En popüler 50 kripto para biriminin fiyatları

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimlerini alıp satmak için bu listeyi takip edin. Liste gün içinde yapılan düzenli güncellemelerle dinamik olarak hazırlanıyor.
Bu liste, düzenli gün içi fiyat güncellemeleriyle dinamik olarak oluşturulur.

Coin ↓ Anlık kur (USD) 24 saatlik değişim (%) İşlem hacmi (USD) Piyasa değeri (USD) Grafik
15.
0NE 0NE CIVFUND STONE
0.00000001 2.3 2 806 2 951 436 data Trade
143.
AM AM ASTON MARTIN COGNIZANT FAN TOKEN
0.356968 -0.4 45 931 500 642 data Trade
281.
AVL AVL ASTON VILLA FAN TOKEN
0.58203 -2.2 71 871 526 553 data Trade
355.
BCT BCT TOUCAN PROTOCOL: BASE CARBON TONNE
1.92 -0.3 4 972 173 37 133 327 data Trade
563.
BUTT BUTT BUTTON
0.02619252 -0.6 139 334 551 data Trade
773.
CRP CRP CRYPTON
0.650084 1.3 136 053 4 306 693 data Trade
1456.
GRAV GRAV GRAVITON ZERO
0.00433234 -2.2 313 233 572 data Trade
1486.
GTON GTON GTON CAPITAL
0.945948 0.4 505 3 430 096 data Trade
1775.
KGC KGC KRYPTON GALAXY COIN
0.00011159 -0.3 4 250 99 646 data Trade
1820.
KRD KRD KRYPTON DAO
0.312803 0.5 5 159 200 1 269 877 data Trade
1831.
KTON KTON DARWINIA COMMITMENT
10.75 -0.1 4 375 425 978 data Trade
1858.
LAT LAT PLATON NETWORK
0.01259116 0.2 795 118 35 426 559 data Trade
1938.
LPK LPK KRIPTON
0.00006018 -2.8 28 54 259 data Trade
2317.
NIOX NIOX AUTONIO
0.00422282 0.0 15 895 712 886 data Trade
2421.
ONSTON ONSTON ONSTON
0.01442283 20.6 378 312 1 681 164 data Trade
2532.
PGX PGX PEGAXY STONE
0.01673819 -10.3 14 837 1 846 277 data Trade
2537.
PHO PHO PHOTON
0.00000123 -0.7 0 56 157 data Trade
2540.
PHT PHT LIGHTSTREAMS PHOTON
0.00586066 -2.2 68 283 332 data Trade
2582.
PLTC PLTC PLATONCOIN
1.11 0.0 468 492 126 925 227 data Trade
2583.
PLU PLU PLUTON
7.18 1.7 208 795 14 765 273 data Trade
2677.
PTN PTN PALLETONE
0.00054077 0.1 1 214 961 data Trade
2682.
PTT PTT PROTON TOKEN
0.00001507 0.8 4 60 998 data Trade
3152.
SSTX SSTX SILVER STONKS
0.00000025 2.0 99 185 206 data Trade
3181.
STN STN STONE
0.03346458 -1.9 335 938 982 data Trade
3183.
STON STON STON
0.01530314 2.7 20 590 2 830 752 data Trade
3365.
TON TON TOKAMAK NETWORK
1.77 0.1 5 028 242 76 721 261 data Trade
3366.
TON TON TON
0.00954785 0.7 229 2 659 446 data Trade
3367.
TONE TONE TE-FOOD
0.02565184 -3.1 103 317 14 590 209 data Trade
3368.
TONIC TONIC TECTONIC
0.00000015 -3.0 186 341 12 939 183 data Trade
3716.
WTC WTC WALTONCHAIN
0.191476 7.4 2 478 295 5 584 712 data Trade
3797.
XPR XPR PROTON
0.0027131 4.0 2 325 263 36 673 290 data Trade
3826.
YAE YAE CRYPTONOVAE
0.01514289 -10.1 2 024 879 923 data Trade

15.

CIVFUND STONE 0NE CIVFUND STONE

Anlık kur

0.00000001

24 saatlik değişim

2.3%

Piyasa değeri

2951436

data

İşlem hacmi

$2806.4

143.

ASTON MARTIN COGNIZANT FAN TOKEN AM ASTON MARTIN COGNIZANT FAN TOKEN

Anlık kur

0.356968

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

500642

data

İşlem hacmi

$45931

281.

ASTON VILLA FAN TOKEN AVL ASTON VILLA FAN TOKEN

Anlık kur

0.58203

24 saatlik değişim

-2.2%

Piyasa değeri

526553

data

İşlem hacmi

$71871

355.

TOUCAN PROTOCOL: BASE CARBON TONNE BCT TOUCAN PROTOCOL: BASE CARBON TONNE

Anlık kur

1.92

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

37133327

data

İşlem hacmi

$4972173

563.

BUTTON BUTT BUTTON

Anlık kur

0.02619252

24 saatlik değişim

-0.6%

Piyasa değeri

334551

data

İşlem hacmi

$139.16

773.

CRYPTON CRP CRYPTON

Anlık kur

0.650084

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

4306693

data

İşlem hacmi

$136053

1456.

GRAVITON ZERO GRAV GRAVITON ZERO

Anlık kur

0.00433234

24 saatlik değişim

-2.2%

Piyasa değeri

233572

data

İşlem hacmi

$312.67

1486.

GTON CAPITAL GTON GTON CAPITAL

Anlık kur

0.945948

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

3430096

data

İşlem hacmi

$505.33

1775.

KRYPTON GALAXY COIN KGC KRYPTON GALAXY COIN

Anlık kur

0.00011159

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

99646

data

İşlem hacmi

$4250.41

1820.

KRYPTON DAO KRD KRYPTON DAO

Anlık kur

0.312803

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

1269877

data

İşlem hacmi

$5159200

1831.

DARWINIA COMMITMENT KTON DARWINIA COMMITMENT

Anlık kur

10.75

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

425978

data

İşlem hacmi

$4375.09

1858.

PLATON NETWORK LAT PLATON NETWORK

Anlık kur

0.01259116

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

35426559

data

İşlem hacmi

$795118

1938.

KRIPTON LPK KRIPTON

Anlık kur

0.00006018

24 saatlik değişim

-2.8%

Piyasa değeri

54259

data

İşlem hacmi

$27.84

2317.

AUTONIO NIOX AUTONIO

Anlık kur

0.00422282

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

712886

data

İşlem hacmi

$15894.7

2421.

ONSTON ONSTON ONSTON

Anlık kur

0.01442283

24 saatlik değişim

20.6%

Piyasa değeri

1681164

data

İşlem hacmi

$378312

2532.

PEGAXY STONE PGX PEGAXY STONE

Anlık kur

0.01673819

24 saatlik değişim

-10.3%

Piyasa değeri

1846277

data

İşlem hacmi

$14837.08

2537.

PHOTON PHO PHOTON

Anlık kur

0.00000123

24 saatlik değişim

-0.7%

Piyasa değeri

56157

data

İşlem hacmi

$0.057277

2540.

LIGHTSTREAMS PHOTON PHT LIGHTSTREAMS PHOTON

Anlık kur

0.00586066

24 saatlik değişim

-2.2%

Piyasa değeri

283332

data

İşlem hacmi

$68.42

2582.

PLATONCOIN PLTC PLATONCOIN

Anlık kur

1.11

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

126925227

data

İşlem hacmi

$468492

2583.

PLUTON PLU PLUTON

Anlık kur

7.18

24 saatlik değişim

1.7%

Piyasa değeri

14765273

data

İşlem hacmi

$208795

2677.

PALLETONE PTN PALLETONE

Anlık kur

0.00054077

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

214961

data

İşlem hacmi

$1.027

2682.

PROTON TOKEN PTT PROTON TOKEN

Anlık kur

0.00001507

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

60998

data

İşlem hacmi

$4.18

3152.

SILVER STONKS SSTX SILVER STONKS

Anlık kur

0.00000025

24 saatlik değişim

2.0%

Piyasa değeri

185206

data

İşlem hacmi

$99.18

3181.

STONE STN STONE

Anlık kur

0.03346458

24 saatlik değişim

-1.9%

Piyasa değeri

938982

data

İşlem hacmi

$335.3

3183.

STON STON STON

Anlık kur

0.01530314

24 saatlik değişim

2.7%

Piyasa değeri

2830752

data

İşlem hacmi

$20590

3365.

TOKAMAK NETWORK TON TOKAMAK NETWORK

Anlık kur

1.77

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

76721261

data

İşlem hacmi

$5028242

3366.

TON TON TON

Anlık kur

0.00954785

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

2659446

data

İşlem hacmi

$228.55

3367.

TE-FOOD TONE TE-FOOD

Anlık kur

0.02565184

24 saatlik değişim

-3.1%

Piyasa değeri

14590209

data

İşlem hacmi

$103317

3368.

TECTONIC TONIC TECTONIC

Anlık kur

0.00000015

24 saatlik değişim

-3.0%

Piyasa değeri

12939183

data

İşlem hacmi

$186341

3716.

WALTONCHAIN WTC WALTONCHAIN

Anlık kur

0.191476

24 saatlik değişim

7.4%

Piyasa değeri

5584712

data

İşlem hacmi

$2478295

3797.

PROTON XPR PROTON

Anlık kur

0.0027131

24 saatlik değişim

4.0%

Piyasa değeri

36673290

data

İşlem hacmi

$2325263

3826.

CRYPTONOVAE YAE CRYPTONOVAE

Anlık kur

0.01514289

24 saatlik değişim

-10.1%

Piyasa değeri

879923

data

İşlem hacmi

$2023.63

1820.

KRYPTON DAO KRD KRYPTON DAO

Anlık kur

0.312803

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

1269877

data

İşlem hacmi

$5159200

1831.

DARWINIA COMMITMENT KTON DARWINIA COMMITMENT

Anlık kur

10.75

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

425978

data

İşlem hacmi

$4375.09

1858.

PLATON NETWORK LAT PLATON NETWORK

Anlık kur

0.01259116

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

35426559

data

İşlem hacmi

$795118

1938.

KRIPTON LPK KRIPTON

Anlık kur

0.00006018

24 saatlik değişim

-2.8%

Piyasa değeri

54259

data

İşlem hacmi

$27.84

2317.

AUTONIO NIOX AUTONIO

Anlık kur

0.00422282

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

712886

data

İşlem hacmi

$15894.7

2421.

ONSTON ONSTON ONSTON

Anlık kur

0.01442283

24 saatlik değişim

20.6%

Piyasa değeri

1681164

data

İşlem hacmi

$378312

2532.

PEGAXY STONE PGX PEGAXY STONE

Anlık kur

0.01673819

24 saatlik değişim

-10.3%

Piyasa değeri

1846277

data

İşlem hacmi

$14837.08

2537.

PHOTON PHO PHOTON

Anlık kur

0.00000123

24 saatlik değişim

-0.7%

Piyasa değeri

56157

data

İşlem hacmi

$0.057277

2540.

LIGHTSTREAMS PHOTON PHT LIGHTSTREAMS PHOTON

Anlık kur

0.00586066

24 saatlik değişim

-2.2%

Piyasa değeri

283332

data

İşlem hacmi

$68.42

2582.

PLATONCOIN PLTC PLATONCOIN

Anlık kur

1.11

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

126925227

data

İşlem hacmi

$468492

2583.

PLUTON PLU PLUTON

Anlık kur

7.18

24 saatlik değişim

1.7%

Piyasa değeri

14765273

data

İşlem hacmi

$208795

2677.

PALLETONE PTN PALLETONE

Anlık kur

0.00054077

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

214961

data

İşlem hacmi

$1.027

2682.

PROTON TOKEN PTT PROTON TOKEN

Anlık kur

0.00001507

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

60998

data

İşlem hacmi

$4.18

3152.

SILVER STONKS SSTX SILVER STONKS

Anlık kur

0.00000025

24 saatlik değişim

2.0%

Piyasa değeri

185206

data

İşlem hacmi

$99.18

3181.

STONE STN STONE

Anlık kur

0.03346458

24 saatlik değişim

-1.9%

Piyasa değeri

938982

data

İşlem hacmi

$335.3

3183.

STON STON STON

Anlık kur

0.01530314

24 saatlik değişim

2.7%

Piyasa değeri

2830752

data

İşlem hacmi

$20590

3365.

TOKAMAK NETWORK TON TOKAMAK NETWORK

Anlık kur

1.77

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

76721261

data

İşlem hacmi

$5028242

3366.

TON TON TON

Anlık kur

0.00954785

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

2659446

data

İşlem hacmi

$228.55

3367.

TE-FOOD TONE TE-FOOD

Anlık kur

0.02565184

24 saatlik değişim

-3.1%

Piyasa değeri

14590209

data

İşlem hacmi

$103317

3368.

TECTONIC TONIC TECTONIC

Anlık kur

0.00000015

24 saatlik değişim

-3.0%

Piyasa değeri

12939183

data

İşlem hacmi

$186341

3716.

WALTONCHAIN WTC WALTONCHAIN

Anlık kur

0.191476

24 saatlik değişim

7.4%

Piyasa değeri

5584712

data

İşlem hacmi

$2478295

3797.

PROTON XPR PROTON

Anlık kur

0.0027131

24 saatlik değişim

4.0%

Piyasa değeri

36673290

data

İşlem hacmi

$2325263

3826.

CRYPTONOVAE YAE CRYPTONOVAE

Anlık kur

0.01514289

24 saatlik değişim

-10.1%

Piyasa değeri

879923

data

İşlem hacmi

$2023.63