EFX 到 BTC 转换器

将 EFX 的数据显示到 BTC

0.00000031

15.0 %

交易量

1

市值

64

EFX 到 BTC 兑换计算器

EFX-BTC 转换器

EFX
BTC
使用 TradeSanta Effect AI 计算器工具,您可以快速轻松地将 EFX 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 EFX 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 Effect AI 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 Effect AI EFX 在 BTC 的价格是 0.00000031 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 217 902 19 700 562 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.04641869 -0.5 102 238 5 566 253 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.00001514 1.3 364 049 1 684 696 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.0086852 0.6 7 682 1 334 317 data Trade
5.
USDC USDC USDC
0.00001514 1.3 44 191 506 620 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 700 562

data

交易量

217 902

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.04641869

24小时变化

-0.5%

市值

5 566 253

data

交易量

102 238

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.00001514

24小时变化

1.3%

市值

1 684 696

data

交易量

364 049

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.0086852

24小时变化

0.6%

市值

1 334 317

data

交易量

7 682

5.

USDC USDC USDC

成交价

0.00001514

24小时变化

1.3%

市值

506 620

data

交易量

44 191