Kraken 交易对

热门加密货币交易所Kraken中的主要加密货币对。选择最好的 Kraken 交易对。包括BTC,ETH和USDT的交易对。

交易对
当前汇率
24小时波动
交易量
当前汇率
6802.2 (AED)
24小时波动
0%
交易量
2055.56 AED
当前汇率
3.691 (AED)
24小时波动
1.01%
交易量
1245436.19 AED
当前汇率
86295 (AED)
24小时波动
0.36%
交易量
3638.78 AED
当前汇率
143.03 (AUD)
24小时波动
2.42%
交易量
1215.76 AUD
当前汇率
0.77677 (AUD)
24小时波动
1.26%
交易量
3201.21 AUD
当前汇率
17.4379 (AUD)
24小时波动
0.55%
交易量
4057.01 AUD
当前汇率
195.11 (AUD)
24小时波动
2.51%
交易量
47907.88 AUD
当前汇率
12.3704 (AUD)
24小时波动
4.43%
交易量
826.49 AUD
当前汇率
2706.88 (AUD)
24小时波动
2.81%
交易量
93790.38 AUD
Expand
当前汇率
1.464 (AUD)
24小时波动
0.98%
交易量
46779.6 AUD
当前汇率
12.133 (AUD)
24小时波动
1.31%
交易量
800.38 AUD
当前汇率
0.18008 (AUD)
24小时波动
0%
交易量
81.51 AUD
当前汇率
82.4 (AUD)
24小时波动
2.32%
交易量
839.83 AUD
当前汇率
11.896 (AUD)
24小时波动
2.75%
交易量
1081.12 AUD
当前汇率
88.4 (AUD)
24小时波动
1.86%
交易量
6497.98 AUD
当前汇率
5.081 (AUD)
24小时波动
2.12%
交易量
206.02 AUD
当前汇率
1.4437 (AUD)
24小时波动
0.72%
交易量
26869.97 AUD
当前汇率
1.449 (AUD)
24小时波动
0.91%
交易量
279227.84 AUD
当前汇率
33775 (AUD)
24小时波动
1.13%
交易量
346091.15 AUD
当前汇率
0.17448 (AUD)
24小时波动
10.78%
交易量
687.88 AUD
当前汇率
0.54635 (AUD)
24小时波动
2.13%
交易量
10429.4 AUD
当前汇率
2.696 (AUD)
24小时波动
1.59%
交易量
3591.32 AUD
当前汇率
16431 (AUD)
24小时波动
5.78%
交易量
216.01 AUD
当前汇率
2422.79 (CAD)
24小时波动
3.41%
交易量
139279.96 CAD
当前汇率
1.31128 (CAD)
24小时波动
0%
交易量
268.54 CAD
当前汇率
1.2946 (CAD)
24小时波动
0.53%
交易量
1413951.9 CAD
当前汇率
1.2944 (CAD)
24小时波动
0.48%
交易量
318427.94 CAD
当前汇率
30268.1 (CAD)
24小时波动
1.22%
交易量
1715830.7 CAD
当前汇率
0.4857 (CAD)
24小时波动
1.6%
交易量
19226.85 CAD
当前汇率
1779.87 (CHF)
24小时波动
3.06%
交易量
245987.51 CHF
当前汇率
0.96501 (CHF)
24小时波动
0.52%
交易量
655238.25 CHF
当前汇率
0.95526 (CHF)
24小时波动
0.66%
交易量
770795.43 CHF
当前汇率
0.9551 (CHF)
24小时波动
0.58%
交易量
1108909.43 CHF
当前汇率
22250 (CHF)
24小时波动
1.2%
交易量
217950.08 CHF
当前汇率
1849.559 (DAI)
24小时波动
1.46%
交易量
35543.17 DAI
当前汇率
23439.3 (DAI)
24小时波动
0%
交易量
2234.27 DAI
当前汇率
6.54 (DOT)
24小时波动
1.23%
交易量
163.17 DOT
当前汇率
0.0528 (ETH)
24小时波动
3.22%
交易量
0.33 ETH
当前汇率
0.0002836 (ETH)
24小时波动
3.56%
交易量
18.12 ETH
当前汇率
0.0001837 (ETH)
24小时波动
1.85%
交易量
2.75 ETH
当前汇率
0.001015 (ETH)
24小时波动
0.2%
交易量
0.17 ETH
当前汇率
0.006231 (ETH)
24小时波动
6.29%
交易量
28.65 ETH
当前汇率
0.00355 (ETH)
24小时波动
0%
交易量
0 ETH
当前汇率
0.00022 (ETH)
24小时波动
1.18%
交易量
0.04 ETH
当前汇率
0.0729 (ETH)
24小时波动
1.53%
交易量
2.86 ETH
当前汇率
0.0322 (ETH)
24小时波动
3.11%
交易量
0.58 ETH
当前汇率
0.000635 (ETH)
24小时波动
2.83%
交易量
1.03 ETH
当前汇率
0.00451 (ETH)
24小时波动
2.13%
交易量
23.96 ETH
当前汇率
0.00077 (ETH)
24小时波动
4.68%
交易量
1.91 ETH
当前汇率
0.022507 (ETH)
24小时波动
2.81%
交易量
8.07 ETH

本节包含有关加密货币对的全面信息。通过转到所选交易对的页面来获取更多数据。您可以了解有关最近24小时的当前汇率,动态和波动率以及所选加密货币交易所交易量的更多信息。获得所有必要的信息后,您可以继续启动第一个交易机器人。在我们的常见问题中找到更多信息或未解问题的答案。