OASIS 到 BTC 转换器

将 OASIS 的数据显示到 BTC

0.00000033

0.0 %

交易量

0

市值

1

OASIS 到 BTC 兑换计算器

OASIS-BTC 转换器

OASIS
BTC
使用 TradeSanta ProjectOasis 计算器工具,您可以快速轻松地将 OASIS 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 OASIS 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 ProjectOasis 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 ProjectOasis OASIS 在 BTC 的价格是 0.00000033 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 262 745 19 688 206 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.04857414 1.2 155 333 5 833 159 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.00001537 -0.3 563 690 1 688 164 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.00882935 0.8 15 888 1 358 642 data Trade
5.
USDC USDC USDC
0.00001537 -0.4 73 651 521 875 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 688 206

data

交易量

262 745

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.04857414

24小时变化

1.2%

市值

5 833 159

data

交易量

155 333

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.00001537

24小时变化

-0.3%

市值

1 688 164

data

交易量

563 690

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.00882935

24小时变化

0.8%

市值

1 358 642

data

交易量

15 888

5.

USDC USDC USDC

成交价

0.00001537

24小时变化

-0.4%

市值

521 875

data

交易量

73 651