NUM 到 BTC 转换器

将 NUM 的数据显示到 BTC

0.00000169

-2.6 %

交易量

24

市值

1,029

NUM 到 BTC 兑换计算器

NUM-BTC 转换器

NUM
BTC
使用 TradeSanta Numbers Protocol 计算器工具,您可以快速轻松地将 NUM 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 NUM 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 Numbers Protocol 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 Numbers Protocol NUM 在 BTC 的价格是 0.00000169 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 608 108 19 681 381 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.04857372 -2.1 416 106 5 833 546 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.00001481 4.4 867 124 1 590 799 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.00883187 0.6 45 777 1 359 574 data Trade
5.
USDC USDC USDC
0.0000148 4.3 130 056 473 930 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 681 381

data

交易量

608 108

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.04857372

24小时变化

-2.1%

市值

5 833 546

data

交易量

416 106

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.00001481

24小时变化

4.4%

市值

1 590 799

data

交易量

867 124

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.00883187

24小时变化

0.6%

市值

1 359 574

data

交易量

45 777

5.

USDC USDC USDC

成交价

0.0000148

24小时变化

4.3%

市值

473 930

data

交易量

130 056