En popüler 50 kripto para biriminin fiyatları

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimlerini alıp satmak için bu listeyi takip edin. Liste gün içinde yapılan düzenli güncellemelerle dinamik olarak hazırlanıyor.
Bu liste, düzenli gün içi fiyat güncellemeleriyle dinamik olarak oluşturulur.

Coin Anlık kur (USD) 24 saatlik değişim (%) İşlem hacmi (USD) Piyasa değeri ↑ (USD) Grafik
176.
TRAC TRAC ORIGINTRAIL
1.25 3.8 3 407 451 479 860 194 data Trade
394.
ALI ALI ARTIFICIAL LIQUID INTELLIGENCE
0.04022019 -4.7 3 206 924 139 081 656 data Trade
675.
MIM MIM MAGIC INTERNET MONEY
0.993141 0.2 783 017 55 417 808 data Trade
813.
ML ML MINTLAYER
0.597111 -1.5 1 478 791 39 907 026 data Trade
890.
PSG PSG PARIS SAINT-GERMAIN FAN TOKEN
4.29 5.6 5 672 609 32 825 352 data Trade
921.
PTU PTU PINTU
0.411809 -1.5 23 113 30 350 759 data Trade
1115.
VMINT VMINT VOLUMINT
0.03024757 -14.1 2 127 034 18 434 311 data Trade
1235.
SPS SPS SPLINTERSHARDS
0.02957348 4.8 149 777 14 437 222 data Trade
1276.
INTER INTER INTER MILAN FAN TOKEN
3.07 -0.5 1 128 026 13 375 993 data Trade
1301.
MTD MTD MINTED
0.064998 -2.4 37 302 12 597 455 data Trade
1343.
MMIT MMIT MANGOMAN INTELLIGENT
0.00000006 9.5 3 072 421 11 430 334 data Trade
1366.
INTR INTR INTERLAY
0.071032 -1.6 78 500 10 833 973 data Trade
1431.
BRUSH BRUSH PAINT SWAP
0.02752415 34.6 150 524 9 200 389 data Trade
1440.
QUINT QUINT QUINT
0.04866337 11.2 233 325 8 985 424 data Trade
1656.
QKNTL QKNTL QUICK INTEL
0.075246 5.9 55 082 6 018 604 data Trade
1677.
MINT MINT MINT CLUB
0.00000499 1.6 29 862 5 738 700 data Trade
1726.
MINT MINT MINTRA
0.00221823 -9.8 25 952 5 267 398 data Trade
1744.
BTCMT BTCMT MINTO
0.890788 1.7 41 754 5 024 983 data Trade
1791.
CTI CTI CLINTEX CTI
0.055289 19.4 829 337 4 610 203 data Trade
1855.
PXP PXP POINTPAY
0.00931303 0.6 81 090 4 190 845 data Trade
1939.
SCCP SCCP S.C. CORINTHIANS FAN TOKEN
0.417039 0.5 52 461 3 527 547 data Trade
2155.
MINTME MINTME MINTME.COM COIN
0.00427615 5.5 29 652 2 311 770 data Trade
2175.
PAINT PAINT MURALL
0.00019263 1.2 70 211 2 227 301 data Trade
2281.
KINT KINT KINTSUGI
0.798561 3.7 72 282 1 773 096 data Trade
2348.
GLINT GLINT BEAMSWAP
0.00085712 -1.2 249 707 1 554 162 data Trade
2402.
SRK SRK SPARKPOINT
0.00013792 15.1 52 834 1 416 733 data Trade
2521.
INT INT INTREPID TOKEN
7.76 0.0 1 471 1 166 990 data Trade
2614.
ECTE ECTE EUROCOINTOKEN
0.179341 5.4 131 385 975 355 data Trade
2685.
MDA MDA MOEDA LOYALTY POINTS
0.04220949 1.7 26 738 826 115 data Trade
2703.
POINTS POINTS POINTS
0.00321085 42.2 9 270 799 502 data Trade
2790.
MINT MINT PUBLIC MINT
0.00638977 0.8 873 674 230 data Trade
2844.
BTTY BTTY BITCOINTRY TOKEN
0.00139521 -3.8 56 120 610 203 data Trade
3003.
ENDCEX ENDCEX ENDPOINT CEX FAN TOKEN
0.201071 11.8 98 426 982 data Trade
3115.
STV STV SINT-TRUIDENSE VOETBALVERENIGING FAN TOKEN
0.67984 -3.1 329 338 033 data Trade
3178.
FITT FITT FITMINT
0.001335 0.6 282 289 931 data Trade
3285.
MEMEMINT MEMEMINT MEME MINT
0.00090103 43.4 47 018 236 567 data Trade
3290.
PINT PINT PINTSWAP
0.00145301 0.1 556 232 778 data Trade
3492.
CTLS CTLS CHAINTOOLS
0.01399695 0.0 154 145 543 data Trade
3633.
AFIN AFIN ASIAN FINTECH
0.00110216 -16.4 476 91 612 data Trade
3637.
FTX FTX FINTRUX
0.0010933 4.4 154 91 007 data Trade
3647.
DINT DINT DINARTETHER
0.01282336 -12.8 2 811 88 201 data Trade
3807.
BCPAY BCPAY BCPAY FINTECH
0.0007814 24.0 1 173 44 540 data Trade
3843.
SFUEL SFUEL SPARKPOINT FUEL
0.00107555 2.9 252 36 408 data Trade
3995.
SPRX SPRX SPRINT COIN
0.00037095 -5.4 35 10 520 data Trade

176.

ORIGINTRAIL TRAC ORIGINTRAIL

Anlık kur

1.25

24 saatlik değişim

3.8%

Piyasa değeri

479860194

data

İşlem hacmi

$3407451

394.

ARTIFICIAL LIQUID INTELLIGENCE ALI ARTIFICIAL LIQUID INTELLIGENCE

Anlık kur

0.04022019

24 saatlik değişim

-4.7%

Piyasa değeri

139081656

data

İşlem hacmi

$3206924

675.

MAGIC INTERNET MONEY MIM MAGIC INTERNET MONEY

Anlık kur

0.993141

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

55417808

data

İşlem hacmi

$783017

813.

MINTLAYER ML MINTLAYER

Anlık kur

0.597111

24 saatlik değişim

-1.5%

Piyasa değeri

39907026

data

İşlem hacmi

$1478791

890.

PARIS SAINT-GERMAIN FAN TOKEN PSG PARIS SAINT-GERMAIN FAN TOKEN

Anlık kur

4.29

24 saatlik değişim

5.6%

Piyasa değeri

32825352

data

İşlem hacmi

$5672609

921.

PINTU PTU PINTU

Anlık kur

0.411809

24 saatlik değişim

-1.5%

Piyasa değeri

30350759

data

İşlem hacmi

$23113

1115.

VOLUMINT VMINT VOLUMINT

Anlık kur

0.03024757

24 saatlik değişim

-14.1%

Piyasa değeri

18434311

data

İşlem hacmi

$2127034

1235.

SPLINTERSHARDS SPS SPLINTERSHARDS

Anlık kur

0.02957348

24 saatlik değişim

4.8%

Piyasa değeri

14437222

data

İşlem hacmi

$149777

1276.

INTER MILAN FAN TOKEN INTER INTER MILAN FAN TOKEN

Anlık kur

3.07

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

13375993

data

İşlem hacmi

$1128026

1301.

MINTED MTD MINTED

Anlık kur

0.064998

24 saatlik değişim

-2.4%

Piyasa değeri

12597455

data

İşlem hacmi

$37302

1343.

MANGOMAN INTELLIGENT MMIT MANGOMAN INTELLIGENT

Anlık kur

0.00000006

24 saatlik değişim

9.5%

Piyasa değeri

11430334

data

İşlem hacmi

$3072421

1366.

INTERLAY INTR INTERLAY

Anlık kur

0.071032

24 saatlik değişim

-1.6%

Piyasa değeri

10833973

data

İşlem hacmi

$78500

1431.

PAINT SWAP BRUSH PAINT SWAP

Anlık kur

0.02752415

24 saatlik değişim

34.6%

Piyasa değeri

9200389

data

İşlem hacmi

$150524

1440.

QUINT QUINT QUINT

Anlık kur

0.04866337

24 saatlik değişim

11.2%

Piyasa değeri

8985424

data

İşlem hacmi

$233325

1656.

QUICK INTEL QKNTL QUICK INTEL

Anlık kur

0.075246

24 saatlik değişim

5.9%

Piyasa değeri

6018604

data

İşlem hacmi

$55082

1677.

MINT CLUB MINT MINT CLUB

Anlık kur

0.00000499

24 saatlik değişim

1.6%

Piyasa değeri

5738700

data

İşlem hacmi

$29862

1726.

MINTRA MINT MINTRA

Anlık kur

0.00221823

24 saatlik değişim

-9.8%

Piyasa değeri

5267398

data

İşlem hacmi

$25952

1744.

MINTO BTCMT MINTO

Anlık kur

0.890788

24 saatlik değişim

1.7%

Piyasa değeri

5024983

data

İşlem hacmi

$41754

1791.

CLINTEX CTI CTI CLINTEX CTI

Anlık kur

0.055289

24 saatlik değişim

19.4%

Piyasa değeri

4610203

data

İşlem hacmi

$829337

1855.

POINTPAY PXP POINTPAY

Anlık kur

0.00931303

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

4190845

data

İşlem hacmi

$81090

1939.

S.C. CORINTHIANS FAN TOKEN SCCP S.C. CORINTHIANS FAN TOKEN

Anlık kur

0.417039

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

3527547

data

İşlem hacmi

$52461

2155.

MINTME.COM COIN MINTME MINTME.COM COIN

Anlık kur

0.00427615

24 saatlik değişim

5.5%

Piyasa değeri

2311770

data

İşlem hacmi

$29652

2175.

MURALL PAINT MURALL

Anlık kur

0.00019263

24 saatlik değişim

1.2%

Piyasa değeri

2227301

data

İşlem hacmi

$70211

2281.

KINTSUGI KINT KINTSUGI

Anlık kur

0.798561

24 saatlik değişim

3.7%

Piyasa değeri

1773096

data

İşlem hacmi

$72282

2348.

BEAMSWAP GLINT BEAMSWAP

Anlık kur

0.00085712

24 saatlik değişim

-1.2%

Piyasa değeri

1554162

data

İşlem hacmi

$249707

2402.

SPARKPOINT SRK SPARKPOINT

Anlık kur

0.00013792

24 saatlik değişim

15.1%

Piyasa değeri

1416733

data

İşlem hacmi

$52834

2521.

INTREPID TOKEN INT INTREPID TOKEN

Anlık kur

7.76

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

1166990

data

İşlem hacmi

$1471.24

2614.

EUROCOINTOKEN ECTE EUROCOINTOKEN

Anlık kur

0.179341

24 saatlik değişim

5.4%

Piyasa değeri

975355

data

İşlem hacmi

$131385

2685.

MOEDA LOYALTY POINTS MDA MOEDA LOYALTY POINTS

Anlık kur

0.04220949

24 saatlik değişim

1.7%

Piyasa değeri

826115

data

İşlem hacmi

$26738

2703.

POINTS POINTS POINTS

Anlık kur

0.00321085

24 saatlik değişim

42.2%

Piyasa değeri

799502

data

İşlem hacmi

$9269.61

2790.

PUBLIC MINT MINT PUBLIC MINT

Anlık kur

0.00638977

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

674230

data

İşlem hacmi

$872.58

2844.

BITCOINTRY TOKEN BTTY BITCOINTRY TOKEN

Anlık kur

0.00139521

24 saatlik değişim

-3.8%

Piyasa değeri

610203

data

İşlem hacmi

$56120

3003.

ENDPOINT CEX FAN TOKEN ENDCEX ENDPOINT CEX FAN TOKEN

Anlık kur

0.201071

24 saatlik değişim

11.8%

Piyasa değeri

426982

data

İşlem hacmi

$97.52

3115.

SINT-TRUIDENSE VOETBALVERENIGING FAN TOKEN STV SINT-TRUIDENSE VOETBALVERENIGING FAN TOKEN

Anlık kur

0.67984

24 saatlik değişim

-3.1%

Piyasa değeri

338033

data

İşlem hacmi

$329.14

3178.

FITMINT FITT FITMINT

Anlık kur

0.001335

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

289931

data

İşlem hacmi

$281.63

3285.

MEME MINT MEMEMINT MEME MINT

Anlık kur

0.00090103

24 saatlik değişim

43.4%

Piyasa değeri

236567

data

İşlem hacmi

$47018

3290.

PINTSWAP PINT PINTSWAP

Anlık kur

0.00145301

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

232778

data

İşlem hacmi

$556.24

3492.

CHAINTOOLS CTLS CHAINTOOLS

Anlık kur

0.01399695

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

145543

data

İşlem hacmi

$154.09

3633.

ASIAN FINTECH AFIN ASIAN FINTECH

Anlık kur

0.00110216

24 saatlik değişim

-16.4%

Piyasa değeri

91612

data

İşlem hacmi

$475.58

3637.

FINTRUX FTX FINTRUX

Anlık kur

0.0010933

24 saatlik değişim

4.4%

Piyasa değeri

91007

data

İşlem hacmi

$154.09

3647.

DINARTETHER DINT DINARTETHER

Anlık kur

0.01282336

24 saatlik değişim

-12.8%

Piyasa değeri

88201

data

İşlem hacmi

$2811.45

3807.

BCPAY FINTECH BCPAY BCPAY FINTECH

Anlık kur

0.0007814

24 saatlik değişim

24.0%

Piyasa değeri

44540

data

İşlem hacmi

$1173.18

3843.

SPARKPOINT FUEL SFUEL SPARKPOINT FUEL

Anlık kur

0.00107555

24 saatlik değişim

2.9%

Piyasa değeri

36408

data

İşlem hacmi

$252.35

3995.

SPRINT COIN SPRX SPRINT COIN

Anlık kur

0.00037095

24 saatlik değişim

-5.4%

Piyasa değeri

10520.19

data

İşlem hacmi

$34.81

1301.

MINTED MTD MINTED

Anlık kur

0.064998

24 saatlik değişim

-2.4%

Piyasa değeri

12597455

data

İşlem hacmi

$37302

1343.

MANGOMAN INTELLIGENT MMIT MANGOMAN INTELLIGENT

Anlık kur

0.00000006

24 saatlik değişim

9.5%

Piyasa değeri

11430334

data

İşlem hacmi

$3072421

1366.

INTERLAY INTR INTERLAY

Anlık kur

0.071032

24 saatlik değişim

-1.6%

Piyasa değeri

10833973

data

İşlem hacmi

$78500

1431.

PAINT SWAP BRUSH PAINT SWAP

Anlık kur

0.02752415

24 saatlik değişim

34.6%

Piyasa değeri

9200389

data

İşlem hacmi

$150524

1440.

QUINT QUINT QUINT

Anlık kur

0.04866337

24 saatlik değişim

11.2%

Piyasa değeri

8985424

data

İşlem hacmi

$233325

1656.

QUICK INTEL QKNTL QUICK INTEL

Anlık kur

0.075246

24 saatlik değişim

5.9%

Piyasa değeri

6018604

data

İşlem hacmi

$55082

1677.

MINT CLUB MINT MINT CLUB

Anlık kur

0.00000499

24 saatlik değişim

1.6%

Piyasa değeri

5738700

data

İşlem hacmi

$29862

1726.

MINTRA MINT MINTRA

Anlık kur

0.00221823

24 saatlik değişim

-9.8%

Piyasa değeri

5267398

data

İşlem hacmi

$25952

1744.

MINTO BTCMT MINTO

Anlık kur

0.890788

24 saatlik değişim

1.7%

Piyasa değeri

5024983

data

İşlem hacmi

$41754

1791.

CLINTEX CTI CTI CLINTEX CTI

Anlık kur

0.055289

24 saatlik değişim

19.4%

Piyasa değeri

4610203

data

İşlem hacmi

$829337

1855.

POINTPAY PXP POINTPAY

Anlık kur

0.00931303

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

4190845

data

İşlem hacmi

$81090

1939.

S.C. CORINTHIANS FAN TOKEN SCCP S.C. CORINTHIANS FAN TOKEN

Anlık kur

0.417039

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

3527547

data

İşlem hacmi

$52461

2155.

MINTME.COM COIN MINTME MINTME.COM COIN

Anlık kur

0.00427615

24 saatlik değişim

5.5%

Piyasa değeri

2311770

data

İşlem hacmi

$29652

2175.

MURALL PAINT MURALL

Anlık kur

0.00019263

24 saatlik değişim

1.2%

Piyasa değeri

2227301

data

İşlem hacmi

$70211

2281.

KINTSUGI KINT KINTSUGI

Anlık kur

0.798561

24 saatlik değişim

3.7%

Piyasa değeri

1773096

data

İşlem hacmi

$72282

2348.

BEAMSWAP GLINT BEAMSWAP

Anlık kur

0.00085712

24 saatlik değişim

-1.2%

Piyasa değeri

1554162

data

İşlem hacmi

$249707

2402.

SPARKPOINT SRK SPARKPOINT

Anlık kur

0.00013792

24 saatlik değişim

15.1%

Piyasa değeri

1416733

data

İşlem hacmi

$52834

2521.

INTREPID TOKEN INT INTREPID TOKEN

Anlık kur

7.76

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

1166990

data

İşlem hacmi

$1471.24

2614.

EUROCOINTOKEN ECTE EUROCOINTOKEN

Anlık kur

0.179341

24 saatlik değişim

5.4%

Piyasa değeri

975355

data

İşlem hacmi

$131385

2685.

MOEDA LOYALTY POINTS MDA MOEDA LOYALTY POINTS

Anlık kur

0.04220949

24 saatlik değişim

1.7%

Piyasa değeri

826115

data

İşlem hacmi

$26738

2703.

POINTS POINTS POINTS

Anlık kur

0.00321085

24 saatlik değişim

42.2%

Piyasa değeri

799502

data

İşlem hacmi

$9269.61

2790.

PUBLIC MINT MINT PUBLIC MINT

Anlık kur

0.00638977

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

674230

data

İşlem hacmi

$872.58

2844.

BITCOINTRY TOKEN BTTY BITCOINTRY TOKEN

Anlık kur

0.00139521

24 saatlik değişim

-3.8%

Piyasa değeri

610203

data

İşlem hacmi

$56120

3003.

ENDPOINT CEX FAN TOKEN ENDCEX ENDPOINT CEX FAN TOKEN

Anlık kur

0.201071

24 saatlik değişim

11.8%

Piyasa değeri

426982

data

İşlem hacmi

$97.52

3115.

SINT-TRUIDENSE VOETBALVERENIGING FAN TOKEN STV SINT-TRUIDENSE VOETBALVERENIGING FAN TOKEN

Anlık kur

0.67984

24 saatlik değişim

-3.1%

Piyasa değeri

338033

data

İşlem hacmi

$329.14

3178.

FITMINT FITT FITMINT

Anlık kur

0.001335

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

289931

data

İşlem hacmi

$281.63

3285.

MEME MINT MEMEMINT MEME MINT

Anlık kur

0.00090103

24 saatlik değişim

43.4%

Piyasa değeri

236567

data

İşlem hacmi

$47018

3290.

PINTSWAP PINT PINTSWAP

Anlık kur

0.00145301

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

232778

data

İşlem hacmi

$556.24

3492.

CHAINTOOLS CTLS CHAINTOOLS

Anlık kur

0.01399695

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

145543

data

İşlem hacmi

$154.09

3633.

ASIAN FINTECH AFIN ASIAN FINTECH

Anlık kur

0.00110216

24 saatlik değişim

-16.4%

Piyasa değeri

91612

data

İşlem hacmi

$475.58

3637.

FINTRUX FTX FINTRUX

Anlık kur

0.0010933

24 saatlik değişim

4.4%

Piyasa değeri

91007

data

İşlem hacmi

$154.09

3647.

DINARTETHER DINT DINARTETHER

Anlık kur

0.01282336

24 saatlik değişim

-12.8%

Piyasa değeri

88201

data

İşlem hacmi

$2811.45

3807.

BCPAY FINTECH BCPAY BCPAY FINTECH

Anlık kur

0.0007814

24 saatlik değişim

24.0%

Piyasa değeri

44540

data

İşlem hacmi

$1173.18

3843.

SPARKPOINT FUEL SFUEL SPARKPOINT FUEL

Anlık kur

0.00107555

24 saatlik değişim

2.9%

Piyasa değeri

36408

data

İşlem hacmi

$252.35

3995.

SPRINT COIN SPRX SPRINT COIN

Anlık kur

0.00037095

24 saatlik değişim

-5.4%

Piyasa değeri

10520.19

data

İşlem hacmi

$34.81