AURA 到 BTC 转换器

将 AURA 的数据显示到 BTC

0.00001459

0.3 %

交易量

3

市值

695

AURA 到 BTC 兑换计算器

AURA-BTC 转换器

AURA
BTC
使用 TradeSanta Aura Finance 计算器工具,您可以快速轻松地将 AURA 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 AURA 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 Aura Finance 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 Aura Finance AURA 在 BTC 的价格是 0.00001459 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 381 440 19 701 950 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.05362455 0.2 342 468 6 447 539 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.00001436 -0.5 789 788 1 604 027 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.00878748 0.0 19 083 1 353 060 data Trade
5.
USDC USDC USDC
0.00001435 -0.5 103 844 474 190 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 701 950

data

交易量

381 440

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.05362455

24小时变化

0.2%

市值

6 447 539

data

交易量

342 468

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.00001436

24小时变化

-0.5%

市值

1 604 027

data

交易量

789 788

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.00878748

24小时变化

0.0%

市值

1 353 060

data

交易量

19 083

5.

USDC USDC USDC

成交价

0.00001435

24小时变化

-0.5%

市值

474 190

data

交易量

103 844