ELFI 到 BTC 转换器

将 ELFI 的数据显示到 BTC

0.00000019

2.3 %

交易量

0

市值

10

ELFI 到 BTC 兑换计算器

ELFI-BTC 转换器

ELFI
BTC
使用 TradeSanta ELYFI 计算器工具,您可以快速轻松地将 ELFI 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 ELFI 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 ELYFI 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 ELYFI ELFI 在 BTC 的价格是 0.00000019 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 305 066 19 699 831 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.04632309 2.6 206 421 5 562 073 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.00001495 -2.3 308 950 1 664 793 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.00866153 -0.7 10 147 1 332 697 data Trade
5.
USDC USDC USDC
0.00001494 -2.3 77 883 499 651 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 699 831

data

交易量

305 066

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.04632309

24小时变化

2.6%

市值

5 562 073

data

交易量

206 421

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.00001495

24小时变化

-2.3%

市值

1 664 793

data

交易量

308 950

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.00866153

24小时变化

-0.7%

市值

1 332 697

data

交易量

10 147

5.

USDC USDC USDC

成交价

0.00001494

24小时变化

-2.3%

市值

499 651

data

交易量

77 883