En popüler 50 kripto para biriminin fiyatları

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimlerini alıp satmak için bu listeyi takip edin. Liste gün içinde yapılan düzenli güncellemelerle dinamik olarak hazırlanıyor.
Bu liste, düzenli gün içi fiyat güncellemeleriyle dinamik olarak oluşturulur.

Coin Anlık kur (USD) 24 saatlik değişim (%) İşlem hacmi (USD) Piyasa değeri ↑ (USD) Grafik
395.
AMPL AMPL AMPLEFORTH
0.907738 1.0 591 683 57 506 767 data Trade
535.
FORTH FORTH AMPLEFORTH GOVERNANCE
3.88 26.6 34 438 762 33 603 041 data Trade
595.
CTXC CTXC CORTEX
0.140635 -2.0 9 055 811 27 473 063 data Trade
614.
SNL SNL SPORT AND LEISURE
0.106197 1.3 276 567 25 990 015 data Trade
729.
BIGSB BIGSB BIGSHORTBETS
1.89 -0.2 15 998 17 674 714 data Trade
875.
SPRT SPRT SPORTIUM
0.444042 2.0 1 098 721 10 594 406 data Trade
895.
FOR FOR FORTUBE
0.01792264 2.9 1 187 933 10 102 549 data Trade
1174.
ASTRO ASTRO ASTROPORT
0.03736631 12.0 645 969 5 016 173 data Trade
1347.
FKX FKX FORTKNOXSTER
0.02383724 -4.6 589 323 3 575 586 data Trade
1364.
WAMPL WAMPL WRAPPED AMPLEFORTH
5.89 0.8 562 3 455 793 data Trade
1457.
SOC SOC ALL SPORTS [OLD]
0.00247016 3.4 30 751 2 890 093 data Trade
1494.
PORT PORT PORT FINANCE
0.161529 -1.4 278 631 2 669 936 data Trade
1903.
OBOT OBOT OBORTECH
0.00915195 -15.2 1 456 1 212 634 data Trade
2011.
POR POR PORTUGAL NATIONAL TEAM FAN TOKEN
0.512205 0.3 67 985 1 026 453 data Trade
2065.
CSPN CSPN CRYPTO SPORTS
0.241361 -0.4 5 937 570 data Trade
2125.
FORT FORT FORTRESS
0.603987 4.3 125 845 011 data Trade
2127.
PRT PRT PORTION
0.00505252 -0.9 18 844 275 data Trade
2129.
ORS ORS ORIGIN SPORT
0.00435216 -11.6 214 268 843 251 data Trade
2224.
PFY PFY PORTIFY
0.00655005 1.2 1 432 720 506 data Trade
2352.
ORT ORT OMNI REAL ESTATE
0.01678315 -1.2 2 186 565 753 data Trade
2386.
DESU DESU DEXSPORT
0.00894559 0.0 10 718 530 104 data Trade
2515.
$ICONS $ICONS SPORTSICON
0.093195 -3.4 13 738 411 697 data Trade
2760.
BSPT BSPT BLOCKSPORT
0.0028053 -4.7 25 489 262 586 data Trade
3110.
BLS BLS BLOCSPORT.ONE
0.00054473 21.3 2 272 124 325 data Trade
3182.
FTS FTS FORTRESS LOANS
0.01628502 0.2 47 99 343 data Trade
3213.
KIAN KIAN PORTA
0.00294156 -8.2 51 685 92 336 data Trade
3276.
VTX VTX VORTEX DEFI
0.00254906 -1.5 39 76 625 data Trade
3297.
PORTAL PORTAL PORTAL
0.00010006 -6.2 91 71 670 data Trade
3327.
FOR FOR FORTUNA SITTARD FAN TOKEN
0.341044 1.9 41 452 66 506 data Trade
3335.
GAME GAME METAPORTAL GAMING INDEX
3.98 -0.5 213 64 161 data Trade
3414.
FOTA FOTA FORTUNA
0.00014566 -0.3 0 48 657 data Trade

395.

AMPLEFORTH AMPL AMPLEFORTH

Anlık kur

0.907738

24 saatlik değişim

1.0%

Piyasa değeri

57506767

data

İşlem hacmi

$591683

535.

AMPLEFORTH GOVERNANCE FORTH AMPLEFORTH GOVERNANCE

Anlık kur

3.88

24 saatlik değişim

26.6%

Piyasa değeri

33603041

data

İşlem hacmi

$34438762

595.

CORTEX CTXC CORTEX

Anlık kur

0.140635

24 saatlik değişim

-2.0%

Piyasa değeri

27473063

data

İşlem hacmi

$9055811

614.

SPORT AND LEISURE SNL SPORT AND LEISURE

Anlık kur

0.106197

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

25990015

data

İşlem hacmi

$276567

729.

BIGSHORTBETS BIGSB BIGSHORTBETS

Anlık kur

1.89

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

17674714

data

İşlem hacmi

$15997.96

875.

SPORTIUM SPRT SPORTIUM

Anlık kur

0.444042

24 saatlik değişim

2.0%

Piyasa değeri

10594406

data

İşlem hacmi

$1098721

895.

FORTUBE FOR FORTUBE

Anlık kur

0.01792264

24 saatlik değişim

2.9%

Piyasa değeri

10102549

data

İşlem hacmi

$1187933

1174.

ASTROPORT ASTRO ASTROPORT

Anlık kur

0.03736631

24 saatlik değişim

12.0%

Piyasa değeri

5016173

data

İşlem hacmi

$645969

1347.

FORTKNOXSTER FKX FORTKNOXSTER

Anlık kur

0.02383724

24 saatlik değişim

-4.6%

Piyasa değeri

3575586

data

İşlem hacmi

$589323

1364.

WRAPPED AMPLEFORTH WAMPL WRAPPED AMPLEFORTH

Anlık kur

5.89

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

3455793

data

İşlem hacmi

$562.41

1457.

ALL SPORTS [OLD] SOC ALL SPORTS [OLD]

Anlık kur

0.00247016

24 saatlik değişim

3.4%

Piyasa değeri

2890093

data

İşlem hacmi

$30751

1494.

PORT FINANCE PORT PORT FINANCE

Anlık kur

0.161529

24 saatlik değişim

-1.4%

Piyasa değeri

2669936

data

İşlem hacmi

$278631

1903.

OBORTECH OBOT OBORTECH

Anlık kur

0.00915195

24 saatlik değişim

-15.2%

Piyasa değeri

1212634

data

İşlem hacmi

$1456.06

2011.

PORTUGAL NATIONAL TEAM FAN TOKEN POR PORTUGAL NATIONAL TEAM FAN TOKEN

Anlık kur

0.512205

24 saatlik değişim

0.3%

Piyasa değeri

1026453

data

İşlem hacmi

$67985

2065.

CRYPTO SPORTS CSPN CRYPTO SPORTS

Anlık kur

0.241361

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

937570

data

İşlem hacmi

$5.19

2125.

FORTRESS FORT FORTRESS

Anlık kur

0.603987

24 saatlik değişim

4.3%

Piyasa değeri

845011

data

İşlem hacmi

$125.32

2127.

PORTION PRT PORTION

Anlık kur

0.00505252

24 saatlik değişim

-0.9%

Piyasa değeri

844275

data

İşlem hacmi

$18.15

2129.

ORIGIN SPORT ORS ORIGIN SPORT

Anlık kur

0.00435216

24 saatlik değişim

-11.6%

Piyasa değeri

843251

data

İşlem hacmi

$214268

2224.

PORTIFY PFY PORTIFY

Anlık kur

0.00655005

24 saatlik değişim

1.2%

Piyasa değeri

720506

data

İşlem hacmi

$1432.25

2352.

OMNI REAL ESTATE ORT OMNI REAL ESTATE

Anlık kur

0.01678315

24 saatlik değişim

-1.2%

Piyasa değeri

565753

data

İşlem hacmi

$2185.63

2386.

DEXSPORT DESU DEXSPORT

Anlık kur

0.00894559

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

530104

data

İşlem hacmi

$10718.14

2515.

SPORTSICON $ICONS SPORTSICON

Anlık kur

0.093195

24 saatlik değişim

-3.4%

Piyasa değeri

411697

data

İşlem hacmi

$13738.16

2760.

BLOCKSPORT BSPT BLOCKSPORT

Anlık kur

0.0028053

24 saatlik değişim

-4.7%

Piyasa değeri

262586

data

İşlem hacmi

$25489

3110.

BLOCSPORT.ONE BLS BLOCSPORT.ONE

Anlık kur

0.00054473

24 saatlik değişim

21.3%

Piyasa değeri

124325

data

İşlem hacmi

$2272.45

3182.

FORTRESS LOANS FTS FORTRESS LOANS

Anlık kur

0.01628502

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

99343

data

İşlem hacmi

$46.85

3213.

PORTA KIAN PORTA

Anlık kur

0.00294156

24 saatlik değişim

-8.2%

Piyasa değeri

92336

data

İşlem hacmi

$51685

3276.

VORTEX DEFI VTX VORTEX DEFI

Anlık kur

0.00254906

24 saatlik değişim

-1.5%

Piyasa değeri

76625

data

İşlem hacmi

$38.97

3297.

PORTAL PORTAL PORTAL

Anlık kur

0.00010006

24 saatlik değişim

-6.2%

Piyasa değeri

71670

data

İşlem hacmi

$90.62

3327.

FORTUNA SITTARD FAN TOKEN FOR FORTUNA SITTARD FAN TOKEN

Anlık kur

0.341044

24 saatlik değişim

1.9%

Piyasa değeri

66506

data

İşlem hacmi

$41452

3335.

METAPORTAL GAMING INDEX GAME METAPORTAL GAMING INDEX

Anlık kur

3.98

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

64161

data

İşlem hacmi

$213.28

3414.

FORTUNA FOTA FORTUNA

Anlık kur

0.00014566

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

48657

data

İşlem hacmi

$0.116525

1364.

WRAPPED AMPLEFORTH WAMPL WRAPPED AMPLEFORTH

Anlık kur

5.89

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

3455793

data

İşlem hacmi

$562.41

1457.

ALL SPORTS [OLD] SOC ALL SPORTS [OLD]

Anlık kur

0.00247016

24 saatlik değişim

3.4%

Piyasa değeri

2890093

data

İşlem hacmi

$30751

1494.

PORT FINANCE PORT PORT FINANCE

Anlık kur

0.161529

24 saatlik değişim

-1.4%

Piyasa değeri

2669936

data

İşlem hacmi

$278631

1903.

OBORTECH OBOT OBORTECH

Anlık kur

0.00915195

24 saatlik değişim

-15.2%

Piyasa değeri

1212634

data

İşlem hacmi

$1456.06

2011.

PORTUGAL NATIONAL TEAM FAN TOKEN POR PORTUGAL NATIONAL TEAM FAN TOKEN

Anlık kur

0.512205

24 saatlik değişim

0.3%

Piyasa değeri

1026453

data

İşlem hacmi

$67985

2065.

CRYPTO SPORTS CSPN CRYPTO SPORTS

Anlık kur

0.241361

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

937570

data

İşlem hacmi

$5.19

2125.

FORTRESS FORT FORTRESS

Anlık kur

0.603987

24 saatlik değişim

4.3%

Piyasa değeri

845011

data

İşlem hacmi

$125.32

2127.

PORTION PRT PORTION

Anlık kur

0.00505252

24 saatlik değişim

-0.9%

Piyasa değeri

844275

data

İşlem hacmi

$18.15

2129.

ORIGIN SPORT ORS ORIGIN SPORT

Anlık kur

0.00435216

24 saatlik değişim

-11.6%

Piyasa değeri

843251

data

İşlem hacmi

$214268

2224.

PORTIFY PFY PORTIFY

Anlık kur

0.00655005

24 saatlik değişim

1.2%

Piyasa değeri

720506

data

İşlem hacmi

$1432.25

2352.

OMNI REAL ESTATE ORT OMNI REAL ESTATE

Anlık kur

0.01678315

24 saatlik değişim

-1.2%

Piyasa değeri

565753

data

İşlem hacmi

$2185.63

2386.

DEXSPORT DESU DEXSPORT

Anlık kur

0.00894559

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

530104

data

İşlem hacmi

$10718.14

2515.

SPORTSICON $ICONS SPORTSICON

Anlık kur

0.093195

24 saatlik değişim

-3.4%

Piyasa değeri

411697

data

İşlem hacmi

$13738.16

2760.

BLOCKSPORT BSPT BLOCKSPORT

Anlık kur

0.0028053

24 saatlik değişim

-4.7%

Piyasa değeri

262586

data

İşlem hacmi

$25489

3110.

BLOCSPORT.ONE BLS BLOCSPORT.ONE

Anlık kur

0.00054473

24 saatlik değişim

21.3%

Piyasa değeri

124325

data

İşlem hacmi

$2272.45

3182.

FORTRESS LOANS FTS FORTRESS LOANS

Anlık kur

0.01628502

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

99343

data

İşlem hacmi

$46.85

3213.

PORTA KIAN PORTA

Anlık kur

0.00294156

24 saatlik değişim

-8.2%

Piyasa değeri

92336

data

İşlem hacmi

$51685

3276.

VORTEX DEFI VTX VORTEX DEFI

Anlık kur

0.00254906

24 saatlik değişim

-1.5%

Piyasa değeri

76625

data

İşlem hacmi

$38.97

3297.

PORTAL PORTAL PORTAL

Anlık kur

0.00010006

24 saatlik değişim

-6.2%

Piyasa değeri

71670

data

İşlem hacmi

$90.62

3327.

FORTUNA SITTARD FAN TOKEN FOR FORTUNA SITTARD FAN TOKEN

Anlık kur

0.341044

24 saatlik değişim

1.9%

Piyasa değeri

66506

data

İşlem hacmi

$41452

3335.

METAPORTAL GAMING INDEX GAME METAPORTAL GAMING INDEX

Anlık kur

3.98

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

64161

data

İşlem hacmi

$213.28

3414.

FORTUNA FOTA FORTUNA

Anlık kur

0.00014566

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

48657

data

İşlem hacmi

$0.116525