En popüler 50 kripto para biriminin fiyatları

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimlerini alıp satmak için bu listeyi takip edin. Liste gün içinde yapılan düzenli güncellemelerle dinamik olarak hazırlanıyor.
Bu liste, düzenli gün içi fiyat güncellemeleriyle dinamik olarak oluşturulur.

Coin Anlık kur (USD) 24 saatlik değişim (%) İşlem hacmi (USD) Piyasa değeri ↑ (USD) Grafik
174.
DYM DYM DYMENSION
2.66 2.2 29 539 650 454 362 957 data Trade
210.
BAT BAT BASIC ATTENTION
0.242031 1.1 12 724 590 359 963 798 data Trade
286.
PEOPLE PEOPLE CONSTITUTIONDAO
0.0428636 -6.1 104 965 827 215 763 407 data Trade
350.
SLP SLP SMOOTH LOVE POTION
0.00365066 2.0 8 013 627 151 201 083 data Trade
397.
DIONE DIONE DIONE
0.01352306 -0.1 1 355 752 127 134 093 data Trade
425.
DAG DAG CONSTELLATION
0.03827988 -7.3 1 850 172 115 264 861 data Trade
455.
FX FX FUNCTION X
0.145864 -0.1 90 498 104 295 135 data Trade
499.
AUCTION AUCTION BOUNCE
14.18 2.2 14 922 621 91 536 691 data Trade
647.
TRUF TRUF TRUFLATION
0.485649 -0.7 639 970 54 760 014 data Trade
690.
ORN ORN ORION
1.41 4.7 2 927 440 48 362 485 data Trade
696.
VIC VIC VICTION
0.480314 14.4 30 706 739 47 152 350 data Trade
1116.
HOLD HOLD HOLDSTATION
3.68 5.1 1 200 516 18 945 602 data Trade
1205.
IMGNAI IMGNAI IMAGE GENERATION AI
0.02055651 2.7 109 642 15 912 277 data Trade
1266.
FSN FSN FUSION
0.184942 -8.1 76 945 14 203 181 data Trade
1382.
SPACE SPACE MICROVISIONCHAIN
4.31 -14.6 3 154 876 11 223 663 data Trade
1457.
POR POR PORTUGAL NATIONAL TEAM FAN TOKEN
2.7 -5.6 470 194 9 576 887 data Trade
1490.
COC COC COIN OF THE CHAMPIONS
0.00000009 1 138.4 555 9 016 316 data Trade
1493.
PERC PERC PERION
0.313821 1.2 99 901 8 994 369 data Trade
1519.
ASK ASK PERMISSION COIN
0.00040619 0.8 105 954 8 577 198 data Trade
1607.
DUA DUA BRILLION
0.03660943 0.8 8 958 7 433 197 data Trade
1630.
ARG ARG ARGENTINE FOOTBALL ASSOCIATION FAN TOKEN
1.92 -4.7 1 035 345 7 130 938 data Trade
1743.
ION ION ION
270.4 -2.5 4 914 5 747 413 data Trade
1760.
NOTE NOTE NOTIONAL FINANCE
0.118685 6.3 12 150 5 581 528 data Trade
1792.
DVI DVI DVISION NETWORK
0.02122839 -1.1 459 961 5 223 645 data Trade
1833.
LBL LBL LABEL FOUNDATION
0.00426245 -3.7 2 273 180 4 850 817 data Trade
2012.
XCEPT XCEPT XCEPTION
0.00362411 -1.4 2 339 3 624 114 data Trade
2041.
HSUSDC HSUSDC HOLDSTATION USDC
1.14 0.6 4 488 3 400 152 data Trade
2079.
VIS VIS ENVISION LABS
0.057308 -3.6 9 914 3 151 961 data Trade
2123.
EQU EQU EQUATION
13.08 0.1 76 604 2 885 052 data Trade
2205.
NEER NEER MNET PIONEER
0.066746 1.9 18 616 2 540 140 data Trade
2250.
TNT TNT TIERION
0.00560133 0.0 0 2 400 067 data Trade
2261.
CIV CIV CIVILIZATION
0.00811603 0.4 2 294 2 366 452 data Trade
2332.
VIS VIS ENVISION
0.04828007 0.0 2 955 2 087 880 data Trade
2339.
SNFT SNFT SPAIN NATIONAL FOOTBALL TEAM FAN TOKEN
0.089685 -5.8 40 548 2 054 104 data Trade
2351.
BFT BFT BRAZIL NATIONAL FOOTBALL TEAM FAN TOKEN
0.071788 -0.9 46 197 2 034 470 data Trade
2400.
$OPHX $OPHX OPERATION PHOENIX
0.02204859 -2.8 168 541 1 869 149 data Trade
2508.
VV VV VIRTUAL VERSIONS
0.00435196 -2.7 2 119 122 1 527 127 data Trade
2568.
MM MM MILLION
1.41 -0.3 3 933 1 408 721 data Trade
2576.
ISC ISC INTERNATIONAL STABLE CURRENCY
1.75 0.5 103 087 1 390 133 data Trade
2679.
YDF YDF YIELDIFICATION
0.00128439 -0.2 2 486 1 158 867 data Trade
2736.
WNDR WNDR WONDERMAN NATION
0.0257922 0.4 8 716 1 073 287 data Trade
2751.
STARS STARS MOGUL PRODUCTIONS
0.00356492 -2.5 41 779 1 038 740 data Trade
2776.
IONX IONX CHARGED PARTICLES
0.01252339 -1.9 780 270 1 001 301 data Trade
2819.
AION AION AION
0.0017113 0.0 15 908 664 data Trade
2880.
CAF CAF CHILDRENS AID FOUNDATION
0.00083751 -6.6 96 631 836 349 data Trade
2912.
ONION ONION DEEPONION
0.03953964 -0.3 40 793 816 data Trade
3081.
ROOM ROOM OPTIONROOM
0.04869856 1.1 20 783 602 555 data Trade
3203.
VISION VISION APY.VISION
0.310062 4.4 317 475 872 data Trade
3207.
POSI POSI POSITION
0.00777716 0.1 18 389 473 195 data Trade
3210.
MSMIL MSMIL MILESTONE MILLIONS
0.00105636 -9.8 995 469 348 data Trade

174.

DYMENSION DYM DYMENSION

Anlık kur

2.66

24 saatlik değişim

2.2%

Piyasa değeri

454362957

data

İşlem hacmi

$29539650

210.

BASIC ATTENTION BAT BASIC ATTENTION

Anlık kur

0.242031

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

359963798

data

İşlem hacmi

$12724590

286.

CONSTITUTIONDAO PEOPLE CONSTITUTIONDAO

Anlık kur

0.0428636

24 saatlik değişim

-6.1%

Piyasa değeri

215763407

data

İşlem hacmi

$104965827

350.

SMOOTH LOVE POTION SLP SMOOTH LOVE POTION

Anlık kur

0.00365066

24 saatlik değişim

2.0%

Piyasa değeri

151201083

data

İşlem hacmi

$8013627

397.

DIONE DIONE DIONE

Anlık kur

0.01352306

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

127134093

data

İşlem hacmi

$1355752

425.

CONSTELLATION DAG CONSTELLATION

Anlık kur

0.03827988

24 saatlik değişim

-7.3%

Piyasa değeri

115264861

data

İşlem hacmi

$1850172

455.

FUNCTION X FX FUNCTION X

Anlık kur

0.145864

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

104295135

data

İşlem hacmi

$90498

499.

BOUNCE AUCTION BOUNCE

Anlık kur

14.18

24 saatlik değişim

2.2%

Piyasa değeri

91536691

data

İşlem hacmi

$14922621

647.

TRUFLATION TRUF TRUFLATION

Anlık kur

0.485649

24 saatlik değişim

-0.7%

Piyasa değeri

54760014

data

İşlem hacmi

$639970

690.

ORION ORN ORION

Anlık kur

1.41

24 saatlik değişim

4.7%

Piyasa değeri

48362485

data

İşlem hacmi

$2927440

696.

VICTION VIC VICTION

Anlık kur

0.480314

24 saatlik değişim

14.4%

Piyasa değeri

47152350

data

İşlem hacmi

$30706739

1116.

HOLDSTATION HOLD HOLDSTATION

Anlık kur

3.68

24 saatlik değişim

5.1%

Piyasa değeri

18945602

data

İşlem hacmi

$1200516

1205.

IMAGE GENERATION AI IMGNAI IMAGE GENERATION AI

Anlık kur

0.02055651

24 saatlik değişim

2.7%

Piyasa değeri

15912277

data

İşlem hacmi

$109642

1266.

FUSION FSN FUSION

Anlık kur

0.184942

24 saatlik değişim

-8.1%

Piyasa değeri

14203181

data

İşlem hacmi

$76945

1382.

MICROVISIONCHAIN SPACE MICROVISIONCHAIN

Anlık kur

4.31

24 saatlik değişim

-14.6%

Piyasa değeri

11223663

data

İşlem hacmi

$3154876

1457.

PORTUGAL NATIONAL TEAM FAN TOKEN POR PORTUGAL NATIONAL TEAM FAN TOKEN

Anlık kur

2.7

24 saatlik değişim

-5.6%

Piyasa değeri

9576887

data

İşlem hacmi

$470194

1490.

COIN OF THE CHAMPIONS COC COIN OF THE CHAMPIONS

Anlık kur

0.00000009

24 saatlik değişim

1 138.4%

Piyasa değeri

9016316

data

İşlem hacmi

$554.53

1493.

PERION PERC PERION

Anlık kur

0.313821

24 saatlik değişim

1.2%

Piyasa değeri

8994369

data

İşlem hacmi

$99901

1519.

PERMISSION COIN ASK PERMISSION COIN

Anlık kur

0.00040619

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

8577198

data

İşlem hacmi

$105954

1607.

BRILLION DUA BRILLION

Anlık kur

0.03660943

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

7433197

data

İşlem hacmi

$8957.65

1630.

ARGENTINE FOOTBALL ASSOCIATION FAN TOKEN ARG ARGENTINE FOOTBALL ASSOCIATION FAN TOKEN

Anlık kur

1.92

24 saatlik değişim

-4.7%

Piyasa değeri

7130938

data

İşlem hacmi

$1035345

1743.

ION ION ION

Anlık kur

270.4

24 saatlik değişim

-2.5%

Piyasa değeri

5747413

data

İşlem hacmi

$4914.3

1760.

NOTIONAL FINANCE NOTE NOTIONAL FINANCE

Anlık kur

0.118685

24 saatlik değişim

6.3%

Piyasa değeri

5581528

data

İşlem hacmi

$12149.61

1792.

DVISION NETWORK DVI DVISION NETWORK

Anlık kur

0.02122839

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

5223645

data

İşlem hacmi

$459961

1833.

LABEL FOUNDATION LBL LABEL FOUNDATION

Anlık kur

0.00426245

24 saatlik değişim

-3.7%

Piyasa değeri

4850817

data

İşlem hacmi

$2273180

2012.

XCEPTION XCEPT XCEPTION

Anlık kur

0.00362411

24 saatlik değişim

-1.4%

Piyasa değeri

3624114

data

İşlem hacmi

$2339.11

2041.

HOLDSTATION USDC HSUSDC HOLDSTATION USDC

Anlık kur

1.14

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

3400152

data

İşlem hacmi

$4488.49

2079.

ENVISION LABS VIS ENVISION LABS

Anlık kur

0.057308

24 saatlik değişim

-3.6%

Piyasa değeri

3151961

data

İşlem hacmi

$9913.75

2123.

EQUATION EQU EQUATION

Anlık kur

13.08

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

2885052

data

İşlem hacmi

$76604

2205.

MNET PIONEER NEER MNET PIONEER

Anlık kur

0.066746

24 saatlik değişim

1.9%

Piyasa değeri

2540140

data

İşlem hacmi

$18615.8

2250.

TIERION TNT TIERION

Anlık kur

0.00560133

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

2400067

data

İşlem hacmi

$0.00822071

2261.

CIVILIZATION CIV CIVILIZATION

Anlık kur

0.00811603

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

2366452

data

İşlem hacmi

$2294.01

2332.

ENVISION VIS ENVISION

Anlık kur

0.04828007

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

2087880

data

İşlem hacmi

$2955.01

2339.

SPAIN NATIONAL FOOTBALL TEAM FAN TOKEN SNFT SPAIN NATIONAL FOOTBALL TEAM FAN TOKEN

Anlık kur

0.089685

24 saatlik değişim

-5.8%

Piyasa değeri

2054104

data

İşlem hacmi

$40548

2351.

BRAZIL NATIONAL FOOTBALL TEAM FAN TOKEN BFT BRAZIL NATIONAL FOOTBALL TEAM FAN TOKEN

Anlık kur

0.071788

24 saatlik değişim

-0.9%

Piyasa değeri

2034470

data

İşlem hacmi

$46197

2400.

OPERATION PHOENIX $OPHX OPERATION PHOENIX

Anlık kur

0.02204859

24 saatlik değişim

-2.8%

Piyasa değeri

1869149

data

İşlem hacmi

$168541

2508.

VIRTUAL VERSIONS VV VIRTUAL VERSIONS

Anlık kur

0.00435196

24 saatlik değişim

-2.7%

Piyasa değeri

1527127

data

İşlem hacmi

$2119122

2568.

MILLION MM MILLION

Anlık kur

1.41

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

1408721

data

İşlem hacmi

$3932.8

2576.

INTERNATIONAL STABLE CURRENCY ISC INTERNATIONAL STABLE CURRENCY

Anlık kur

1.75

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

1390133

data

İşlem hacmi

$103087

2679.

YIELDIFICATION YDF YIELDIFICATION

Anlık kur

0.00128439

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

1158867

data

İşlem hacmi

$2486.19

2736.

WONDERMAN NATION WNDR WONDERMAN NATION

Anlık kur

0.0257922

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

1073287

data

İşlem hacmi

$8715.53

2751.

MOGUL PRODUCTIONS STARS MOGUL PRODUCTIONS

Anlık kur

0.00356492

24 saatlik değişim

-2.5%

Piyasa değeri

1038740

data

İşlem hacmi

$41779

2776.

CHARGED PARTICLES IONX CHARGED PARTICLES

Anlık kur

0.01252339

24 saatlik değişim

-1.9%

Piyasa değeri

1001301

data

İşlem hacmi

$780270

2819.

AION AION AION

Anlık kur

0.0017113

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

908664

data

İşlem hacmi

$14.57

2880.

CHILDRENS AID FOUNDATION CAF CHILDRENS AID FOUNDATION

Anlık kur

0.00083751

24 saatlik değişim

-6.6%

Piyasa değeri

836349

data

İşlem hacmi

$96631

2912.

DEEPONION ONION DEEPONION

Anlık kur

0.03953964

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

793816

data

İşlem hacmi

$40.34

3081.

OPTIONROOM ROOM OPTIONROOM

Anlık kur

0.04869856

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

602555

data

İşlem hacmi

$20783

3203.

APY.VISION VISION APY.VISION

Anlık kur

0.310062

24 saatlik değişim

4.4%

Piyasa değeri

475872

data

İşlem hacmi

$316.99

3207.

POSITION POSI POSITION

Anlık kur

0.00777716

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

473195

data

İşlem hacmi

$18389.1

3210.

MILESTONE MILLIONS MSMIL MILESTONE MILLIONS

Anlık kur

0.00105636

24 saatlik değişim

-9.8%

Piyasa değeri

469348

data

İşlem hacmi

$995.01

690.

ORION ORN ORION

Anlık kur

1.41

24 saatlik değişim

4.7%

Piyasa değeri

48362485

data

İşlem hacmi

$2927440

696.

VICTION VIC VICTION

Anlık kur

0.480314

24 saatlik değişim

14.4%

Piyasa değeri

47152350

data

İşlem hacmi

$30706739

1116.

HOLDSTATION HOLD HOLDSTATION

Anlık kur

3.68

24 saatlik değişim

5.1%

Piyasa değeri

18945602

data

İşlem hacmi

$1200516

1205.

IMAGE GENERATION AI IMGNAI IMAGE GENERATION AI

Anlık kur

0.02055651

24 saatlik değişim

2.7%

Piyasa değeri

15912277

data

İşlem hacmi

$109642

1266.

FUSION FSN FUSION

Anlık kur

0.184942

24 saatlik değişim

-8.1%

Piyasa değeri

14203181

data

İşlem hacmi

$76945

1382.

MICROVISIONCHAIN SPACE MICROVISIONCHAIN

Anlık kur

4.31

24 saatlik değişim

-14.6%

Piyasa değeri

11223663

data

İşlem hacmi

$3154876

1457.

PORTUGAL NATIONAL TEAM FAN TOKEN POR PORTUGAL NATIONAL TEAM FAN TOKEN

Anlık kur

2.7

24 saatlik değişim

-5.6%

Piyasa değeri

9576887

data

İşlem hacmi

$470194

1490.

COIN OF THE CHAMPIONS COC COIN OF THE CHAMPIONS

Anlık kur

0.00000009

24 saatlik değişim

1 138.4%

Piyasa değeri

9016316

data

İşlem hacmi

$554.53

1493.

PERION PERC PERION

Anlık kur

0.313821

24 saatlik değişim

1.2%

Piyasa değeri

8994369

data

İşlem hacmi

$99901

1519.

PERMISSION COIN ASK PERMISSION COIN

Anlık kur

0.00040619

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

8577198

data

İşlem hacmi

$105954

1607.

BRILLION DUA BRILLION

Anlık kur

0.03660943

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

7433197

data

İşlem hacmi

$8957.65

1630.

ARGENTINE FOOTBALL ASSOCIATION FAN TOKEN ARG ARGENTINE FOOTBALL ASSOCIATION FAN TOKEN

Anlık kur

1.92

24 saatlik değişim

-4.7%

Piyasa değeri

7130938

data

İşlem hacmi

$1035345

1743.

ION ION ION

Anlık kur

270.4

24 saatlik değişim

-2.5%

Piyasa değeri

5747413

data

İşlem hacmi

$4914.3

1760.

NOTIONAL FINANCE NOTE NOTIONAL FINANCE

Anlık kur

0.118685

24 saatlik değişim

6.3%

Piyasa değeri

5581528

data

İşlem hacmi

$12149.61

1792.

DVISION NETWORK DVI DVISION NETWORK

Anlık kur

0.02122839

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

5223645

data

İşlem hacmi

$459961

1833.

LABEL FOUNDATION LBL LABEL FOUNDATION

Anlık kur

0.00426245

24 saatlik değişim

-3.7%

Piyasa değeri

4850817

data

İşlem hacmi

$2273180

2012.

XCEPTION XCEPT XCEPTION

Anlık kur

0.00362411

24 saatlik değişim

-1.4%

Piyasa değeri

3624114

data

İşlem hacmi

$2339.11

2041.

HOLDSTATION USDC HSUSDC HOLDSTATION USDC

Anlık kur

1.14

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

3400152

data

İşlem hacmi

$4488.49

2079.

ENVISION LABS VIS ENVISION LABS

Anlık kur

0.057308

24 saatlik değişim

-3.6%

Piyasa değeri

3151961

data

İşlem hacmi

$9913.75

2123.

EQUATION EQU EQUATION

Anlık kur

13.08

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

2885052

data

İşlem hacmi

$76604

2205.

MNET PIONEER NEER MNET PIONEER

Anlık kur

0.066746

24 saatlik değişim

1.9%

Piyasa değeri

2540140

data

İşlem hacmi

$18615.8

2250.

TIERION TNT TIERION

Anlık kur

0.00560133

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

2400067

data

İşlem hacmi

$0.00822071

2261.

CIVILIZATION CIV CIVILIZATION

Anlık kur

0.00811603

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

2366452

data

İşlem hacmi

$2294.01

2332.

ENVISION VIS ENVISION

Anlık kur

0.04828007

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

2087880

data

İşlem hacmi

$2955.01

2339.

SPAIN NATIONAL FOOTBALL TEAM FAN TOKEN SNFT SPAIN NATIONAL FOOTBALL TEAM FAN TOKEN

Anlık kur

0.089685

24 saatlik değişim

-5.8%

Piyasa değeri

2054104

data

İşlem hacmi

$40548

2351.

BRAZIL NATIONAL FOOTBALL TEAM FAN TOKEN BFT BRAZIL NATIONAL FOOTBALL TEAM FAN TOKEN

Anlık kur

0.071788

24 saatlik değişim

-0.9%

Piyasa değeri

2034470

data

İşlem hacmi

$46197

2400.

OPERATION PHOENIX $OPHX OPERATION PHOENIX

Anlık kur

0.02204859

24 saatlik değişim

-2.8%

Piyasa değeri

1869149

data

İşlem hacmi

$168541

2508.

VIRTUAL VERSIONS VV VIRTUAL VERSIONS

Anlık kur

0.00435196

24 saatlik değişim

-2.7%

Piyasa değeri

1527127

data

İşlem hacmi

$2119122

2568.

MILLION MM MILLION

Anlık kur

1.41

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

1408721

data

İşlem hacmi

$3932.8

2576.

INTERNATIONAL STABLE CURRENCY ISC INTERNATIONAL STABLE CURRENCY

Anlık kur

1.75

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

1390133

data

İşlem hacmi

$103087

2679.

YIELDIFICATION YDF YIELDIFICATION

Anlık kur

0.00128439

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

1158867

data

İşlem hacmi

$2486.19

2736.

WONDERMAN NATION WNDR WONDERMAN NATION

Anlık kur

0.0257922

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

1073287

data

İşlem hacmi

$8715.53

2751.

MOGUL PRODUCTIONS STARS MOGUL PRODUCTIONS

Anlık kur

0.00356492

24 saatlik değişim

-2.5%

Piyasa değeri

1038740

data

İşlem hacmi

$41779

2776.

CHARGED PARTICLES IONX CHARGED PARTICLES

Anlık kur

0.01252339

24 saatlik değişim

-1.9%

Piyasa değeri

1001301

data

İşlem hacmi

$780270

2819.

AION AION AION

Anlık kur

0.0017113

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

908664

data

İşlem hacmi

$14.57

2880.

CHILDRENS AID FOUNDATION CAF CHILDRENS AID FOUNDATION

Anlık kur

0.00083751

24 saatlik değişim

-6.6%

Piyasa değeri

836349

data

İşlem hacmi

$96631

2912.

DEEPONION ONION DEEPONION

Anlık kur

0.03953964

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

793816

data

İşlem hacmi

$40.34

3081.

OPTIONROOM ROOM OPTIONROOM

Anlık kur

0.04869856

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

602555

data

İşlem hacmi

$20783

3203.

APY.VISION VISION APY.VISION

Anlık kur

0.310062

24 saatlik değişim

4.4%

Piyasa değeri

475872

data

İşlem hacmi

$316.99