CFX 到 BTC 转换器

将 CFX 的数据显示到 BTC

0.0000048

0.5 %

交易量

1,050

市值

18,002

CFX 到 BTC 兑换计算器

CFX-BTC 转换器

CFX
BTC
使用 TradeSanta Conflux 计算器工具,您可以快速轻松地将 CFX 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 CFX 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 Conflux 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 Conflux CFX 在 BTC 的价格是 0.0000048 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 303 525 19 637 843 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.05990248 3.4 309 038 7 197 673 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.00001929 -0.4 552 173 1 888 001 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.00753243 1.8 22 548 1 156 917 data Trade
5.
USDC USDC USDC
0.00001931 -0.3 72 432 543 445 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 637 843

data

交易量

303 525

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.05990248

24小时变化

3.4%

市值

7 197 673

data

交易量

309 038

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.00001929

24小时变化

-0.4%

市值

1 888 001

data

交易量

552 173

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.00753243

24小时变化

1.8%

市值

1 156 917

data

交易量

22 548

5.

USDC USDC USDC

成交价

0.00001931

24小时变化

-0.3%

市值

543 445

data

交易量

72 432