ID 到 BTC 转换器

将 ID 的数据显示到 BTC

0.00000156

-13.7 %

交易量

3

市值

188

ID 到 BTC 兑换计算器

ID-BTC 转换器

ID
BTC
使用 TradeSanta Everest 计算器工具,您可以快速轻松地将 ID 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 ID 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 Everest 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 Everest ID 在 BTC 的价格是 0.00000156 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 241 484 19 700 587 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.04647392 -0.3 111 830 5 584 226 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.00001511 1.2 320 104 1 684 152 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.00867946 0.6 7 393 1 334 709 data Trade
5.
USDC USDC USDC
0.00001511 1.3 45 795 506 159 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 700 587

data

交易量

241 484

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.04647392

24小时变化

-0.3%

市值

5 584 226

data

交易量

111 830

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.00001511

24小时变化

1.2%

市值

1 684 152

data

交易量

320 104

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.00867946

24小时变化

0.6%

市值

1 334 709

data

交易量

7 393

5.

USDC USDC USDC

成交价

0.00001511

24小时变化

1.3%

市值

506 159

data

交易量

45 795