ARDR 到 BTC 转换器

将 ARDR 的数据显示到 BTC

0.00000149

-3.4 %

交易量

105

市值

1,494

ARDR 到 BTC 兑换计算器

ARDR-BTC 转换器

ARDR
BTC
使用 TradeSanta Ardor 计算器工具,您可以快速轻松地将 ARDR 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 ARDR 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 Ardor 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 Ardor ARDR 在 BTC 的价格是 0.00000149 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 256 178 19 700 603 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.04628007 -0.6 113 341 5 565 882 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.0000151 1.0 316 803 1 685 826 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.00865189 0.2 7 749 1 331 905 data Trade
5.
USDC USDC USDC
0.00001509 0.9 51 346 506 442 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 700 603

data

交易量

256 178

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.04628007

24小时变化

-0.6%

市值

5 565 882

data

交易量

113 341

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.0000151

24小时变化

1.0%

市值

1 685 826

data

交易量

316 803

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.00865189

24小时变化

0.2%

市值

1 331 905

data

交易量

7 749

5.

USDC USDC USDC

成交价

0.00001509

24小时变化

0.9%

市值

506 442

data

交易量

51 346