EDG 到 BTC 转换器

将 EDG 的数据显示到 BTC

0.00000007

0.0 %

交易量

0

市值

8

EDG 到 BTC 兑换计算器

EDG-BTC 转换器

EDG
BTC
使用 TradeSanta Edgeless 计算器工具,您可以快速轻松地将 EDG 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 EDG 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 Edgeless 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 Edgeless EDG 在 BTC 的价格是 0.00000007 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 331 286 19 705 546 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.05510212 -2.0 202 729 6 615 668 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.00001473 0.1 561 030 1 650 362 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.00875026 -0.9 12 007 1 346 092 data Trade
5.
USDC USDC USDC
0.00001473 0.0 96 860 474 236 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 705 546

data

交易量

331 286

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.05510212

24小时变化

-2.0%

市值

6 615 668

data

交易量

202 729

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.00001473

24小时变化

0.1%

市值

1 650 362

data

交易量

561 030

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.00875026

24小时变化

-0.9%

市值

1 346 092

data

交易量

12 007

5.

USDC USDC USDC

成交价

0.00001473

24小时变化

0.0%

市值

474 236

data

交易量

96 860