TDX 到 BTC 转换器

将 TDX 的数据显示到 BTC

0.00000018

-56.6 %

交易量

0

市值

2

TDX 到 BTC 兑换计算器

TDX-BTC 转换器

TDX
BTC
使用 TradeSanta Tidex 计算器工具,您可以快速轻松地将 TDX 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 TDX 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 Tidex 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 Tidex TDX 在 BTC 的价格是 0.00000018 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 737 784 19 684 406 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.04880391 -0.2 375 802 5 861 681 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.00001603 3.0 584 209 1 738 087 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.00851607 -2.6 30 101 1 309 163 data Trade
5.
USDC USDC USDC
0.00001601 2.8 166 079 520 186 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 684 406

data

交易量

737 784

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.04880391

24小时变化

-0.2%

市值

5 861 681

data

交易量

375 802

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.00001603

24小时变化

3.0%

市值

1 738 087

data

交易量

584 209

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.00851607

24小时变化

-2.6%

市值

1 309 163

data

交易量

30 101

5.

USDC USDC USDC

成交价

0.00001601

24小时变化

2.8%

市值

520 186

data

交易量

166 079