DORA 到 BTC 转换器

将 DORA 的数据显示到 BTC

0.00000225

1.2 %

交易量

0

市值

12

DORA 到 BTC 兑换计算器

DORA-BTC 转换器

DORA
BTC
使用 TradeSanta Dora Factory [OLD] 计算器工具,您可以快速轻松地将 DORA 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 DORA 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 Dora Factory [OLD] 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 Dora Factory [OLD] DORA 在 BTC 的价格是 0.00000225 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 228 569 19 703 496 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.05408589 -0.4 121 138 6 500 996 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.00001447 -0.5 349 233 1 620 082 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.00870195 -0.6 6 669 1 338 588 data Trade
5.
USDC USDC USDC
0.00001447 -0.5 39 366 473 640 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 703 496

data

交易量

228 569

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.05408589

24小时变化

-0.4%

市值

6 500 996

data

交易量

121 138

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.00001447

24小时变化

-0.5%

市值

1 620 082

data

交易量

349 233

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.00870195

24小时变化

-0.6%

市值

1 338 588

data

交易量

6 669

5.

USDC USDC USDC

成交价

0.00001447

24小时变化

-0.5%

市值

473 640

data

交易量

39 366