En popüler 50 kripto para biriminin fiyatları

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimlerini alıp satmak için bu listeyi takip edin. Liste gün içinde yapılan düzenli güncellemelerle dinamik olarak hazırlanıyor.
Bu liste, düzenli gün içi fiyat güncellemeleriyle dinamik olarak oluşturulur.

Coin Anlık kur (USD) 24 saatlik değişim (%) İşlem hacmi (USD) Piyasa değeri ↑ (USD) Grafik
201.
CELO CELO CELO
0.572863 -1.8 22 168 938 310 751 223 data Trade
202.
SC SC SIACOIN
0.00536175 3.9 22 818 409 309 509 069 data Trade
203.
SUPER SUPER SUPERVERSE
0.685184 3.4 15 220 559 309 219 777 data Trade
204.
LSETH LSETH LIQUID STAKED ETH
3 650.94 0.7 44 252 307 983 919 data Trade
205.
ANKR ANKR ANKR NETWORK
0.03075571 -3.2 14 607 137 307 339 967 data Trade
206.
HOT HOT HOLO
0.00172214 -5.3 9 874 059 305 749 212 data Trade
207.
JTO JTO JITO
2.45 -7.0 68 814 706 303 864 588 data Trade
208.
ENJ ENJ ENJIN COIN
0.182302 -6.5 24 783 489 301 584 713 data Trade
209.
GMX GMX GMX
31.49 -5.1 35 711 416 301 297 170 data Trade
210.
VENOM VENOM VENOM
0.162142 2.0 2 407 470 296 705 174 data Trade
211.
ETHDYDX ETHDYDX DYDX
1.3 -6.9 68 000 087 296 547 516 data Trade
212.
MMX MMX MMX
2.02 -0.5 870 785 294 168 499 data Trade
213.
ETHW ETHW ETHEREUMPOW
2.72 3.3 18 622 195 292 936 851 data Trade
214.
XRD XRD RADIX
0.0277638 -2.3 342 323 291 504 446 data Trade
215.
TRAC TRAC ORIGINTRAIL
0.713005 -6.0 3 493 945 289 376 094 data Trade
216.
BAT BAT BASIC ATTENTION
0.192097 -1.9 25 124 413 287 202 343 data Trade
217.
ATH ATH AETHIR
0.075771 -0.7 19 569 339 286 415 595 data Trade
218.
LUNA LUNA TERRA
0.416478 -3.7 23 058 897 286 230 093 data Trade
219.
ELF ELF AELF
0.391599 -1.7 17 678 875 284 211 510 data Trade
220.
TRUMP TRUMP MAGA
6.16 -9.2 7 061 274 283 763 562 data Trade
221.
METIS METIS METIS
49.82 3.2 34 541 912 283 064 692 data Trade
222.
JST JST JUST
0.02858623 -1.8 33 701 348 282 991 625 data Trade
223.
POLYX POLYX POLYMESH
0.264025 -4.8 14 285 826 282 364 780 data Trade
224.
QTUM QTUM QTUM
2.61 -3.2 20 342 583 273 776 827 data Trade
225.
RSR RSR RESERVE RIGHTS
0.00534434 -4.1 27 492 423 272 519 894 data Trade
226.
RVN RVN RAVENCOIN
0.01926718 -1.6 14 366 902 271 156 786 data Trade
227.
BTC.B BTC.B BITCOIN AVALANCHE BRIDGED (BTC.B)
65 963 -2.2 20 881 180 269 285 236 data Trade
228.
APU APU APU APUSTAJA
0.00082466 13.2 11 851 035 264 181 554 data Trade
229.
BICO BICO BICONOMY
0.310423 -5.0 15 441 464 257 621 180 data Trade
230.
WBETH WBETH WRAPPED BEACON ETH
3 631.43 1.1 9 506 847 257 486 654 data Trade
231.
CSPR CSPR CASPER NETWORK
0.02100306 -2.0 3 262 600 255 634 322 data Trade
232.
IO IO IO.NET
2.68 -2.1 115 691 341 254 574 922 data Trade
233.
SKL SKL SKALE
0.04822347 -2.3 28 687 907 249 608 962 data Trade
234.
SAVAX SAVAX BENQI LIQUID STAKED AVAX
34.69 -6.0 9 464 455 247 755 893 data Trade
235.
PAAL PAAL PAAL AI
0.295905 -5.7 1 927 224 247 674 734 data Trade
236.
CVX CVX CONVEX FINANCE
3 25.7 78 351 815 245 002 562 data Trade
237.
AMP AMP AMP
0.00434105 -3.5 7 009 949 243 650 629 data Trade
238.
CFG CFG CENTRIFUGE
0.49046 -2.5 313 833 243 307 393 data Trade
239.
GAS GAS GAS
3.74 -3.9 3 746 755 243 180 408 data Trade
240.
USDC.E USDC.E ARBITRUM BRIDGED USDC (ARBITRUM)
1.004 0.5 152 403 043 242 762 058 data Trade
241.
NPC NPC NON-PLAYABLE COIN
0.03012182 -7.3 9 362 829 242 134 186 data Trade
242.
ALT ALT ALTLAYER
0.147019 2.5 88 012 817 238 928 618 data Trade
243.
SSV SSV SSV NETWORK
33.07 2.0 44 580 128 234 006 118 data Trade
244.
OCEAN OCEAN OCEAN PROTOCOL
0.558238 -6.9 1 281 555 233 666 903 data Trade
245.
FLUX FLUX FLUX
0.667452 -3.6 11 148 683 233 531 355 data Trade
246.
MASK MASK MASK NETWORK
2.33 -3.0 44 975 338 232 726 595 data Trade
247.
ULTIMA ULTIMA ULTIMA
7 727.91 15.1 3 894 511 228 473 930 data Trade
248.
RLB RLB ROLLBIT COIN
0.089499 1.2 848 000 226 558 693 data Trade
249.
T T THRESHOLD NETWORK
0.02300607 -3.1 9 455 322 223 943 655 data Trade
250.
CDT CDT BLOX
0.331476 1.0 235 140 223 466 473 data Trade

201.

CELO CELO CELO

Anlık kur

0.572863

24 saatlik değişim

-1.8%

Piyasa değeri

310751223

data

İşlem hacmi

$22168938

202.

SIACOIN SC SIACOIN

Anlık kur

0.00536175

24 saatlik değişim

3.9%

Piyasa değeri

309509069

data

İşlem hacmi

$22818409

203.

SUPERVERSE SUPER SUPERVERSE

Anlık kur

0.685184

24 saatlik değişim

3.4%

Piyasa değeri

309219777

data

İşlem hacmi

$15220559

204.

LIQUID STAKED ETH LSETH LIQUID STAKED ETH

Anlık kur

3 650.94

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

307983919

data

İşlem hacmi

$44252

205.

ANKR NETWORK ANKR ANKR NETWORK

Anlık kur

0.03075571

24 saatlik değişim

-3.2%

Piyasa değeri

307339967

data

İşlem hacmi

$14607137

206.

HOLO HOT HOLO

Anlık kur

0.00172214

24 saatlik değişim

-5.3%

Piyasa değeri

305749212

data

İşlem hacmi

$9874059

207.

JITO JTO JITO

Anlık kur

2.45

24 saatlik değişim

-7.0%

Piyasa değeri

303864588

data

İşlem hacmi

$68814706

208.

ENJIN COIN ENJ ENJIN COIN

Anlık kur

0.182302

24 saatlik değişim

-6.5%

Piyasa değeri

301584713

data

İşlem hacmi

$24783489

209.

GMX GMX GMX

Anlık kur

31.49

24 saatlik değişim

-5.1%

Piyasa değeri

301297170

data

İşlem hacmi

$35711416

210.

VENOM VENOM VENOM

Anlık kur

0.162142

24 saatlik değişim

2.0%

Piyasa değeri

296705174

data

İşlem hacmi

$2407470

211.

DYDX ETHDYDX DYDX

Anlık kur

1.3

24 saatlik değişim

-6.9%

Piyasa değeri

296547516

data

İşlem hacmi

$68000087

212.

MMX MMX MMX

Anlık kur

2.02

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

294168499

data

İşlem hacmi

$870785

213.

ETHEREUMPOW ETHW ETHEREUMPOW

Anlık kur

2.72

24 saatlik değişim

3.3%

Piyasa değeri

292936851

data

İşlem hacmi

$18622195

214.

RADIX XRD RADIX

Anlık kur

0.0277638

24 saatlik değişim

-2.3%

Piyasa değeri

291504446

data

İşlem hacmi

$342323

215.

ORIGINTRAIL TRAC ORIGINTRAIL

Anlık kur

0.713005

24 saatlik değişim

-6.0%

Piyasa değeri

289376094

data

İşlem hacmi

$3493945

216.

BASIC ATTENTION BAT BASIC ATTENTION

Anlık kur

0.192097

24 saatlik değişim

-1.9%

Piyasa değeri

287202343

data

İşlem hacmi

$25124413

217.

AETHIR ATH AETHIR

Anlık kur

0.075771

24 saatlik değişim

-0.7%

Piyasa değeri

286415595

data

İşlem hacmi

$19569339

218.

TERRA LUNA TERRA

Anlık kur

0.416478

24 saatlik değişim

-3.7%

Piyasa değeri

286230093

data

İşlem hacmi

$23058897

219.

AELF ELF AELF

Anlık kur

0.391599

24 saatlik değişim

-1.7%

Piyasa değeri

284211510

data

İşlem hacmi

$17678875

220.

MAGA TRUMP MAGA

Anlık kur

6.16

24 saatlik değişim

-9.2%

Piyasa değeri

283763562

data

İşlem hacmi

$7061274

221.

METIS METIS METIS

Anlık kur

49.82

24 saatlik değişim

3.2%

Piyasa değeri

283064692

data

İşlem hacmi

$34541912

222.

JUST JST JUST

Anlık kur

0.02858623

24 saatlik değişim

-1.8%

Piyasa değeri

282991625

data

İşlem hacmi

$33701348

223.

POLYMESH POLYX POLYMESH

Anlık kur

0.264025

24 saatlik değişim

-4.8%

Piyasa değeri

282364780

data

İşlem hacmi

$14285826

224.

QTUM QTUM QTUM

Anlık kur

2.61

24 saatlik değişim

-3.2%

Piyasa değeri

273776827

data

İşlem hacmi

$20342583

225.

RESERVE RIGHTS RSR RESERVE RIGHTS

Anlık kur

0.00534434

24 saatlik değişim

-4.1%

Piyasa değeri

272519894

data

İşlem hacmi

$27492423

226.

RAVENCOIN RVN RAVENCOIN

Anlık kur

0.01926718

24 saatlik değişim

-1.6%

Piyasa değeri

271156786

data

İşlem hacmi

$14366902

227.

BITCOIN AVALANCHE BRIDGED (BTC.B) BTC.B BITCOIN AVALANCHE BRIDGED (BTC.B)

Anlık kur

65 963

24 saatlik değişim

-2.2%

Piyasa değeri

269285236

data

İşlem hacmi

$20881180

228.

APU APUSTAJA APU APU APUSTAJA

Anlık kur

0.00082466

24 saatlik değişim

13.2%

Piyasa değeri

264181554

data

İşlem hacmi

$11851035

229.

BICONOMY BICO BICONOMY

Anlık kur

0.310423

24 saatlik değişim

-5.0%

Piyasa değeri

257621180

data

İşlem hacmi

$15441464

230.

WRAPPED BEACON ETH WBETH WRAPPED BEACON ETH

Anlık kur

3 631.43

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

257486654

data

İşlem hacmi

$9506847

231.

CASPER NETWORK CSPR CASPER NETWORK

Anlık kur

0.02100306

24 saatlik değişim

-2.0%

Piyasa değeri

255634322

data

İşlem hacmi

$3262600

232.

IO.NET IO IO.NET

Anlık kur

2.68

24 saatlik değişim

-2.1%

Piyasa değeri

254574922

data

İşlem hacmi

$115691341

233.

SKALE SKL SKALE

Anlık kur

0.04822347

24 saatlik değişim

-2.3%

Piyasa değeri

249608962

data

İşlem hacmi

$28687907

234.

BENQI LIQUID STAKED AVAX SAVAX BENQI LIQUID STAKED AVAX

Anlık kur

34.69

24 saatlik değişim

-6.0%

Piyasa değeri

247755893

data

İşlem hacmi

$9464455

235.

PAAL AI PAAL PAAL AI

Anlık kur

0.295905

24 saatlik değişim

-5.7%

Piyasa değeri

247674734

data

İşlem hacmi

$1927224

236.

CONVEX FINANCE CVX CONVEX FINANCE

Anlık kur

3

24 saatlik değişim

25.7%

Piyasa değeri

245002562

data

İşlem hacmi

$78351815

237.

AMP AMP AMP

Anlık kur

0.00434105

24 saatlik değişim

-3.5%

Piyasa değeri

243650629

data

İşlem hacmi

$7009949

238.

CENTRIFUGE CFG CENTRIFUGE

Anlık kur

0.49046

24 saatlik değişim

-2.5%

Piyasa değeri

243307393

data

İşlem hacmi

$313833

239.

GAS GAS GAS

Anlık kur

3.74

24 saatlik değişim

-3.9%

Piyasa değeri

243180408

data

İşlem hacmi

$3746755

240.

ARBITRUM BRIDGED USDC (ARBITRUM) USDC.E ARBITRUM BRIDGED USDC (ARBITRUM)

Anlık kur

1.004

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

242762058

data

İşlem hacmi

$152403043

241.

NON-PLAYABLE COIN NPC NON-PLAYABLE COIN

Anlık kur

0.03012182

24 saatlik değişim

-7.3%

Piyasa değeri

242134186

data

İşlem hacmi

$9362829

242.

ALTLAYER ALT ALTLAYER

Anlık kur

0.147019

24 saatlik değişim

2.5%

Piyasa değeri

238928618

data

İşlem hacmi

$88012817

243.

SSV NETWORK SSV SSV NETWORK

Anlık kur

33.07

24 saatlik değişim

2.0%

Piyasa değeri

234006118

data

İşlem hacmi

$44580128

244.

OCEAN PROTOCOL OCEAN OCEAN PROTOCOL

Anlık kur

0.558238

24 saatlik değişim

-6.9%

Piyasa değeri

233666903

data

İşlem hacmi

$1281555

245.

FLUX FLUX FLUX

Anlık kur

0.667452

24 saatlik değişim

-3.6%

Piyasa değeri

233531355

data

İşlem hacmi

$11148683

246.

MASK NETWORK MASK MASK NETWORK

Anlık kur

2.33

24 saatlik değişim

-3.0%

Piyasa değeri

232726595

data

İşlem hacmi

$44975338

247.

ULTIMA ULTIMA ULTIMA

Anlık kur

7 727.91

24 saatlik değişim

15.1%

Piyasa değeri

228473930

data

İşlem hacmi

$3894511

248.

ROLLBIT COIN RLB ROLLBIT COIN

Anlık kur

0.089499

24 saatlik değişim

1.2%

Piyasa değeri

226558693

data

İşlem hacmi

$848000

249.

THRESHOLD NETWORK T THRESHOLD NETWORK

Anlık kur

0.02300607

24 saatlik değişim

-3.1%

Piyasa değeri

223943655

data

İşlem hacmi

$9455322

250.

BLOX CDT BLOX

Anlık kur

0.331476

24 saatlik değişim

1.0%

Piyasa değeri

223466473

data

İşlem hacmi

$235140

210.

VENOM VENOM VENOM

Anlık kur

0.162142

24 saatlik değişim

2.0%

Piyasa değeri

296705174

data

İşlem hacmi

$2407470

211.

DYDX ETHDYDX DYDX

Anlık kur

1.3

24 saatlik değişim

-6.9%

Piyasa değeri

296547516

data

İşlem hacmi

$68000087

212.

MMX MMX MMX

Anlık kur

2.02

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

294168499

data

İşlem hacmi

$870785

213.

ETHEREUMPOW ETHW ETHEREUMPOW

Anlık kur

2.72

24 saatlik değişim

3.3%

Piyasa değeri

292936851

data

İşlem hacmi

$18622195

214.

RADIX XRD RADIX

Anlık kur

0.0277638

24 saatlik değişim

-2.3%

Piyasa değeri

291504446

data

İşlem hacmi

$342323

215.

ORIGINTRAIL TRAC ORIGINTRAIL

Anlık kur

0.713005

24 saatlik değişim

-6.0%

Piyasa değeri

289376094

data

İşlem hacmi

$3493945

216.

BASIC ATTENTION BAT BASIC ATTENTION

Anlık kur

0.192097

24 saatlik değişim

-1.9%

Piyasa değeri

287202343

data

İşlem hacmi

$25124413

217.

AETHIR ATH AETHIR

Anlık kur

0.075771

24 saatlik değişim

-0.7%

Piyasa değeri

286415595

data

İşlem hacmi

$19569339

218.

TERRA LUNA TERRA

Anlık kur

0.416478

24 saatlik değişim

-3.7%

Piyasa değeri

286230093

data

İşlem hacmi

$23058897

219.

AELF ELF AELF

Anlık kur

0.391599

24 saatlik değişim

-1.7%

Piyasa değeri

284211510

data

İşlem hacmi

$17678875

220.

MAGA TRUMP MAGA

Anlık kur

6.16

24 saatlik değişim

-9.2%

Piyasa değeri

283763562

data

İşlem hacmi

$7061274

221.

METIS METIS METIS

Anlık kur

49.82

24 saatlik değişim

3.2%

Piyasa değeri

283064692

data

İşlem hacmi

$34541912

222.

JUST JST JUST

Anlık kur

0.02858623

24 saatlik değişim

-1.8%

Piyasa değeri

282991625

data

İşlem hacmi

$33701348

223.

POLYMESH POLYX POLYMESH

Anlık kur

0.264025

24 saatlik değişim

-4.8%

Piyasa değeri

282364780

data

İşlem hacmi

$14285826

224.

QTUM QTUM QTUM

Anlık kur

2.61

24 saatlik değişim

-3.2%

Piyasa değeri

273776827

data

İşlem hacmi

$20342583

225.

RESERVE RIGHTS RSR RESERVE RIGHTS

Anlık kur

0.00534434

24 saatlik değişim

-4.1%

Piyasa değeri

272519894

data

İşlem hacmi

$27492423

226.

RAVENCOIN RVN RAVENCOIN

Anlık kur

0.01926718

24 saatlik değişim

-1.6%

Piyasa değeri

271156786

data

İşlem hacmi

$14366902

227.

BITCOIN AVALANCHE BRIDGED (BTC.B) BTC.B BITCOIN AVALANCHE BRIDGED (BTC.B)

Anlık kur

65 963

24 saatlik değişim

-2.2%

Piyasa değeri

269285236

data

İşlem hacmi

$20881180

228.

APU APUSTAJA APU APU APUSTAJA

Anlık kur

0.00082466

24 saatlik değişim

13.2%

Piyasa değeri

264181554

data

İşlem hacmi

$11851035

229.

BICONOMY BICO BICONOMY

Anlık kur

0.310423

24 saatlik değişim

-5.0%

Piyasa değeri

257621180

data

İşlem hacmi

$15441464

230.

WRAPPED BEACON ETH WBETH WRAPPED BEACON ETH

Anlık kur

3 631.43

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

257486654

data

İşlem hacmi

$9506847

231.

CASPER NETWORK CSPR CASPER NETWORK

Anlık kur

0.02100306

24 saatlik değişim

-2.0%

Piyasa değeri

255634322

data

İşlem hacmi

$3262600

232.

IO.NET IO IO.NET

Anlık kur

2.68

24 saatlik değişim

-2.1%

Piyasa değeri

254574922

data

İşlem hacmi

$115691341

233.

SKALE SKL SKALE

Anlık kur

0.04822347

24 saatlik değişim

-2.3%

Piyasa değeri

249608962

data

İşlem hacmi

$28687907

234.

BENQI LIQUID STAKED AVAX SAVAX BENQI LIQUID STAKED AVAX

Anlık kur

34.69

24 saatlik değişim

-6.0%

Piyasa değeri

247755893

data

İşlem hacmi

$9464455

235.

PAAL AI PAAL PAAL AI

Anlık kur

0.295905

24 saatlik değişim

-5.7%

Piyasa değeri

247674734

data

İşlem hacmi

$1927224

236.

CONVEX FINANCE CVX CONVEX FINANCE

Anlık kur

3

24 saatlik değişim

25.7%

Piyasa değeri

245002562

data

İşlem hacmi

$78351815

237.

AMP AMP AMP

Anlık kur

0.00434105

24 saatlik değişim

-3.5%

Piyasa değeri

243650629

data

İşlem hacmi

$7009949

238.

CENTRIFUGE CFG CENTRIFUGE

Anlık kur

0.49046

24 saatlik değişim

-2.5%

Piyasa değeri

243307393

data

İşlem hacmi

$313833

239.

GAS GAS GAS

Anlık kur

3.74

24 saatlik değişim

-3.9%

Piyasa değeri

243180408

data

İşlem hacmi

$3746755

240.

ARBITRUM BRIDGED USDC (ARBITRUM) USDC.E ARBITRUM BRIDGED USDC (ARBITRUM)

Anlık kur

1.004

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

242762058

data

İşlem hacmi

$152403043

241.

NON-PLAYABLE COIN NPC NON-PLAYABLE COIN

Anlık kur

0.03012182

24 saatlik değişim

-7.3%

Piyasa değeri

242134186

data

İşlem hacmi

$9362829

242.

ALTLAYER ALT ALTLAYER

Anlık kur

0.147019

24 saatlik değişim

2.5%

Piyasa değeri

238928618

data

İşlem hacmi

$88012817

243.

SSV NETWORK SSV SSV NETWORK

Anlık kur

33.07

24 saatlik değişim

2.0%

Piyasa değeri

234006118

data

İşlem hacmi

$44580128

244.

OCEAN PROTOCOL OCEAN OCEAN PROTOCOL

Anlık kur

0.558238

24 saatlik değişim

-6.9%

Piyasa değeri

233666903

data

İşlem hacmi

$1281555

245.

FLUX FLUX FLUX

Anlık kur

0.667452

24 saatlik değişim

-3.6%

Piyasa değeri

233531355

data

İşlem hacmi

$11148683

246.

MASK NETWORK MASK MASK NETWORK

Anlık kur

2.33

24 saatlik değişim

-3.0%

Piyasa değeri

232726595

data

İşlem hacmi

$44975338

247.

ULTIMA ULTIMA ULTIMA

Anlık kur

7 727.91

24 saatlik değişim

15.1%

Piyasa değeri

228473930

data

İşlem hacmi

$3894511

248.

ROLLBIT COIN RLB ROLLBIT COIN

Anlık kur

0.089499

24 saatlik değişim

1.2%

Piyasa değeri

226558693

data

İşlem hacmi

$848000