KLV 到 BTC 转换器

将 KLV 的数据显示到 BTC

0.00000005

4.6 %

交易量

23

市值

444

KLV 到 BTC 兑换计算器

KLV-BTC 转换器

KLV
BTC
使用 TradeSanta Klever 计算器工具,您可以快速轻松地将 KLV 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 KLV 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 Klever 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 Klever KLV 在 BTC 的价格是 0.00000005 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 404 202 19 705 056 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.05596943 -1.7 253 475 6 719 565 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.00001477 0.2 577 503 1 650 672 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.00881252 0.1 9 167 1 355 571 data Trade
5.
USDC USDC USDC
0.00001475 -0.1 82 833 476 175 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 705 056

data

交易量

404 202

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.05596943

24小时变化

-1.7%

市值

6 719 565

data

交易量

253 475

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.00001477

24小时变化

0.2%

市值

1 650 672

data

交易量

577 503

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.00881252

24小时变化

0.1%

市值

1 355 571

data

交易量

9 167

5.

USDC USDC USDC

成交价

0.00001475

24小时变化

-0.1%

市值

476 175

data

交易量

82 833