IZE 到 BTC 转换器

将 IZE 的数据显示到 BTC

0.00000001

9.9 %

交易量

0

市值

27

IZE 到 BTC 兑换计算器

IZE-BTC 转换器

IZE
BTC
使用 TradeSanta Galvan 计算器工具,您可以快速轻松地将 IZE 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 IZE 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 Galvan 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 Galvan IZE 在 BTC 的价格是 0.00000001 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 52 701 19 494 612 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.05992354 0.0 95 344 7 205 331 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.00003759 -0.1 125 890 3 128 441 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.00792258 -0.1 6 485 1 218 551 data Trade
5.
USDC USDC USDC
0.00003759 -0.1 60 586 969 059 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 494 612

data

交易量

52 701

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.05992354

24小时变化

0.0%

市值

7 205 331

data

交易量

95 344

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.00003759

24小时变化

-0.1%

市值

3 128 441

data

交易量

125 890

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.00792258

24小时变化

-0.1%

市值

1 218 551

data

交易量

6 485

5.

USDC USDC USDC

成交价

0.00003759

24小时变化

-0.1%

市值

969 059

data

交易量

60 586