ZEN 到 BTC 转换器

将 ZEN 的数据显示到 BTC

0.0001396

2.1 %

交易量

69

市值

2,102

ZEN 到 BTC 兑换计算器

ZEN-BTC 转换器

ZEN
BTC
使用 TradeSanta Horizen 计算器工具,您可以快速轻松地将 ZEN 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 ZEN 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 Horizen 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 Horizen ZEN 在 BTC 的价格是 0.0001396 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 293 839 19 704 309 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.05633384 1.1 214 769 6 776 598 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.00001423 -2.0 566 250 1 591 747 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.00871007 -0.4 8 190 1 340 687 data Trade
5.
USDC USDC USDC
0.00001423 -2.1 68 068 464 165 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 704 309

data

交易量

293 839

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.05633384

24小时变化

1.1%

市值

6 776 598

data

交易量

214 769

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.00001423

24小时变化

-2.0%

市值

1 591 747

data

交易量

566 250

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.00871007

24小时变化

-0.4%

市值

1 340 687

data

交易量

8 190

5.

USDC USDC USDC

成交价

0.00001423

24小时变化

-2.1%

市值

464 165

data

交易量

68 068