKM ARKM ARKHAM
1.44 -3.9 62 303 825 348 043 152 data Trade
184.
RPL RPL ROCKET POOL
16.77 -4.9 9 814 993 343 849 827 data Trade
185.
COMP COMP COMPOUND
49.65 -2.2 37 597 042 340 171 820 data Trade
186.
OSMO OSMO OSMOSIS
0.503522 -3.3 10 152 198 338 834 038 data Trade
187.
GLM GLM GOLEM
0.336343 -2.3 13 865 161 335 653 592 data Trade
188.
GMT GMT GMT
0.14726 -4.0 26 506 665 335 229 856 data Trade
189.
CORGIAI CORGIAI CORGIAI
0.00096636 -3.2 107 278 331 618 017 data Trade
190.
CRV CRV CURVE DAO
0.273467 1.2 103 491 442 325 227 006 data Trade
191.
PRIME PRIME ECHELON PRIME
7.59 -5.2 3 191 008 324 534 645 data Trade
192.
DYM DYM DYMENSION
1.68 -8.0 29 102 569 323 519 804 data Trade
193.
KSM KSM KUSAMA
21.09 -4.8 23 474 837 321 400 507 data Trade
194.
PONKE PONKE PONKE
0.586297 0.0 19 046 767 318 311 169 data Trade
195.
ZIL ZIL ZILLIQA
0.01690644 -2.7 17 692 203 316 323 020 data Trade
196.
DASH DASH DASH
26.64 -0.4 41 998 530 316 233 055 data Trade
197.
ZRX ZRX 0X PROTOCOL
0.372915 -0.5 24 367 756 316 043 838 data Trade
198.
BDX BDX BELDEX
0.04720602 2.2 828 836 315 585 196 data Trade
199.
PEPECOIN PEPECOIN PEPECOIN
2.66 0.6 2 554 780 313 093 464 data Trade
200.
BLAST BLAST BLAST
0.01719823 -2.6 118 996 182 312 006 538 data Trade

151.

AERODROME FINANCE AERO AERODROME FINANCE

Anlık kur

0.860781

24 saatlik değişim

1.4%

Piyasa değeri

462619147

data

İşlem hacmi

$23742424

152.

TERRA LUNA CLASSIC LUNC TERRA LUNA CLASSIC

Anlık kur

0.00008485

24 saatlik değişim

-3.9%

Piyasa değeri

461288719

data

İşlem hacmi

$23532716

153.

PANCAKESWAP CAKE PANCAKESWAP

Anlık kur

1.98

24 saatlik değişim

-2.6%

Piyasa değeri

456205880

data

İşlem hacmi

$48310875

154.

THETA FUEL TFUEL THETA FUEL

Anlık kur

0.068533

24 saatlik değişim

-3.7%

Piyasa değeri

453957381

data

İşlem hacmi

$2532739

155.

ZCASH ZEC ZCASH

Anlık kur

29.88

24 saatlik değişim

-6.1%

Piyasa değeri

451487171

data

İşlem hacmi

$76677544

156.

BITCOIN GOLD BTG BITCOIN GOLD

Anlık kur

25.68

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

449736309

data

İşlem hacmi

$4053204

157.

XDC NETWORK XDC XDC NETWORK

Anlık kur

0.0301032

24 saatlik değişim

-1.2%

Piyasa değeri

448735646

data

İşlem hacmi

$6947950

158.

PAX GOLD PAXG PAX GOLD

Anlık kur

2 400.15

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

447586393

data

İşlem hacmi

$10634742

159.

KAVA KAVA KAVA

Anlık kur

0.409513

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

443453526

data

İşlem hacmi

$13393601

160.

ANYSWAP ANY ANYSWAP

Anlık kur

24.34

24 saatlik değişim

-2.0%

Piyasa değeri

437104154

data

İşlem hacmi

$6436829

161.

IOTEX IOTX IOTEX

Anlık kur

0.04581089

24 saatlik değişim

-7.0%

Piyasa değeri

432341992

data

İşlem hacmi

$31046604

162.

WEMIX WEMIX WEMIX

Anlık kur

1.044

24 saatlik değişim

-8.1%

Piyasa değeri

425061581

data

İşlem hacmi

$4870563

163.

APENFT NFT APENFT

Anlık kur

0.00000043

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

423552245

data

İşlem hacmi

$24675065

164.

TURBO TURBO TURBO

Anlık kur

0.006095

24 saatlik değişim

-6.2%

Piyasa değeri

418790201

data

İşlem hacmi

$103111669

165.

TRUST WALLET TWT TRUST WALLET

Anlık kur

1.005

24 saatlik değişim

-2.2%

Piyasa değeri

418648034

data

İşlem hacmi

$14507741

166.

DOG•GO•TO•THE•MOON (RUNES) DOG DOG•GO•TO•THE•MOON (RUNES)

Anlık kur

0.00411851

24 saatlik değişim

-2.8%

Piyasa değeri

411850569

data

İşlem hacmi

$9287315

167.

STADER ETHX ETHX STADER ETHX

Anlık kur

3 600.32

24 saatlik değişim

1.0%

Piyasa değeri

408079925

data

İşlem hacmi

$687477

168.

USDB USDB USDB

Anlık kur

0.996211

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

404102033

data

İşlem hacmi

$56143553

169.

CONSTITUTIONDAO PEOPLE CONSTITUTIONDAO

Anlık kur

0.077845

24 saatlik değişim

-2.4%

Piyasa değeri

393999284

data

İşlem hacmi

$202579069

170.

GRAVITY G GRAVITY

Anlık kur

0.054395

24 saatlik değişim

-5.8%

Piyasa değeri

391761402

data

İşlem hacmi

$39123370

171.

ETHER.FI ETHFI ETHER.FI

Anlık kur

2.41

24 saatlik değişim

-2.0%

Piyasa değeri

389991378

data

İşlem hacmi

$343886837

172.

MX MX MX

Anlık kur

3.99

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

389478859

data

İşlem hacmi

$24192652

173.

H2O DAO H2O H2O DAO

Anlık kur

0.468874

24 saatlik değişim

-2.2%

Piyasa değeri

386653149

data

İşlem hacmi

$10779562

174.

SAFEPAL SFP SAFEPAL

Anlık kur

0.831698

24 saatlik değişim

1.7%

Piyasa değeri

384475889

data

İşlem hacmi

$4890293

175.

GALXE GAL GALXE

Anlık kur

3.15

24 saatlik değişim

-10.2%

Piyasa değeri

380716348

data

İşlem hacmi

$4744572

176.

WOO WOO WOO

Anlık kur

0.196535

24 saatlik değişim

-5.0%

Piyasa değeri

376408801

data

İşlem hacmi

$18202428

177.

CETH CETH CETH

Anlık kur

69.78

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

373947053

data

İşlem hacmi

$68966

178.

SINGULARITYNET AGIX SINGULARITYNET

Anlık kur

0.58769

24 saatlik değişim

-3.4%

Piyasa değeri

371388270

data

İşlem hacmi

$1746361

179.

ARAGON ANT ARAGON

Anlık kur

9.11

24 saatlik değişim

5.0%

Piyasa değeri

364461239

data

İşlem hacmi

$21419362

180.

MANTA NETWORK MANTA MANTA NETWORK

Anlık kur

0.97193

24 saatlik değişim

-3.6%

Piyasa değeri

362488911

data

İşlem hacmi

$42728179

181.

MEMECOIN MEME MEMECOIN

Anlık kur

0.01602848

24 saatlik değişim

-6.4%

Piyasa değeri

360776380

data

İşlem hacmi

$67266078

182.

BLUR BLUR BLUR

Anlık kur

0.198462

24 saatlik değişim

-3.1%

Piyasa değeri

348941480

data

İşlem hacmi

$33970938

183.

ARKHAM ARKM ARKHAM

Anlık kur

1.44

24 saatlik değişim

-3.9%

Piyasa değeri

348043152

data

İşlem hacmi

$62303825

184.

ROCKET POOL RPL ROCKET POOL

Anlık kur

16.77

24 saatlik değişim

-4.9%

Piyasa değeri

343849827

data

İşlem hacmi

$9814993

185.

COMPOUND COMP COMPOUND

Anlık kur

49.65

24 saatlik değişim

-2.2%

Piyasa değeri

340171820

data

İşlem hacmi

$37597042

186.

OSMOSIS OSMO OSMOSIS

Anlık kur

0.503522

24 saatlik değişim

-3.3%

Piyasa değeri

338834038

data

İşlem hacmi

$10152198

187.

GOLEM GLM GOLEM

Anlık kur

0.336343

24 saatlik değişim

-2.3%

Piyasa değeri

335653592

data

İşlem hacmi

$13865161

188.

GMT GMT GMT

Anlık kur

0.14726

24 saatlik değişim

-4.0%

Piyasa değeri

335229856

data

İşlem hacmi

$26506665

189.

CORGIAI CORGIAI CORGIAI

Anlık kur

0.00096636

24 saatlik değişim

-3.2%

Piyasa değeri

331618017

data

İşlem hacmi

$107278

190.

CURVE DAO CRV CURVE DAO

Anlık kur

0.273467

24 saatlik değişim

1.2%

Piyasa değeri

325227006

data

İşlem hacmi

$103491442

191.

ECHELON PRIME PRIME ECHELON PRIME

Anlık kur

7.59

24 saatlik değişim

-5.2%

Piyasa değeri

324534645

data

İşlem hacmi

$3191008

192.

DYMENSION DYM DYMENSION

Anlık kur

1.68

24 saatlik değişim

-8.0%

Piyasa değeri

323519804

data

İşlem hacmi

$29102569

193.

KUSAMA KSM KUSAMA

Anlık kur

21.09

24 saatlik değişim

-4.8%

Piyasa değeri

321400507

data

İşlem hacmi

$23474837

194.

PONKE PONKE PONKE

Anlık kur

0.586297

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

318311169

data

İşlem hacmi

$19046767

195.

ZILLIQA ZIL ZILLIQA

Anlık kur

0.01690644

24 saatlik değişim

-2.7%

Piyasa değeri

316323020

data

İşlem hacmi

$17692203

196.

DASH DASH DASH

Anlık kur

26.64

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

316233055

data

İşlem hacmi

$41998530

197.

0X PROTOCOL ZRX 0X PROTOCOL

Anlık kur

0.372915

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

316043838

data

İşlem hacmi

$24367756

198.

BELDEX BDX BELDEX

Anlık kur

0.04720602

24 saatlik değişim

2.2%

Piyasa değeri

315585196

data

İşlem hacmi

$828836

199.

PEPECOIN PEPECOIN PEPECOIN

Anlık kur

2.66

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

313093464

data

İşlem hacmi

$2554780

200.

BLAST BLAST BLAST

Anlık kur

0.01719823

24 saatlik değişim

-2.6%

Piyasa değeri

312006538

data

İşlem hacmi

$118996182

160.

ANYSWAP ANY ANYSWAP

Anlık kur

24.34

24 saatlik değişim

-2.0%

Piyasa değeri

437104154

data

İşlem hacmi

$6436829

161.

IOTEX IOTX IOTEX

Anlık kur

0.04581089

24 saatlik değişim

-7.0%

Piyasa değeri

432341992

data

İşlem hacmi

$31046604

162.

WEMIX WEMIX WEMIX

Anlık kur

1.044

24 saatlik değişim

-8.1%

Piyasa değeri

425061581

data

İşlem hacmi

$4870563

163.

APENFT NFT APENFT

Anlık kur

0.00000043

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

423552245

data

İşlem hacmi

$24675065

164.

TURBO TURBO TURBO

Anlık kur

0.006095

24 saatlik değişim

-6.2%

Piyasa değeri

418790201

data

İşlem hacmi

$103111669

165.

TRUST WALLET TWT TRUST WALLET

Anlık kur

1.005

24 saatlik değişim

-2.2%

Piyasa değeri

418648034

data

İşlem hacmi

$14507741

166.

DOG•GO•TO•THE•MOON (RUNES) DOG DOG•GO•TO•THE•MOON (RUNES)

Anlık kur

0.00411851

24 saatlik değişim

-2.8%

Piyasa değeri

411850569

data

İşlem hacmi

$9287315

167.

STADER ETHX ETHX STADER ETHX

Anlık kur

3 600.32

24 saatlik değişim

1.0%

Piyasa değeri

408079925

data

İşlem hacmi

$687477

168.

USDB USDB USDB

Anlık kur

0.996211

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

404102033

data

İşlem hacmi

$56143553

169.

CONSTITUTIONDAO PEOPLE CONSTITUTIONDAO

Anlık kur

0.077845

24 saatlik değişim

-2.4%

Piyasa değeri

393999284

data

İşlem hacmi

$202579069

170.

GRAVITY G GRAVITY

Anlık kur

0.054395

24 saatlik değişim

-5.8%

Piyasa değeri

391761402

data

İşlem hacmi

$39123370

171.

ETHER.FI ETHFI ETHER.FI

Anlık kur

2.41

24 saatlik değişim

-2.0%

Piyasa değeri

389991378

data

İşlem hacmi

$343886837

172.

MX MX MX

Anlık kur

3.99

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

389478859

data

İşlem hacmi

$24192652

173.

H2O DAO H2O H2O DAO

Anlık kur

0.468874

24 saatlik değişim

-2.2%

Piyasa değeri

386653149

data

İşlem hacmi

$10779562

174.

SAFEPAL SFP SAFEPAL

Anlık kur

0.831698

24 saatlik değişim

1.7%

Piyasa değeri

384475889

data

İşlem hacmi

$4890293

175.

GALXE GAL GALXE

Anlık kur

3.15

24 saatlik değişim

-10.2%

Piyasa değeri

380716348

data

İşlem hacmi

$4744572

176.

WOO WOO WOO

Anlık kur

0.196535

24 saatlik değişim

-5.0%

Piyasa değeri

376408801

data

İşlem hacmi

$18202428

177.

CETH CETH CETH

Anlık kur

69.78

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

373947053

data

İşlem hacmi

$68966

178.

SINGULARITYNET AGIX SINGULARITYNET

Anlık kur

0.58769

24 saatlik değişim

-3.4%

Piyasa değeri

371388270

data

İşlem hacmi

$1746361

179.

ARAGON ANT ARAGON

Anlık kur

9.11

24 saatlik değişim

5.0%

Piyasa değeri

364461239

data

İşlem hacmi

$21419362

180.

MANTA NETWORK MANTA MANTA NETWORK

Anlık kur

0.97193

24 saatlik değişim

-3.6%

Piyasa değeri

362488911

data

İşlem hacmi

$42728179

181.

MEMECOIN MEME MEMECOIN

Anlık kur

0.01602848

24 saatlik değişim

-6.4%

Piyasa değeri

360776380

data

İşlem hacmi

$67266078

182.

BLUR BLUR BLUR

Anlık kur

0.198462

24 saatlik değişim

-3.1%

Piyasa değeri

348941480

data

İşlem hacmi

$33970938

183.

ARKHAM ARKM ARKHAM

Anlık kur

1.44

24 saatlik değişim

-3.9%

Piyasa değeri

348043152

data

İşlem hacmi

$62303825

184.

ROCKET POOL RPL ROCKET POOL

Anlık kur

16.77

24 saatlik değişim

-4.9%

Piyasa değeri

343849827

data

İşlem hacmi

$9814993

185.

COMPOUND COMP COMPOUND

Anlık kur

49.65

24 saatlik değişim

-2.2%

Piyasa değeri

340171820

data

İşlem hacmi

$37597042

186.

OSMOSIS OSMO OSMOSIS

Anlık kur

0.503522

24 saatlik değişim

-3.3%

Piyasa değeri

338834038

data

İşlem hacmi

$10152198

187.

GOLEM GLM GOLEM

Anlık kur

0.336343

24 saatlik değişim

-2.3%

Piyasa değeri

335653592

data

İşlem hacmi

$13865161

188.

GMT GMT GMT

Anlık kur

0.14726

24 saatlik değişim

-4.0%

Piyasa değeri

335229856

data

İşlem hacmi

$26506665

189.

CORGIAI CORGIAI CORGIAI

Anlık kur

0.00096636

24 saatlik değişim

-3.2%

Piyasa değeri

331618017

data

İşlem hacmi

$107278

190.

CURVE DAO CRV CURVE DAO

Anlık kur

0.273467

24 saatlik değişim

1.2%

Piyasa değeri

325227006

data

İşlem hacmi

$103491442

191.

ECHELON PRIME PRIME ECHELON PRIME

Anlık kur

7.59

24 saatlik değişim

-5.2%

Piyasa değeri

324534645

data

İşlem hacmi

$3191008

192.

DYMENSION DYM DYMENSION

Anlık kur

1.68

24 saatlik değişim

-8.0%

Piyasa değeri

323519804

data

İşlem hacmi

$29102569

193.

KUSAMA KSM KUSAMA

Anlık kur

21.09

24 saatlik değişim

-4.8%

Piyasa değeri

321400507

data

İşlem hacmi

$23474837

194.

PONKE PONKE PONKE

Anlık kur

0.586297

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

318311169

data

İşlem hacmi

$19046767

195.

ZILLIQA ZIL ZILLIQA

Anlık kur

0.01690644

24 saatlik değişim

-2.7%

Piyasa değeri

316323020

data

İşlem hacmi

$17692203

196.

DASH DASH DASH

Anlık kur

26.64

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

316233055

data

İşlem hacmi

$41998530

197.

0X PROTOCOL ZRX 0X PROTOCOL

Anlık kur

0.372915

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

316043838

data

İşlem hacmi

$24367756

198.

BELDEX BDX BELDEX

Anlık kur

0.04720602

24 saatlik değişim

2.2%

Piyasa değeri

315585196

data

İşlem hacmi

$828836