UMA 到 BTC 转换器

将 UMA 的数据显示到 BTC

0.0000732

-0.5 %

交易量

240

市值

5,156

UMA 到 BTC 兑换计算器

UMA-BTC 转换器

UMA
BTC
使用 TradeSanta UMA 计算器工具,您可以快速轻松地将 UMA 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 UMA 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 UMA 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 UMA UMA 在 BTC 的价格是 0.0000732 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 667 622 19 333 706 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.06398151 0.0 363 069 7 707 036 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.00003512 -1.6 1 048 329 2 797 083 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.01112745 -1.4 18 939 1 755 838 data Trade
5.
USDC USDC USD COIN
0.00003509 -1.7 146 375 1 140 617 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 333 706

data

交易量

667 622

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.06398151

24小时变化

0.0%

市值

7 707 036

data

交易量

363 069

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.00003512

24小时变化

-1.6%

市值

2 797 083

data

交易量

1 048 329

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.01112745

24小时变化

-1.4%

市值

1 755 838

data

交易量

18 939

5.

USD COIN USDC USD COIN

成交价

0.00003509

24小时变化

-1.7%

市值

1 140 617

data

交易量

146 375