En popüler 50 kripto para biriminin fiyatları

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimlerini alıp satmak için bu listeyi takip edin. Liste gün içinde yapılan düzenli güncellemelerle dinamik olarak hazırlanıyor.
Bu liste, düzenli gün içi fiyat güncellemeleriyle dinamik olarak oluşturulur.

Coin Anlık kur (USD) 24 saatlik değişim (%) İşlem hacmi ↓ (USD) Piyasa değeri (USD) Grafik
92.
PHO PHO PHOTON
0.00000123 -0.7 0 56 157 data Trade
216.
PTN PTN PALLETONE
0.00054077 0.1 1 214 961 data Trade
339.
PTT PTT PROTON TOKEN
0.00001507 0.8 4 60 998 data Trade
583.
LPK LPK KRIPTON
0.00006018 -2.8 28 54 259 data Trade
718.
PHT PHT LIGHTSTREAMS PHOTON
0.00561994 -4.3 66 272 035 data Trade
786.
BUTT BUTT BUTTON
0.02625876 1.4 94 335 452 data Trade
797.
SSTX SSTX SILVER STONKS
0.00000025 3.5 100 186 623 data Trade
982.
TON TON TON
0.00954785 0.7 229 2 659 446 data Trade
1047.
GRAV GRAV GRAVITON ZERO
0.00431923 -3.3 310 233 109 data Trade
1062.
STN STN STONE
0.03347628 -1.5 335 939 451 data Trade
1164.
GTON GTON GTON CAPITAL
0.948328 1.3 504 3 444 717 data Trade
1500.
YAE YAE CRYPTONOVAE
0.01525405 -8.5 2 038 886 886 data Trade
1689.
0NE 0NE CIVFUND STONE
0.00000001 5.3 3 848 2 978 383 data Trade
1723.
KTON KTON DARWINIA COMMITMENT
10.78 1.8 4 324 425 238 data Trade
1754.
KGC KGC KRYPTON GALAXY COIN
0.00010636 -8.4 4 795 94 819 data Trade
1904.
NIOX NIOX AUTONIO
0.00435751 6.3 8 253 748 365 data Trade
2070.
PGX PGX PEGAXY STONE
0.0167721 -10.0 14 944 1 849 539 data Trade
2167.
STON STON STON
0.01537957 4.9 19 387 2 830 608 data Trade
2476.
AM AM ASTON MARTIN COGNIZANT FAN TOKEN
0.359639 1.1 46 147 513 309 data Trade
2647.
AVL AVL ASTON VILLA FAN TOKEN
0.59339 0.5 73 932 529 149 data Trade
2728.
TONE TONE TE-FOOD
0.02613997 2.8 91 785 14 857 292 data Trade
2877.
CRP CRP CRYPTON
0.649554 2.2 139 607 4 282 099 data Trade
2988.
TONIC TONIC TECTONIC
0.00000015 -2.3 201 711 12 973 078 data Trade
3021.
ONSTON ONSTON ONSTON
0.01335412 13.8 221 894 1 555 534 data Trade
3033.
PLU PLU PLUTON
7.19 3.6 227 726 14 732 939 data Trade
3223.
PLTC PLTC PLATONCOIN
1.11 1.0 469 162 127 023 872 data Trade
3344.
LAT LAT PLATON NETWORK
0.01263466 0.9 817 551 35 609 445 data Trade
3527.
WTC WTC WALTONCHAIN
0.18778 6.0 2 288 353 5 491 462 data Trade
3536.
XPR XPR PROTON
0.00272077 4.3 2 436 156 36 734 939 data Trade
3661.
KRD KRD KRYPTON DAO
0.313239 0.7 5 018 859 1 270 571 data Trade
3663.
TON TON TOKAMAK NETWORK
1.77 0.2 5 055 900 76 587 241 data Trade
3682.
BCT BCT TOUCAN PROTOCOL: BASE CARBON TONNE
1.93 0.7 5 836 618 37 009 769 data Trade

92.

PHOTON PHO PHOTON

Anlık kur

0.00000123

24 saatlik değişim

-0.7%

Piyasa değeri

56157

data

İşlem hacmi

$0.057277

216.

PALLETONE PTN PALLETONE

Anlık kur

0.00054077

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

214961

data

İşlem hacmi

$1.027

339.

PROTON TOKEN PTT PROTON TOKEN

Anlık kur

0.00001507

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

60998

data

İşlem hacmi

$4.18

583.

KRIPTON LPK KRIPTON

Anlık kur

0.00006018

24 saatlik değişim

-2.8%

Piyasa değeri

54259

data

İşlem hacmi

$27.84

718.

LIGHTSTREAMS PHOTON PHT LIGHTSTREAMS PHOTON

Anlık kur

0.00561994

24 saatlik değişim

-4.3%

Piyasa değeri

272035

data

İşlem hacmi

$65.98

786.

BUTTON BUTT BUTTON

Anlık kur

0.02625876

24 saatlik değişim

1.4%

Piyasa değeri

335452

data

İşlem hacmi

$93.89

797.

SILVER STONKS SSTX SILVER STONKS

Anlık kur

0.00000025

24 saatlik değişim

3.5%

Piyasa değeri

186623

data

İşlem hacmi

$99.93

982.

TON TON TON

Anlık kur

0.00954785

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

2659446

data

İşlem hacmi

$228.55

1047.

GRAVITON ZERO GRAV GRAVITON ZERO

Anlık kur

0.00431923

24 saatlik değişim

-3.3%

Piyasa değeri

233109

data

İşlem hacmi

$309.72

1062.

STONE STN STONE

Anlık kur

0.03347628

24 saatlik değişim

-1.5%

Piyasa değeri

939451

data

İşlem hacmi

$335.3

1164.

GTON CAPITAL GTON GTON CAPITAL

Anlık kur

0.948328

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

3444717

data

İşlem hacmi

$504.29

1500.

CRYPTONOVAE YAE CRYPTONOVAE

Anlık kur

0.01525405

24 saatlik değişim

-8.5%

Piyasa değeri

886886

data

İşlem hacmi

$2038.48

1689.

CIVFUND STONE 0NE CIVFUND STONE

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

5.3%

Piyasa değeri

2978383

data

İşlem hacmi

$3848.43

1723.

DARWINIA COMMITMENT KTON DARWINIA COMMITMENT

Anlık kur

10.78

24 saatlik değişim

1.8%

Piyasa değeri

425238

data

İşlem hacmi

$4323.84

1754.

KRYPTON GALAXY COIN KGC KRYPTON GALAXY COIN

Anlık kur

0.00010636

24 saatlik değişim

-8.4%

Piyasa değeri

94819

data

İşlem hacmi

$4794.8

1904.

AUTONIO NIOX AUTONIO

Anlık kur

0.00435751

24 saatlik değişim

6.3%

Piyasa değeri

748365

data

İşlem hacmi

$8253.4

2070.

PEGAXY STONE PGX PEGAXY STONE

Anlık kur

0.0167721

24 saatlik değişim

-10.0%

Piyasa değeri

1849539

data

İşlem hacmi

$14944.02

2167.

STON STON STON

Anlık kur

0.01537957

24 saatlik değişim

4.9%

Piyasa değeri

2830608

data

İşlem hacmi

$19386.89

2476.

ASTON MARTIN COGNIZANT FAN TOKEN AM ASTON MARTIN COGNIZANT FAN TOKEN

Anlık kur

0.359639

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

513309

data

İşlem hacmi

$46147

2647.

ASTON VILLA FAN TOKEN AVL ASTON VILLA FAN TOKEN

Anlık kur

0.59339

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

529149

data

İşlem hacmi

$73932

2728.

TE-FOOD TONE TE-FOOD

Anlık kur

0.02613997

24 saatlik değişim

2.8%

Piyasa değeri

14857292

data

İşlem hacmi

$91785

2877.

CRYPTON CRP CRYPTON

Anlık kur

0.649554

24 saatlik değişim

2.2%

Piyasa değeri

4282099

data

İşlem hacmi

$139607

2988.

TECTONIC TONIC TECTONIC

Anlık kur

0.00000015

24 saatlik değişim

-2.3%

Piyasa değeri

12973078

data

İşlem hacmi

$201711

3021.

ONSTON ONSTON ONSTON

Anlık kur

0.01335412

24 saatlik değişim

13.8%

Piyasa değeri

1555534

data

İşlem hacmi

$221894

3033.

PLUTON PLU PLUTON

Anlık kur

7.19

24 saatlik değişim

3.6%

Piyasa değeri

14732939

data

İşlem hacmi

$227726

3223.

PLATONCOIN PLTC PLATONCOIN

Anlık kur

1.11

24 saatlik değişim

1.0%

Piyasa değeri

127023872

data

İşlem hacmi

$469162

3344.

PLATON NETWORK LAT PLATON NETWORK

Anlık kur

0.01263466

24 saatlik değişim

0.9%

Piyasa değeri

35609445

data

İşlem hacmi

$817551

3527.

WALTONCHAIN WTC WALTONCHAIN

Anlık kur

0.18778

24 saatlik değişim

6.0%

Piyasa değeri

5491462

data

İşlem hacmi

$2288353

3536.

PROTON XPR PROTON

Anlık kur

0.00272077

24 saatlik değişim

4.3%

Piyasa değeri

36734939

data

İşlem hacmi

$2436156

3661.

KRYPTON DAO KRD KRYPTON DAO

Anlık kur

0.313239

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

1270571

data

İşlem hacmi

$5018859

3663.

TOKAMAK NETWORK TON TOKAMAK NETWORK

Anlık kur

1.77

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

76587241

data

İşlem hacmi

$5055900

3682.

TOUCAN PROTOCOL: BASE CARBON TONNE BCT TOUCAN PROTOCOL: BASE CARBON TONNE

Anlık kur

1.93

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

37009769

data

İşlem hacmi

$5836618

1062.

STONE STN STONE

Anlık kur

0.03347628

24 saatlik değişim

-1.5%

Piyasa değeri

939451

data

İşlem hacmi

$335.3

1164.

GTON CAPITAL GTON GTON CAPITAL

Anlık kur

0.948328

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

3444717

data

İşlem hacmi

$504.29

1500.

CRYPTONOVAE YAE CRYPTONOVAE

Anlık kur

0.01525405

24 saatlik değişim

-8.5%

Piyasa değeri

886886

data

İşlem hacmi

$2038.48

1689.

CIVFUND STONE 0NE CIVFUND STONE

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

5.3%

Piyasa değeri

2978383

data

İşlem hacmi

$3848.43

1723.

DARWINIA COMMITMENT KTON DARWINIA COMMITMENT

Anlık kur

10.78

24 saatlik değişim

1.8%

Piyasa değeri

425238

data

İşlem hacmi

$4323.84

1754.

KRYPTON GALAXY COIN KGC KRYPTON GALAXY COIN

Anlık kur

0.00010636

24 saatlik değişim

-8.4%

Piyasa değeri

94819

data

İşlem hacmi

$4794.8

1904.

AUTONIO NIOX AUTONIO

Anlık kur

0.00435751

24 saatlik değişim

6.3%

Piyasa değeri

748365

data

İşlem hacmi

$8253.4

2070.

PEGAXY STONE PGX PEGAXY STONE

Anlık kur

0.0167721

24 saatlik değişim

-10.0%

Piyasa değeri

1849539

data

İşlem hacmi

$14944.02

2167.

STON STON STON

Anlık kur

0.01537957

24 saatlik değişim

4.9%

Piyasa değeri

2830608

data

İşlem hacmi

$19386.89

2476.

ASTON MARTIN COGNIZANT FAN TOKEN AM ASTON MARTIN COGNIZANT FAN TOKEN

Anlık kur

0.359639

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

513309

data

İşlem hacmi

$46147

2647.

ASTON VILLA FAN TOKEN AVL ASTON VILLA FAN TOKEN

Anlık kur

0.59339

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

529149

data

İşlem hacmi

$73932

2728.

TE-FOOD TONE TE-FOOD

Anlık kur

0.02613997

24 saatlik değişim

2.8%

Piyasa değeri

14857292

data

İşlem hacmi

$91785

2877.

CRYPTON CRP CRYPTON

Anlık kur

0.649554

24 saatlik değişim

2.2%

Piyasa değeri

4282099

data

İşlem hacmi

$139607

2988.

TECTONIC TONIC TECTONIC

Anlık kur

0.00000015

24 saatlik değişim

-2.3%

Piyasa değeri

12973078

data

İşlem hacmi

$201711

3021.

ONSTON ONSTON ONSTON

Anlık kur

0.01335412

24 saatlik değişim

13.8%

Piyasa değeri

1555534

data

İşlem hacmi

$221894

3033.

PLUTON PLU PLUTON

Anlık kur

7.19

24 saatlik değişim

3.6%

Piyasa değeri

14732939

data

İşlem hacmi

$227726

3223.

PLATONCOIN PLTC PLATONCOIN

Anlık kur

1.11

24 saatlik değişim

1.0%

Piyasa değeri

127023872

data

İşlem hacmi

$469162

3344.

PLATON NETWORK LAT PLATON NETWORK

Anlık kur

0.01263466

24 saatlik değişim

0.9%

Piyasa değeri

35609445

data

İşlem hacmi

$817551

3527.

WALTONCHAIN WTC WALTONCHAIN

Anlık kur

0.18778

24 saatlik değişim

6.0%

Piyasa değeri

5491462

data

İşlem hacmi

$2288353

3536.

PROTON XPR PROTON

Anlık kur

0.00272077

24 saatlik değişim

4.3%

Piyasa değeri

36734939

data

İşlem hacmi

$2436156

3661.

KRYPTON DAO KRD KRYPTON DAO

Anlık kur

0.313239

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

1270571

data

İşlem hacmi

$5018859

3663.

TOKAMAK NETWORK TON TOKAMAK NETWORK

Anlık kur

1.77

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

76587241

data

İşlem hacmi

$5055900

3682.

TOUCAN PROTOCOL: BASE CARBON TONNE BCT TOUCAN PROTOCOL: BASE CARBON TONNE

Anlık kur

1.93

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

37009769

data

İşlem hacmi

$5836618