OGV 到 BTC 转换器

将 OGV 的数据显示到 BTC

0.00000023

1.3 %

交易量

11

市值

143

OGV 到 BTC 兑换计算器

OGV-BTC 转换器

OGV
BTC
使用 TradeSanta Origin DeFi Governance 计算器工具,您可以快速轻松地将 OGV 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 OGV 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 Origin DeFi Governance 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 Origin DeFi Governance OGV 在 BTC 的价格是 0.00000023 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 481 442 19 680 581 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.0488375 -2.3 212 019 5 880 087 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.00001465 3.0 667 464 1 578 022 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.00886488 3.3 39 507 1 363 428 data Trade
5.
USDC USDC USDC
0.00001467 3.0 99 130 468 131 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 680 581

data

交易量

481 442

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.0488375

24小时变化

-2.3%

市值

5 880 087

data

交易量

212 019

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.00001465

24小时变化

3.0%

市值

1 578 022

data

交易量

667 464

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.00886488

24小时变化

3.3%

市值

1 363 428

data

交易量

39 507

5.

USDC USDC USDC

成交价

0.00001467

24小时变化

3.0%

市值

468 131

data

交易量

99 130