ARDR 到 BTC 转换器

将 ARDR 的数据显示到 BTC

0.0000033

-1.8 %

交易量

144

市值

3,298

ARDR 到 BTC 兑换计算器

ARDR-BTC 转换器

ARDR
BTC
使用 TradeSanta Ardor 计算器工具,您可以快速轻松地将 ARDR 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 ARDR 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 Ardor 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 Ardor ARDR 在 BTC 的价格是 0.0000033 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 690 387 19 326 668 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.06417764 1.2 385 352 7 727 291 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.00003535 -2.4 1 118 281 2 777 366 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.01150691 -1.9 20 417 1 818 009 data Trade
5.
USDC USDC USD COIN
0.00003528 -2.3 217 821 1 216 677 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 326 668

data

交易量

690 387

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.06417764

24小时变化

1.2%

市值

7 727 291

data

交易量

385 352

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.00003535

24小时变化

-2.4%

市值

2 777 366

data

交易量

1 118 281

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.01150691

24小时变化

-1.9%

市值

1 818 009

data

交易量

20 417

5.

USD COIN USDC USD COIN

成交价

0.00003528

24小时变化

-2.3%

市值

1 216 677

data

交易量

217 821