JFI 到 BTC 转换器

将 JFI 的数据显示到 BTC

0.00000012

1.0 %

交易量

0

市值

0

JFI 到 BTC 兑换计算器

JFI-BTC 转换器

JFI
BTC
使用 TradeSanta Jungle DeFi 计算器工具,您可以快速轻松地将 JFI 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 JFI 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 Jungle DeFi 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 Jungle DeFi JFI 在 BTC 的价格是 0.00000012 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 358 409 19 712 234 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.05336033 1.6 214 624 6 412 581 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.00001508 0.9 329 509 1 698 157 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.00917211 0.9 13 442 1 410 966 data Trade
5.
USDC USDC USDC
0.00001509 0.9 84 425 488 680 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 712 234

data

交易量

358 409

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.05336033

24小时变化

1.6%

市值

6 412 581

data

交易量

214 624

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.00001508

24小时变化

0.9%

市值

1 698 157

data

交易量

329 509

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.00917211

24小时变化

0.9%

市值

1 410 966

data

交易量

13 442

5.

USDC USDC USDC

成交价

0.00001509

24小时变化

0.9%

市值

488 680

data

交易量

84 425