ETH2X-FLI 到 BTC 转换器

将 ETH2X-FLI 的数据显示到 BTC

0.00050099

-2.6 %

交易量

0

市值

546

ETH2X-FLI 到 BTC 兑换计算器

ETH2X-FLI-BTC 转换器

ETH2X-FLI
BTC
使用 TradeSanta Index Coop - ETH 2x Flexible Leverage Index 计算器工具,您可以快速轻松地将 ETH2X-FLI 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 ETH2X-FLI 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 Index Coop - ETH 2x Flexible Leverage Index 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 Index Coop - ETH 2x Flexible Leverage Index ETH2X-FLI 在 BTC 的价格是 0.00050099 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 232 076 19 705 021 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.05622735 -1.4 251 523 6 762 080 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.00001474 0.8 687 978 1 649 152 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.00883333 0.4 9 589 1 360 052 data Trade
5.
USDC USDC USDC
0.00001476 0.9 90 298 475 203 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 705 021

data

交易量

232 076

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.05622735

24小时变化

-1.4%

市值

6 762 080

data

交易量

251 523

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.00001474

24小时变化

0.8%

市值

1 649 152

data

交易量

687 978

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.00883333

24小时变化

0.4%

市值

1 360 052

data

交易量

9 589

5.

USDC USDC USDC

成交价

0.00001476

24小时变化

0.9%

市值

475 203

data

交易量

90 298