Naxar (NAXAR) 价格概览

将 NAXAR 的数据显示到 USD

0.02046158

1.8%

交易量

1,125

市值

324,380

Crypto fear and greed index
Naxar (NAXAR) 是一种加密货币,价格为 0.02046158 USD,代币市值 324380 美元。 从昨天开始,这个加密货币活动显示了 1.8 % 的价格变化。 Naxar 在 3 活跃市场进行交易:Binance, HitBTC, Coinbase。 您也可以使用 Tradesanta 机器人进行交易。 24 小时 NAXAR 交易量为 1125.44 USD。 今天 NAXAR 在所有加密货币中的 #1888 位置。 在 TradeSanta 加密交易平台上查找最新的 Naxar 价格、市值、图表。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (USD) 24小时变化 (%) 交易量 (USD) 市值 (USD) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
29 888 1.5 28 216 573 581 565 498 255 469 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
1 985.34 -0.6 17 810 281 198 238 250 078 688 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
1.003 0.3 51 320 770 332 74 066 307 798 data Trade
4.
USDC USDC USD COIN
1.005 0.5 7 292 708 345 52 494 238 646 data Trade
5.
BNB BNB BNB
304.59 2.5 1 687 202 900 50 877 963 154 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

29 888

24小时变化

1.5%

市值

565 498 255 469

data

交易量

28 216 573 581

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

1 985.34

24小时变化

-0.6%

市值

238 250 078 688

data

交易量

17 810 281 198

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

1.003

24小时变化

0.3%

市值

74 066 307 798

data

交易量

51 320 770 332

4.

USD COIN USDC USD COIN

成交价

1.005

24小时变化

0.5%

市值

52 494 238 646

data

交易量

7 292 708 345

5.

BNB BNB BNB

成交价

304.59

24小时变化

2.5%

市值

50 877 963 154

data

交易量

1 687 202 900