LUNA 到 BTC 转换器

将 LUNA 的数据显示到 BTC

0.00001181

-2.3 %

交易量

516

市值

8,153

LUNA 到 BTC 兑换计算器

LUNA-BTC 转换器

LUNA
BTC
使用 TradeSanta Terra 计算器工具,您可以快速轻松地将 LUNA 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 LUNA 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 Terra 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 Terra LUNA 在 BTC 的价格是 0.00001181 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 441 973 19 680 525 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.04979992 -0.4 182 350 5 979 792 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.00001453 1.7 424 281 1 559 600 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.00891692 3.9 36 408 1 374 627 data Trade
5.
USDC USDC USDC
0.00001453 1.8 90 389 465 025 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 680 525

data

交易量

441 973

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.04979992

24小时变化

-0.4%

市值

5 979 792

data

交易量

182 350

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.00001453

24小时变化

1.7%

市值

1 559 600

data

交易量

424 281

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.00891692

24小时变化

3.9%

市值

1 374 627

data

交易量

36 408

5.

USDC USDC USDC

成交价

0.00001453

24小时变化

1.8%

市值

465 025

data

交易量

90 389