UMB 到 BTC 转换器

将 UMB 的数据显示到 BTC

0.00000025

-3.5 %

交易量

3

市值

96

UMB 到 BTC 兑换计算器

UMB-BTC 转换器

UMB
BTC
使用 TradeSanta Umbrella Network 计算器工具,您可以快速轻松地将 UMB 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 UMB 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 Umbrella Network 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 Umbrella Network UMB 在 BTC 的价格是 0.00000025 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 394 034 19 705 062 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.05587133 -1.5 251 296 6 714 657 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.00001476 0.4 588 578 1 653 283 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.00881706 0.1 11 562 1 357 756 data Trade
5.
USDC USDC USDC
0.00001478 0.4 89 540 476 556 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 705 062

data

交易量

394 034

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.05587133

24小时变化

-1.5%

市值

6 714 657

data

交易量

251 296

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.00001476

24小时变化

0.4%

市值

1 653 283

data

交易量

588 578

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.00881706

24小时变化

0.1%

市值

1 357 756

data

交易量

11 562

5.

USDC USDC USDC

成交价

0.00001478

24小时变化

0.4%

市值

476 556

data

交易量

89 540