POOLZ 到 BRL 转换器

将 POOLZ 的数据显示到 BRL

0.069578

10.3 %

交易量

32,305

市值

317,365

POOLZ 到 BRL 兑换计算器

POOLZ-BRL 转换器

POOLZ
BRL
使用 TradeSanta Poolz Finance [OLD] 计算器工具,您可以快速轻松地将 POOLZ 之间的金额转换为 BRL、法定货币或其他加密货币。 此 POOLZ 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 Poolz Finance [OLD] 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 Poolz Finance [OLD] POOLZ 在 BRL 的价格是 0.069578 BRL。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BRL) 24小时变化 (%) 交易量 (BRL) 市值 (BRL) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
322 994 4.9 224 667 251 810 6 360 923 012 602 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
17 374.77 2.6 98 976 357 689 2 091 713 175 682 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
4.95 0.1 309 277 339 378 493 407 736 722 data Trade
4.
BNB BNB BNB
2 069.42 1.3 8 181 112 432 319 830 621 082 data Trade
5.
USDC USDC USDC
4.95 -0.2 37 568 869 704 142 916 286 088 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

322 994

24小时变化

4.9%

市值

6 360 923 012 602

data

交易量

224 667 251 810

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

17 374.77

24小时变化

2.6%

市值

2 091 713 175 682

data

交易量

98 976 357 689

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

4.95

24小时变化

0.1%

市值

493 407 736 722

data

交易量

309 277 339 378

4.

BNB BNB BNB

成交价

2 069.42

24小时变化

1.3%

市值

319 830 621 082

data

交易量

8 181 112 432

5.

USDC USDC USDC

成交价

4.95

24小时变化

-0.2%

市值

142 916 286 088

data

交易量

37 568 869 704