ETC 到 BTC 转换器

将 ETC 的数据显示到 BTC

0.00044188

-1.7 %

交易量

4,732

市值

65,185

ETC 到 BTC 兑换计算器

ETC-BTC 转换器

ETC
BTC
使用 TradeSanta Ethereum Classic 计算器工具,您可以快速轻松地将 ETC 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 ETC 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 Ethereum Classic 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 Ethereum Classic ETC 在 BTC 的价格是 0.00044188 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 448 060 19 702 053 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.05412211 0.3 339 929 6 501 087 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.00001438 0.8 780 786 1 606 715 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.00886171 0.1 14 655 1 363 714 data Trade
5.
USDC USDC USDC
0.00001439 0.9 108 504 475 611 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 702 053

data

交易量

448 060

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.05412211

24小时变化

0.3%

市值

6 501 087

data

交易量

339 929

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.00001438

24小时变化

0.8%

市值

1 606 715

data

交易量

780 786

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.00886171

24小时变化

0.1%

市值

1 363 714

data

交易量

14 655

5.

USDC USDC USDC

成交价

0.00001439

24小时变化

0.9%

市值

475 611

data

交易量

108 504