En popüler 50 kripto para biriminin fiyatları

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimlerini alıp satmak için bu listeyi takip edin. Liste gün içinde yapılan düzenli güncellemelerle dinamik olarak hazırlanıyor.
Bu liste, düzenli gün içi fiyat güncellemeleriyle dinamik olarak oluşturulur.

Coin ↓ Anlık kur (USD) 24 saatlik değişim (%) İşlem hacmi (USD) Piyasa değeri (USD) Grafik
1.
$ADS $ADS ALKIMI
0.103062 -2.4 257 385 19 757 653 data Trade
2.
$AMO $AMO AMINO
0.00015187 -5.0 374 696 4 198 980 data Trade
3.
$ARKEN $ARKEN ARKEN FINANCE
0.00062893 -0.4 292 477 566 data Trade
4.
$B20 $B20 ALEX $B20
0.091803 0.2 237 1 927 869 data Trade
5.
$BEAT $BEAT METABEAT
0.00479167 1.5 62 902 2 328 940 data Trade
6.
$CCC $CCC COCONUT CHICKEN
0.00043766 23.4 96 801 4 086 498 data Trade
7.
$CLEO $CLEO CLEO TECH
0.00541101 -17.2 352 659 645 data Trade
8.
$CRAMER $CRAMER CRAMER COIN
0.00064653 0.1 8 358 547 618 data Trade
9.
$CRDN $CRDN CARDENCE
0.00173624 -0.5 3 51 128 data Trade
10.
$CROCO $CROCO CROCO
0.00001668 -9.4 371 16 676 data Trade
11.
$CWIF $CWIF CATWIFHAT
0.00000108 12.7 8 805 952 37 443 424 data Trade
12.
$DOG $DOG $DOG (ORDINALS)
0.00000001 0.0 65 1 290 323 data Trade
13.
$ELON $ELON ELON
0.0000116 -4.9 1 076 027 7 946 293 data Trade
14.
$FLD $FLD FOLD
0.0012354 -2.3 22 391 1 052 171 data Trade
15.
$FMC $FMC FAME AI
0.0004179 -5.6 24 007 1 083 626 data Trade
16.
$FUR $FUR FURIO
0.0017749 -1.5 2 366 data Trade
17.
$GENE $GENE GENOMESDAO GENE
0.00091358 -13.8 1 141 246 393 data Trade
18.
$GROK $GROK GROK
0.00845915 -3.3 5 606 875 53 469 057 data Trade
19.
$HAMI $HAMI HAMI
0.00239878 -11.1 85 925 2 397 730 data Trade
20.
$HEGE $HEGE HEGE
0.01256669 -8.6 402 370 12 557 637 data Trade
21.
$ICONS $ICONS SPORTSICON
0.0210526 -0.9 4 751 202 462 data Trade
22.
$IRL $IRL REBASE GG IRL
0.01989838 -2.8 247 461 986 658 data Trade
23.
$JACKY $JACKY JACKY
0.00014742 -15.7 41 921 114 050 data Trade
24.
$KMC $KMC KITSUMON
0.00001004 -4.0 5 352 115 data Trade
25.
$LOCG $LOCG LOCG
0.00461849 -4.2 2 172 652 865 data Trade
26.
$LOCKIN $LOCKIN LOCK IN
0.03535626 -17.0 3 243 836 35 141 926 data Trade
27.
$MANGA $MANGA MANGA
0.00002539 -1.1 8 29 272 data Trade
28.
$MAX $MAX MAXCAT
0.00002892 -35.6 3 600 28 908 data Trade
29.
$MICHI $MICHI MICHI
0.289268 -1.3 27 775 018 160 539 640 data Trade
30.
$MYRO $MYRO MYRO
0.136837 -12.5 30 843 589 136 959 551 data Trade
31.
$NMKR $NMKR NMKR
0.00156964 -1.9 6 341 2 961 157 data Trade
32.
$OPHX $OPHX OPERATION PHOENIX
0.01859873 2.0 3 204 1 582 087 data Trade
33.
$OZONE $OZONE OZONE METAVERSE
0.00144948 -1.9 503 219 1 443 652 data Trade
34.
$PIXE $PIXE PIXEL
0.00118574 -1.7 1 453 118 574 data Trade
35.
$RAINI $RAINI RAINI
0.00687143 -1.0 1 3 342 005 data Trade
36.
$RECA $RECA THE RESISTANCE CAT
0.27887 -3.1 37 730 2 744 258 data Trade
37.
$SCOT $SCOT SCOTTISH
0.00003539 -4.1 25 175 367 data Trade
38.
$SHARBI $SHARBI SHARBI
0.00000481 1 327.0 3 304 354 906 data Trade
39.
$SMH $SMH SPACEMESH
1.061 -9.4 458 404 51 987 275 data Trade
40.
$THREE $THREE THREE
0.132157 8.1 274 341 13 213 424 data Trade
41.
$TRUMP $TRUMP FREETRUMP
0.00370123 -0.6 239 370 357 data Trade
42.
$UPDOG $UPDOG WHAT’S UPDOG?
0.00188162 -8.4 117 289 1 880 505 data Trade
43.
$VAULT $VAULT VAULT AI
0.01535769 -1.2 2 291 1 536 317 data Trade
44.
$WEN $WEN WEN
0.00014275 -9.1 24 666 895 103 882 986 data Trade
45.
$WORKIE $WORKIE WORKIE
0.00013357 -12.4 8 148 133 573 data Trade
46.
$ZKITTY $ZKITTY ZKITTY BOT
0.052016 0.0 15 242 105 162 data Trade
47.
00 00 00 TOKEN
0.04359216 -0.7 84 231 10 142 493 data Trade
48.
0KN 0KN 0 KNOWLEDGE NETWORK
0.00043271 -1.0 7 145 3 458 931 data Trade
49.
0STC 0STC SHIELDTOKENCOIN
0.00000006 -0.1 0 1 data Trade
50.
0X0 0X0 0X0.AI: AI SMART CONTRACT
0.19985 -2.9 231 029 177 898 583 data Trade

1.

ALKIMI $ADS ALKIMI

Anlık kur

0.103062

24 saatlik değişim

-2.4%

Piyasa değeri

19757653

data

İşlem hacmi

$257385

2.

AMINO $AMO AMINO

Anlık kur

0.00015187

24 saatlik değişim

-5.0%

Piyasa değeri

4198980

data

İşlem hacmi

$374696

3.

ARKEN FINANCE $ARKEN ARKEN FINANCE

Anlık kur

0.00062893

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

477566

data

İşlem hacmi

$291.58

4.

ALEX $B20 $B20 ALEX $B20

Anlık kur

0.091803

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

1927869

data

İşlem hacmi

$237.23

5.

METABEAT $BEAT METABEAT

Anlık kur

0.00479167

24 saatlik değişim

1.5%

Piyasa değeri

2328940

data

İşlem hacmi

$62902

6.

COCONUT CHICKEN $CCC COCONUT CHICKEN

Anlık kur

0.00043766

24 saatlik değişim

23.4%

Piyasa değeri

4086498

data

İşlem hacmi

$96801

7.

CLEO TECH $CLEO CLEO TECH

Anlık kur

0.00541101

24 saatlik değişim

-17.2%

Piyasa değeri

659645

data

İşlem hacmi

$351.99

8.

CRAMER COIN $CRAMER CRAMER COIN

Anlık kur

0.00064653

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

547618

data

İşlem hacmi

$8357.54

9.

CARDENCE $CRDN CARDENCE

Anlık kur

0.00173624

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

51128

data

İşlem hacmi

$2.61

10.

CROCO $CROCO CROCO

Anlık kur

0.00001668

24 saatlik değişim

-9.4%

Piyasa değeri

16676.35

data

İşlem hacmi

$370.88

11.

CATWIFHAT $CWIF CATWIFHAT

Anlık kur

0.00000108

24 saatlik değişim

12.7%

Piyasa değeri

37443424

data

İşlem hacmi

$8805952

12.

$DOG (ORDINALS) $DOG $DOG (ORDINALS)

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

1290323

data

İşlem hacmi

$64.52

13.

ELON $ELON ELON

Anlık kur

0.0000116

24 saatlik değişim

-4.9%

Piyasa değeri

7946293

data

İşlem hacmi

$1076027

14.

FOLD $FLD FOLD

Anlık kur

0.0012354

24 saatlik değişim

-2.3%

Piyasa değeri

1052171

data

İşlem hacmi

$22391

15.

FAME AI $FMC FAME AI

Anlık kur

0.0004179

24 saatlik değişim

-5.6%

Piyasa değeri

1083626

data

İşlem hacmi

$24007

16.

FURIO $FUR FURIO

Anlık kur

0.0017749

24 saatlik değişim

-1.5%

Piyasa değeri

366.05

data

İşlem hacmi

$1.68

17.

GENOMESDAO GENE $GENE GENOMESDAO GENE

Anlık kur

0.00091358

24 saatlik değişim

-13.8%

Piyasa değeri

246393

data

İşlem hacmi

$1140.87

18.

GROK $GROK GROK

Anlık kur

0.00845915

24 saatlik değişim

-3.3%

Piyasa değeri

53469057

data

İşlem hacmi

$5606875

19.

HAMI $HAMI HAMI

Anlık kur

0.00239878

24 saatlik değişim

-11.1%

Piyasa değeri

2397730

data

İşlem hacmi

$85925

20.

HEGE $HEGE HEGE

Anlık kur

0.01256669

24 saatlik değişim

-8.6%

Piyasa değeri

12557637

data

İşlem hacmi

$402370

21.

SPORTSICON $ICONS SPORTSICON

Anlık kur

0.0210526

24 saatlik değişim

-0.9%

Piyasa değeri

202462

data

İşlem hacmi

$4751.39

22.

REBASE GG IRL $IRL REBASE GG IRL

Anlık kur

0.01989838

24 saatlik değişim

-2.8%

Piyasa değeri

986658

data

İşlem hacmi

$247461

23.

JACKY $JACKY JACKY

Anlık kur

0.00014742

24 saatlik değişim

-15.7%

Piyasa değeri

114050

data

İşlem hacmi

$41921

24.

KITSUMON $KMC KITSUMON

Anlık kur

0.00001004

24 saatlik değişim

-4.0%

Piyasa değeri

352115

data

İşlem hacmi

$4.64

25.

LOCG $LOCG LOCG

Anlık kur

0.00461849

24 saatlik değişim

-4.2%

Piyasa değeri

652865

data

İşlem hacmi

$2172.07

26.

LOCK IN $LOCKIN LOCK IN

Anlık kur

0.03535626

24 saatlik değişim

-17.0%

Piyasa değeri

35141926

data

İşlem hacmi

$3243836

27.

MANGA $MANGA MANGA

Anlık kur

0.00002539

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

29272

data

İşlem hacmi

$7.93

28.

MAXCAT $MAX MAXCAT

Anlık kur

0.00002892

24 saatlik değişim

-35.6%

Piyasa değeri

28908

data

İşlem hacmi

$3599.67

29.

MICHI $MICHI MICHI

Anlık kur

0.289268

24 saatlik değişim

-1.3%

Piyasa değeri

160539640

data

İşlem hacmi

$27775018

30.

MYRO $MYRO MYRO

Anlık kur

0.136837

24 saatlik değişim

-12.5%

Piyasa değeri

136959551

data

İşlem hacmi

$30843589

31.

NMKR $NMKR NMKR

Anlık kur

0.00156964

24 saatlik değişim

-1.9%

Piyasa değeri

2961157

data

İşlem hacmi

$6341.12

32.

OPERATION PHOENIX $OPHX OPERATION PHOENIX

Anlık kur

0.01859873

24 saatlik değişim

2.0%

Piyasa değeri

1582087

data

İşlem hacmi

$3203.97

33.

OZONE METAVERSE $OZONE OZONE METAVERSE

Anlık kur

0.00144948

24 saatlik değişim

-1.9%

Piyasa değeri

1443652

data

İşlem hacmi

$503219

34.

PIXEL $PIXE PIXEL

Anlık kur

0.00118574

24 saatlik değişim

-1.7%

Piyasa değeri

118574

data

İşlem hacmi

$1452.64

35.

RAINI $RAINI RAINI

Anlık kur

0.00687143

24 saatlik değişim

-1.0%

Piyasa değeri

3342005

data

İşlem hacmi

$1.1

36.

THE RESISTANCE CAT $RECA THE RESISTANCE CAT

Anlık kur

0.27887

24 saatlik değişim

-3.1%

Piyasa değeri

2744258

data

İşlem hacmi

$37730

37.

SCOTTISH $SCOT SCOTTISH

Anlık kur

0.00003539

24 saatlik değişim

-4.1%

Piyasa değeri

175367

data

İşlem hacmi

$24.81

38.

SHARBI $SHARBI SHARBI

Anlık kur

0.00000481

24 saatlik değişim

1 327.0%

Piyasa değeri

354906

data

İşlem hacmi

$3304.09

39.

SPACEMESH $SMH SPACEMESH

Anlık kur

1.061

24 saatlik değişim

-9.4%

Piyasa değeri

51987275

data

İşlem hacmi

$458404

40.

THREE $THREE THREE

Anlık kur

0.132157

24 saatlik değişim

8.1%

Piyasa değeri

13213424

data

İşlem hacmi

$274341

41.

FREETRUMP $TRUMP FREETRUMP

Anlık kur

0.00370123

24 saatlik değişim

-0.6%

Piyasa değeri

370357

data

İşlem hacmi

$238.58

42.

WHAT’S UPDOG? $UPDOG WHAT’S UPDOG?

Anlık kur

0.00188162

24 saatlik değişim

-8.4%

Piyasa değeri

1880505

data

İşlem hacmi

$117289

43.

VAULT AI $VAULT VAULT AI

Anlık kur

0.01535769

24 saatlik değişim

-1.2%

Piyasa değeri

1536317

data

İşlem hacmi

$2290.5

44.

WEN $WEN WEN

Anlık kur

0.00014275

24 saatlik değişim

-9.1%

Piyasa değeri

103882986

data

İşlem hacmi

$24666895

45.

WORKIE $WORKIE WORKIE

Anlık kur

0.00013357

24 saatlik değişim

-12.4%

Piyasa değeri

133573

data

İşlem hacmi

$8147.54

46.

ZKITTY BOT $ZKITTY ZKITTY BOT

Anlık kur

0.052016

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

105162

data

İşlem hacmi

$15241.6

47.

00 TOKEN 00 00 TOKEN

Anlık kur

0.04359216

24 saatlik değişim

-0.7%

Piyasa değeri

10142493

data

İşlem hacmi

$84231

48.

0 KNOWLEDGE NETWORK 0KN 0 KNOWLEDGE NETWORK

Anlık kur

0.00043271

24 saatlik değişim

-1.0%

Piyasa değeri

3458931

data

İşlem hacmi

$7144.71

49.

SHIELDTOKENCOIN 0STC SHIELDTOKENCOIN

Anlık kur

0.00000006

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

0.534235

data

İşlem hacmi

$7.8E-6

50.

0X0.AI: AI SMART CONTRACT 0X0 0X0.AI: AI SMART CONTRACT

Anlık kur

0.19985

24 saatlik değişim

-2.9%

Piyasa değeri

177898583

data

İşlem hacmi

$231029

10.

CROCO $CROCO CROCO

Anlık kur

0.00001668

24 saatlik değişim

-9.4%

Piyasa değeri

16676.35

data

İşlem hacmi

$370.88

11.

CATWIFHAT $CWIF CATWIFHAT

Anlık kur

0.00000108

24 saatlik değişim

12.7%

Piyasa değeri

37443424

data

İşlem hacmi

$8805952

12.

$DOG (ORDINALS) $DOG $DOG (ORDINALS)

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

1290323

data

İşlem hacmi

$64.52

13.

ELON $ELON ELON

Anlık kur

0.0000116

24 saatlik değişim

-4.9%

Piyasa değeri

7946293

data

İşlem hacmi

$1076027

14.

FOLD $FLD FOLD

Anlık kur

0.0012354

24 saatlik değişim

-2.3%

Piyasa değeri

1052171

data

İşlem hacmi

$22391

15.

FAME AI $FMC FAME AI

Anlık kur

0.0004179

24 saatlik değişim

-5.6%

Piyasa değeri

1083626

data

İşlem hacmi

$24007

16.

FURIO $FUR FURIO

Anlık kur

0.0017749

24 saatlik değişim

-1.5%

Piyasa değeri

366.05

data

İşlem hacmi

$1.68

17.

GENOMESDAO GENE $GENE GENOMESDAO GENE

Anlık kur

0.00091358

24 saatlik değişim

-13.8%

Piyasa değeri

246393

data

İşlem hacmi

$1140.87

18.

GROK $GROK GROK

Anlık kur

0.00845915

24 saatlik değişim

-3.3%

Piyasa değeri

53469057

data

İşlem hacmi

$5606875

19.

HAMI $HAMI HAMI

Anlık kur

0.00239878

24 saatlik değişim

-11.1%

Piyasa değeri

2397730

data

İşlem hacmi

$85925

20.

HEGE $HEGE HEGE

Anlık kur

0.01256669

24 saatlik değişim

-8.6%

Piyasa değeri

12557637

data

İşlem hacmi

$402370

21.

SPORTSICON $ICONS SPORTSICON

Anlık kur

0.0210526

24 saatlik değişim

-0.9%

Piyasa değeri

202462

data

İşlem hacmi

$4751.39

22.

REBASE GG IRL $IRL REBASE GG IRL

Anlık kur

0.01989838

24 saatlik değişim

-2.8%

Piyasa değeri

986658

data

İşlem hacmi

$247461

23.

JACKY $JACKY JACKY

Anlık kur

0.00014742

24 saatlik değişim

-15.7%

Piyasa değeri

114050

data

İşlem hacmi

$41921

24.

KITSUMON $KMC KITSUMON

Anlık kur

0.00001004

24 saatlik değişim

-4.0%

Piyasa değeri

352115

data

İşlem hacmi

$4.64

25.

LOCG $LOCG LOCG

Anlık kur

0.00461849

24 saatlik değişim

-4.2%

Piyasa değeri

652865

data

İşlem hacmi

$2172.07

26.

LOCK IN $LOCKIN LOCK IN

Anlık kur

0.03535626

24 saatlik değişim

-17.0%

Piyasa değeri

35141926

data

İşlem hacmi

$3243836

27.

MANGA $MANGA MANGA

Anlık kur

0.00002539

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

29272

data

İşlem hacmi

$7.93

28.

MAXCAT $MAX MAXCAT

Anlık kur

0.00002892

24 saatlik değişim

-35.6%

Piyasa değeri

28908

data

İşlem hacmi

$3599.67

29.

MICHI $MICHI MICHI

Anlık kur

0.289268

24 saatlik değişim

-1.3%

Piyasa değeri

160539640

data

İşlem hacmi

$27775018

30.

MYRO $MYRO MYRO

Anlık kur

0.136837

24 saatlik değişim

-12.5%

Piyasa değeri

136959551

data

İşlem hacmi

$30843589

31.

NMKR $NMKR NMKR

Anlık kur

0.00156964

24 saatlik değişim

-1.9%

Piyasa değeri

2961157

data

İşlem hacmi

$6341.12

32.

OPERATION PHOENIX $OPHX OPERATION PHOENIX

Anlık kur

0.01859873

24 saatlik değişim

2.0%

Piyasa değeri

1582087

data

İşlem hacmi

$3203.97

33.

OZONE METAVERSE $OZONE OZONE METAVERSE

Anlık kur

0.00144948

24 saatlik değişim

-1.9%

Piyasa değeri

1443652

data

İşlem hacmi

$503219

34.

PIXEL $PIXE PIXEL

Anlık kur

0.00118574

24 saatlik değişim

-1.7%

Piyasa değeri

118574

data

İşlem hacmi

$1452.64

35.

RAINI $RAINI RAINI

Anlık kur

0.00687143

24 saatlik değişim

-1.0%

Piyasa değeri

3342005

data

İşlem hacmi

$1.1

36.

THE RESISTANCE CAT $RECA THE RESISTANCE CAT

Anlık kur

0.27887

24 saatlik değişim

-3.1%

Piyasa değeri

2744258

data

İşlem hacmi

$37730

37.

SCOTTISH $SCOT SCOTTISH

Anlık kur

0.00003539

24 saatlik değişim

-4.1%

Piyasa değeri

175367

data

İşlem hacmi

$24.81

38.

SHARBI $SHARBI SHARBI

Anlık kur

0.00000481

24 saatlik değişim

1 327.0%

Piyasa değeri

354906

data

İşlem hacmi

$3304.09

39.

SPACEMESH $SMH SPACEMESH

Anlık kur

1.061

24 saatlik değişim

-9.4%

Piyasa değeri

51987275

data

İşlem hacmi

$458404

40.

THREE $THREE THREE

Anlık kur

0.132157

24 saatlik değişim

8.1%

Piyasa değeri

13213424

data

İşlem hacmi

$274341

41.

FREETRUMP $TRUMP FREETRUMP

Anlık kur

0.00370123

24 saatlik değişim

-0.6%

Piyasa değeri

370357

data

İşlem hacmi

$238.58

42.

WHAT’S UPDOG? $UPDOG WHAT’S UPDOG?

Anlık kur

0.00188162

24 saatlik değişim

-8.4%

Piyasa değeri

1880505

data

İşlem hacmi

$117289

43.

VAULT AI $VAULT VAULT AI

Anlık kur

0.01535769

24 saatlik değişim

-1.2%

Piyasa değeri

1536317

data

İşlem hacmi

$2290.5

44.

WEN $WEN WEN

Anlık kur

0.00014275

24 saatlik değişim

-9.1%

Piyasa değeri

103882986

data

İşlem hacmi

$24666895

45.

WORKIE $WORKIE WORKIE

Anlık kur

0.00013357

24 saatlik değişim

-12.4%

Piyasa değeri

133573

data

İşlem hacmi

$8147.54

46.

ZKITTY BOT $ZKITTY ZKITTY BOT

Anlık kur

0.052016

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

105162

data

İşlem hacmi

$15241.6

47.

00 TOKEN 00 00 TOKEN

Anlık kur

0.04359216

24 saatlik değişim

-0.7%

Piyasa değeri

10142493

data

İşlem hacmi

$84231

48.

0 KNOWLEDGE NETWORK 0KN 0 KNOWLEDGE NETWORK

Anlık kur

0.00043271

24 saatlik değişim

-1.0%

Piyasa değeri

3458931

data

İşlem hacmi

$7144.71