CRV 到 BTC 转换器

将 CRV 的数据显示到 BTC

0.00001497

2.8 %

交易量

1,423

市值

13,830

CRV 到 BTC 兑换计算器

CRV-BTC 转换器

CRV
BTC
使用 TradeSanta Curve DAO 计算器工具,您可以快速轻松地将 CRV 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 CRV 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 Curve DAO 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 Curve DAO CRV 在 BTC 的价格是 0.00001497 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 453 147 19 557 487 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.05504661 2.6 355 231 6 602 872 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.00002636 -0.5 755 356 2 357 694 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.00602365 0.2 11 257 926 449 data Trade
5.
USDC USDC USDC
0.00002636 -0.5 192 561 646 562 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 557 487

data

交易量

453 147

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.05504661

24小时变化

2.6%

市值

6 602 872

data

交易量

355 231

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.00002636

24小时变化

-0.5%

市值

2 357 694

data

交易量

755 356

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.00602365

24小时变化

0.2%

市值

926 449

data

交易量

11 257

5.

USDC USDC USDC

成交价

0.00002636

24小时变化

-0.5%

市值

646 562

data

交易量

192 561