Grid Bot Rehberi

Bu yeni bot grid stratejisi kullanır. Temel esası DCA botuyla aynıdır. Kripto bot ilk al emrini oluşturur. Fiyat ters yönde hareket ederse de ek emirler oluşturur. Ana fark, kâr al emrinin her alım için ayrı ayrı oluşturulmasıdır.

Her al emri için bir sat emri oluşturulur. 1 ilk emriniz ve 3 ek emriniz varsa toplam 4 sat emri oluşturulur. Ancak, borsada aynı anda 2’den fazla (1 al emri, 1 sat emri) emir olamaz. Bot bir emri kısmen uygularsa bu kısım için kâr al emri oluşturur.

Botun şimdilik sadece uzun stratejisi var. Aynı zamanda kesintisiz çalışma çevrimi vardır. Bot tüm sat emirlerini kapatır kapatmaz yeni al emri oluşturur ve yeni bir çevrime başlar. Grid bot nasıl kurulur

Tüm alanları, şu anda kullandığınız botla aynıdır. Erişim noktası, işlem paritesi, ilk ve ek emirlerin hacmi, kâr al yüzdesi ve ek emir adımını belirlemeniz gerekir. Maksimum Emir Fiyatı alanı isteğe bağlıdır. Maksimum Emir Fiyatı - botun pozisyona girmesi için maksimum fiyatı belirlersiniz. Mevcut fiyat 10.100 ise ve maksimum fiyatı 10.000 olarak belirlerseniz bot, alım satıma başlamak için fiyatın belirlediğiniz seviyeye düşmesini bekler.

Bu bot sinyal kullanmaz. Kesintisiz olarak emirler oluşturur ve son sat emri uygulanır uygulanmaz yeni alım satım çevrimini başlatır. Ayrıca, işlem pariteleri borsalarda görüldüğü formatta (TemelBirimKarşıtBirim) gösterildiğini dikkate alın. Örneğin, XRPETH partisinde XRP almak için ETH kullanırsınız, kârınızı da ETH cinsinden elde edersiniz.

Ticaret botu oluştururken zarar durur da belirleyebilirsiniz. Gerçekleşmemiş zarar, zarar durdur alanında belirlediğiniz değere ulaştığında zarar durdur etkinleşir ve bot satılmamış coin’leri rayiç fiyattan satar. Zarar durdur uygulandığında bot durur. Örneğin BTC kullanarak XRP alıp zarar durduru 1 BTC olarak belirlerseniz, gerçekleşmemiş kâr ve zararınızın bu çevrimdeki değeri -1 BTC olursa zarar durdur etkinleşir.

Grid bot nasıl çalışır

1. Bot İlk Emri bir sınır emri olarak oluşturur.

2. İlk emir uygulandıktan sonra bot, ilk emrin uygulanışına göre Kâr al emri ve Ek emir oluşturur.  

3. İlk Ek emir oluşturulur ve uygulanırsa bot, borsanın ilk emrinin Kâr al emrini alır (ama zamanı geldiğinde tekrar kullanmak için tüm parametrelerini kaydeder), uygulanan ek emir için Kâr al emri (sat emri) oluşturur ve ikinci ek emri, İlk Emir Fiyatının iki adım (belirtilen Ek Emir Adımı) aşağısında oluşturur. İkinci Ek Emir uygulandığında aynı çevrim tekrar edilir. Borsada aynı anda 1 al ve 1 sat emri olamaz. 

4. Bu bot, alışık olduğunuz şu anda kullandığınız botlar gibi işlem yapmaz, sürekli çalışır. Botu durdurursanız borsadaki tüm etkin botlar iptal edilir, bot pozisyonu (uygulanan ek emir sayısı, satın alınan coin sayısı) ise kaydedilir. Tekrar açtığınızda daha önce iptal edilen emirler yeniden oluşturulur.

Grid botun sayfası

Botun performansını izlemenize yardımcı olacak temel alım satım parametrelerini, sayfanın sağ tarafında görebilirsiniz. 

Toplam alım satım hacmi karşıt birimdeki tüm al emirlerinin toplamıdır. İşlemler, borsada uygulanan al ve sat emirlerinin sayısını gösterir (borsada gördüğünüz alım satım geçmişi gibidir). Botun kısmen oluşturulan emirleri ayrıca (her kısmını bir işlem olarak) saydığını lütfen dikkate alın. Diyelim ki 50 USDT hacimli bir emriniz var ve bot, ilk emri 30 USDT ile kısmen uygulayıp sonra da 20 USDT satın aldı.

İşlemler bölümünde, her iki işlem de bir 50 USDT emrini karşılamak için uygulanmış olsa da, 2 alım işlemi olarak gösterilir.

Bot gidişat tablosu Satılmamış hacmi, Gerçekleşmemiş kâr/zararı ve Mevcut kurun yanı sıra en son Al ve Sat emirlerinin yerini sunan grafiği gösterir. 

Satılmamış hacim temel biriminizdeki pozisyonunuzun toplam değeridir. Satış emirleri uygulanmamış olan mevcut İlk emrinizin ve Ek emirlerinizin toplamıdır. 

Gerçekleşmiş kâr - sat emirleri uygulandıktan sonra elde ettiğiniz kârdır.

Gerçekleşmemiş kâr/zarar (likidasyon kâr/zararı) şu anda pozisyondan çıkarsanız bu çevrimde yaptığınız toplam yatırımdan edeceğiniz kâr ya da zararı gösterir. Gerçekleşmemiş kâr/zarar şöyle hesaplanır: bot çalışırken edinilen gerçekleşmiş kâr + (coin’i şu anda satabileceğiniz fiyat - bu coin’leri önceden aldığınız fiyat) - işlem bedeli. 

Gerçekleşmiş kârınızın ama gerçekleşmemiş zararınızın olmasının (yani gerçekleşmemiş kâr parametresi negatifse), şu anda pozisyondan çıkarsanız zarar edeceğiniz anlamına geldiğini dikkate alın. 

Etkin Emirler tablosu, oluşturulan ama uygulanmayan emirleri gösterir ama 2 emri aynı anda göstermez (borsadaki açık emirler tablosuna benzer). 

İşlem Geçmişi tamamen ya da kısmen oluşturulan tüm emirleri gösterir (yani borsada gördüğünüz işlem geçmişi gibidir). İşlemin emirlerle aynı şey olmadığını dikkate alın. Yani, emir 3 parçada uygulanıyorsa tabloda 3 işlem olarak gösterilir.