CAPS 到 BTC 转换器

将 CAPS 的数据显示到 BTC

0.00000022

-3.0 %

交易量

3

市值

343

CAPS 到 BTC 兑换计算器

CAPS-BTC 转换器

CAPS
BTC
使用 TradeSanta Ternoa 计算器工具,您可以快速轻松地将 CAPS 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 CAPS 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 Ternoa 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 Ternoa CAPS 在 BTC 的价格是 0.00000022 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 280 126 19 699 928 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.04655367 2.0 153 803 5 585 173 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.0000149 -1.1 400 790 1 660 138 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.00864436 -0.6 8 207 1 329 657 data Trade
5.
USDC USDC USDC
0.0000149 -1.2 66 254 498 010 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 699 928

data

交易量

280 126

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.04655367

24小时变化

2.0%

市值

5 585 173

data

交易量

153 803

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.0000149

24小时变化

-1.1%

市值

1 660 138

data

交易量

400 790

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.00864436

24小时变化

-0.6%

市值

1 329 657

data

交易量

8 207

5.

USDC USDC USDC

成交价

0.0000149

24小时变化

-1.2%

市值

498 010

data

交易量

66 254