En popüler 50 kripto para biriminin fiyatları

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimlerini alıp satmak için bu listeyi takip edin. Liste gün içinde yapılan düzenli güncellemelerle dinamik olarak hazırlanıyor.
Bu liste, düzenli gün içi fiyat güncellemeleriyle dinamik olarak oluşturulur.

Coin Anlık kur (USD) 24 saatlik değişim (%) İşlem hacmi (USD) Piyasa değeri ↑ (USD) Grafik
453.
YGG YGG YIELD GUILD GAMES
0.207017 1.3 13 966 588 38 375 031 data Trade
463.
NAKA NAKA NAKAMOTO GAMES
0.564697 5.7 4 900 228 36 681 976 data Trade
659.
WAGMIGAMES WAGMIGAMES WAGMI GAMES
0.00001023 -11.4 511 755 18 446 996 data Trade
842.
DG DG DECENTRAL GAMES
0.0155265 -4.5 320 778 11 340 586 data Trade
987.
XDG XDG DECENTRAL GAMES GOVERNANCE
0.01741602 -6.1 730 7 875 018 data Trade
1127.
KAP KAP KAP GAMES
0.105679 -1.2 102 343 5 286 346 data Trade
1191.
3ULL 3ULL PLAYA3ULL GAMES
0.00084434 2.5 644 796 4 565 800 data Trade
1593.
CTG CTG CITY TYCOON GAMES
0.155531 5.6 15 080 1 888 237 data Trade
1621.
CHAIN CHAIN CHAIN GAMES
0.00620042 -0.8 352 203 1 760 272 data Trade
1694.
ICE ICE DECENTRAL GAMES ICE
0.00382248 -6.2 25 575 1 523 789 data Trade
1746.
VERSA VERSA VERSAGAMES
0.01510574 -0.2 21 1 379 996 data Trade
1804.
BAZED BAZED BAZED GAMES
0.01615506 5.5 19 053 1 255 230 data Trade
1824.
RPG RPG REVOLVE GAMES
0.02237734 -4.3 8 442 1 217 584 data Trade
1869.
BGVT BGVT BIT GAME VERSE TOKEN
0.00002 -10.6 7 730 1 116 280 data Trade
2054.
VCG VCG VCGAMERS
0.00765597 -0.2 50 765 632 data Trade
2135.
GAME GAME GAMESTARTER
0.02246289 0.1 26 340 642 050 data Trade
2196.
TRG TRG THE RUG GAME
0.00000011 -3.8 62 703 565 674 data Trade
2200.
DG DG DECENTRAL GAMES (OLD)
15.5 -4.3 3 212 564 345 data Trade
2306.
MGH MGH METAGAMEHUB DAO
0.00147523 0.0 89 451 471 data Trade
2431.
RAIN RAIN RAINMAKER GAMES
0.00079143 -0.3 5 528 275 351 500 data Trade
2614.
GAMEFI GAMEFI REVENANT
0.224476 2.0 3 754 244 641 data Trade
2853.
FROYO FROYO FROYO GAMES
0.00036874 0.1 123 149 058 data Trade
3320.
FNC FNC FANCY GAMES
0.00097452 0.0 2 39 424 data Trade
3545.
NFSG NFSG NFT SOCCER GAMES
0.070419 0.1 52 10 520 data Trade
3561.
BG BG BUNNYPARK GAME
0.00000911 0.1 14 9 070 data Trade
3627.
EZY EZY EZZY GAME
0.00013007 6.5 991 3 104 data Trade

453.

YIELD GUILD GAMES YGG YIELD GUILD GAMES

Anlık kur

0.207017

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

38375031

data

İşlem hacmi

$13966588

463.

NAKAMOTO GAMES NAKA NAKAMOTO GAMES

Anlık kur

0.564697

24 saatlik değişim

5.7%

Piyasa değeri

36681976

data

İşlem hacmi

$4900228

659.

WAGMI GAMES WAGMIGAMES WAGMI GAMES

Anlık kur

0.00001023

24 saatlik değişim

-11.4%

Piyasa değeri

18446996

data

İşlem hacmi

$511755

842.

DECENTRAL GAMES DG DECENTRAL GAMES

Anlık kur

0.0155265

24 saatlik değişim

-4.5%

Piyasa değeri

11340586

data

İşlem hacmi

$320778

987.

DECENTRAL GAMES GOVERNANCE XDG DECENTRAL GAMES GOVERNANCE

Anlık kur

0.01741602

24 saatlik değişim

-6.1%

Piyasa değeri

7875018

data

İşlem hacmi

$729.58

1127.

KAP GAMES KAP KAP GAMES

Anlık kur

0.105679

24 saatlik değişim

-1.2%

Piyasa değeri

5286346

data

İşlem hacmi

$102343

1191.

PLAYA3ULL GAMES 3ULL PLAYA3ULL GAMES

Anlık kur

0.00084434

24 saatlik değişim

2.5%

Piyasa değeri

4565800

data

İşlem hacmi

$644796

1593.

CITY TYCOON GAMES CTG CITY TYCOON GAMES

Anlık kur

0.155531

24 saatlik değişim

5.6%

Piyasa değeri

1888237

data

İşlem hacmi

$15080.38

1621.

CHAIN GAMES CHAIN CHAIN GAMES

Anlık kur

0.00620042

24 saatlik değişim

-0.8%

Piyasa değeri

1760272

data

İşlem hacmi

$352203

1694.

DECENTRAL GAMES ICE ICE DECENTRAL GAMES ICE

Anlık kur

0.00382248

24 saatlik değişim

-6.2%

Piyasa değeri

1523789

data

İşlem hacmi

$25575

1746.

VERSAGAMES VERSA VERSAGAMES

Anlık kur

0.01510574

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

1379996

data

İşlem hacmi

$20.54

1804.

BAZED GAMES BAZED BAZED GAMES

Anlık kur

0.01615506

24 saatlik değişim

5.5%

Piyasa değeri

1255230

data

İşlem hacmi

$19052.63

1824.

REVOLVE GAMES RPG REVOLVE GAMES

Anlık kur

0.02237734

24 saatlik değişim

-4.3%

Piyasa değeri

1217584

data

İşlem hacmi

$8442.46

1869.

BIT GAME VERSE TOKEN BGVT BIT GAME VERSE TOKEN

Anlık kur

0.00002

24 saatlik değişim

-10.6%

Piyasa değeri

1116280

data

İşlem hacmi

$7729.84

2054.

VCGAMERS VCG VCGAMERS

Anlık kur

0.00765597

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

765632

data

İşlem hacmi

$49.86

2135.

GAMESTARTER GAME GAMESTARTER

Anlık kur

0.02246289

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

642050

data

İşlem hacmi

$26340

2196.

THE RUG GAME TRG THE RUG GAME

Anlık kur

0.00000011

24 saatlik değişim

-3.8%

Piyasa değeri

565674

data

İşlem hacmi

$62703

2200.

DECENTRAL GAMES (OLD) DG DECENTRAL GAMES (OLD)

Anlık kur

15.5

24 saatlik değişim

-4.3%

Piyasa değeri

564345

data

İşlem hacmi

$3211.6

2306.

METAGAMEHUB DAO MGH METAGAMEHUB DAO

Anlık kur

0.00147523

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

451471

data

İşlem hacmi

$88.84

2431.

RAINMAKER GAMES RAIN RAINMAKER GAMES

Anlık kur

0.00079143

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

351500

data

İşlem hacmi

$5528275

2614.

REVENANT GAMEFI REVENANT

Anlık kur

0.224476

24 saatlik değişim

2.0%

Piyasa değeri

244641

data

İşlem hacmi

$3754.15

2853.

FROYO GAMES FROYO FROYO GAMES

Anlık kur

0.00036874

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

149058

data

İşlem hacmi

$122.79

3320.

FANCY GAMES FNC FANCY GAMES

Anlık kur

0.00097452

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

39424

data

İşlem hacmi

$2.21

3545.

NFT SOCCER GAMES NFSG NFT SOCCER GAMES

Anlık kur

0.070419

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

10520.14

data

İşlem hacmi

$52.17

3561.

BUNNYPARK GAME BG BUNNYPARK GAME

Anlık kur

0.00000911

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

9070.23

data

İşlem hacmi

$14.05

3627.

EZZY GAME EZY EZZY GAME

Anlık kur

0.00013007

24 saatlik değişim

6.5%

Piyasa değeri

3104.4

data

İşlem hacmi

$991.17

1694.

DECENTRAL GAMES ICE ICE DECENTRAL GAMES ICE

Anlık kur

0.00382248

24 saatlik değişim

-6.2%

Piyasa değeri

1523789

data

İşlem hacmi

$25575

1746.

VERSAGAMES VERSA VERSAGAMES

Anlık kur

0.01510574

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

1379996

data

İşlem hacmi

$20.54

1804.

BAZED GAMES BAZED BAZED GAMES

Anlık kur

0.01615506

24 saatlik değişim

5.5%

Piyasa değeri

1255230

data

İşlem hacmi

$19052.63

1824.

REVOLVE GAMES RPG REVOLVE GAMES

Anlık kur

0.02237734

24 saatlik değişim

-4.3%

Piyasa değeri

1217584

data

İşlem hacmi

$8442.46

1869.

BIT GAME VERSE TOKEN BGVT BIT GAME VERSE TOKEN

Anlık kur

0.00002

24 saatlik değişim

-10.6%

Piyasa değeri

1116280

data

İşlem hacmi

$7729.84

2054.

VCGAMERS VCG VCGAMERS

Anlık kur

0.00765597

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

765632

data

İşlem hacmi

$49.86

2135.

GAMESTARTER GAME GAMESTARTER

Anlık kur

0.02246289

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

642050

data

İşlem hacmi

$26340

2196.

THE RUG GAME TRG THE RUG GAME

Anlık kur

0.00000011

24 saatlik değişim

-3.8%

Piyasa değeri

565674

data

İşlem hacmi

$62703

2200.

DECENTRAL GAMES (OLD) DG DECENTRAL GAMES (OLD)

Anlık kur

15.5

24 saatlik değişim

-4.3%

Piyasa değeri

564345

data

İşlem hacmi

$3211.6

2306.

METAGAMEHUB DAO MGH METAGAMEHUB DAO

Anlık kur

0.00147523

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

451471

data

İşlem hacmi

$88.84

2431.

RAINMAKER GAMES RAIN RAINMAKER GAMES

Anlık kur

0.00079143

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

351500

data

İşlem hacmi

$5528275

2614.

REVENANT GAMEFI REVENANT

Anlık kur

0.224476

24 saatlik değişim

2.0%

Piyasa değeri

244641

data

İşlem hacmi

$3754.15

2853.

FROYO GAMES FROYO FROYO GAMES

Anlık kur

0.00036874

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

149058

data

İşlem hacmi

$122.79

3320.

FANCY GAMES FNC FANCY GAMES

Anlık kur

0.00097452

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

39424

data

İşlem hacmi

$2.21

3545.

NFT SOCCER GAMES NFSG NFT SOCCER GAMES

Anlık kur

0.070419

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

10520.14

data

İşlem hacmi

$52.17

3561.

BUNNYPARK GAME BG BUNNYPARK GAME

Anlık kur

0.00000911

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

9070.23

data

İşlem hacmi

$14.05

3627.

EZZY GAME EZY EZZY GAME

Anlık kur

0.00013007

24 saatlik değişim

6.5%

Piyasa değeri

3104.4

data

İşlem hacmi

$991.17