En popüler 50 kripto para biriminin fiyatları

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimlerini alıp satmak için bu listeyi takip edin. Liste gün içinde yapılan düzenli güncellemelerle dinamik olarak hazırlanıyor.
Bu liste, düzenli gün içi fiyat güncellemeleriyle dinamik olarak oluşturulur.

Coin Anlık kur (USD) 24 saatlik değişim (%) İşlem hacmi (USD) Piyasa değeri ↑ (USD) Grafik
174.
ZIL ZIL ZILLIQA
0.02336318 -3.2 26 332 206 424 495 982 data Trade
241.
SAVAX SAVAX BENQI LIQUID STAKED AVAX
38.25 -2.8 5 582 670 252 504 750 data Trade
337.
IQ IQ IQ
0.00850205 -3.7 6 740 736 152 924 814 data Trade
410.
LUSD LUSD LIQUITY USD
0.999171 0.2 5 065 099 115 613 708 data Trade
468.
LQTY LQTY LIQUITY
0.995538 0.0 26 501 566 94 742 207 data Trade
559.
ALI ALI ARTIFICIAL LIQUID INTELLIGENCE
0.01990454 -3.9 2 101 009 68 899 951 data Trade
830.
PRQ PRQ PARSIQ
0.13132 -3.5 878 884 34 128 050 data Trade
1166.
NIM NIM NIMIQ
0.00140342 1.1 267 258 16 470 595 data Trade
1537.
LQDX LQDX LIQUID CRYPTO
0.08099 -4.0 10 081 7 787 363 data Trade
1581.
IQT IQT IQ PROTOCOL
0.156466 -0.3 476 654 7 206 763 data Trade
1894.
LILA LILA LIQUIDLAYER
0.484529 3.1 117 911 3 932 535 data Trade
2119.
HMQ HMQ HUMANIQ
0.01394037 -0.4 0 2 623 871 data Trade
2126.
LQDR LQDR LIQUIDDRIVER
0.605526 -1.9 17 368 2 577 847 data Trade
2253.
UNQ UNQ UNIQUE NETWORK
0.00670228 -6.3 110 552 2 098 270 data Trade
2696.
ZERO ZERO ZEROLIQUID
0.118347 -3.3 162 921 143 data Trade
2731.
LIQ LIQ LIQUIDUS
0.221966 -3.9 1 226 856 926 data Trade
2769.
IQN IQN IQEON
0.143008 -0.8 1 785 380 data Trade
2825.
WBLT WBLT WRAPPED BMX LIQUIDITY TOKEN
1.18 -2.7 34 211 713 364 data Trade
3048.
GLTR GLTR GAX LIQUIDITY TOKEN REWARD
0.0000046 11.4 1 429 479 207 data Trade
3162.
UBQ UBQ UBIQ
0.00778277 -4.1 14 373 663 data Trade
3240.
LIQ LIQ LIQUIDUS (OLD)
0.04807448 -0.8 357 312 625 data Trade
3267.
CRYPTIQ CRYPTIQ CRYPTIQ WEB3
0.00769445 -4.7 548 290 686 data Trade
3383.
UNQT UNQT UNIQUE UTILITY
0.00345166 -4.5 170 224 149 data Trade
3899.
LIQ LIQ LIQ PROTOCOL
0.00190252 3.7 7 352 57 006 data Trade
4058.
RARE RARE UNIQUE ONE
0.01080745 -0.1 53 27 019 data Trade

174.

ZILLIQA ZIL ZILLIQA

Anlık kur

0.02336318

24 saatlik değişim

-3.2%

Piyasa değeri

424495982

data

İşlem hacmi

$26332206

241.

BENQI LIQUID STAKED AVAX SAVAX BENQI LIQUID STAKED AVAX

Anlık kur

38.25

24 saatlik değişim

-2.8%

Piyasa değeri

252504750

data

İşlem hacmi

$5582670

337.

IQ IQ IQ

Anlık kur

0.00850205

24 saatlik değişim

-3.7%

Piyasa değeri

152924814

data

İşlem hacmi

$6740736

410.

LIQUITY USD LUSD LIQUITY USD

Anlık kur

0.999171

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

115613708

data

İşlem hacmi

$5065099

468.

LIQUITY LQTY LIQUITY

Anlık kur

0.995538

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

94742207

data

İşlem hacmi

$26501566

559.

ARTIFICIAL LIQUID INTELLIGENCE ALI ARTIFICIAL LIQUID INTELLIGENCE

Anlık kur

0.01990454

24 saatlik değişim

-3.9%

Piyasa değeri

68899951

data

İşlem hacmi

$2101009

830.

PARSIQ PRQ PARSIQ

Anlık kur

0.13132

24 saatlik değişim

-3.5%

Piyasa değeri

34128050

data

İşlem hacmi

$878884

1166.

NIMIQ NIM NIMIQ

Anlık kur

0.00140342

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

16470595

data

İşlem hacmi

$267258

1537.

LIQUID CRYPTO LQDX LIQUID CRYPTO

Anlık kur

0.08099

24 saatlik değişim

-4.0%

Piyasa değeri

7787363

data

İşlem hacmi

$10080.7

1581.

IQ PROTOCOL IQT IQ PROTOCOL

Anlık kur

0.156466

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

7206763

data

İşlem hacmi

$476654

1894.

LIQUIDLAYER LILA LIQUIDLAYER

Anlık kur

0.484529

24 saatlik değişim

3.1%

Piyasa değeri

3932535

data

İşlem hacmi

$117911

2119.

HUMANIQ HMQ HUMANIQ

Anlık kur

0.01394037

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

2623871

data

İşlem hacmi

$0.195234

2126.

LIQUIDDRIVER LQDR LIQUIDDRIVER

Anlık kur

0.605526

24 saatlik değişim

-1.9%

Piyasa değeri

2577847

data

İşlem hacmi

$17368.42

2253.

UNIQUE NETWORK UNQ UNIQUE NETWORK

Anlık kur

0.00670228

24 saatlik değişim

-6.3%

Piyasa değeri

2098270

data

İşlem hacmi

$110552

2696.

ZEROLIQUID ZERO ZEROLIQUID

Anlık kur

0.118347

24 saatlik değişim

-3.3%

Piyasa değeri

921143

data

İşlem hacmi

$162.26

2731.

LIQUIDUS LIQ LIQUIDUS

Anlık kur

0.221966

24 saatlik değişim

-3.9%

Piyasa değeri

856926

data

İşlem hacmi

$1226.1

2769.

IQEON IQN IQEON

Anlık kur

0.143008

24 saatlik değişim

-0.8%

Piyasa değeri

785380

data

İşlem hacmi

$1.44

2825.

WRAPPED BMX LIQUIDITY TOKEN WBLT WRAPPED BMX LIQUIDITY TOKEN

Anlık kur

1.18

24 saatlik değişim

-2.7%

Piyasa değeri

713364

data

İşlem hacmi

$34211

3048.

GAX LIQUIDITY TOKEN REWARD GLTR GAX LIQUIDITY TOKEN REWARD

Anlık kur

0.0000046

24 saatlik değişim

11.4%

Piyasa değeri

479207

data

İşlem hacmi

$1428.63

3162.

UBIQ UBQ UBIQ

Anlık kur

0.00778277

24 saatlik değişim

-4.1%

Piyasa değeri

373663

data

İşlem hacmi

$14.43

3240.

LIQUIDUS (OLD) LIQ LIQUIDUS (OLD)

Anlık kur

0.04807448

24 saatlik değişim

-0.8%

Piyasa değeri

312625

data

İşlem hacmi

$356.71

3267.

CRYPTIQ WEB3 CRYPTIQ CRYPTIQ WEB3

Anlık kur

0.00769445

24 saatlik değişim

-4.7%

Piyasa değeri

290686

data

İşlem hacmi

$548.23

3383.

UNIQUE UTILITY UNQT UNIQUE UTILITY

Anlık kur

0.00345166

24 saatlik değişim

-4.5%

Piyasa değeri

224149

data

İşlem hacmi

$169.75

3899.

LIQ PROTOCOL LIQ LIQ PROTOCOL

Anlık kur

0.00190252

24 saatlik değişim

3.7%

Piyasa değeri

57006

data

İşlem hacmi

$7352.34

4058.

UNIQUE ONE RARE UNIQUE ONE

Anlık kur

0.01080745

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

27019

data

İşlem hacmi

$52.89

1581.

IQ PROTOCOL IQT IQ PROTOCOL

Anlık kur

0.156466

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

7206763

data

İşlem hacmi

$476654

1894.

LIQUIDLAYER LILA LIQUIDLAYER

Anlık kur

0.484529

24 saatlik değişim

3.1%

Piyasa değeri

3932535

data

İşlem hacmi

$117911

2119.

HUMANIQ HMQ HUMANIQ

Anlık kur

0.01394037

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

2623871

data

İşlem hacmi

$0.195234

2126.

LIQUIDDRIVER LQDR LIQUIDDRIVER

Anlık kur

0.605526

24 saatlik değişim

-1.9%

Piyasa değeri

2577847

data

İşlem hacmi

$17368.42

2253.

UNIQUE NETWORK UNQ UNIQUE NETWORK

Anlık kur

0.00670228

24 saatlik değişim

-6.3%

Piyasa değeri

2098270

data

İşlem hacmi

$110552

2696.

ZEROLIQUID ZERO ZEROLIQUID

Anlık kur

0.118347

24 saatlik değişim

-3.3%

Piyasa değeri

921143

data

İşlem hacmi

$162.26

2731.

LIQUIDUS LIQ LIQUIDUS

Anlık kur

0.221966

24 saatlik değişim

-3.9%

Piyasa değeri

856926

data

İşlem hacmi

$1226.1

2769.

IQEON IQN IQEON

Anlık kur

0.143008

24 saatlik değişim

-0.8%

Piyasa değeri

785380

data

İşlem hacmi

$1.44

2825.

WRAPPED BMX LIQUIDITY TOKEN WBLT WRAPPED BMX LIQUIDITY TOKEN

Anlık kur

1.18

24 saatlik değişim

-2.7%

Piyasa değeri

713364

data

İşlem hacmi

$34211

3048.

GAX LIQUIDITY TOKEN REWARD GLTR GAX LIQUIDITY TOKEN REWARD

Anlık kur

0.0000046

24 saatlik değişim

11.4%

Piyasa değeri

479207

data

İşlem hacmi

$1428.63

3162.

UBIQ UBQ UBIQ

Anlık kur

0.00778277

24 saatlik değişim

-4.1%

Piyasa değeri

373663

data

İşlem hacmi

$14.43

3240.

LIQUIDUS (OLD) LIQ LIQUIDUS (OLD)

Anlık kur

0.04807448

24 saatlik değişim

-0.8%

Piyasa değeri

312625

data

İşlem hacmi

$356.71

3267.

CRYPTIQ WEB3 CRYPTIQ CRYPTIQ WEB3

Anlık kur

0.00769445

24 saatlik değişim

-4.7%

Piyasa değeri

290686

data

İşlem hacmi

$548.23

3383.

UNIQUE UTILITY UNQT UNIQUE UTILITY

Anlık kur

0.00345166

24 saatlik değişim

-4.5%

Piyasa değeri

224149

data

İşlem hacmi

$169.75

3899.

LIQ PROTOCOL LIQ LIQ PROTOCOL

Anlık kur

0.00190252

24 saatlik değişim

3.7%

Piyasa değeri

57006

data

İşlem hacmi

$7352.34

4058.

UNIQUE ONE RARE UNIQUE ONE

Anlık kur

0.01080745

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

27019

data

İşlem hacmi

$52.89