En popüler 50 kripto para biriminin fiyatları

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimlerini alıp satmak için bu listeyi takip edin. Liste gün içinde yapılan düzenli güncellemelerle dinamik olarak hazırlanıyor.
Bu liste, düzenli gün içi fiyat güncellemeleriyle dinamik olarak oluşturulur.

Coin Anlık kur (USD) 24 saatlik değişim (%) İşlem hacmi (USD) Piyasa değeri ↑ (USD) Grafik
110.
GNO GNO GNOSIS
361.58 -2.6 4 541 074 934 109 528 data Trade
149.
ROSE ROSE OASIS NETWORK
0.091249 3.6 11 594 081 614 089 966 data Trade
162.
OSMO OSMO OSMOSIS
0.84187 1.5 10 354 447 557 802 824 data Trade
374.
MRS MRS METARS GENESIS
1.75 1.7 84 260 146 641 851 data Trade
402.
EURS EURS STASIS EURO
1.09 0.5 752 155 134 770 299 data Trade
464.
KAG KAG KINESIS SILVER
31.56 1.6 99 270 110 839 164 data Trade
486.
KAU KAU KINESIS GOLD
75.57 -0.1 39 480 103 789 184 data Trade
609.
AIAT AIAT AI ANALYSIS TOKEN
0.738971 -1.9 406 654 66 805 144 data Trade
662.
REDO REDO RESISTANCE DOG
0.56334 6.3 1 115 569 56 602 931 data Trade
684.
XPRT XPRT PERSISTENCE ONE
0.25419 -0.1 335 529 52 092 145 data Trade
997.
SNS SNS SYNESIS ONE
0.051742 0.6 1 200 749 26 016 513 data Trade
1084.
QRL QRL QUANTUM RESISTANT LEDGER
0.280703 1.6 4 643 769 21 845 117 data Trade
1120.
EPS EPS ELLIPSIS [OLD]
0.02895883 0.0 1 046 20 218 212 data Trade
1168.
SIS SIS SYMBIOSIS
0.29188 5.1 2 928 216 18 594 722 data Trade
2555.
GTN GTN RELICTUMPRO GENESIS TOKEN
0.00032026 -0.4 88 381 1 601 325 data Trade
2887.
ND ND NEMESIS DOWNFALL
0.00008685 -18.9 15 024 900 377 data Trade
3837.
BAC BAC BASIS CASH
0.00271809 -0.2 19 522 148 120 data Trade
4003.
GENESIS GENESIS GENESIS WORLDS
0.00117442 -2.0 121 97 077 data Trade
4052.
OASIS OASIS PROJECTOASIS
0.02137119 0.0 1 84 525 data Trade
4137.
BAS BAS BASIS SHARE
0.154504 5.0 771 63 241 data Trade

110.

GNOSIS GNO GNOSIS

Anlık kur

361.58

24 saatlik değişim

-2.6%

Piyasa değeri

934109528

data

İşlem hacmi

$4541074

149.

OASIS NETWORK ROSE OASIS NETWORK

Anlık kur

0.091249

24 saatlik değişim

3.6%

Piyasa değeri

614089966

data

İşlem hacmi

$11594081

162.

OSMOSIS OSMO OSMOSIS

Anlık kur

0.84187

24 saatlik değişim

1.5%

Piyasa değeri

557802824

data

İşlem hacmi

$10354447

374.

METARS GENESIS MRS METARS GENESIS

Anlık kur

1.75

24 saatlik değişim

1.7%

Piyasa değeri

146641851

data

İşlem hacmi

$84260

402.

STASIS EURO EURS STASIS EURO

Anlık kur

1.09

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

134770299

data

İşlem hacmi

$752155

464.

KINESIS SILVER KAG KINESIS SILVER

Anlık kur

31.56

24 saatlik değişim

1.6%

Piyasa değeri

110839164

data

İşlem hacmi

$99270

486.

KINESIS GOLD KAU KINESIS GOLD

Anlık kur

75.57

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

103789184

data

İşlem hacmi

$39480

609.

AI ANALYSIS TOKEN AIAT AI ANALYSIS TOKEN

Anlık kur

0.738971

24 saatlik değişim

-1.9%

Piyasa değeri

66805144

data

İşlem hacmi

$406654

662.

RESISTANCE DOG REDO RESISTANCE DOG

Anlık kur

0.56334

24 saatlik değişim

6.3%

Piyasa değeri

56602931

data

İşlem hacmi

$1115569

684.

PERSISTENCE ONE XPRT PERSISTENCE ONE

Anlık kur

0.25419

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

52092145

data

İşlem hacmi

$335529

997.

SYNESIS ONE SNS SYNESIS ONE

Anlık kur

0.051742

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

26016513

data

İşlem hacmi

$1200749

1084.

QUANTUM RESISTANT LEDGER QRL QUANTUM RESISTANT LEDGER

Anlık kur

0.280703

24 saatlik değişim

1.6%

Piyasa değeri

21845117

data

İşlem hacmi

$4643769

1120.

ELLIPSIS [OLD] EPS ELLIPSIS [OLD]

Anlık kur

0.02895883

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

20218212

data

İşlem hacmi

$1045.68

1168.

SYMBIOSIS SIS SYMBIOSIS

Anlık kur

0.29188

24 saatlik değişim

5.1%

Piyasa değeri

18594722

data

İşlem hacmi

$2928216

2555.

RELICTUMPRO GENESIS TOKEN GTN RELICTUMPRO GENESIS TOKEN

Anlık kur

0.00032026

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

1601325

data

İşlem hacmi

$88381

2887.

NEMESIS DOWNFALL ND NEMESIS DOWNFALL

Anlık kur

0.00008685

24 saatlik değişim

-18.9%

Piyasa değeri

900377

data

İşlem hacmi

$15024.49

3837.

BASIS CASH BAC BASIS CASH

Anlık kur

0.00271809

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

148120

data

İşlem hacmi

$19521.68

4003.

GENESIS WORLDS GENESIS GENESIS WORLDS

Anlık kur

0.00117442

24 saatlik değişim

-2.0%

Piyasa değeri

97077

data

İşlem hacmi

$120.99

4052.

PROJECTOASIS OASIS PROJECTOASIS

Anlık kur

0.02137119

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

84525

data

İşlem hacmi

$1.15

4137.

BASIS SHARE BAS BASIS SHARE

Anlık kur

0.154504

24 saatlik değişim

5.0%

Piyasa değeri

63241

data

İşlem hacmi

$771.45

684.

PERSISTENCE ONE XPRT PERSISTENCE ONE

Anlık kur

0.25419

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

52092145

data

İşlem hacmi

$335529

997.

SYNESIS ONE SNS SYNESIS ONE

Anlık kur

0.051742

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

26016513

data

İşlem hacmi

$1200749

1084.

QUANTUM RESISTANT LEDGER QRL QUANTUM RESISTANT LEDGER

Anlık kur

0.280703

24 saatlik değişim

1.6%

Piyasa değeri

21845117

data

İşlem hacmi

$4643769

1120.

ELLIPSIS [OLD] EPS ELLIPSIS [OLD]

Anlık kur

0.02895883

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

20218212

data

İşlem hacmi

$1045.68

1168.

SYMBIOSIS SIS SYMBIOSIS

Anlık kur

0.29188

24 saatlik değişim

5.1%

Piyasa değeri

18594722

data

İşlem hacmi

$2928216

2555.

RELICTUMPRO GENESIS TOKEN GTN RELICTUMPRO GENESIS TOKEN

Anlık kur

0.00032026

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

1601325

data

İşlem hacmi

$88381

2887.

NEMESIS DOWNFALL ND NEMESIS DOWNFALL

Anlık kur

0.00008685

24 saatlik değişim

-18.9%

Piyasa değeri

900377

data

İşlem hacmi

$15024.49

3837.

BASIS CASH BAC BASIS CASH

Anlık kur

0.00271809

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

148120

data

İşlem hacmi

$19521.68

4003.

GENESIS WORLDS GENESIS GENESIS WORLDS

Anlık kur

0.00117442

24 saatlik değişim

-2.0%

Piyasa değeri

97077

data

İşlem hacmi

$120.99

4052.

PROJECTOASIS OASIS PROJECTOASIS

Anlık kur

0.02137119

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

84525

data

İşlem hacmi

$1.15

4137.

BASIS SHARE BAS BASIS SHARE

Anlık kur

0.154504

24 saatlik değişim

5.0%

Piyasa değeri

63241

data

İşlem hacmi

$771.45