CRV 到 BTC 转换器

将 CRV 的数据显示到 BTC

0.00003364

0.9 %

交易量

1,732

市值

25,907

CRV 到 BTC 兑换计算器

CRV-BTC 转换器

CRV
BTC
使用 TradeSanta Curve DAO 计算器工具,您可以快速轻松地将 CRV 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 CRV 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 Curve DAO 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 Curve DAO CRV 在 BTC 的价格是 0.00003364 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 506 773 19 328 693 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.0639843 0.6 285 975 7 707 011 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.00003613 -0.7 838 013 2 855 977 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.01180507 0.2 16 729 1 863 781 data Trade
5.
USDC USDC USD COIN
0.0000361 -0.7 123 733 1 224 035 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 328 693

data

交易量

506 773

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.0639843

24小时变化

0.6%

市值

7 707 011

data

交易量

285 975

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.00003613

24小时变化

-0.7%

市值

2 855 977

data

交易量

838 013

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.01180507

24小时变化

0.2%

市值

1 863 781

data

交易量

16 729

5.

USD COIN USDC USD COIN

成交价

0.0000361

24小时变化

-0.7%

市值

1 224 035

data

交易量

123 733