ETH 到 BTC 转换器

将 ETH 的数据显示到 BTC

0.05783463

0.1 %

交易量

259,452

市值

6,946,223

ETH 到 BTC 兑换计算器

ETH-BTC 转换器

ETH
BTC
使用 TradeSanta Ethereum 计算器工具,您可以快速轻松地将 ETH 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 ETH 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 Ethereum 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 Ethereum ETH 在 BTC 的价格是 0.05783463 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 363 941 19 636 162 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.05783463 0.1 259 452 6 946 223 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.00001962 0.6 718 605 1 920 619 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.00743947 -0.3 32 729 1 144 611 data Trade
5.
USDC USDC USDC
0.00001962 0.6 96 132 552 276 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 636 162

data

交易量

363 941

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.05783463

24小时变化

0.1%

市值

6 946 223

data

交易量

259 452

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.00001962

24小时变化

0.6%

市值

1 920 619

data

交易量

718 605

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.00743947

24小时变化

-0.3%

市值

1 144 611

data

交易量

32 729

5.

USDC USDC USDC

成交价

0.00001962

24小时变化

0.6%

市值

552 276

data

交易量

96 132