En popüler 50 kripto para biriminin fiyatları

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimlerini alıp satmak için bu listeyi takip edin. Liste gün içinde yapılan düzenli güncellemelerle dinamik olarak hazırlanıyor.
Bu liste, düzenli gün içi fiyat güncellemeleriyle dinamik olarak oluşturulur.

Coin Anlık kur (USD) 24 saatlik değişim (%) İşlem hacmi (USD) Piyasa değeri ↑ (USD) Grafik
279.
PLTC PLTC PLATONCOIN
0.901168 6.5 606 854 102 822 726 data Trade
288.
TON TON TOKAMAK NETWORK
2.21 -3.6 10 775 457 95 782 611 data Trade
431.
XPR XPR PROTON
0.00396563 -10.0 4 840 064 48 027 151 data Trade
470.
BCT BCT TOUCAN PROTOCOL: BASE CARBON TONNE
2.15 1.7 177 234 41 463 870 data Trade
494.
LAT LAT PLATON NETWORK
0.01377368 -11.5 2 039 802 37 709 990 data Trade
744.
PLU PLU PLUTON
7.74 -2.9 257 959 15 878 699 data Trade
809.
TONIC TONIC TECTONIC
0.00000018 -10.8 429 707 13 020 331 data Trade
1033.
STON STON STON
0.03755791 -1.8 36 729 6 913 160 data Trade
1119.
WTC WTC WALTONCHAIN
0.190925 -7.8 2 414 632 5 568 250 data Trade
1183.
TONE TONE TE-FOOD
0.00854383 -11.4 27 391 4 848 539 data Trade
1190.
GTON GTON GTON CAPITAL
1.31 0.8 202 4 773 214 data Trade
1192.
0NE 0NE CIVFUND STONE
0.00000002 -5.9 320 4 754 769 data Trade
1203.
TON TON TON
0.01656572 -6.7 1 793 4 612 560 data Trade
1219.
ONSTON ONSTON ONSTON
0.03877648 -11.5 5 343 342 4 512 912 data Trade
1370.
CRP CRP CRYPTON
0.522491 3.0 142 116 3 366 001 data Trade
1444.
PGX PGX PEGAXY STONE
0.03446304 -0.7 32 525 2 927 164 data Trade
1733.
YAE YAE CRYPTONOVAE
0.03008084 -6.7 3 001 1 669 977 data Trade
2028.
NIOX NIOX AUTONIO
0.00565691 -10.7 79 126 961 458 data Trade
2128.
STN STN STONE
0.02938036 0.4 860 823 941 data Trade
2236.
AM AM ASTON MARTIN COGNIZANT FAN TOKEN
0.496397 -9.8 63 653 688 295 data Trade
2327.
BUTT BUTT BUTTON
0.04921349 -4.3 1 194 586 695 data Trade
2328.
AVL AVL ASTON VILLA FAN TOKEN
0.65896 -11.7 85 963 586 333 data Trade
2352.
KTON KTON DARWINIA COMMITMENT
14.36 -10.4 7 562 559 286 data Trade
2497.
PHT PHT LIGHTSTREAMS PHOTON
0.00875719 2.1 97 423 919 data Trade
2503.
PTN PTN PALLETONETOKEN
0.00105782 -0.1 2 544 420 946 data Trade
2798.
SSTX SSTX SILVER STONKS
0.00000033 -6.8 1 075 243 441 data Trade
2932.
GRAV GRAV GRAVITON ZERO
0.0051061 0.3 1 593 186 362 data Trade
3290.
KGC KGC KRYPTON GALAXY COIN
0.00008142 -2.1 1 654 72 736 data Trade
3339.
PHO PHO PHOTON
0.00000139 0.4 0 63 135 data Trade
3349.
PTT PTT PROTON TOKEN
0.00001507 0.8 4 60 998 data Trade
3383.
LPK LPK KRIPTON
0.00006018 -2.8 28 54 259 data Trade
3489.
KRD KRD KRYPTON DAO
0.314228 0.5 5 694 259 35 311 data Trade

279.

PLATONCOIN PLTC PLATONCOIN

Anlık kur

0.901168

24 saatlik değişim

6.5%

Piyasa değeri

102822726

data

İşlem hacmi

$606854

288.

TOKAMAK NETWORK TON TOKAMAK NETWORK

Anlık kur

2.21

24 saatlik değişim

-3.6%

Piyasa değeri

95782611

data

İşlem hacmi

$10775457

431.

PROTON XPR PROTON

Anlık kur

0.00396563

24 saatlik değişim

-10.0%

Piyasa değeri

48027151

data

İşlem hacmi

$4840064

470.

TOUCAN PROTOCOL: BASE CARBON TONNE BCT TOUCAN PROTOCOL: BASE CARBON TONNE

Anlık kur

2.15

24 saatlik değişim

1.7%

Piyasa değeri

41463870

data

İşlem hacmi

$177234

494.

PLATON NETWORK LAT PLATON NETWORK

Anlık kur

0.01377368

24 saatlik değişim

-11.5%

Piyasa değeri

37709990

data

İşlem hacmi

$2039802

744.

PLUTON PLU PLUTON

Anlık kur

7.74

24 saatlik değişim

-2.9%

Piyasa değeri

15878699

data

İşlem hacmi

$257959

809.

TECTONIC TONIC TECTONIC

Anlık kur

0.00000018

24 saatlik değişim

-10.8%

Piyasa değeri

13020331

data

İşlem hacmi

$429707

1033.

STON STON STON

Anlık kur

0.03755791

24 saatlik değişim

-1.8%

Piyasa değeri

6913160

data

İşlem hacmi

$36729

1119.

WALTONCHAIN WTC WALTONCHAIN

Anlık kur

0.190925

24 saatlik değişim

-7.8%

Piyasa değeri

5568250

data

İşlem hacmi

$2414632

1183.

TE-FOOD TONE TE-FOOD

Anlık kur

0.00854383

24 saatlik değişim

-11.4%

Piyasa değeri

4848539

data

İşlem hacmi

$27391

1190.

GTON CAPITAL GTON GTON CAPITAL

Anlık kur

1.31

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

4773214

data

İşlem hacmi

$202.29

1192.

CIVFUND STONE 0NE CIVFUND STONE

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

-5.9%

Piyasa değeri

4754769

data

İşlem hacmi

$320.27

1203.

TON TON TON

Anlık kur

0.01656572

24 saatlik değişim

-6.7%

Piyasa değeri

4612560

data

İşlem hacmi

$1792.91

1219.

ONSTON ONSTON ONSTON

Anlık kur

0.03877648

24 saatlik değişim

-11.5%

Piyasa değeri

4512912

data

İşlem hacmi

$5343342

1370.

CRYPTON CRP CRYPTON

Anlık kur

0.522491

24 saatlik değişim

3.0%

Piyasa değeri

3366001

data

İşlem hacmi

$142116

1444.

PEGAXY STONE PGX PEGAXY STONE

Anlık kur

0.03446304

24 saatlik değişim

-0.7%

Piyasa değeri

2927164

data

İşlem hacmi

$32525

1733.

CRYPTONOVAE YAE CRYPTONOVAE

Anlık kur

0.03008084

24 saatlik değişim

-6.7%

Piyasa değeri

1669977

data

İşlem hacmi

$3001.16

2028.

AUTONIO NIOX AUTONIO

Anlık kur

0.00565691

24 saatlik değişim

-10.7%

Piyasa değeri

961458

data

İşlem hacmi

$79126

2128.

STONE STN STONE

Anlık kur

0.02938036

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

823941

data

İşlem hacmi

$859.6

2236.

ASTON MARTIN COGNIZANT FAN TOKEN AM ASTON MARTIN COGNIZANT FAN TOKEN

Anlık kur

0.496397

24 saatlik değişim

-9.8%

Piyasa değeri

688295

data

İşlem hacmi

$63653

2327.

BUTTON BUTT BUTTON

Anlık kur

0.04921349

24 saatlik değişim

-4.3%

Piyasa değeri

586695

data

İşlem hacmi

$1193.95

2328.

ASTON VILLA FAN TOKEN AVL ASTON VILLA FAN TOKEN

Anlık kur

0.65896

24 saatlik değişim

-11.7%

Piyasa değeri

586333

data

İşlem hacmi

$85963

2352.

DARWINIA COMMITMENT KTON DARWINIA COMMITMENT

Anlık kur

14.36

24 saatlik değişim

-10.4%

Piyasa değeri

559286

data

İşlem hacmi

$7562.27

2497.

LIGHTSTREAMS PHOTON PHT LIGHTSTREAMS PHOTON

Anlık kur

0.00875719

24 saatlik değişim

2.1%

Piyasa değeri

423919

data

İşlem hacmi

$96.72

2503.

PALLETONETOKEN PTN PALLETONETOKEN

Anlık kur

0.00105782

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

420946

data

İşlem hacmi

$2543.84

2798.

SILVER STONKS SSTX SILVER STONKS

Anlık kur

0.00000033

24 saatlik değişim

-6.8%

Piyasa değeri

243441

data

İşlem hacmi

$1074.55

2932.

GRAVITON ZERO GRAV GRAVITON ZERO

Anlık kur

0.0051061

24 saatlik değişim

0.3%

Piyasa değeri

186362

data

İşlem hacmi

$1592.6

3290.

KRYPTON GALAXY COIN KGC KRYPTON GALAXY COIN

Anlık kur

0.00008142

24 saatlik değişim

-2.1%

Piyasa değeri

72736

data

İşlem hacmi

$1653.66

3339.

PHOTON PHO PHOTON

Anlık kur

0.00000139

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

63135

data

İşlem hacmi

$0.183859

3349.

PROTON TOKEN PTT PROTON TOKEN

Anlık kur

0.00001507

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

60998

data

İşlem hacmi

$4.18

3383.

KRIPTON LPK KRIPTON

Anlık kur

0.00006018

24 saatlik değişim

-2.8%

Piyasa değeri

54259

data

İşlem hacmi

$27.84

3489.

KRYPTON DAO KRD KRYPTON DAO

Anlık kur

0.314228

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

35311

data

İşlem hacmi

$5694259

1183.

TE-FOOD TONE TE-FOOD

Anlık kur

0.00854383

24 saatlik değişim

-11.4%

Piyasa değeri

4848539

data

İşlem hacmi

$27391

1190.

GTON CAPITAL GTON GTON CAPITAL

Anlık kur

1.31

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

4773214

data

İşlem hacmi

$202.29

1192.

CIVFUND STONE 0NE CIVFUND STONE

Anlık kur

0.00000002

24 saatlik değişim

-5.9%

Piyasa değeri

4754769

data

İşlem hacmi

$320.27

1203.

TON TON TON

Anlık kur

0.01656572

24 saatlik değişim

-6.7%

Piyasa değeri

4612560

data

İşlem hacmi

$1792.91

1219.

ONSTON ONSTON ONSTON

Anlık kur

0.03877648

24 saatlik değişim

-11.5%

Piyasa değeri

4512912

data

İşlem hacmi

$5343342

1370.

CRYPTON CRP CRYPTON

Anlık kur

0.522491

24 saatlik değişim

3.0%

Piyasa değeri

3366001

data

İşlem hacmi

$142116

1444.

PEGAXY STONE PGX PEGAXY STONE

Anlık kur

0.03446304

24 saatlik değişim

-0.7%

Piyasa değeri

2927164

data

İşlem hacmi

$32525

1733.

CRYPTONOVAE YAE CRYPTONOVAE

Anlık kur

0.03008084

24 saatlik değişim

-6.7%

Piyasa değeri

1669977

data

İşlem hacmi

$3001.16

2028.

AUTONIO NIOX AUTONIO

Anlık kur

0.00565691

24 saatlik değişim

-10.7%

Piyasa değeri

961458

data

İşlem hacmi

$79126

2128.

STONE STN STONE

Anlık kur

0.02938036

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

823941

data

İşlem hacmi

$859.6

2236.

ASTON MARTIN COGNIZANT FAN TOKEN AM ASTON MARTIN COGNIZANT FAN TOKEN

Anlık kur

0.496397

24 saatlik değişim

-9.8%

Piyasa değeri

688295

data

İşlem hacmi

$63653

2327.

BUTTON BUTT BUTTON

Anlık kur

0.04921349

24 saatlik değişim

-4.3%

Piyasa değeri

586695

data

İşlem hacmi

$1193.95

2328.

ASTON VILLA FAN TOKEN AVL ASTON VILLA FAN TOKEN

Anlık kur

0.65896

24 saatlik değişim

-11.7%

Piyasa değeri

586333

data

İşlem hacmi

$85963

2352.

DARWINIA COMMITMENT KTON DARWINIA COMMITMENT

Anlık kur

14.36

24 saatlik değişim

-10.4%

Piyasa değeri

559286

data

İşlem hacmi

$7562.27

2497.

LIGHTSTREAMS PHOTON PHT LIGHTSTREAMS PHOTON

Anlık kur

0.00875719

24 saatlik değişim

2.1%

Piyasa değeri

423919

data

İşlem hacmi

$96.72

2503.

PALLETONETOKEN PTN PALLETONETOKEN

Anlık kur

0.00105782

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

420946

data

İşlem hacmi

$2543.84

2798.

SILVER STONKS SSTX SILVER STONKS

Anlık kur

0.00000033

24 saatlik değişim

-6.8%

Piyasa değeri

243441

data

İşlem hacmi

$1074.55

2932.

GRAVITON ZERO GRAV GRAVITON ZERO

Anlık kur

0.0051061

24 saatlik değişim

0.3%

Piyasa değeri

186362

data

İşlem hacmi

$1592.6

3290.

KRYPTON GALAXY COIN KGC KRYPTON GALAXY COIN

Anlık kur

0.00008142

24 saatlik değişim

-2.1%

Piyasa değeri

72736

data

İşlem hacmi

$1653.66

3339.

PHOTON PHO PHOTON

Anlık kur

0.00000139

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

63135

data

İşlem hacmi

$0.183859

3349.

PROTON TOKEN PTT PROTON TOKEN

Anlık kur

0.00001507

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

60998

data

İşlem hacmi

$4.18

3383.

KRIPTON LPK KRIPTON

Anlık kur

0.00006018

24 saatlik değişim

-2.8%

Piyasa değeri

54259

data

İşlem hacmi

$27.84

3489.

KRYPTON DAO KRD KRYPTON DAO

Anlık kur

0.314228

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

35311

data

İşlem hacmi

$5694259