KATA 到 BTC 转换器

将 KATA 的数据显示到 BTC

0.00000002

2.1 %

交易量

8

市值

556

KATA 到 BTC 兑换计算器

KATA-BTC 转换器

KATA
BTC
使用 TradeSanta Katana Inu 计算器工具,您可以快速轻松地将 KATA 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 KATA 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 Katana Inu 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 Katana Inu KATA 在 BTC 的价格是 0.00000002 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 547 303 19 701 771 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.05337418 3.0 462 716 6 419 584 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.0000143 1.5 826 439 1 592 463 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.00890174 1.8 22 365 1 369 755 data Trade
5.
USDC USDC USDC
0.00001429 1.4 142 595 472 921 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 701 771

data

交易量

547 303

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.05337418

24小时变化

3.0%

市值

6 419 584

data

交易量

462 716

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.0000143

24小时变化

1.5%

市值

1 592 463

data

交易量

826 439

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.00890174

24小时变化

1.8%

市值

1 369 755

data

交易量

22 365

5.

USDC USDC USDC

成交价

0.00001429

24小时变化

1.4%

市值

472 921

data

交易量

142 595